Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jumalan sanan mukaan organisoitu kansa

Jumalan sanan mukaan organisoitu kansa

”Jehova itse on viisaudessa perustanut maan. Hän on lujittanut taivaat tarkkanäköisyydessä.” (SANANL. 3:19)

LAULUT: 105, 107

1, 2. a) Mitä mieltä jotkut ovat siitä ajatuksesta, että Jumalalla olisi järjestö? b) Mitä tässä kirjoituksessa käsitellään?

ONKO Jumalalla järjestö? Jotkut sanovat, että he eivät tarvitse järjestöä ohjaamaan heitä. Heidän mielestään riittää, että ihmisellä on hyvä suhde Jumalaan. Onko asia näin? Mitä tosiasiat osoittavat?

2 Tässä kirjoituksessa käsitellään todisteita siitä, että Jehova, järjestyksen Jumala, on vertaansa vailla oleva organisaattori. Tarkastelemme myös sitä, miten meidän tulisi suhtautua Jehovan järjestöltä saatavaan ohjaukseen. (1. Kor. 14:33, 40.) Ensimmäisellä vuosisadalla Jehovan palvelijat noudattivat Raamatun ohjeita, minkä ansiosta he pystyivät viemään hyvää uutista laajoille alueille. Mekin noudatamme opastusta, jota saamme Raamatun ja Jehovan järjestön kautta. Sen ansiosta voimme saarnata hyvää uutista kautta maailman ja edistää seurakunnan puhtautta, rauhaa ja yksimielisyyttä.

JEHOVA, VERTAANSA VAILLA OLEVA ORGANISAATTORI

3. Miksi sinä olet vakuuttunut siitä, että Jehova on vertaansa vailla oleva organisaattori?

3 Luomakunta todistaa, että Jumala on vertaansa vailla oleva organisaattori. Raamatussa sanotaan: ”Jehova itse on viisaudessa perustanut maan. Hän on lujittanut taivaat tarkkanäköisyydessä.” (Sananl. 3:19.) Tunnemme kuitenkin ainoastaan Jumalan ”teitten laitoja” ja olemme ikään kuin kuulleet hänestä vain ”kuiskauksen” (Job 26:14). Vaikka tiedämme planeetoista, tähdistä ja galakseista hyvin vähän, tajuamme, että nämä taivaankappaleet on järjestetty suurenmoisella tavalla (Ps. 8:3, 4). Galaksit muodostuvat miljoonista tähdistä, jotka kaikki liikkuvat avaruudessa hyvässä järjestyksessä. Aurinkokuntamme planeetat kulkevat omilla radoillaan auringon ympäri ikään kuin ne noudattaisivat liikennesääntöjä. Maailmankaikkeuden ällistyttävä järjestyksellisyys auttaa meitä ymmärtämään, että Jehova, joka on tehnyt taivaat ja maan taitavasti, ansaitsee ylistyksemme, uskollisuutemme ja palvontamme. (Ps. 136:1, 5–9.)

4. Miksi tiede ei ole kyennyt vastaamaan moniin tärkeisiin kysymyksiin?

4 Tiede on paljastanut monia asioita maailmankaikkeudesta ja maapallosta, mikä on helpottanut ihmisten elämää eri tavoin. Se ei kuitenkaan ole kyennyt vastaamaan moniin tärkeisiin kysymyksiin. Tiedemiehet eivät esimerkiksi pysty selittämään tarkasti, miten maailmankaikkeus tuli olemassaoloon ja miksi maan päällä on ihmisiä ja suuri määrä muita elollisia. Hämärän peitossa on sekin, minkä vuoksi ihmisillä on voimakas halu elää ikuisesti (Saarn. 3:11). Miksi ihmisillä ei ole vastausta tällaisiin tärkeisiin kysymyksiin? Muun muassa siksi, että monet tiedemiehet ja muut kieltävät Jumalan olemassaolon ja puhuvat evoluutioteorian puolesta. Jehova kuitenkin vastaa Sanassaan Raamatussa kysymyksiin, jotka vaivaavat ihmisten mieltä kaikkialla maailmassa.

5. Millä tavoin olemme riippuvaisia luonnonlaeista?

5 Olemme riippuvaisia Jehovan laatimista muuttumattomista luonnonlaeista. Muun muassa sähkö- ja putkiasentajat, insinöörit, lentäjät ja kirurgit nojautuvat näihin lakeihin omassa työssään. Kirurgi luottaa siihen, että elimet ovat kaikilla ihmisillä samoissa paikoissa, eikä hänen tarvitse etsiä esimerkiksi potilaan sydäntä. Ja me kaikki tiedämme, että luonnonlakeja on viisasta kunnioittaa. Jos joku yrittäisi uhmata vaikkapa painovoimaa, hän voisi joutua maksamaan siitä hengellään.

MITÄ JEHOVA ON ORGANISOINUT?

6. Miksi voimme odottaa, että Jehova haluaa palvelijoidensa toimivan järjestyksellisesti?

6 Maailmankaikkeus on todellinen järjestyksen ihme. Siksi on järkevää odottaa, että Jehova haluaa myös omien palvelijoidensa toimivan järjestyksellisesti. Tämän vuoksi hän on antanut Raamatun meidän oppaaksemme. Ilman Jumalan normeja ja hänen järjestönsä apua elämämme olisi onnetonta.

7. Miten hyvä organisointi näkyy tavasta, jolla Raamattu on kirjoitettu?

7 Raamattu ei ole vain ihmisten laatima kokoelma toisiinsa liittymättömiä juutalaisia ja kristillisiä kirjoja. Sen sijaan se on Jumalan ohjauksessa kirjoitettu johdonmukainen mestariteos. Yksittäiset Raamatun kirjat nivoutuvat kaikki yhteen. Läpi Raamatun, 1. Mooseksen kirjasta Ilmestyskirjaan, kulkee yksi ja sama teema: Valtakunta, jonka Kuninkaana on Kristus, luvattu ”siemen”, saattaa kunniaan Jehovan hallitusvallan ja toteuttaa hänen tarkoituksensa maapallon suhteen. (Lue 1. Mooseksen kirjan 3:15; Matteuksen 6:10; Ilmestyksen 11:15.)

8. Miksi voidaan sanoa, että Israelin kansa oli hyvin organisoitu?

8 Muinainen Israelin kansa oli malliesimerkki hyvästä organisoinnista. Mooseksen lain alaisuudessa jotkut naiset ”suorittivat järjestettyä palvelusta kohtaamisteltan sisäänkäynnin luona” (2. Moos. 38:8). Israelin leirin ja tabernaakkelin siirtäminen tapahtui järjestyksellisesti. Myöhemmin kuningas Daavid organisoi leeviläiset ja papit osastoiksi (1. Aik. 23:1–6; 24:1–3). Kun israelilaiset tottelivat Jehovaa, hän siunasi heitä ja heidän keskuudessaan vallitsi hyvä järjestys, rauha ja yksimielisyys (5. Moos. 11:26, 27; 28:1–14).

9. Mikä osoittaa että, ensimmäisen vuosisadan seurakunnat olivat hyvin organisoituja?

9 Ensimmäisen vuosisadan seurakunnat olivat hyvin organisoituja, ja niitä ohjasi hallintoelin, joka aluksi koostui apostoleista (Apt. 6:1–6). Myöhemmin hallintoelimeen otettiin muitakin veljiä (Apt. 15:6). Seurakunnat saivat neuvoja myös Jehovan hengen ohjauksessa kirjoitettujen kirjeiden välityksellä. Niitä kirjoittivat miehet, jotka olivat hallintoelimen jäseniä tai läheisessä yhteydessä hallintoelimeen. (1. Tim. 3:1–13; Tit. 1:5–9.) Miten seurakunnat hyötyivät siitä, että ne noudattivat hallintoelimen ohjeita?

10. Miten hallintoelimen ohjauksen noudattaminen hyödytti seurakuntia? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

10 Lue Apostolien tekojen 16:4, 5. Hallintoelin lähetti joitakin veljiä kertomaan ”säädöksistä, jotka apostolit ja vanhimmat, jotka olivat Jerusalemissa, olivat päättäneet”. Kun seurakunnat noudattivat näitä säädöksiä, ne ”lujittuivat jatkuvasti uskossa ja kasvoivat lukumääräisesti päivä päivältä”. Voivatko nykyajan kristityt oppia jotain tästä esimerkistä?

NOUDATATKO JÄRJESTÖN OHJAUSTA?

11. Miten nimitettyjen veljien tulee suhtautua Jumalan järjestön antamiin ohjeisiin?

11 Miten haaratoimistokomiteoiden ja maakomiteoiden jäsenten, kierrosvalvojien ja seurakunnan vanhinten tulee suhtautua ohjeisiin, joita he saavat Jumalan järjestöltä? Jehova käskee sanassaan meitä kaikkia olemaan tottelevaisia ja alistuvaisia (5. Moos. 30:16; Hepr. 13:7, 17). Jumalan järjestössä ei ole sijaa kriittiselle ja kapinalliselle asenteelle, koska se voisi häiritä seurakunnan lämmintä ja rauhaisaa ilmapiiriä ja sen yhteishenkeä. Uskolliset kristityt eivät halua olla samanlaisia kuin Diotrefes, joka ei kunnioittanut vastuuasemissa olevia veljiä. (Lue 3. Johanneksen kirjeen 9, 10.) Voisimme kysyä itseltämme: Edistänkö ympärilläni olevien veljien ja sisarten hengellisyyttä? Noudatanko Jumalan järjestöltä tulevia ohjeita nopeasti?

12. Miten vanhinten ja avustavien palvelijoiden nimittäminen on muuttunut?

12 Hallintoelin teki hiljattain muutoksen, joka koski vanhinten ja avustavien palvelijoiden nimittämistä. Sitä käsiteltiin Vartiotornissa 15. 11.2014 ”Lukijoiden kysymyksiä” -palstalla. Kirjoituksessa selitettiin, että ensimmäisellä vuosisadalla hallintoelin valtuutti matkavalvojat tekemään tällaisia nimityksiä. Tämän mallin mukaisesti 1. syyskuuta 2014 lähtien vanhinten ja avustavien palvelijoiden nimityksistä ovat huolehtineet kierrosvalvojat. Kierrosvalvoja pyrkii tutustumaan veljiin, joita suositellaan nimitettäväksi, ja myös heidän perheeseensä (1. Tim. 3:4, 5). Jos mahdollista hän työskentelee näiden veljien kanssa kenttäpalveluksessa. Sen jälkeen kierrosvalvoja ja vanhimmat harkitsevat huolellisesti, täyttävätkö nämä veljet Raamatussa esitetyt avustavien palvelijoiden ja vanhinten pätevyysvaatimukset (1. Tim. 3:1–10, 12, 13; 1. Piet. 5:1–3).

13. Miten voimme mukautua ohjaukseen, jota saamme vanhimmilta?

13 Meidän tulee noudattaa Raamattuun perustuvia ohjeita, joita saamme vanhimmilta. Näitä uskollisia paimenia ohjaa Jumalan sanan ”terveellinen” eli hyödyllinen opetus (1. Tim. 6:3). Ensimmäisellä vuosisadalla seurakunnissa oli joitakuita, jotka ”vaelsivat – – häiritsevästi”. He eivät ”tehneet lainkaan työtä, vaan sekaantuivat siihen, mikä ei heille kuulunut”. Luultavasti vanhimmat neuvoivat heitä, mutta he eivät ottaneet neuvoja vastaan. Miten seurakuntalaisten tuli suhtautua tällaiseen ihmiseen? Paavali neuvoi: ”Pitäkää häntä merkittynä ja lakatkaa seurustelemasta hänen kanssaan.” Häntä ei kuitenkaan tullut kohdella kuin vihollista. (2. Tess. 3:11–15.) Nykyään vanhimmat saattavat vastaavassa tilanteessa pitää varoittavan puheen. Puheessa selitetään, että itsepintainen väärä toiminta, esimerkiksi seurustelu ei-uskovan kanssa, vaikuttaa seurakuntaan kielteisesti (1. Kor. 7:39). Miten sinä suhtaudut, kun vanhimmat näkevät tarpeelliseksi pitää tällaisen puheen? Jos olet selvillä puheessa käsitellystä tilanteesta, päätätkö välttää seuranpitoa kyseisen ihmisen kanssa? Aito huolesi ja päättäväisyytesi voivat saada hänet oikaisemaan toimintansa. [1]

EDISTÄ PUHTAUTTA, RAUHAA JA YKSIMIELISYYTTÄ

14. Miten voimme auttaa seurakunnan pitämisessä puhtaana?

14 Voimme edistää seurakunnan hengellistä puhtautta noudattamalla Jumalan sanan ohjeita. Tätä valaisee se, mitä tapahtui muinaisessa Korintin kaupungissa. Paavali oli saarnannut siellä vaivojaan säästämättä, ja hän rakasti sikäläisiä palvojatovereitaan (1. Kor. 1:1, 2). Ikävä kyllä seurakunnassa suvaittiin seksuaalista moraalittomuutta, eikä Paavalille varmaankaan ollut helppoa puuttua ongelmaan. Silti hän neuvoi vanhimpia luovuttamaan moraalittoman miehen Saatanalle, toisin sanoen erottamaan hänet seurakunnasta. Vanhinten täytyi puhdistaa pois ”hapate”, jotta seurakunta pysyisi puhtaana. (1. Kor. 5:1, 5–7, 12.) Kun tuemme vanhinten päätöstä erottaa katumaton väärintekijä, edistämme seurakunnan puhtautta ja voimme auttaa häntä tajuamaan, että hänen täytyy katua ja etsiä Jehovan anteeksiantoa.

15. Mitä voimme tehdä sen hyväksi, että seurakunnassa säilyy rauha?

15 Korintissa oli toinenkin ongelma, joka vaati huomiota. Jotkut veljet kävivät oikeutta toisia veljiä vastaan. Paavali teki heille vakavoittavan kysymyksen: ”Miksi ette ennemmin anna tehdä itsellenne vääryyttä?” (1. Kor. 6:1–8.) Samanlaisia tilanteita on syntynyt nykyäänkin. Toisinaan rauha hengellisten veljien keskuudessa on häiriintynyt epäonnistuneen liiketoiminnan vuoksi. Veljet ovat kärsineet taloudellisia menetyksiä ja ehkä syyttäneet toisiaan petoksesta ja jopa haastaneet toisensa oikeuteen. Jumalan sana auttaa meitä kuitenkin ymmärtämään, että on parempi kärsiä vahinkoa kuin tuottaa Jumalan nimelle häpeää tai häiritä seurakunnan rauhaa. [2] Vakavat ongelmat ja erimielisyydet voidaan ratkaista noudattamalla Jeesuksen neuvoja. (Lue Matteuksen 5:23, 24; 18:15–17.) Kun toimimme näin, edistämme seurakunnan rauhaa ja yhteishenkeä.

16. Miksi voidaan odottaa, että Jumalan kansan keskuudessa vallitsee yksimielisyys?

16 Jehovan palvelijoiden keskuudessa vallitsee yksimielisyys, kuten hänen Sanassaan on ennustettu. Psalmin kirjoittaja sanoi: ”Katso! Kuinka hyvää ja kuinka miellyttävää onkaan, kun veljekset asuvat yhdessä ykseydessä!” (Ps. 133:1.) Kun israelilaiset tottelivat Jehovaa, heidän keskuudessaan vallitsi hyvä järjestys ja yksimielisyys. Jehova kertoi edeltä käsin kansastaan seuraavin sanoin: ”Ykseyteen minä saatan heidät, kuin katraan tarhaan.” (Miika 2:12.) Lisäksi hän sanoi profeetta Sefanjan välityksellä: ”Minä muutan kansoille puhtaan kielen, jotta ne kaikki huutaisivat avukseen Jehovan nimeä palvellakseen häntä olka olkaa vasten.” (Sef. 3:9.) On todella hienoa palvella Jehovaa yksimielisenä joukkona!

Vanhimmat yrittävät auttaa harha-askeleen ottanutta hengellisesti. (Ks. kpl 17.)

17. Mitä vanhinten tulee tehdä, jos joku seurakunnan jäsen syyllistyy vakavaan syntiin?

17 Seurakunnan yhtenäisyyden ja puhtauden kannalta on välttämätöntä, että vanhimmat selvittävät oikeudelliset asiat viipymättä ja huomaavaisesti. Paavali tiesi, että Jumalan rakkautta eivät ohjaa vain tunteet eikä Jumala ummista silmiään väärinteoilta (Sananl. 15:3). Niinpä hän kirjoitti voimakkaan mutta huomaavaisen kirjeen Korintin seurakunnalle. Muutaman kuukauden kuluttua hän kirjoitti korinttilaisille toisen kirjeen, josta käy ilmi, että vanhimmat olivat noudattaneet hänen neuvojaan ja että tilanne oli parantunut. Jos kristitty ottaa ”jonkin harha-askeleen, ennen kuin hän on tietoinen siitä”, hengellisesti pätevien miesten tulee lempeästi yrittää palauttaa hänet kohdalleen (Gal. 6:1).

18. a) Millä tavoin Jumalan sanan neuvot hyödyttivät ensimmäisen vuosisadan seurakuntia? b) Mitä käsitellään seuraavassa kirjoituksessa?

18 Kun ensimmäisen vuosisadan kristityt noudattivat Jumalan sanan neuvoja, seurakunnat pysyivät puhtaina ja niissä vallitsi rauha ja yksimielisyys (1. Kor. 1:10, Ef. 4:11–13; 1. Piet. 3:8). Sen ansiosta silloiset veljemme ja sisaremme saivat paljon aikaan palveluksessa. Paavali totesikin, että hyvää uutista ”oli saarnattu kaikessa luomakunnassa” (Kol. 1:23). Nykyään Jumalan hyvin organisoitu ja yksimielinen kansa kertoo ihmisille hänen suurenmoisista tarkoituksistaan kautta maailman. Seuraavassa kirjoituksessa on lisää todisteita siitä, että Jehovan palvelijat arvostavat hyvin paljon Raamattua ja ovat päättäneet kunnioittaa Suvereenia Herraa Jehovaa (Ps. 71:15, 16).

^ [1] (kpl 13) Ks. Järjestetyt tekemään Jehovan tahto s. 134–136.

^ [2] (kpl 15) Tilanteita, joissa kristitty voisi päättää ryhtyä oikeudellisiin toimiin toista kristittyä vastaan, käsitellään kirjassa ”Pitäkää itsenne Jumalan rakkaudessa” s. 223, alav.