Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Vanhemmat, autatteko lastanne edistymään kohti kastetta?

Vanhemmat, autatteko lastanne edistymään kohti kastetta?

”Miksi viivyttelet? Nouse, anna kastaa itsesi.” (APT. 22:16)

LAULUT: 51, 135

1. Mistä kristityt vanhemmat haluavat varmistua ennen kuin heidän lapsensa menee kasteelle?

”KUUKAUSIKAUPALLA hoin isälle ja äidille, että halusin mennä kasteelle, ja he ottivat tämän aiheen usein esille keskustellessaan kanssani. He halusivat olla varmoja siitä, että ymmärsin ratkaisuni vakavuuden. Tämä tärkeä päivä koitti 31. joulukuuta 1934.” Näin sisar Blossom Brandt kuvaili, mitä tapahtui niihin aikoihin, kun hän päätti mennä kasteelle. Nykyäänkin kristityt vanhemmat haluavat auttaa lapsiaan tekemään viisaita ratkaisuja. He ymmärtävät, että kasteelle menon lykkääminen tarpeettomasti voi johtaa hengellisiin ongelmiin (Jaak. 4:17). Ennen kuin lapsi menee kasteelle, viisaat vanhemmat haluavat varmistua siitä, että hän on valmis kantamaan vastuunsa Kristuksen opetuslapsena.

2. a) Mitä jotkut kierrosvalvojat ovat panneet merkille? b) Mitä tarkastelemme tässä artikkelissa?

2 Jotkut kierrosvalvojat ovat panneet merkille, että seurakunnissa on monia noin 20-vuotiaita nuoria, jotka ovat kasvaneet Jehovan todistaja -perheessä mutta eivät ole vielä  käyneet kasteella. Useimmat näistä nuorista käyvät kokouksissa ja kenttäpalveluksessa, ja he pitävät itseään Jehovan todistajina. Mikä pidättelee heitä vihkiytymästä Jehovalle ja menemästä kasteelle? Joissain tapauksissa vanhemmat ovat kannustaneet nuoria siirtämään kasteelle menoa tuonnemmaksi. Tässä artikkelissa tarkastelemme huolenaiheita, joiden vuoksi jotkut vanhemmat ovat epäröineet auttaa lapsiaan edistymään kohti kastetta.

ONKO LAPSENI RIITTÄVÄN VANHA?

3. Mistä Blossomin vanhemmat olivat huolissaan?

3 Ensimmäisessä kappaleessa mainitun Blossomin vanhemmat kantoivat huolta siitä, oliko heidän tyttärensä riittävän vanha ymmärtääkseen, miten vakava ja merkittävä askel kaste on. Mistä vanhemmat voivat tietää, onko heidän lapsensa valmis vihkiytymään Jehovalle?

4. Miten Matteuksen 28:19, 20:ssä oleva Jeesuksen käsky voi auttaa vanhempia lasten opettamisessa?

4 Lue Matteuksen 28:19, 20. Kuten edellisessä kirjoituksessa todettiin, Raamatussa ei määritellä, minkä ikäisenä kasteelle tulisi mennä. Vanhempia voi kuitenkin auttaa sen miettiminen, mitä Matteuksen 28:19:ssä oleva ilmaus ”tehdä opetuslapsia” merkitsee. Vastaava kreikan sana sisältää ajatuksen siitä, että jotakuta opetetaan tietty tavoite mielessä, nimittäin se, että hänestä tulee oppilas eli opetuslapsi. Opetuslapsella tarkoitetaan sellaista ihmistä, joka oppii ja ymmärtää Jeesuksen opetuksia ja on päättänyt noudattaa niitä. Kaikkien kristittyjen vanhempien tulisi siis opettaa lastaan pienokaisesta asti tavoitteenaan auttaa häntä tulemaan Jeesuksen kastetuksi opetuslapseksi. Vauva tai pikkulapsi ei tietenkään olisi pätevä kastettavaksi. Raamatun mukaan suhteellisen pienetkin lapset voivat kuitenkin ymmärtää ja arvostaa Raamatun opetuksia.

5, 6. a) Mitä Raamatun kertomuksen perusteella voidaan päätellä Timoteuksen kasteesta? b) Miten vanhemmat voivat parhaiten auttaa lapsiaan?

5 Timoteus oli opetuslapsi, joka oli jo nuorena päättänyt palvella Jehovaa. Apostoli Paavali sanoi, että Timoteus oli oppinut tuntemaan Raamatun opetuksia ”pienokaisesta asti”. Timoteus kasvoi uskonnollisesti jakautuneessa perheessä, mutta hänen juutalainen äitinsä ja isoäitinsä opettivat häntä ymmärtämään ja arvostamaan Raamatun kirjoituksia. Sen ansiosta hänen uskostaan tuli horjumaton. (2. Tim. 1:5; 3:14, 15.) Kun Timoteus oli noin 20-vuotias, hänelle voitiin antaa seurakunnassa erikoistehtäviä (Apt. 16:1–3).

6 Jokainen lapsi on tietenkin erilainen ja kypsyy omaan tahtiin. Jotkut ovat henkisesti ja tunne-elämältään suhteellisen kypsiä jo nuorina, ja he haluavat mennä kasteelle. Toiset ovat valmiita kasteelle vähän vanhempina. Niinpä viisaat vanhemmat eivät painosta lapsiaan menemään kasteelle, vaan auttavat kutakin heistä edistymään hengellisesti omaa yksilöllistä vauhtiaan. Vanhemmat voivat iloita, kun heidän lapsensa tekee viisaita ratkaisuja. (Lue Sananlaskujen 27:11.) Vanhempien tulee kuitenkin muistaa, että heidän tavoitteensa on auttaa lapsiaan tulemaan Jeesuksen opetuslapsiksi. Tämä mielessään vanhemmat voisivat kysyä itseltään: onko lapsellani riittävästi tietoa niin että hän voi vihkiytyä Jumalalle ja mennä kasteelle?

 ONKO LAPSELLANI TARPEEKSI TIETOA?

7. Täytyykö Raamattu tuntea läpikotaisin, ennen kuin voi mennä kasteelle? Selitä.

7 Kun vanhemmat opettavat lapsiaan, he toivovat, että nämä oppisivat tuntemaan totuuden hyvin. Tällöin lasten päätös vihkiytyä Jehovalle on vankalla pohjalla. Ihmisen ei kuitenkaan tarvitse tuntea Raamattua läpikotaisin, ennen kuin hän voi vihkiytyä ja mennä kasteelle. Oppiminen ja täsmällisen tiedon hankkiminen jatkuu kaikilla opetuslapsilla kasteen jälkeen. (Lue Kolossalaiskirjeen 1:9, 10.) Miten paljon ihmisen sitten pitää tietää, jotta hän voisi mennä kasteelle?

8, 9. Mitä opimme vanginvartijaa koskevasta kertomuksesta?

8 Erään ensimmäisellä vuosisadalla eläneen perheen kokemus valaisee asiaa (Apt. 16:25–33). Toisella lähetysmatkallaan noin vuonna 50 Paavali kävi Filippissä. Siellä hänet ja hänen matkatoverinsa Silas pidätettiin väärien syytösten perusteella ja heitettiin vankilaan. Yöllä maanjäristys vavisutti vankilan perustuksia, ja kaikki vankilan ovet lennähtivät auki. Vanginvartija pelkäsi vankien karanneen ja oli tekemäisillään itsemurhan, mutta Paavali puuttui tilanteeseen ja esti häntä. Paavalille ja Silakselle avautui tilaisuus opettaa hänelle ja hänen perheelleen totuus Jeesuksesta. Vanginvartija ja hänen perheensä tajusivat, miten tärkeitä heidän oppimansa asiat olivat, ja heidät kastettiin viipymättä. Mitä opimme tästä kertomuksesta?

9 Vanginvartija saattoi silloisen tavan mukaan olla palveluksesta vapautettu roomalainen sotilas. Hän ei ennestään tuntenut Raamatun kirjoituksia. Jotta hänestä olisi voinut tulla kristitty, hänen piti siksi oppia Raamatun perustotuudet ja ymmärtää, mitä Jumalan palvelijana oleminen merkitsee, sekä päättää noudattaa Jeesuksen opetuksia. Tieto ja syvä arvostus saivat hänet menemään viipymättä kasteelle. Epäilemättä hän jatkoi tiedon hankkimista kasteen jälkeen. Mitä voit tämän esimerkin valossa tehdä, kun lapsesi kertoo sinulle, että hän haluaa mennä kasteelle, koska hän ymmärtää Raamatun perustotuudet ja rakastaa Jehovaa? Ehkä tulet siihen tulokseen, että lapsesi voi puhua asiasta seurakunnan vanhimmille, jotka harkitsevat, onko hän pätevä kastettavaksi. * Muiden kastettujen opetuslasten tavoin hän jatkaa tiedon hankkimista Jehovan tarkoituksesta läpi elämän, jopa ikuisesti (Room. 11:33, 34).

MILLAINEN KOULUTUS ON PARASTA LAPSELLENI?

10, 11. a) Mitä jotkut vanhemmat ajattelevat? b) Mikä todellisuudessa suojelee lasta?

10 Jotkut vanhemmat ovat sitä mieltä, että heidän poikansa tai tyttärensä olisi syytä lykätä kasteelle menoa, kunnes hän on ensin hankkinut hyvän koulutuksen ja varman työpaikan. He saattavat tarkoittaa hyvää, mutta auttavatko he tällä tavalla lasta tosiaan menestymään elämässä? Mikä vielä tärkeämpää, onko tällainen ajattelu sopusoinnussa Raamatun kanssa? Mihin Jumalan sana kannustaa? (Lue Saarnaajan 12:1.)

11 On tärkeää muistaa, että kaikki, mikä kuuluu tähän pahaan maailmaan, on ristiriidassa Jehovan tahdon ja ajattelutavan kanssa (Jaak. 4:7, 8; 1. Joh. 2: 15–17; 5:19). Läheinen suhde Jehovaan on lapsen paras puolustus Saatanaa, hänen maailmaansa ja sen väärää ajattelua vastaan. Jos isä tai äiti asettaisi maalliset tavoitteet tärkeimmälle sijalle, se voisi hämmentää lasta ja jopa vaarantaa hänen hyvinvointinsa. Haluaisivatko rakastavat vanhemmat, että tämä maailma muovaisi heidän lapsensa näkemystä menestyksestä? Ainoa tie aitoon onneen ja menestykseen on se, että antaa Jehovalle tärkeimmän sijan elämässä. (Lue psalmi 1:2, 3.)

ENTÄ JOS LAPSENI TEKEE SYNTIÄ?

12. Miksi jotkut vanhemmat haluavat, että heidän lapsensa lykkää kasteelle menoa?

12 Eräs äiti kertoi, miksi hän jarrutteli tytärtään, joka halusi mennä kasteelle. Hän sanoi: ”Minua hävettää tunnustaa, että suurin syy oli erottamisjärjestely.” Jotkut vanhemmat ovat tämän sisaren tavoin ajatelleet, että lapsen on parempi lykätä kastetta, kunnes hän on ohittanut nuoruuteen kuuluvan taipumuksen käyttäytyä harkitsemattomasti (1. Moos. 8:21; Sananl. 22:15). He voivat ajatella, että niin kauan kuin heidän lapsensa ei ole käynyt kasteella, häntä ei voida erottaa seurakunnasta. Miksi tällainen ajattelu on epäjohdonmukaista? (Jaak. 1:22.)

13. Onko ihminen tilivelvollinen Jumalalle, jos häntä ei ole kastettu? Selitä.

13 Vanhemmat eivät tietenkään halua, että heidän lapsensa menee kasteelle ennen kuin hän on riittävän kypsä vihkiytymään Jehovalle. Olisi kuitenkin virhe ajatella, että jos lapsi ei ole käynyt kasteella, hän ei ole vastuussa Jehovalle. Tilivelvollisuus alkaa siitä kun lapsi oppii, mikä on oikein ja mikä väärin Jehovan silmissä. (Lue Jaakobin kirjeen 4:17.) Viisaat vanhemmat eivät pidättele lastaan ottamasta kasteaskelta. Sen sijaan he näyttävät lapselle hyvää esimerkkiä ja opettavat häntä pienestä pitäen rakastamaan Jehovan korkeita moraalinormeja (Luuk. 6:40). Tällainen rakkaus suojelee lasta vakavalta synniltä, koska se motivoi häntä tekemään sitä, minkä Jehova sanoo olevan oikein (Jes. 35:8).

MUUTKIN VOIVAT AUTTAA

14. Miten seurakunnan vanhimmat voivat tukea vanhempia, jotka auttavat lapsiaan edistymään kohti kastetta?

14 Seurakunnan vanhimmat, jotka ovat hengellisiä paimenia, voivat tukea lasten vanhempia puhumalla hengellisistä tavoitteista myönteisesti. Eräs yli 70 vuotta tienraivaajana palvellut sisar muisteli keskustelua, jonka hän kävi veli Charles T. Russellin kanssa ollessaan vasta kuusivuotias. Sisar kertoi: ”Hän varasi 15 minuuttia keskustellakseen kanssani hengellisistä tavoitteistani.” Myönteiset sanat ja kannustus voivat tosiaan vaikuttaa ihmisen koko elämään (Sananl. 25:11). Vanhimmat voivat myös pyytää vanhempia ja heidän lapsiaan mukaan valtakunnansaliin liittyviin töihin ja antaa lapsille tehtäviä, jotka ovat heidän ikäänsä ja kykyihinsä sopivia.

15. Millä tavalla muut seurakunnan jäsenet voivat kannustaa nuoria?

15 Muut seurakunnan jäsenet voivat auttaa osoittamalla sopivaa kiinnostusta lapsia kohtaan. He voivat esimerkiksi olla valppaita huomaamaan merkit, jotka kertovat lapsen hengellisestä edistymisestä. Esittikö nuori mietityn ja sydämestä lähtevän vastauksen, tai oliko hän mukana jossain viikkokokouksen ohjelmanosassa? Onko hän  läpäissyt jonkin uskonkoetuksen tai tarttunut tilaisuuteen todistaa koulussa? Anna kiitosta säästelemättä. Voisitko ottaa tavoitteeksesi jutella jonkun nuoren kanssa ennen kokousta tai sen jälkeen? Näillä ja muilla tavoilla voimme auttaa nuoria tuntemaan, että he ovat osa ”suurta seurakuntaa” (Ps. 35:18).

AUTA LASTASI EDISTYMÄÄN KOHTI KASTETTA

16, 17. a) Miten kaste liittyy siihen, millainen tulevaisuus ihmistä odottaa? b) Millaista iloa kristityt vanhemmat voivat tuntea? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

16 Kristityn isän ja äidin arvokkaimpia tehtäviä on antaa lapselle Jehovalta tulevaa valmennusta ja ohjausta (Ef. 6:4; Ps. 127:3). Kristittyjen vanhempien lapset eivät nykyään synny Jehovalle vihkiytyneeseen kansaan, kuten lapset muinaisessa Israelissa syntyivät. Myöskään rakkaus Jumalaan ja totuuteen ei periydy vanhemmilta. Lapsen syntymästä lähtien vanhempien tavoitteena pitäisi olla tehdä hänestä opetuslapsi, toisin sanoen auttaa lasta edistymään niin että hänestä tulee vihkiytynyt ja kastettu Jehovan palvelija. Mikä voisikaan olla tärkeämpää? Sen ansiosta että ihminen vihkiytyy, käy kasteella ja palvelee Jumalaa uskollisesti, hänet voidaan merkitä elossa säilymistä varten ja hän voi läpäistä suuren ahdistuksen (Matt. 24:13).

Vanhempien tavoitteena pitäisi olla se, että lapsesta tulee opetuslapsi. (Ks. kpl:t 16–17.)

17 Kun Blossom Brandt päätti mennä kasteelle, hänen vanhempansa halusivat olla varmoja siitä, että hän oli valmis ottamaan tämän elämänsä tärkeimmän askeleen. Varmistuttuaan asiasta he tukivat hänen päätöstään. Kastepäivää edeltävänä iltana isä teki jotain koskettavaa. Blossom kertoo: ”Hän pyysi meitä kaikkia polvistumaan ja esitti rukouksen. Hän sanoi siinä, että hän oli hyvin onnellinen pienen tyttärensä päätöksestä vihkiä elämänsä Jehovalle.” Yli 60 vuotta myöhemmin Blossom totesi: ”On varmaa, etten kuuna päivänä unohda tuota iltaa!” Te vanhemmat voitte tuntea samanlaista iloa ja tyytyväisyyttä, kun näette, että lapsistanne tulee vihkiytyneitä, kastettuja Jehovan palvelijoita.

^ kpl 9 Hyödyllistä aineistoa, jota vanhemmat voivat tarkastella lapsensa kanssa, on kirjan Nuoret kysyvät – käytännöllisiä vastauksia 2. osassa s. 304–310. Ks. myös Valtakunnan Palveluksemme huhtikuu 2011 s. 2, ”Kysymyspalsta”.