Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 TUTKITTAVA KIRJOITUS 41

Miten auttaa raamattukurssioppilasta edistymään kasteelle? – 1. osa

Miten auttaa raamattukurssioppilasta edistymään kasteelle? – 1. osa

”Te olette Kristuksen kirje, jonka me olemme kirjoittaneet palveluksemme välityksellä.” (2. KOR. 3:3)

LAULU 78 Olemme Jumalan sanan opettajia

ESITTELY *

Koko seurakunta on onnellinen nähdessään, että raamattukurssioppilas, jota he ovat oppineet rakastamaan, menee kasteelle. (Ks. kpl 1.)

1. Miten 2. Korinttilaiskirjeen 3:1–3 lisää arvostustamme sitä kohtaan, että voimme auttaa raamattukurssioppilasta edistymään kasteelle? (Ks. kansikuva.)

MILTÄ sinusta tuntuu, kun joku seurakuntasi alueelta oleva raamattukurssioppilas menee kasteelle? Olet varmasti todella iloinen. (Matt. 28:19.) Jos olet itse tutkinut tuon uuden opetuslapsen kanssa, olet erityisen onnellinen nähdessäsi hänen menevän kasteelle (1. Tess. 2:19, 20). Vastakastetut opetuslapset ovat hienoja ”suosituskirjeitä” sekä niille, jotka ovat tutkineet heidän kanssaan, että koko seurakunnalle. (Lue 2. Korinttilaiskirjeen 3:1–3.)

2. a) Mitä tärkeää kysymystä meidän täytyy pohtia ja miksi? b) Mikä on raamattukurssi? (Ks. alaviite.)

2 On hyvin rohkaisevaa, että viimeisten neljän vuoden aikana eri puolilla maailmaa raportoitiin kuukausittain noin 10 000 000 raamattukurssia. * Tuona samana ajanjaksona keskimäärin yli 280 000 ihmistä kastettiin joka vuosi Jehovan todistajiksi ja uusiksi Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Miten voimme auttaa useampia noista miljoonista raamattukurssioppilaista menemään kasteelle? Niin kauan kuin Jehova tarjoaa ihmisille tilaisuutta tulla Kristuksen opetuslapsiksi, me haluamme tehdä kaikkemme auttaaksemme heitä edistymään kasteelle  mahdollisimman nopeasti. Aika on pian lopussa! (1. Kor. 7:29a; 1. Piet. 4:7.)

3. Mitä tässä artikkelissa tarkastellaan?

3 Koska opetuslasten tekeminen on nyt erittäin tärkeää, haaratoimistoista kysyttiin, miten vielä useampia raamattukurssioppilaita voitaisiin auttaa edistymään kasteelle. Tässä ja seuraavassa artikkelissa käsitellään sitä, mitä voimme oppia kokeneilta tienraivaajilta, lähetystyöntekijöiltä ja kierrosvalvojilta. * (Sananl. 11:14; 15:22.) Niissä selitetään, mitä raamattukurssia johtavat julistajat ja heidän oppilaansa voivat tehdä, jotta kurssista olisi enemmän hyötyä. Tässä artikkelissa tarkastellaan viittä asiaa, jotka jokaisen oppilaan tulisi tehdä, jotta hän voisi edistyä kohti kastetta.

TUTKIKAA JOKA VIIKKO

Kysy oppilaalta, voisitteko istua johonkin keskustelemaan Raamatusta. (Ks. kpl:t 4–6.)

4. Mitä meidän tulisi ymmärtää ovella pidettävistä raamattukursseista?

4 Monet veljet ja sisaret johtavat raamattukursseja ovella. Vaikka tämä on hyvä keino herätellä kiinnostusta Raamattua kohtaan, tällaiset keskustelut ovat usein lyhyitä eikä niitä ehkä käydä joka viikko. Kasvattaakseen oppilaan kiinnostusta jotkut julistajat antavat hänelle yhteystietonsa, jotta he voisivat käyntien välillä kertoa jonkin lyhyen ajatuksen Raamatusta. Näitä keskusteluja käydään ehkä satunnaisesti kuukausien ajan, mutta edistyykö oppilas kohti vihkiytymistä ja kastetta, jos hän ei ole valmis käyttämään enempää aikaa ja voimia Jumalan sanan tutkimiseen? Todennäköisesti ei.

5. Mitä sellaista Jeesus sanoi Luukkaan 14:27–33:ssa, mikä auttaa meitä tekemään opetuslapsia?

5 Jeesus valaisi sitä, mitä hänen opetuslapsekseen tuleminen edellyttää. Hän puhui miehestä, joka haluaa rakentaa tornin, ja kuninkaasta, joka lähtee sotimaan. Jeesus sanoi, että rakentajan täytyy ”ensin istua laskemaan kustannukset” saadakseen tornin valmiiksi ja että kuninkaan täytyy ”ensin istua neuvottelemaan” nähdäkseen, pystyvätkö hänen sotilaansa kohtaamaan vastustajan. (Lue Luukkaan 14:27–33.) Jeesus tiesi, että myös hänen opetuslapsekseen haluavan ihmisen tulisi perehtyä huolellisesti siihen, mitä hänen seuraamisensa edellyttää. Meidän on siksi tärkeää  kannustaa raamattukurssioppilaita tutkimaan kanssamme joka viikko. Miten voimme onnistua tässä?

6. Miten oppilasta voisi auttaa edistymään?

6 Voisit aluksi pidentää keskusteluja, joita käyt raamattukurssioppilaasi kanssa ovella. Ehkä voit käsitellä yhden sijasta kahta raamatunkohtaa jokaisella käynnillä. Kun puhuteltava on tottunut siihen, että käyntisi kestävät pidempään, kysy häneltä, voisitteko istua jossain ja jatkaa keskustelua. Hänen vastauksensa kertoo, miten vakavasti hän suhtautuu Raamatun tutkimiseen. Nopeuttaaksesi hänen edistymistään voisit jossain vaiheessa jopa ehdottaa, että tutkisitte kaksi kertaa viikossa. Tarvitaan kuitenkin myös muuta kuin yksi tai kaksi tapaamista viikossa.

VALMISTAUTUKAA JOKA KERTA

Valmistaudu hyvin ja näytä oppilaalle, miten hän voi valmistautua. (Ks. kpl:t 7–9.)

7. Miten opettaja voi valmistautua hyvin ennen kuin hän tutkii Raamattua oppilaan kanssa?

7 Opettajana sinun tulisi valmistautua hyvin aina ennen kuin tutkitte Raamattua oppilaan kanssa. Lue aluksi tutkittava aineisto ja katso raamatunkohdat. Selvitä itsellesi pääkohdat. Mieti luvun otsikkoa, väliotsikoita, kysymyksiä, ”lue”-raamatunkohtia ja kuvia sekä videoita, jotka auttavat selittämään aihetta. Pohdi sitten, miten voisit esittää asian oppilaalle yksinkertaisesti ja selvästi niin että hänen on helppo ymmärtää se ja soveltaa sitä (Neh. 8:8; Sananl. 15:28a).

8. Mitä Kolossalaiskirjeen 1:9, 10:ssä olevat Paavalin sanat opettavat oppilaan puolesta rukoilemisesta?

8 Valmistautumiseen kuuluu myös se, että puhut Jehovalle rukouksessa oppilaasta ja hänen tilanteestaan. Pyydä Jehovalta, että hän auttaisi sinua opettamaan Raamatun totuutta sydämeen vetoavalla tavalla. (Lue Kolossalaiskirjeen 1:9, 10.) Yritä ennakoida, mitä oppilaan voisi olla vaikea ymmärtää tai hyväksyä. Pidä mielessä, että tavoitteesi on auttaa häntä edistymään kasteelle.

9. Miten opettaja voi auttaa oppilasta valmistautumaan? Selitä.

9 Toivomme, että säännöllinen Raamatun tutkiminen saa oppilaan tuntemaan kiitollisuutta Jehovaa ja Jeesusta kohtaan niin että hän haluaa saada lisää tietoa (Matt. 5:3, 6). Hyötyäkseen täysin  raamattukurssista oppilaan pitää keskittyä käsiteltävään asiaan. Selitä siis hänelle, miten tärkeää on valmistautua joka kerta. Hänen on hyvä lukea aineisto etukäteen ja miettiä, miten hän voi soveltaa sitä omaan elämäänsä. Miten opettaja voi auttaa? Valmistautukaa yhdessä oppilaan kanssa niin että hän näkee, miten se tapahtuu. * Näytä hänelle, miten löytää vastaukset kysymyksiin ja miten avainsanojen ja -ilmausten alleviivaaminen auttaa palauttamaan mieleen vastauksen. Pyydä sitten häntä vastaamaan omin sanoin. Näin saat selville, miten hyvin hän on ymmärtänyt aineiston. Voit kannustaa oppilasta tekemään muutakin.

OPETA HÄNTÄ KOMMUNIKOIMAAN JEHOVAN KANSSA JOKA PÄIVÄ

Opeta oppilasta kommunikoimaan Jehovan kanssa. (Ks. kpl:t 10–11.)

10. Miksi on tärkeää lukea Raamattua päivittäin, ja miten Raamatun lukemisesta voi saada eniten irti?

10 Sen lisäksi että oppilas tutkii joka viikko opettajan kanssa, hänen on hyödyllistä tehdä joka päivä joitain asioita myös itse. Hänen tulee kommunikoida Jehovan kanssa: kuunnella Jehovaa ja puhua hänelle. Jumalaa voi kuunnella lukemalla Raamattua päivittäin (Joos. 1:8; Ps. 1:1–3). Näytä hänelle, miten käyttää ”Raamatunlukuohjelmaa”, jonka voi tulostaa jw.org-sivustolta. * Auttaaksesi häntä saamaan eniten irti Raamatun lukemisesta sinun tulisi tietenkin kannustaa häntä mietiskelemään, mitä Raamattu opettaa Jehovasta ja miten hän voi soveltaa oppimaansa (Apt. 17:11; Jaak. 1:25).

11. Miten oppilas voi oppia rukoilemaan oikein, ja miksi hänen on tärkeää rukoilla Jehovaa usein?

11 Kannusta oppilasta puhumaan Jehovalle rukoilemalla joka päivä. Kun tutkitte yhdessä Raamattua, pidä aina alussa ja lopussa sydämestä lähtevä rukous ja mainitse oppilaasi siinä. Kun hän kuuntelee rukouksiasi, hän oppii rukoilemaan sydämestään ja osoittamaan rukouksensa Jehova Jumalalle Jeesuksen Kristuksen nimessä (Matt. 6:9; Joh. 15:16). Raamatun lukeminen päivittäin (Jehovan kuunteleminen) ja rukoileminen (Jehovalle puhuminen) auttavat oppilastasi pääsemään lähemmäs Jehovaa (Jaak. 4:8). Nämä tottumukset voivat saada oppilaasi edistymään kohti vihkiytymistä  ja kastetta. Mikä muu voi auttaa häntä tässä?

AUTA HÄNTÄ LUOMAAN HENKILÖKOHTAINEN SUHDE JEHOVAAN

12. Miten opettaja voi auttaa oppilasta luomaan henkilökohtaisen suhteen Jehovaan?

12 Raamatun totuuden pitäisi vedota paitsi oppilaan mieleen myös hänen sydämeensä. Sydän, johon sisältyvät halut ja tunteet, motivoi ihmistä toimimaan. Jeesus perusteli asioita loogisesti ja sai kuulijansa ajattelemaan, mutta ihmiset seurasivat häntä siksi, että hänen opetuksensa vetosi heidän sydämeensä (Luuk. 24:15, 27, 32). Oppilaasi täytyy ymmärtää, että Jehova on todellinen persoona, johon hänellä voi olla henkilökohtainen suhde, ja että Jehova on hänen Isänsä, Jumalansa ja Ystävänsä (Ps. 25:4, 5). Kun tutkitte Raamattua, kiinnitä oppilaan huomio Jumalan hienoihin ominaisuuksiin (2. Moos. 34:5, 6; 1. Piet. 5:6, 7). Käsittelittepä mitä aihetta tahansa, keskity Jehovan persoonallisuuteen ja auta oppilasta arvostamaan hänen rakkauttaan, huomaavaisuuttaan ja myötätuntoaan. Jeesus sanoi, että ”suurin ja ensimmäinen käsky” on ”Rakasta Jehovaa, Jumalaasi” (Matt. 22:37, 38). Pyri juurruttamaan oppilaan sydämeen syvä rakkaus Jumalaa kohtaan.

13. Miten voit auttaa oppilastasi saamaan tietoa Jehovan persoonallisuudesta?

13 Kerro oppilaalle, miksi sinä rakastat Jehovaa. Tämä voi auttaa häntä ymmärtämään, että hänenkin täytyy luoda läheinen suhde Jumalaan. (Ps. 73:28.) Onko tutkittavassa julkaisussa tai jossain raamatunkohdassa jotain sellaista, mikä kertoo Jehovan rakkaudesta, viisaudesta, oikeudenmukaisuudesta tai voimasta ja mikä koskettaa sinun sydäntäsi? Mainitse siitä oppilaalle ja selitä, että se on yksi monista syistä, joiden vuoksi rakastat taivaallista Isäämme. Jokaisen raamattukurssioppilaan pitää tehdä vielä jotain edistyäkseen kohti kastetta.

KANNUSTA HÄNTÄ KÄYMÄÄN KOKOUKSISSA

Kannusta oppilasta tulemaan kokouksiin niin pian kuin mahdollista. (Ks. kpl:t 14–15.)

14. Mitä sellaista Heprealaiskirjeen 10:24, 25:ssä kerrotaan kokouksista, mikä voi auttaa oppilasta edistymään?

14 Haluamme kaikki, että oppilaamme edistyvät hengellisesti ja menevät kasteelle. Yksi tärkeä tapa, jolla heitä voidaan auttaa, on kannustaa heitä käymään kokouksissa. Kokeneiden opettajien  mukaan nopeimmin edistyvät ne oppilaat, jotka tulevat heti kokouksiin. (Ps. 111:1.) Jotkut opettajat selittävät oppilailleen, että puolet valmennuksesta saadaan raamattukurssilla ja puolet kokouksissa. Lue Heprealaiskirjeen 10:24, 25 oppilaan kanssa ja kerro hänelle, miten hän voi hyötyä kokouksista. Näytä hänelle video Millaista on valtakunnansalilla? * Kannusta häntä tekemään viikoittaisesta kokouksissa käymisestä tärkeä osa elämäänsä.

15. Miten voimme rohkaista oppilasta käymään säännöllisesti kokouksissa?

15 Mitä voit tehdä, jos oppilaasi ei ole vielä tullut kokoukseen tai ei käy niissä säännöllisesti? Kerro hänelle jotain, mitä olet äskettäin oppinut kokouksessa ja mistä olet itse innostunut. Se voi motivoida häntä enemmän kuin se, että vain kutsut häntä kokoukseen. Anna hänelle Vartiotorni tai Elämä ja palvelus -työkirja, jota parhaillaan käsitellään. Näytä hänelle, mitä seuraavassa kokouksessa tarkastellaan, ja kysy häneltä, mikä ohjelmanosa vaikuttaa hänestä kiinnostavimmalta. Se mitä hän näkee ja kuulee ensimmäisessä kokouksessa, poikkeaa täysin siitä, millaista on muiden uskontojen tilaisuuksissa (1. Kor. 14:24, 25). Hän tapaa ihmisiä, joiden hyvää esimerkkiä hän voi jäljitellä ja jotka auttavat häntä edistymään kasteelle.

16. Miten oppilasta voi auttaa edistymään kasteelle, ja mitä seuraavassa artikkelissa käsitellään?

16 Miten auttaa oppilasta edistymään kasteelle? Voimme auttaa häntä suhtautumaan raamattukurssiin vakavasti, kun kannustamme häntä tutkimaan joka viikko ja valmistautumaan joka kerta. Haluamme myös rohkaista häntä kommunikoimaan Jehovan kanssa joka päivä ja luomaan läheisen suhteen häneen. Haluamme motivoida oppilasta tulemaan kokouksiin. (Ks. tekstiruutu ” Mitä oppilaan täytyy tehdä edistyäkseen kasteelle?”) Seuraavassa artikkelissa käsitellään vielä viittä asiaa, jotka opettajan täytyy tehdä auttaakseen oppilasta edistymään kasteelle.

LAULU 76 Miltä se tuntuukaan!

^ kpl 5 Opettamiseen sisältyy se, että auttaa jotakuta ajattelemaan, tuntemaan tai toimimaan uudella tai erilaisella tavalla. Vuoden 2020 vuositeksti Matteuksen 28:19 on muistuttanut meitä siitä, että on tärkeää tutkia Raamattua ihmisten kanssa ja opettaa heitä tulemaan Jeesuksen Kristuksen kastetuiksi opetuslapsiksi. Tästä ja seuraavasta artikkelista näemme, miten voimme kehittää taitojamme tässä merkittävässä työssä.

^ kpl 2 ILMAUKSEN SELITYS: Jos keskustelet Raamatusta säännöllisesti ja järjestelmällisesti jonkun kanssa, johdat raamattukurssia. Raamattukurssi voidaan raportoida, jos sitä on johdettu kaksi kertaa sen esittelemisen jälkeen ja jos on syytä uskoa, että se jatkuu.

^ kpl 3 Näissä artikkeleissa on myös ehdotuksia kirjoitussarjasta ”Miten johtaa edistyviä raamatuntutkisteluja”. Ks. Valtakunnan Palveluksemme heinäkuu 2004 – toukokuu 2005.

^ kpl 9 Ks. JW Library® -sovelluksesta neljän minuutin video Opeta oppilasta valmistautumaan (MEDIA > KOKOUKSET JA KENTTÄTYÖ > PARANNA PALVELUSTAITOJASI).

^ kpl 10 Ks. RAAMATUN OPETUKSET > TYÖKALUJA RAAMATUN TUTKIMISEEN.

^ kpl 14 Ks. JW Library® -sovellus: MEDIA > KOKOUKSET JA KENTTÄTYÖ > APUVÄLINEITÄ KENTTÄTYÖHÖN.