Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 TUTKITTAVA KIRJOITUS 44

Kasvaako lapsistasi Jumalan palvelijoita?

Kasvaako lapsistasi Jumalan palvelijoita?

”Jeesus kasvoi, tuli yhä viisaammaksi ja miellytti aina vain enemmän Jumalaa ja ihmisiä.” (LUUK. 2:52)

LAULU 134 Lapset ovat Jehovan lahja

ESITTELY *

1. Mikä on paras ratkaisu, minkä kukaan meistä voi tehdä?

VANHEMPIEN valinnoilla on usein kauaskantoinen vaikutus heidän lapsiinsa. Huonot valinnat voivat aiheuttaa lapsille ongelmia. Toisaalta hyvät valinnat voivat auttaa lapsia elämään onnellista ja merkityksellistä elämää. Lastenkin on tietysti tehtävä hyviä ratkaisuja. Paras ratkaisu, minkä kukaan meistä voi tehdä, on palvella rakastavaa taivaallista Isäämme Jehovaa (Ps. 73:28).

2. Mitä hyviä valintoja Jeesus ja hänen vanhempansa tekivät?

2 Jeesuksen vanhemmat halusivat auttaa lapsiaan palvelemaan Jehovaa, ja heidän valintansa osoittivat, että Jehovan palveleminen oli heille kaikkein tärkeintä (Luuk. 2:40, 41, 52). Jeesuskin teki hyviä valintoja, jotka auttoivat häntä täyttämään osansa Jehovan tarkoituksessa (Matt. 4:1–10). Hänestä kasvoi ystävällinen, uskollinen ja rohkea mies. Hän oli juuri sellainen poika, josta jokainen Jumalaa pelkäävä vanhempi olisi ylpeä ja iloinen.

3. Mihin kysymyksiin tässä kirjoituksessa vastataan?

3 Tässä kirjoituksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin: Mitä Jeesusta koskevia hyviä valintoja Jehova teki? Mitä kristityt vanhemmat voivat oppia Jeesuksen vanhempien tekemistä valinnoista? Mitä kristityt nuoret voivat oppia Jeesuksen valinnoista?

JEHOVAN ESIMERKKI

4. Minkä tärkeän Poikaansa koskevan valinnan Jehova teki?

4 Jehova valitsi Jeesukselle erinomaiset vanhemmat (Matt. 1:18–23; Luuk. 1:26–38). Marian vilpittömät sanat,  jotka on kirjoitettu muistiin Raamattuun, kertovat hänen syvästä rakkaudestaan Jehovaa ja hänen Sanaansa kohtaan (Luuk. 1:46–55). Myös se, miten Joosef suhtautui Jehovan ohjeisiin, osoittaa, että hän kunnioitti syvästi Jehovaa ja halusi miellyttää häntä (Matt. 1:24).

5–6. Mitä Jehova antoi Poikansa kokea?

5 On kiinnostavaa, että Jehova ei valinnut Jeesukselle rikkaita vanhempia. Uhri, jonka Joosef ja Maria uhrasivat Jeesuksen syntymän jälkeen, osoittaa heidän olleen köyhiä (Luuk. 2:24). Joosefilla on voinut olla kotinsa lähellä Nasaretissa pieni puusepänverstas. Heidän elämänsä on varmasti ollut yksinkertaista, etenkin kun perheeseen syntyi ainakin seitsemän lasta. (Matt. 13:55, 56.)

6 Jehova suojeli Jeesusta joiltain vaaroilta mutta ei poistanut hänen elämästään kaikkia vaikeuksia (Matt. 2:13–15). Jeesuksella oli esimerkiksi ei-uskovia sukulaisia. Kuvittele, miten lannistavaa Jeesuksesta on ollut, että hänen omat perheenjäsenensä eivät aluksi uskoneet hänen olevan Messias (Mark. 3:21; Joh. 7:5). Jeesukselle tuotti todennäköisesti surua myös hänen kasvatusisänsä Joosefin kuolema. Se saattoi merkitä sitä, että vanhimpana poikana Jeesus joutui jatkamaan isänsä työtä (Mark. 6:3). Varttuessaan Jeesus oppi huolehtimaan perheen toimeentulosta. Hänen täytyi luultavasti tehdä kovasti työtä, joten hän tiesi, miltä tuntuu olla fyysisesti väsynyt työpäivän jälkeen.

Vanhemmat, valmistakaa lapsianne elämässä eteen tuleviin haasteisiin opettamalla heitä etsimään neuvoja Jumalan sanasta. (Ks. kpl 7.) *

7. a) Mistä kysymyksistä voi olla apua lasten vanhemmille? b) Miten Sananlaskujen 2:1–6 voi auttaa lastenkasvatuksessa?

7 Jos sinä ja puolisosi harkitsette lasten hankkimista, voisitte kysyä itseltänne: olemmeko nöyriä, hengellisiä ihmisiä, jotka Jehova valitsisi pitämään huolta kallisarvoisesta uudesta elämästä? (Ps. 127:3, 4.) Jos jo olet isä tai äiti, voisit kysyä itseltäsi: Opetanko lapsiani arvostamaan kovaa työtä? (Saarn. 3:12, 13.) Yritänkö parhaani mukaan suojella heitä Saatanan maailman fyysisiltä ja moraalisilta vaaroilta? (Sananl. 22:3.) Et voi varjella lapsiasi kaikilta mahdollisilta  vaikeuksilta. Kukaan ei pysty siihen. Rakastavana vanhempana voit kuitenkin vähitellen valmistaa heitä elämässä eteen tuleviin haasteisiin, kun opetat heitä etsimään neuvoja Jumalan sanasta. (Lue Sananlaskujen 2:1–6.) Jos esimerkiksi joku sukulainen lakkaa palvelemasta Jehovaa, auta Raamatun avulla lapsia ymmärtämään, miksi on niin tärkeää pysyä uskollisena Jehovalle (Ps. 31:23). Tai jos joku läheinen ihminen kuolee, näytä lapsille, miten Raamattu auttaa selviytymään surusta ja saamaan mielenrauhan (2. Kor. 1:3, 4; 2. Tim. 3:16).

JOOSEFIN JA MARIAN ESIMERKKI

8. Mitä Joosefin ja Marian piti 5. Mooseksen kirjan 6:6, 7:n mukaan tehdä?

8 Joosef ja Maria noudattivat ohjeita, jotka Jumala oli antanut vanhemmille, ja auttoivat Jeesusta kasvamaan Jumalaa miellyttäväksi aikuiseksi. (Lue 5. Mooseksen kirjan 6:6, 7.) He rakastivat syvästi Jehovaa, ja heidän tärkein tavoitteensa oli auttaa lapsiaan kasvattamaan samanlaista rakkautta.

9. Mitä tärkeitä valintoja Joosef ja Maria tekivät?

9 Joosef ja Maria palvelivat säännöllisesti Jehovaa yhdessä lastensa kanssa. He epäilemättä kävivät viikoittain kokouksissa Nasaretin synagogassa ja vuosittain viettämässä pesahia Jerusalemissa (Luuk. 2:41; 4:16). Noilla matkoilla Jerusalemiin he ehkä opettivat Jeesukselle ja hänen sisaruksilleen Jehovan kansan historiaa ja kävivät heidän kanssaan paikoissa, jotka mainitaan Raamatun kirjoituksissa. Perheen kasvaessa Joosefin ja Marian ei varmasti ollut helppo pitää kiinni hengellisistä rutiineista. Siitä oli kuitenkin paljon hyötyä. Jehovan palveleminen oli heille tärkeintä, ja siksi heidän perheensä pysyi hengellisesti vahvana.

10. Mitä kristityt vanhemmat voivat oppia Joosefin ja Marian esimerkistä?

10 Mitä kristityt vanhemmat voivat oppia Joosefin ja Marian esimerkistä? Tärkeintä on osoittaa lapsillenne sanoin ja teoin, että rakastatte Jehovaa syvästi. Paras lahja, minkä voitte antaa heille, on auttaa heitä rakastamaan Jehovaa.  Lisäksi yksi tärkeimmistä asioista, joita voitte opettaa heille, on se, miten pitää yllä hyvää hengellistä rutiinia: tutkia, rukoilla ja käydä kokouksissa ja kenttäpalveluksessa säännöllisesti. (1. Tim. 6:6.) Lapsista täytyy tietysti huolehtia myös aineellisesti (1. Tim. 5:8). On kuitenkin muistettava, että vain läheinen suhde Jehovaan – ei raha eikä omaisuus – auttaa lapsia selviytymään tämän vanhan aikakauden lopusta Jumalan uuteen maailmaan (Hes. 7:19; 1. Tim. 4:8). *

On hienoa nähdä, että monet kristityt vanhemmat tekevät hyviä perhettään koskevia hengellisiä valintoja! (Ks. kpl 11.) *

11. a) Miten 1. Timoteuksen kirjeen 6:17–19 auttaa vanhempia tekemään hyviä lastenkasvatukseen liittyviä valintoja? b) Mitä tavoitteita teidän perheellä voisi olla, ja mihin siunauksiin ne voivat johtaa? (Ks. tekstiruutu ” Mitä tavoitteita teillä voisi olla?”)

11 On hienoa nähdä, että monet kristityt vanhemmat tekevät hyviä perhettään koskevia hengellisiä valintoja. He palvelevat säännöllisesti Jehovaa yhdessä. He käyvät kokouksissa ja konventeissa ja osallistuvat kenttäpalvelukseen. Jotkin perheet voivat jopa lähteä kertomaan hyvää uutista harvoin käydylle alueelle. Toiset käyvät tutustumassa Beteliin tai osallistuvat teokraattisiin rakennusprojekteihin. Tämä vaatii heiltä taloudellisia uhrauksia, ja he kohtaavat todennäköisesti joitain haasteita. Jehova kuitenkin palkitsee heidät, ja heistä tulee hengellisesti rikkaita. (Lue 1. Timoteuksen kirjeen 6:17–19.) Tällaisissa perheissä kasvaneilla lapsilla on usein aikuisinakin hyvät hengelliset tottumukset, ja he ovat siitä kiitollisia vanhemmilleen (Sananl. 10:22). *

JEESUKSEN ESIMERKKI

12. Mitä Jeesuksen täytyi varttuessaan tehdä?

12 Jeesuksen taivaallinen Isä tekee aina hyviä valintoja, ja myös hänen ihmisvanhempansa tekivät viisaita ratkaisuja. Kun Jeesus varttui, hänen täytyi kuitenkin tehdä omat valintansa (Gal. 6:5). Samoin kuin kaikilla ihmisillä myös Jeesuksella oli vapaa tahto. Hän olisi voinut tavoitella omaa etuaan, mutta sen sijaan hän päätti säilyttää läheisen suhteen Jehovaan (Joh. 8:29). Miten hänen esimerkkinsä voi auttaa nuoria nykyään?

Nuoret, kuunnelkaa aina vanhempienne ohjeita. (Ks. kpl 13.) *

13. Minkä tärkeän valinnan Jeesus teki nuorena?

13 Nuorena poikana Jeesus päätti totella vanhempiaan. Hän kuunteli aina vanhempiensa ohjeita eikä ajatellut tietävänsä enemmän kuin he. ”Hän pysyi heille alamaisena.” (Luuk. 2:51.) Jeesus epäilemättä suhtautui vakavasti siihen vastuuseen, mikä hänellä oli vanhimpana poikana. Hän näki kovasti vaivaa oppiakseen  kasvatusisältään ammatin niin että hän voisi auttaa perheen elättämisessä.

14. Mistä tiedämme, että Jeesus oli ahkera Jumalan sanan tutkija?

14 Jeesuksen vanhemmat todennäköisesti kertoivat hänelle hänen ihmeellisestä syntymästään ja siitä, mitä Jumalan sanansaattajat olivat sanoneet hänestä (Luuk. 2:8–19, 25–38). Jeesus ei tyytynyt vain siihen, mitä hänelle kerrottiin, vaan halusi myös itse tutkia Raamatun kirjoituksia. Mistä tiedämme, että Jeesus oli ahkera Jumalan sanan tutkija? Kun hän oli nuorena Jerusalemissa, siellä olevat opettajat ”ihmettelivät hänen ymmärrystään ja vastauksiaan” (Luuk. 2:46, 47). Jo 12-vuotiaana Jeesus oli todistanut itselleen, että Jehova oli hänen Isänsä (Luuk. 2:42, 43, 49).

15. Miten Jeesus osoitti, että hän oli päättänyt tehdä Jehovan tahdon?

15 Kun Jeesus ymmärsi, mikä oli hänen osansa Jehovan tarkoituksessa, hän halusi ottaa tuon tehtävän vastaan (Joh. 6:38). Hän tiesi, että monet vihaisivat häntä. Se oli vakavoittava ajatus, mutta hän päätti silti olla tottelevainen Jehovalle. Kun Jeesus oli kastettu vuonna 29, hänen elämänsä keskipiste oli Jehovan tahdon tekeminen (Hepr. 10:5–7). Hän teki aina epäröimättä Jehovan tahdon, silloinkin kun hän oli kuolemaisillaan kidutuspaalussa (Joh. 19:30).

16. Mitä lapset voivat oppia Jeesuksen esimerkistä?

16 Tottele vanhempiasi. Joosef ja Maria eivät olleet täydellisiä, eivätkä ole sinunkaan vanhempasi. Jehova on kuitenkin antanut vanhemmillesi tehtäväksi suojella, opettaa ja ohjata sinua. Jos kuuntelet heidän neuvojaan ja kunnioitat heidän valtaansa, ”sinun käy hyvin” (Ef. 6:1–4).

17. Mikä ratkaisu nuorten pitää Joosuan 24:15:n mukaan tehdä?

17 Valitse, ketä palvelet. Sinun täytyy todistaa itsellesi, kuka Jehova on, mikä on hänen tahtonsa ja miten se vaikuttaa sinuun (Room. 12:2). Sitten voit tehdä elämäsi tärkeimmän päätöksen: voit päättää palvella Jehovaa. (Lue Joosuan 24:15; Saarn. 12:1.) Jos luet ja tutkit säännöllisesti Raamattua, rakkautesi Jehovaan kasvaa ja uskosi vahvistuu.

18. Mitä nuorten tulisi päättää, ja mitä siitä seuraa?

 18 Päätä asettaa Jehovan tahto ensimmäiseksi elämässäsi. Saatanan maailma lupaa, että jos käytät kykyjäsi omaksi hyödyksesi, olet onnellinen. Tosiasiassa ne, jotka keskittyvät aineellisiin tavoitteisiin, ”lävistävät itsensä joka puolelta monilla tuskilla” (1. Tim. 6:9, 10). Toisaalta jos kuuntelet Jehovaa ja päätät asettaa hänen tahtonsa ensimmäiselle sijalle, menestyt elämässäsi ja ”toimit viisaasti” (Joos. 1:8).

MIKÄ ON SINUN VALINTASI?

19. Mitä vanhempien on hyvä muistaa?

19 Vanhemmat, tehkää parhaanne, kun autatte perhettänne palvelemaan Jehovaa. Luottakaa häneen, niin hän auttaa teitä tekemään viisaita valintoja (Sananl. 3:5, 6). Muistakaa, että se, mitä teette, vaikuttaa lapsiinne enemmän kuin se, mitä sanotte. Tehkää siis ratkaisuja, jotka auttavat heitä toimimaan Jehovaa miellyttävällä tavalla.

20. Mitä siunauksia nuoret saavat, jos he päättävät palvella Jehovaa?

20 Nuoret, vanhempanne voivat auttaa teitä tekemään viisaita valintoja. Teidän täytyy kuitenkin itse toimia Jumalaa miellyttävällä tavalla. Jäljitelkää siis Jeesusta ja päättäkää palvella taivaallista Isäänne, joka rakastaa teitä. Näin elämänne on aktiivista, palkitsevaa ja mielenkiintoista jo nyt. (1. Tim. 4:16.) Ja tulevaisuudessa elämänne on onnellisempaa kuin osaatte edes kuvitella!

LAULU 133 Käytä nuoruus Jehovan palvelemiseen

^ kpl 5 Kristityt vanhemmat toivovat, että heidän lapsistaan kasvaa onnellisia Jehovan palvelijoita. Mitä valintoja he voivat tehdä auttaakseen lapsiaan saavuttamaan tuon tavoitteen? Mitä valintoja kristittyjen nuorten tulisi tehdä, jotta heidän elämänsä olisi todella menestyksellistä? Tässä kirjoituksessa vastataan näihin kysymyksiin.

^ kpl 11 Ks. tekstiruutu ”En voisi kuvitella parempia vanhempia”, Herätkää! lokakuu 2011 s. 20 ja kirjoitus ”Erikoiskirje heidän vanhemmilleen”, Herätkää! 8.3.1999 s. 25.

^ kpl 66 KUVA: Maria juurrutti nuoreen Jeesukseen syvän rakkauden Jehovaa kohtaan. Nykyäänkin äidit voivat opettaa lapsensa rakastamaan Jehovaa.

^ kpl 68 KUVA: Joosef arvosti hengellisiä asioita ja kävi perheensä kanssa synagogassa. Nykyäänkin isät voivat näyttää hyvää esimerkkiä kokousten arvostamisesta.

^ kpl 70 KUVA: Jeesus oppi käytännön taitoja isältään. Nykyäänkin nuoret voivat oppia isältään erilaisia taitoja.