Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 TUTKITTAVA KIRJOITUS 43

Jehova ohjaa järjestöään

Jehova ohjaa järjestöään

”’Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni’, sanoo armeijoiden Jehova.” (SAK. 4:6)

LAULU 40 Kelle kuulumme?

ESITTELY *

1. Mitä kastettujen kristittyjen täytyy tehdä?

OLETKO kastettu Jehovan todistaja? Siinä tapauksessa olet julkisesti ilmaissut, että uskot Jehovaan ja haluat palvella häntä hänen järjestönsä * yhteydessä. Sinun täytyy tietenkin edelleen lujittaa uskoasi häneen ja kasvattaa luottamustasi siihen, että hän ohjaa järjestöään nykyään.

2–3. Mistä tapa, jolla Jehova ohjaa järjestöään nykyään, kertoo? Mainitse esimerkkejä.

2 Tapa, jolla Jehova ohjaa järjestöään nykyaikana, kertoo hänen persoonallisuudestaan, tarkoituksestaan ja normeistaan. Tarkastellaan kolmea Jehovan ominaisuutta, jotka näkyvät hänen järjestössään.

3 Ensiksikin ”Jumala ei ole puolueellinen” (Apt. 10:34). Rakkaus sai Jehovan antamaan Poikansa ”lunnaiksi kaikkien puolesta” (1. Tim. 2:6; Joh. 3:16). Jehova haluaa mahdollisimman monien hyötyvän lunnaista, ja siksi hän on antanut palvelijoilleen tehtäväksi kertoa hyvää uutista kaikille. Toiseksi Jehova on järjestyksen ja rauhan Jumala (1. Kor. 14:33, 40). Sen vuoksi on loogista, että hänen palvelijansakin ovat järjestyksellinen ja rauhaa rakastava joukko. Kolmanneksi Jehova on ”suuri Opettaja” (Jes. 30:20, 21). Niinpä hänen järjestönsä näkee paljon vaivaa opettaakseen Raamatun totuutta sekä seurakunnassa että kenttätyössä. Miten nämä kolme Jehovan persoonallisuuden  piirrettä näkyivät varhaiskristillisessä seurakunnassa? Miten ne näkyvät nykyaikana? Miten pyhä henki auttaa meitä, jotka palvelemme nykyään Jehovan järjestön yhteydessä?

JUMALA EI OLE PUOLUEELLINEN

4. Mitä Jeesus käski seuraajiaan tekemään Apostolien tekojen 1:8:n mukaan, ja mitä apua heille annettaisiin?

4 Ensimmäisellä vuosisadalla. Jeesus kertoi sanomaa, joka antoi toivon koko ihmiskunnalle (Luuk. 4:43). Hän käski seuraajiaan jatkamaan tuota työtä ja antamaan todistusta ”aina maan ääriin asti”. (Lue Apostolien tekojen 1:8.) He eivät tietenkään pystyisi tekemään sitä omin voimin vaan tarvitsisivat pyhää henkeä – ”auttajan”, jonka Jeesus oli luvannut heille (Joh. 14:26; Sak. 4:6).

5–6. Miten pyhä henki auttoi Jeesuksen seuraajia?

5 Jeesuksen seuraajat saivat pyhää henkeä helluntaina vuonna 33. Sen avulla he alkoivat heti kertoa hyvää uutista, ja lyhyessä ajassa tuhannet ihmiset ottivat heidän sanomansa vastaan. (Apt. 2:41; 4:4.) Kun opetuslapsia alettiin vastustaa, he eivät antaneet periksi pelolle vaan pyysivät apua Jumalalta. He rukoilivat: ”Anna orjiesi julistaa jatkuvasti sanaasi täysin rohkeasti.” Sitten ”he täyttyivät pyhällä hengellä ja julistivat Jumalan sanaa rohkeasti”. (Apt. 4:18–20, 29, 31.)

6 Jeesuksen opetuslapsilla oli muitakin haasteita. Esimerkiksi Raamatun kirjoituksia ei ollut helposti saatavilla. Heillä ei myöskään ollut sellaisia tutkimisvälineitä kuin meillä nykyään. Opetuslasten täytyi lisäksi kertoa sanomaansa monia eri kieliä puhuville ihmisille. Näistä haasteista huolimatta innokkaat opetuslapset pystyivät siihen, mikä näytti mahdottomalta: vain muutamassa vuosikymmenessä he olivat kertoneet hyvää uutista ”taivaan alla koko luomakunnassa” (Kol. 1:6, 23).

7. Mistä yli sata vuotta sitten eläneet Jehovan palvelijat tiesivät, mitä Jehova odotti heiltä, ja mitä he tekivät?

7 Nykyaikana. Jehova ohjaa ja vahvistaa kansaansa edelleen. Tuota ohjausta saadaan tietenkin ennen kaikkea Raamatun välityksellä, joka on kirjoitettu Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta. Raamatussa kerrotaan Jeesuksen palveluksesta ja siitä, että hän käski seuraajiaan jatkamaan aloittamaansa työtä (Matt. 28:19, 20). Jo heinäkuussa 1881 tämän lehden englanninkielisessä numerossa sanottiin: ”Meitä ei ole kutsuttu eikä voideltu saamaan kunniaa eikä kokoamaan rikkauksia, vaan kuluttamaan ja kulumaan ja saarnaamaan hyvää uutista.” Vuonna 1919 julkaistussa kirjasessa ”Niille joille työ on uskottu” todettiin: ”Työ näyttää suunnattomalta, mutta se on Herran työtä, ja hänen voimassaan me teemme sen.” Varhaiskristittyjen tavoin nuo rohkeat veljet omistautuivat saarnaamistyöhön luottaen siihen, että pyhä henki auttaisi heitä kertomaan hyvää uutista kaikenlaisille ihmisille. Me Jehovan palvelijat luotamme pyhän hengen tukeen nykyäänkin.

Jehovan järjestö on käyttänyt hyvän uutisen kertomiseen parhaita mahdollisia välineitä. (Ks. kpl:t 8–9.)

8–9. Mitä menetelmiä Jehovan järjestö on hyödyntänyt hyvän uutisen kertomiseksi entistä laajemmin?

8 Jehovan järjestö on käyttänyt hyvän uutisen kertomiseen parhaita mahdollisia välineitä ja menetelmiä. Niitä ovat olleet muun muassa painetut julkaisut, ”Kuvanäytös Luominen”, gramofonit, kaiutinautot, radiolähetykset ja viime aikoina digitekniikka. Jumalan järjestössä tehdään myös historian laajamittaisinta  käännöstyötä. Näin kaikenlaiset ihmiset saavat kuulla hyvän uutisen omalla kielellään. Jehova on puolueeton. Hän ilmoitti etukäteen, että hyvä uutinen julistettaisiin ”jokaiselle kansakunnalle, heimolle, kieliryhmälle ja kansalle” (Ilm. 14:6, 7). Hän haluaa, että valtakunnan sanoma on kaikkien ulottuvilla.

9 Entä ne, joita on vaikea tavoittaa kenties siksi, että he asuvat alueilla, joille ei päästetä ulkopuolisia? Näiden ihmisten tavoittamiseksi Jehovan järjestö on ottanut käyttöön erilaisia tapoja todistaa julkisesti. Esimerkiksi vuonna 2001 Ranskassa alettiin hallintoelimen suostumuksella käyttää kirjallisuuden esittelypöytiä ja -kärryjä, ja myöhemmin samaa kokeiltiin muissakin maissa. Tulokset olivat lupaavia. Vuonna 2011 Yhdysvalloissa aloitettiin pilottihanke eräässä New Yorkin vilkkaimmista paikoista. Ensimmäisenä vuonna levitettiin 102 129 kirjaa ja 68 911 lehteä. Lisäksi 4 701 ihmistä pyysi raamattukurssia. Tuolla työllä oli selvästikin pyhän hengen tuki. Niinpä hallintoelin päätti, että esittelypöytiä ja -kärryjä ryhdyttäisiin käyttämään maailmanlaajuisesti.

10. Miten meistä voi tulla taitavampia hyvän uutisen julistajia?

10 Mitä sinä voit tehdä? Käytä hyödyksi valmennus, jota Jehova antaa seurakunnan kokouksissa. Työskentele säännöllisesti kenttäpalvelusryhmäsi kanssa. Näin voit saada henkilökohtaista apua asioissa, joissa tarvitset sitä, ja toisten hyvä esimerkki voi rohkaista sinua. Jatka saarnaamista vaikeuksista huolimatta. Kuten kirjoituksen teemajae osoittaa, emme pysty tekemään Jumalan tahtoa omin voimin, vaan tarvitsemme pyhää henkeä (Sak. 4:6). Jumala antaa meille sitä varmasti, sillä teemme hänen työtään.

JEHOVA ON JÄRJESTYKSEN JA RAUHAN JUMALA

11. Miten ensimmäisen vuosisadan hallintoelin työskenteli yksimielisesti järjestyksen säilyttämiseksi?

11 Ensimmäisellä vuosisadalla. Jerusalemissa toimiva hallintoelin työskenteli  yksimielisesti sen hyväksi, että Jumalan kansan keskuudessa vallitsisi järjestys ja rauha (Apt. 2:42). Kun esimerkiksi ympärileikkausta koskeva kiista kärjistyi vuoden 49 tienoilla, hallintoelin käsitteli asiaa pyhän hengen ohjauksessa. Jos sopua ei olisi saatu aikaan, saarnaamistyö olisi kärsinyt. Apostolit ja vanhimmat olivat juutalaisia, mutta he eivät antaneet juutalaisten perinteiden ja niiden kannattajien vaikuttaa ratkaisuunsa. He luottivat sen sijaan Jumalan sanan ja pyhän hengen ohjaukseen. (Apt. 15:1, 2, 5–20, 28.) Jehova siunasi heidän ratkaisuaan, rauha ja yksimielisyys säilyivät, ja hyvää uutista kerrottiin entistä laajemmin (Apt. 15:30, 31; 16:4, 5).

12. Mikä osoittaa, että Jehovan järjestössä vallitsee nykyään järjestys ja rauha?

12 Nykyaikana. Jehovan järjestö on auttanut hänen palvelijoitaan säilyttämään järjestyksen ja rauhan keskuudessaan. Englanninkielisessä ”Siionin Vartiotornissa” 15.11.1895 oli kirjoitus ”Säädyllisesti ja järjestyksessä”, joka perustui 1. Korinttilaiskirjeen 14:40:een. Siinä sanottiin: ”Apostoleilla oli varhaisseurakunnalle paljon sanottavaa – – järjestyksestä – –. On turvallista noudattaa edelleen suurella huolella kaikkea, mikä ennen ’on kirjoitettu meille opiksi’.” (Room. 15:4.) Samoin kuin varhaiskristillisinä aikoina Jehovan järjestön tavoitteena on nykyäänkin järjestyksen ja rauhan säilyttäminen. Kuvitellaan, että menet Vartiotornin tutkisteluun jossain toisessa seurakunnassa tai jopa jossain toisessa maassa. Tiedät etukäteen, miten tutkistelua johdetaan ja mitä kirjoitusta käsitellään, ja tunnet heti olosi kotoisaksi. Ainoastaan Jumalan henki voi saada aikaan tällaisen järjestyksen ja yksimielisyyden. (Sef. 3:9, alav.)

13. Mitä meidän tulisi kysyä itseltämme Jaakobin kirjeen 3:17:n valossa?

13 Mitä sinä voit tehdä? Jehova haluaa, että hänen kansansa ”säilyttää hengen aikaansaaman yksimielisyyden rauhan avulla, joka sitoo yhteen” (Ef. 4:1–3). Kysy siis itseltäsi: Edistänkö minä  yksimielisyyttä ja rauhaa seurakunnassa? Tottelenko veljiä, jotka ottavat johdon? Voiko minuun luottaa, varsinkin jos minulla on seurakunnassa vastuutehtäviä? Olenko täsmällinen, auttavainen ja halukas palvelemaan toisia? (Lue Jaakobin kirjeen 3:17.) Jos huomaat, että sinulla on parantamisen varaa, rukoile pyhää henkeä. Mitä enemmän annat sen muovata persoonallisuuttasi ja vaikuttaa toimintaasi, sitä enemmän veljet ja sisaret rakastavat ja arvostavat sinua.

JEHOVA OPETTAA JA ANTAA KAIKEN TARVITTAVAN

14. Miten Jehova opetti kansaansa ensimmäisellä vuosisadalla, kuten käy ilmi Kolossalaiskirjeen 1:9, 10:stä?

14 Ensimmäisellä vuosisadalla. Jehova opettaa kansaansa hyvin mielellään (Ps. 32:8). Hän haluaa, että he tuntevat hänet, rakastavat häntä ja elävät ikuisesti hänen rakkaina lapsinaan. Tämä ei olisi mahdollista ilman häneltä saatavaa opetusta (Joh. 17:3). Ensimmäisellä vuosisadalla Jehova opetti kansaansa kristillisen seurakunnan välityksellä. (Lue Kolossalaiskirjeen 1:9, 10.) Pyhä henki – Jeesuksen lupaama ”auttaja” – oli avainroolissa (Joh. 14:16). Se auttoi opetuslapsia ymmärtämään paremmin Jumalan sanaa ja palautti heidän mieleensä monia asioita, joita Jeesus oli sanonut ja tehnyt ja joista kerrottiin myöhemmin evankeliumeissa. Tämä vahvisti varhaiskristittyjen uskoa ja heidän rakkauttaan Jumalaan, hänen Poikaansa ja toisiinsa.

15. Miten sinä olet nähnyt Jesajan 2:2, 3:ssa olevan Jehovan lupauksen täyttyvän?

15 Nykyaikana. Jehova ilmoitti etukäteen, että ”päivien lopulla” kaikkien kansakuntien ihmiset kokoontuisivat hänen vertauskuvalliselle vuorelleen ja että hän opettaisi heille teitään. (Lue Jesajan 2:2, 3.) Näemme tämän profetian täyttyvän  parhaillaan. Jehovan palvonta on korotettu kaikenlaisen väärän palvonnan yläpuolelle. Jehova on järjestänyt palvelijoilleen hengellisen juhla-aterian (Jes. 25:6). ”Uskollisen ja ymmärtäväisen orjan” välityksellä hän antaa meille runsaasti hämmästyttävän monipuolista hengellistä ruokaa: kirjoituksista ja puheista aina animaatioihin ja videoihin saakka (Matt. 24:45). Meillä on samanlaisia tunteita kuin Jobin ystävällä Elihulla, joka sanoi Jumalasta: ”Kuka on hänen kaltaisensa opettaja?” (Job 36:22.)

Juurruta totuus sydämeesi ja sovella sitä elämääsi. (Ks. kpl 16.) *

16. Mitä voit tehdä kasvaaksesi hengellisesti?

16 Mitä sinä voit tehdä? Jumalan henki auttaa sinua soveltamaan käytäntöön sitä, mitä opit, kun luet ja tutkit hänen Sanaansa. Voit rukoilla kuten psalminkirjoittaja: ”Opeta minulle tiesi, Jehova. Minä elän totuutesi mukaan. Tee sydämestäni eheä niin että pelkäisin nimeäsi.” (Ps. 86:11.) Nauti siis edelleen hengellistä ruokaa, jota Jehova antaa Sanansa ja järjestönsä välityksellä. Tavoitteenasi ei tietenkään tulisi olla vain hankkia tietoa vaan juurruttaa totuus sydämeesi ja soveltaa sitä elämääsi. Jehovan henki auttaa sinua tässä. Sinun on myös tärkeää rohkaista veljiäsi ja sisariasi (Hepr. 10:24, 25). He ovat hengellinen perheesi. Rukoile, että Jumalan henki auttaisi sinua antamaan sydämestä lähteviä vastauksia ja tekemään parhaasi, kun sinulla on ohjelmaa seurakunnan kokouksissa. Näin osoitat Jehovalle ja Jeesukselle, että rakastat heidän kallisarvoisia ”lampaitaan” (Joh. 21:15–17).

17. Miten voit osoittaa, että tuet uskollisesti Jehovan järjestöä?

17 Jumalan hengen ohjaama järjestö tulee pian olemaan ainoa järjestö maan päällä. Työskentele siksi innokkaasti sen yhteydessä. Osoita Jumalan tavoin puolueetonta rakkautta kertomalla hyvää uutista kaikille tapaamillesi ihmisille. Edistä seurakunnan yksimielisyyttä ja jäljittele näin hänen rakkauttaan järjestystä ja rauhaa kohtaan. Kuuntele suurta Opettajaa ja nauti kaikkea sitä, mitä hän tarjoaa hengellisellä juhla-aterialla. Kun Saatanan maailma sitten tulee loppuunsa, sinun ei tarvitse pelätä. Voit sen sijaan olla rohkein mielin niiden joukossa, jotka palvelevat Jehovaa uskollisesti hänen järjestönsä yhteydessä.

LAULU 3 Voimamme, toivomme, turvamme

^ kpl 5 Oletko vakuuttunut siitä, että Jehova ohjaa järjestöään nykyään? Tässä kirjoituksessa tarkastellaan sitä, miten Jehova ohjasi varhaiskristillistä seurakuntaa ja miten hän ohjaa kansaansa nykyaikana.

^ kpl 1 ILMAUKSEN SELITYS: Koko kaikkeuden käsittävä Jehovan järjestö koostuu taivaallisesta ja maanpäällisestä osasta. Tässä kirjoituksessa ”järjestöllä” tarkoitetaan sen maanpäällistä osaa.

^ kpl 52 KUVA: Tienraivaajasisar katsoo videoita veljistä ja sisarista, jotka palvelevat tarvealueella ulkomailla. Hän haluaa jäljitellä heidän esimerkkiään, ja lopulta hän saavuttaa tavoitteensa.