Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Opeta totuutta

Opeta totuutta

”Oi Jehova – –. Sinun sanasi ydin on totuus.” (PS. 119:159, 160)

LAULUT: 29, 53

1, 2. a) Mistä työstä Jeesus teki elämänsä keskipisteen ja miksi? b) Mitä meidän täytyy tehdä, jotta menestyisimme ”Jumalan työtovereina”?

JEESUS KRISTUS oli puuseppä ja hyvän uutisen opettaja (Mark. 6:3; Room. 15:8). Hän hallitsi nämä molemmat työt täydellisesti. Puuseppänä hän oppi käsittelemään tässä ammatissa tarvittavia työkaluja, joilla puutavarasta tehtiin hyödyllisiä tuotteita. Hyvän uutisen opettajana hän käytti taitavasti Raamatun tuntemustaan, kun hän auttoi tavallisia ihmisiä ymmärtämään Jumalan sanan totuuksia (Matt. 7:28; Luuk. 24:32, 45). 30-vuotiaana Jeesus laittoi puusepän työkalut syrjään, koska hän tiesi, että ihmisten opettaminen oli tärkeintä työtä. Hän sanoi, että valtakunnan hyvän uutisen julistaminen oli yksi syy, jonka vuoksi Jumala oli lähettänyt hänet maan päälle (Matt. 20:28; Luuk. 3:23; 4:43). Jeesus teki palveluksesta elämänsä keskipisteen, ja hän halusi, että toisetkin tarttuisivat tähän työhön (Matt. 9:35–38).

2 Emme ehkä ole puuseppiä, mutta me kaikki olemme hyvän uutisen opettajia. Tämä tehtävä on niin tärkeä, että Jumala on siinä mukana. Siksi meitä sanotaan ”Jumalan työtovereiksi”. (1. Kor. 3:9; 2. Kor. 6:4.) Ymmärrämme, että Jehovan ”sanan ydin on totuus” (Ps. 119:159, 160). Haluamme sen vuoksi varmistautua siitä, että ”käsittelemme totuuden sanaa oikein” kenttäpalveluksessa. (Lue 2. Timoteuksen kirjeen 2:15.)  Opettelemme käyttämään yhä taitavammin Raamattua, tärkeintä työkaluamme, jonka avulla opetamme totuutta Jehovasta, Jeesuksesta ja valtakunnasta. Jotta onnistuisimme työssämme, Jehovan järjestö on antanut käyttöömme myös muita perustyökaluja, jotka meidän tulisi tuntea hyvin. Ne on koottu niin sanottuun opettajan työkalupakkiin.

3. Missä pitäisi olla kenttäpalveluksemme painopiste, ja millaisia ihmisiä me Apostolien tekojen 13:48:n mukaan etsimme?

3 Puhumme opettajan työkalupakista, koska työmme tarkoitus on opettaa ihmisiä, ei ainoastaan saarnata. Saarnaaminen tarkoittaa sanoman julistamista. Opettaminen taas merkitsee sitä, että sanoma välitetään ihmisen mieleen ja sydämeen, niin että hän toimii oppimansa mukaan. Sinä lyhyenä aikana, joka tällä järjestelmällä on vielä jäljellä, kenttäpalveluksemme painopiste tulisi olla raamattukurssien aloittamisessa ja totuuden opettamisessa. Niinpä etsimme innokkaasti niitä, joilla on ”oikea asenne ikuisen elämän saamiseksi”, ja autamme heitä tulemaan Jehovan palvelijoiksi. (Lue Apostolien tekojen 13:44–48.)

4. Miten voimme löytää ihmiset, joilla on ”oikea asenne ikuisen elämän saamiseksi”?

4 Mistä tiedämme, keillä on ”oikea asenne ikuisen elämän saamiseksi”? Samoin kuin ensimmäisellä vuosisadalla myös nykyään ainoa tapa löytää tällaisia ihmisiä on antaa todistusta. Meidän täytyy siis noudattaa seuraavaa Jeesuksen neuvoa: ”Mihin kaupunkiin tai kylään menettekin, etsikää, kuka siinä on arvollinen.” (Matt. 10:11.) Emme odota, että vilpilliset ja ylpeät ihmiset, jotka eivät ole lainkaan kiinnostuneita hengellisistä asioista, ottaisivat hyvän uutisen vastaan. Etsimme rehellisiä, nöyriä ihmisiä, jotka tuntevat totuuden nälkää. Ihmisten etsintää voidaan verrata siihen, mitä Jeesus ehkä teki ollessaan puuseppänä. Hänen täytyi aluksi etsiä juuri oikeanlaista puuta esimerkiksi huonekalujen, ovien tai ikeiden tekoon. Kun hän oli löytänyt sopivan materiaalin, hän otti esiin työvälineensä, hyödynsi taitojaan ja valmisti tarvittavan esineen. Meidän täytyy toimia samaan tapaan, kun pyrimme tekemään vilpittömistä ihmisistä opetuslapsia (Matt. 28:19, 20).

5. Mitä meidän täytyy tietää työkalupakissamme olevista opetusvälineistä? Havainnollista. (Ks. kuvat kirjoituksen alussa.)

5 Jokaisella työvälineellä on oma käyttötarkoituksensa. Hyvä esimerkki ovat puusepän työkalut, joita Jeesus varmastikin käytti. * Hän tarvitsi välineitä, joilla hän teki mittauksia ja merkintöjä, katkaisi, porasi ja muotoili puuta sekä kohdisti eri osia oikeisiin asentoihin ja kiinnitti ne toisiinsa. Vastaavasti jokaisella meidän työkalupakissamme olevalla opetusvälineellä on tietty tarkoitus. Katsotaanpa nyt tarkemmin, mitä välineitä siellä on ja miten niitä käytetään.

VÄLINEITÄ TOIMINTAMME ESITTELYYN

6, 7. a) Miten olet hyödyntänyt käyntikorttia? b) Mikä kaksiosainen tarkoitus kokouskutsulla on?

6 Käyntikortti. Tämän pienen mutta tehokkaan työvälineen avulla voimme kertoa, keitä olemme, ja ohjata ihmisiä verkkosivustollemme. Siellä he voivat saada lisää tietoa meistä ja jopa pyytää raamattukurssia. Tähän mennessä jw.orgin kautta on saatu yli 400 000 raamattukurssipyyntöä, ja joka päivä tulee satoja pyyntöjä lisää! Pidä joitakin käyntikortteja mukanasi ja käytä niitä, kun puhut ihmisten kanssa arjen tilanteissa.

7 Kutsut. Seurakunnan kokouskutsulla on kaksiosainen tarkoitus. Siinä sanotaan: ”Tervetuloa tutustumaan Raamattuun Jehovan todistajien kanssa.” Kutsussa selitetään, että Raamattuun voi tutustua joko  ”kaikille avoimissa kokouksissa” tai ”henkilökohtaisen opetuksen” välityksellä. Tämän välineen avulla voimme siis esitellä itsemme ja kutsua niitä, jotka ovat ”tietoisia hengellisestä tarpeestaan”, tutkimaan Raamattua kanssamme (Matt. 5:3). Ihmiset ovat tietysti tervetulleita kokouksiimme, haluavatpa he raamattukurssin tai eivät. Jos he päättävät tulla valtakunnansalille, he näkevät ja kuulevat, miten paljon siellä voi oppia Raamatusta.

8. Miksi ihmisten on tärkeää tulla kokouksiimme ainakin kerran? Kerro esimerkki.

8 On tärkeää, että kannustamme ihmisiä tulemaan kokouksiimme ainakin kerran. Miksi? He näkevät, miten jyrkkä vastakohta kokoustemme hengellisesti virkistävä ilmapiiri on Suuren Babylonin hengelliselle rappiotilalle (Jes. 65:13). Ray ja Linda, jotka ovat yhdysvaltalainen aviopari, huomasivat tämän muutama vuosi sitten. He uskoivat Jumalaan ja tunsivat hengellistä tarvetta, joten he päättivät käydä läpi kotikaupunkinsa kirkot yksi kerrallaan. Kirkkoja ja erilaisia uskontokuntia oli paljon. He sopivat heti aluksi, että uskontokunnan, johon he liittyisivät, pitäisi täyttää kaksi ehtoa. Ensinnäkin heidän täytyisi oppia jumalanpalveluksessa jotakin, ja toiseksi seurakuntalaisten täytyisi näyttää ihmisiltä, jotka sanovat edustavansa Jumalaa. Joitakin vuosia myöhemmin he olivat käyneet jokaisessa kaupungin kirkossa, mutta he olivat kokeneet karvaan pettymyksen. He eivät olleet oppineet mitään, ja kirkossakävijöiden ulkoasu oli ollut kaikkea muuta kuin arvokas. Kun he olivat tutustuneet viimeiseen listallaan olevaan kirkkoon, Linda meni töihin ja Ray lähti kotiin. Kotimatkalla Ray huomasi valtakunnansalin ja ajatteli, että voisi käydä katsomassa, mitä siellä tapahtuu. Tämä kokemus oli tietysti kaikkein paras! Valtakunnansalilla kaikki olivat hyvin ystävällisiä ja siististi pukeutuneita. Ray istui eturivissä ja piti kovasti kaikesta, mitä hän sai tietää. Hän oli kuin apostoli Paavalin kuvailema ihminen, joka tulee kristilliseen kokoukseen ensimmäistä kertaa ja toteaa: ”Jumala on todella teidän keskuudessanne.” (1. Kor. 14:23–25.) Sen jälkeen Ray tuli kokoukseen joka sunnuntai, ja myöhemmin hän alkoi lisäksi käydä kaikissa viikkokokouksissa. Myös Linda ryhtyi käymään kokouksissa. Raylle ja Lindalle, jotka olivat yli 70-vuotiaita, alettiin pitää raamattukurssia, ja he menivät kasteelle.

VÄLINEITÄ KESKUSTELUJEN ALOITTAMISEEN

9, 10. a) Miksi traktaatteja on helppo käyttää? b) Selitä, miten traktaattia Mikä on Jumalan valtakunta? käytetään.

9 Traktaatit. Meillä on kahdeksan traktaattia, joiden avulla on helppo aloittaa keskusteluja. Sen jälkeen kun näitä traktaatteja alettiin julkaista vuonna 2013, niitä on painettu noin viisi miljardia kappaletta. Niissä kaikissa on sama rakenne, joten kun opit käyttämään yhtä traktaattia, osaat käyttää niitä kaikkia. Miten voisit traktaatin avulla aloittaa keskustelun?

10 Ehkä päätät käyttää traktaattia Mikä on Jumalan valtakunta? Näytä tapaamallesi ihmiselle kannen kysymystä ja kysy häneltä: ”Oletko miettinyt, mikä Jumalan valtakunta on? Onko se mielestäsi. . .” Kysy sitten, minkä kolmesta vaihtoehdosta hän valitsisi. Sen sijaan että sanoisit, onko hänen valintansa oikein vai väärin, avaa sisäsivun osio ”Raamattu vastaa” ja lue siinä olevat raamatunkohdat: Daniel 2:44 ja Jesaja 9:6. Jatka keskustelua, jos mahdollista. Kohdista lopuksi hänen huomionsa otsikon ”Kysymys pohdittavaksi” alla olevaan jatkokysymykseen ”Millaista elämä tulee olemaan Jumalan valtakunnan alaisuudessa?” Näin luot pohjan seuraavalle keskustelulle. Kun  tapaatte uudelleen, voit käyttää oppijaksoa 7 kirjasesta Hyvä uutinen Jumalalta!, joka on yksi raamattukurssien aloittamiseen tarkoitetuista opetusvälineistämme.

VÄLINEITÄ KIINNOSTUKSEN KASVATTAMISEEN

11. Miten lehtemme on suunniteltu, ja mitä meidän täytyy tietää niistä?

11 Lehdet. Vartiotorni ja Herätkää! ovat maailman laajalevikkisimmät ja käännetyimmät lehdet. Koska näitä lehtiä luetaan eri puolilla maailmaa, kansiaiheet on suunniteltu niin, että ne vetoavat ihmisiin kaikkialla. Pyrimme lehtiemme avulla kasvattamaan ihmisten kiinnostusta sitä kohtaan, mikä elämässä on todella tärkeää. Ensin meidän täytyy kuitenkin tietää, millaisille ihmisille lehtemme on suunnattu.

12. a) Keille Herätkää!-lehti on suunnattu, ja mikä on sen tavoite? b) Millaisia kokemuksia olet viime aikoina saanut, kun olet käyttänyt tätä opetusvälinettä?

12 Herätkää! on tarkoitettu erityisesti sellaisille lukijoille, joilla on vain vähän tai ei lainkaan tietoa Raamatusta. He eivät ehkä tunne Raamatun opetuksia, he saattavat suhtautua epäilevästi uskontoon, tai he eivät tiedä, että Raamatulla on käytännön arvoa. Herätkää!-lehden päätarkoitus on saada lukija vakuuttumaan siitä, että Jumala on olemassa (Room. 1:20; Hepr. 11:6). Se myös pyrkii kasvattamaan lukijan uskoa siihen, että Raamattu ”todella on – – Jumalan sana” (1. Tess. 2:13). Vuoden 2018 kolme kansiaihetta ovat ”Onnellisen elämän tie”, ”Perhe-elämä – 12 avainta menestykseen” ja ”Apua sureville”.

13. a) Keille Vartiotornin levitettävä numero on suunnattu? b) Millaisia kokemuksia olet viime aikoina saanut, kun olet käyttänyt tätä opetusvälinettä?

13 Vartiotornin levitettävä numero on suunnattu ihmisille, jotka kunnioittavat jossain määrin Jumalaa ja hänen Sanaansa, ja siinä selitetään Raamatun opetuksia heidän hyödykseen. Heillä saattaa olla jonkin verran tietoa Raamatusta, mutta he eivät täysin ymmärrä sen opetuksia. (Room. 10:2; 1. Tim. 2:3, 4.) Vuoden 2018 kolme kansiaihetta vastaavat kysymyksiin ”Onko Raamattu yhä ajankohtainen?”, ”Mitä tulevaisuudessa tapahtuu?” ja ”Välittääkö Jumala sinusta?

TOIMINTAAN KANNUSTAVIA VÄLINEITÄ

14. a) Mikä on opettajan työkalupakissa olevien neljän videon tarkoitus? b) Millaisia kokemuksia olet saanut näiden videoiden näyttämisestä?

14 Videot. Jeesuksen päivinä puuseppä käytti ainoastaan käsityökaluja. Nykyään puusepillä on apunaan myös sähkökäyttöisiä työkaluja, esimerkiksi sahoja, poria, hiomakoneita ja naulaimia. Me voimme nykyään näyttää ihmisille painettujen julkaisujen lisäksi erinomaisia videoita, joista neljä kuuluu opettajan työkalupakkiin. Ne ovat Miksi Raamattuun kannattaa tutustua?, Millainen on raamattukurssi?, Millaista on valtakunnansalilla? ja Keitä Jehovan todistajat ovat? Alle kahden minuutin mittaiset videot toimivat hyvin ensimmäisellä käynnillä. Pitempiä videoita voidaan näyttää uusintakäynneillä ja silloin, kun puhuteltavalla on enemmän aikaa. Videomme ovat hienoja apuvälineitä, sillä ne kannustavat ihmisiä tutkimaan Raamattua ja tulemaan kokouksiimme.

15. Kerro esimerkki siitä, miten jonkin videomme katsominen omalla kielellä voi vaikuttaa ihmiseen.

15 Eräs sisar tapasi naisen, joka oli kotoisin Mikronesiasta ja joka puhui äidinkielenään japin kieltä. Sisar näytti naiselle videon Miksi Raamattuun kannattaa tutustua? tämän omalla kielellä. Kun video alkoi, nainen sanoi: ”Tämä on omaa  kieltäni. Uskomatonta! Kuulen heti, että hän on minun saareltani. Hän puhuu minun kieltäni!” Sitten nainen sanoi, että hän aikoi lukea ja katsoa kaiken aineiston, jota hänen kielellään oli jw.org-sivustolla. (Vrt. Apt. 2:8, 11.) Yhdysvalloissa eräs sisar lähetti ulkomailla asuvalle veljenpojalleen linkin, jonka kautta tämä pystyi katsomaan saman videon omalla kielellään. Hän katsoi sen ja kirjoitti sisarelle sähköpostissa: ”Huomioni vangitsi erityisesti se kohta, jossa kerrottiin, että maailmaa hallitsee paha voima. Tilasin raamattukurssin.” Hän asuu maassa, jossa työtämme rajoitetaan.

VÄLINEITÄ TOTUUDEN OPETTAMISEEN

16. Selitä seuraavien kirjasten tarkoitus: a) Kuuntele Jumalaa niin voit elää ikuisesti. b) Hyvä uutinen Jumalalta! c) Ketkä tekevät Jehovan tahdon nykyään?

16 Kirjaset. Miten voisit opettaa totuutta ihmiselle, jolla on heikko lukutaito tai jonka kielellä ei ole saatavilla raamatullisia julkaisuja? Meillä on juuri siihen sopiva työkalu: kirjanen Kuuntele Jumalaa niin voit elää ikuisesti. * Mainio väline raamattukurssien aloittamiseen on kirjanen Hyvä uutinen Jumalalta! Voisit näyttää puhuteltavalle takakannen 14:ää aihetta ja kysyä häneltä, mikä niistä kiinnostaa häntä eniten. Ala sitten tutkia hänen kanssaan oppijaksoa, jonka hän valitsee. Oletko kokeillut tätä uusintakäynneilläsi? Kolmas kirjanen, joka sisältyy opettajan työkalupakkiin, on Ketkä tekevät Jehovan tahdon nykyään? Sen tarkoitus on tutustuttaa oppilaat Jehovan järjestöön. Maaliskuun 2017 Kristityn elämä ja palvelus – Työkirjassa on hyviä ohjeita siitä, miten käyttää tätä kirjasta raamattukursseilla.

17. a) Mikä on tutkittavien kirjojemme tarkoitus? b) Kuinka kauan raamattukurssia tulee jatkaa ja miksi?

17 Kirjat. Kun olet aloittanut raamattukurssin jonkin kirjasen avulla, voit milloin tahansa siirtyä kirjaan Mitä Raamattu todella opettaa? Sen avulla oppilas saa lisää tietoa Raamatun perusopetuksista. Tutkikaa tämä kirja loppuun, ja jos hän edistyy hengellisesti, jatkakaa kirjaan ”Pitäkää itsenne Jumalan rakkaudessa”. * Siinä opetetaan, miten oppilas voi soveltaa Raamatun periaatteita arkielämään. Muista, että raamattukurssi jatkuu kasteen jälkeenkin, kunnes uuden veljen tai sisaren kanssa on käyty läpi nämä molemmat kirjat. Tämä auttaa häntä juurtumaan lujasti totuuteen. (Lue Kolossalaiskirjeen 2:6, 7.)

18. a) Mitä 1. Timoteuksen kirjeen 4:16 kannustaa meitä totuuden opettajia tekemään, ja mihin se johtaa? b) Mikä on tavoitteemme, kun käytämme opettajan työkalupakkia?

18 Meille Jehovan todistajille on uskottu ”hyvän uutisen totuus”, jonka avulla voimme ohjata ihmisiä ikuisen elämän tielle. (Kol. 1:5; lue 1. Timoteuksen kirjeen 4:16.) Tätä työtä varten olemme saaneet opettajan työkalupakin, johon on koottu juuri sopivat opetusvälineet. (Ks. tekstiruutu ” Opettajan työkalupakki”.) Haluamme käyttää niitä mahdollisimman taitavasti. Jokainen julistaja voi itse päättää, minkä näistä työkaluista hän ottaa käyttöön ja milloin. Mutta tavoitteemme ei ole vain levittää julkaisuja, eikä meidän tulisi jättää niitä ihmisille, jotka eivät ole kiinnostuneita sanomastamme. Sen sijaan pyrimme tekemään opetuslapsia rehellisistä ja nöyristä ihmisistä, jotka ovat hengellisesti nälkäisiä – ihmisistä, joilla on ”oikea asenne ikuisen elämän saamiseksi” (Apt. 13:48; Matt. 28:19, 20).

^ kpl 5 Ks. kirjoitus ”Se puuseppä” ja tekstiruutu ”Puusepän työkalulaatikko”, Vartiotorni 1. 8.2010.

^ kpl 16 Jos henkilö ei osaa lukea, voit pyytää häntä seuraamaan kirjasesta Kuuntele Jumalaa, joka sisältää pääasiassa kuvia.

^ kpl 17 Kun kirjoista Mitä Raamattu todella opettaa? ja ”Pitäkää itsenne Jumalan rakkaudessa” julkaistaan yksinkertaistetut versiot, siirrymme käyttämään niitä.