Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Lukijoiden kysymyksiä

Lukijoiden kysymyksiä

Sananlaskujen 24:16:ssa sanotaan: ”Oikeamielinen voi kaatua seitsemän kertaa, ja hän nousee aina ylös.” Tarkoitetaanko tässä ihmistä, joka tekee toistuvasti syntiä mutta jolle Jumala antaa anteeksi?

Jakeessa ei todellisuudessa tarkoiteta tätä, vaan siinä viitataan ihmiseen, joka kohtaa toistuvasti ongelmia tai vastoinkäymisiä mutta selviytyy niistä.

Katsotaanpa jakeen tekstiyhteyttä: ”Älä väijy oikeamielisen ihmisen kodin lähellä niin kuin jumalaton äläkä hävitä hänen asuinpaikkaansa. Oikeamielinen voi kaatua seitsemän kertaa, ja hän nousee aina ylös, mutta jumalattomat kompastuvat onnettomuuteen. Älä iloitse, kun vihollisesi kaatuu, äläkä anna sydämesi riemuita, kun hän kompastuu.” (Sananl. 24:15–17.)

Jotkut ovat päätelleet, että jakeessa 16 puhutaan ihmisestä, joka tekee syntiä mutta katuu ja saa jälleen hyvän suhteen Jumalaan. Kommentoidessaan tätä jaetta kaksi englantilaista pappia totesi, että tällä tavalla ”saarnaajat, niin entisaikoina kuin nykyäänkin, ovat usein selittäneet tämän kohdan”. He lisäsivät, että tämän näkemyksen mukaan ”hyvä ihminen voi langeta – – vakaviin synteihin, mutta hän ei lakkaa rakastamasta Jumalaa vaan katuu joka kerta ja nousee siten ylös”. Tämä selitys voi vedota ihmiseen, joka ei halua taistella synnin tekemistä vastaan. Hän saattaisi ajatella, että vaikka hän tekee toistuvasti syntiä, Jumala antaa hänelle aina anteeksi.

Jakeessa 16 ei kuitenkaan tarkoiteta tätä.

Heprean sanaa, joka on käännetty jakeissa 16 ja 17 vastineilla ”kaatua” ja ”kaatuu”, voidaan käyttää eri tavoin. Se voi tarkoittaa kirjaimellista kaatumista tai putoamista, esimerkiksi eläimen kaatumista, tornin kaatumista tai ihmisen putoamista katolta (5. Moos. 22:4, 8; Jes. 30:25). Sana voi tarkoittaa myös kaatumista tai kompastumista kuvaannollisessa merkityksessä: ”Koska moitteeton toimii oikein, hänen polustaan tulee suora, mutta jumalaton kaatuu omaan jumalattomuuteensa.” (Sananl. 11:5; Ps. 37:23, 24.)

Professori Edward H. Plumptre kuitenkin toteaa, että vastineella ”kaatua” käännettyä heprean sanaa ”ei koskaan käytetä synnin tekemisestä”. Eräs toinen tutkija tiivistääkin jakeen 16 ajatuksen seuraavasti: ”Olisi hyödytöntä ja itselle vahingollista kohdella Jumalan palvelijoita huonosti, koska he kuitenkin selviytyvät, pahat eivät!”

Sananlaskujen 24:16:ssa ei siis puhuta synnin tekemisestä eli ”kaatumisesta” moraalisessa merkityksessä vaan siitä, että ihminen kohtaa ongelmia tai vaikeuksia, jopa toistuvasti. Oikeamielisellä voi olla nykyisessä pahassa maailmassa monenlaisia ongelmia. Hän voi esimerkiksi sairastua, tai valtion viranomaiset voivat vainota häntä ankarasti. Hän voi kuitenkin luottaa siihen, että Jumala siunaa häntä ja auttaa häntä selviytymään. Olemme monesti nähneet, että Jumalan palvelijoiden käy lopulta hyvin. Se on todiste siitä, että ”Jehova tukee kaikkia kaatumaisillaan olevia ja nostaa kaikki kumaraan painuneet”. (Ps. 41:1–3; 145:14–19.)

Oikeamielinen ei iloitse siitä, että toisilla on ongelmia. Sen sijaan häntä rohkaisee ja lohduttaa se, että ”tosi Jumalaa pelkääville käy hyvin siksi, että he pelkäävät häntä”. (Saarn. 8:11–13; Job 31:3–6; Ps. 27:5, 6.)