Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Kunnioita sitä, minkä ”Jumala on sitonut yhteen”

Kunnioita sitä, minkä ”Jumala on sitonut yhteen”

”Minkä – – Jumala on sitonut yhteen, sitä älköön ihminen erottako.” (MARK. 10:9)

LAULUT: 131, 132

1, 2. Miten Heprealaiskirjeen 13:4:n pitäisi vaikuttaa meihin?

ME KAIKKI tahdomme kunnioittaa Jehovaa. Hän ansaitsee kunnioituksemme ja lupaa puolestaan kunnioittaa meitä. (1. Sam. 2:30; Sananl. 3:9; Ilm. 4:11.) Hän haluaa meidän kunnioittavan toisia ihmisiä, esimerkiksi viranomaisia (Room. 12:10; 13:7). On kuitenkin eräs alue, jolla kunnioituksen osoittaminen on erityisen tärkeää. Se on avioliitto.

2 Apostoli Paavali kirjoitti: ”Pidettäköön avioliitto kunniassa kaikkien keskuudessa ja aviovuode saastuttamattomana.” (Hepr. 13:4.) Tämä ei ollut mikään sivumennen mainittu huomautus. Sen sijaan Paavali kehotti painokkaasti jokaista kristittyä arvostamaan ja kunnioittamaan avioliittoa. Onko sinulla tämä näkemys avioliitosta ja, jos olet naimisissa, erityisesti omasta avioliitostasi?

3. Minkä tärkeän avioliittoa koskevan neuvon Jeesus antoi? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

3 Jeesus oli meille erinomainen esimerkki avioliiton kunnioittamisesta. Kun fariseukset kysyivät häneltä avioerosta, hän kiinnitti huomiota siihen, mitä Jumala oli sanonut ensimmäisestä avioliitosta. Jeesus totesi: ”Tästä syystä mies jättää isänsä ja äitinsä, ja ne kaksi tulevat olemaan yhtä lihaa.” Sitten hän lisäsi: ”Minkä siis Jumala on sitonut yhteen, sitä älköön ihminen  erottako.” (Lue Markuksen 10:2–12; 1. Moos. 2:24.)

4. Mikä oli Jehovan tarkoitus avioliiton suhteen?

4 Jeesus vahvisti, että avioliitto on lähtöisin Jumalasta ja että sen tulisi olla pysyvä. Kun Jumala vihki ensimmäiset ihmiset Aadamin ja Eevan avioliittoon Eedenin puutarhassa, hän ei sanonut, että tämän liiton voisi purkaa eroamalla. Sen sijaan hänen tarkoituksensa oli, että ”ne kaksi” pysyisivät yhdessä ikuisesti.

TILAPÄISIÄ MUUTOKSIA AVIOLIITTOJÄRJESTELYSSÄ

5. Miten kuolema vaikuttaa avioliittoon?

5 Kuten tiedämme, Aadamin synti muutti tilannetta. Ihmiset alkoivat kuolla, ja tämä muutos vaikutti avioliittoon. Apostoli Paavali osoitti tämän selittäessään sitä, etteivät kristityt ole Mooseksen lain alaisuudessa. Hän sanoi, että kuolema päättää avioliiton ja leski on vapaa avioitumaan uudelleen. (Room. 7:1–3.)

6. Miten Jumalan näkemys avioliitosta ilmenee Mooseksen laista?

6 Laissa, jonka Jumala antoi Israelin kansalle, oli avioliittoa koskevia yksityiskohtia. Se salli moniavioisuuden, jota oli esiintynyt jo ennen kuin Jumala antoi tämän lain. Moniavioisuutta kuitenkin säädeltiin, mikä suojeli väärinkäytöksiltä. Esimerkiksi jos israelilaismies otti vaimokseen orjatytön ja meni myöhemmin naimisiin toisen naisen kanssa, hänen piti entiseen tapaan huolehtia ensimmäisen vaimonsa ruoasta ja vaatteista ja täyttää aviollinen velvollisuutensa. Jumala odotti, että mies suojeli häntä ja huolehti hänestä. (2. Moos. 21:9, 10.) Vaikka emme ole Mooseksen lain alaisuudessa, voimme nähdä siitä, miten arvokas asia avioliitto on Jehovan silmissä. Tämä varmasti auttaa meitäkin kunnioittamaan avioliittoa.

7, 8. a) Millainen järjestely Mooseksen laissa oli avioeroa varten? b) Miten Jehova suhtautuu avioeroon?

7 Mitä Mooseksen laissa sanottiin avioerosta? Jumalan tarkoitus ei edelleenkään ollut se, että mies ja vaimo eroaisivat. Laki kuitenkin salli israelilaismiehen erota vaimostaan, jos hän oli ”tavannut hänessä jotakin sopimatonta”. (Lue 5. Mooseksen kirjan 24:1.) Laissa ei täsmennetty, mitä ”sopimattomalla” tarkoitettiin. Joka tapauksessa sen on täytynyt olla jotain häpeällistä tai vakavaa, ei mikään vähäpätöinen rikkomus. (5. Moos. 23:14.) Surullista kyllä monet Jeesuksen päivien juutalaiset erosivat puolisostaan ”millä perusteella tahansa” (Matt. 19:3). Emme varmasti halua suhtautua avioeroon samalla tavalla kuin he.

8 Profeetta Malakian aikana oli yleistä, että miehet erosivat petollisesti ”nuoruutensa vaimosta”, ehkä voidakseen ottaa vaimokseen nuoremman pakananaisen. Malakia teki selväksi, miten Jehova suhtautuu avioeroon, kun hän kirjoitti: ”Hän on vihannut avioeron ottamista.” (Mal. 2:14–16.) Jehovan näkemys avioliitosta ei ollut muuttunut Eedenin päivistä, jolloin hän sanoi: ”[Miehen] on liityttävä vaimoonsa, ja heidän on tultava yhdeksi lihaksi.” (1. Moos. 2:24.) Jeesus kannatti Isänsä näkemystä avioliitosta, sillä hän sanoi: ”Minkä Jumala on sitonut yhteen, sitä älköön ihminen erottako.” (Matt. 19:6.)

AINOA AVIOERON PERUSTE

9. Mitä Markuksen 10:11, 12:ssa olevat Jeesuksen sanat tarkoittavat?

9 Joku voi pohtia, onko kristityllä koskaan perustetta erota puolisostaan ja mennä uudelleen naimisiin. Jeesuksen kanta avioerosta käy ilmi seuraavista sanoista: ”Joka eroaa vaimostaan ja menee naimisiin toisen kanssa, se tekee aviorikoksen häntä kohtaan, ja jos nainen miehestään erottuaan menee naimisiin toisen kanssa, niin hän tekee aviorikoksen.” (Mark. 10:11, 12; Luuk. 16:18.) Jeesus epäilemättä kunnioitti avioliittoa ja halusi myös toisten kunnioittavan sitä. Jos mies eroaa uskollisesta vaimostaan (tai nainen uskollisesta  miehestään) jonkin tekosyyn nojalla ja menee naimisiin toisen kanssa, hän syyllistyy aviorikokseen. Tämä johtuu siitä, että pelkkä avioero ei lopeta avioliittoa. Jumalan näkökannalta puolisot ovat edelleen ”yhtä lihaa”. Lisäksi Jeesus sanoi, että jos mies eroaa viattomasta puolisostaan, hän saattaa hänet vaaraan tehdä aviorikos. Miksi? Tässä tilanteessa nainen olisi Jeesuksen aikoina voinut tuntea, että hänen on pakko mennä uudelleen naimisiin turvatakseen toimeentulonsa. Tällainen uudelleen avioituminen olisi merkinnyt aviorikosta.

10. Millä perusteella kristitty voi erota puolisostaan ja mennä uudelleen naimisiin?

10 Jeesuksen mukaan avioerolle on vain yksi peruste. Hän totesi: ”Minä sanon teille, että joka eroaa vaimostaan muun kuin haureuden [kreikaksi porneía] perusteella ja menee naimisiin toisen kanssa, se tekee aviorikoksen.” (Matt. 19:9.) Jeesus esitti tämän saman periaatteen vuorisaarnassa (Matt. 5:31, 32). Hän puhui molemmissa tilanteissa ”haureudesta” eli seksuaalisesta moraalittomuudesta. Tähän ilmaukseen sisältyy monenlaisia seksuaalisia syntejä, joita tehdään avioliiton ulkopuolella. Niitä ovat esimerkiksi aviorikos, prostituutio, naimattomien väliset sukupuolisuhteet, homoseksuaalisuus ja eläimiin sekaantuminen. Esimerkiksi jos naimisissa oleva mies syyllistyy seksuaaliseen moraalittomuuteen, hänen vaimonsa voi päättää, eroaako hän miehestään vai ei. Jos vaimo eroaa miehestään, avioliitto päättyy Jumalan silmissä.

11. Miksi kristitty voi päättää olla eroamatta puolisostaan, vaikka hänellä olisi siihen raamatulliset perusteet?

11 Jeesus ei sanonut, että puolison seksuaalisen moraalittomuuden (porneía) täytyy ehdottomasti johtaa avioeroon. Esimerkiksi vaimo voi päättää pysyä avioliitossa, vaikka hänen miehensä on ollut uskoton. Hän saattaa vielä rakastaa miestään. Vaimo voi haluta antaa miehelleen anteeksi ja työskennellä yhdessä hänen kanssaan avioliiton hyväksi. Toisaalta jos hän eroaisi miehestään eikä menisi uudelleen naimisiin, hän kohtaisi joitakin haasteita. Kärsisikö hän yksinäisyydestä? Entä hänen aineelliset ja seksuaaliset tarpeensa? Onko heillä lapsia, joihin ero vaikuttaisi? Vaikeuttaisiko avioero totuuden opettamista lapsille? (1. Kor. 7:14.) Elämä  avioeron jälkeen ei selvästikään ole viattomalle puolisolle helppoa.

12, 13. a) Mitä Hoosean avioliitossa tapahtui? b) Miksi Hoosea otti Gomerin takaisin luokseen, ja miten se liittyy nykypäivän avioliittoihin?

12 Se mitä tapahtui profeetta Hoosealle, valaisee Jumalan näkemystä avioliitosta. Jumala käski Hooseaa ottamaan vaimokseen Gomerin, joka syyllistyisi moraalittomuuteen ja saisi moraalittomista suhteistaan lapsia. Gomer ”tuli raskaaksi ja – – synnytti hänelle [Hoosealle] pojan.” (Hoos. 1:2, 3.) Myöhemmin hän sai tyttären ja pojan, todennäköisesti toisen miehen kanssa. Vaikka Gomer syyllistyi toistuvasti aviorikokseen, Hoosea jatkoi avioliittoaan hänen kanssaan. Aikanaan Gomer jätti Hoosean, ja hänestä tuli orja. Hoosea kuitenkin otti hänet takaisin vaimokseen. (Hoos. 3:1, 2.) Jehova havainnollisti Hoosean välityksellä sitä, miten hän antoi kerta toisensa jälkeen anteeksi Israelin kansan hengellisen aviorikoksen. Mitä opimme tästä?

13 Jos kristityn puoliso syyllistyy moraalittomuuteen, viattoman puolison täytyy tehdä ratkaisu. Jeesus sanoi, että viattomalla puolisolla on perusteet ottaa avioero ja että hän on sen jälkeen vapaa menemään uudelleen naimisiin. Toisaalta viaton puoliso voi päättää antaa anteeksi, eikä siinä ole mitään väärää. Hoosea otti Gomerin takaisin luokseen. Kun Gomer oli palannut Hoosean luo, hänellä ei saanut olla suhteita toisiin miehiin. Hoosea ei ollut vähään aikaan sukupuolisuhteissa Gomerin kanssa. (Hoos. 3:3.) Jossain vaiheessa hän kuitenkin epäilemättä aloitti jälleen sukupuolisuhteet hänen kanssaan. Tämä edusti sitä, että Jumala oli halukas ottamaan kansansa takaisin ja olemaan edelleen tekemisissä heidän kanssaan. (Hoos. 1:11; 3:3–5.) Miten tämä liittyy nykypäivän avioliittoihin? Jos viaton puoliso aloittaa jälleen sukupuolisuhteet moraalittomuuteen syyllistyneen puolisonsa kanssa, se merkitsee sitä, että hän on antanut tälle anteeksi (1. Kor. 7:3, 5). Tällöin avioerolle ei enää olisi perusteita. Sen jälkeen avioparin tulisi ponnistella sen hyväksi, että heillä molemmilla olisi Jumalan näkemys avioliitosta.

VAIKEAAKIN AVIOLIITTOA TULEE KUNNIOITTAA

14. Mitä avioliitossa saattaa 1. Korinttilaiskirjeen 7:10, 11:n mukaan tapahtua?

14 Kaikkien kristittyjen tulee Jehovan ja Jeesuksen tavoin kunnioittaa avioliittoa. Joskus jotkut kuitenkin epäonnistuvat siinä, koska olemme kaikki epätäydellisiä (Room. 7:18–23). Ei siis ole mitenkään tavatonta, että joillakin ensimmäisen vuosisadan kristityillä oli ongelmia avioliitossaan. Paavali kirjoitti, että ”vaimon ei tule lähteä pois miehensä luota”, mutta toisinaan sellaista tapahtui. (Lue 1. Korinttilaiskirjeen 7:10, 11.)

Mitä vaikean avioliiton pelastamiseksi voidaan tehdä? (Ks. kpl 15.)

15, 16. a) Mikä pariskunnalla pitäisi olla tavoitteena, vaikka heidän avioliitossaan olisi ongelmia, ja miksi? b) Miten tämä neuvo soveltuu, jos vain toinen puoliso on Jehovan palvelija?

15 Paavali ei selittänyt, mikä sai jotkin pariskunnat muuttamaan erilleen. Joka tapauksessa syynä ei ollut esimerkiksi aviomiehen seksuaalinen moraalittomuus. Silloin vaimolla olisi ollut perusteet avioerolle ja uudelleen avioitumiselle. Paavali kirjoitti, että vaimon, joka oli lähtenyt pois miehensä luota, piti ”pysyä naimattomana tai muuten sopia jälleen miehensä kanssa”. Jumala siis katsoi heidän olevan edelleen avioliitossa. Paavali neuvoi, että jollei kumpikaan puoliso ollut syyllistynyt seksuaaliseen moraalittomuuteen, heidän tuli pyrkiä selvittämään ongelmansa ja tekemään sovinto. Heidän oli mahdollista pyytää apua seurakunnan vanhimmilta. Vanhimmat antaisivat Raamattuun perustuvia neuvoja ja varoisivat samalla asettumasta kummankaan puolelle.

16 Todennäköisesti avioliitossa on enemmän haastavia tilanteita, jos vain toinen  puoliso on Jehovan palvelija ja noudattaa hänen normejaan. Onko erilleen muuttaminen silloin hyväksyttävä ratkaisu ongelmiin? Raamatussa sanotaan, että seksuaalinen moraalittomuus on avioeron peruste, mutta siinä ei eritellä syitä, joiden perusteella puolisot voivat muuttaa erilleen. Paavali kirjoitti: ”Jos jollakulla naisella on ei-uskova mies ja tämä kuitenkin suostuu asumaan hänen kanssaan, älköön hän jättäkö miestään.” (1. Kor. 7:12, 13.) Tämä neuvo on edelleen voimassa.

17, 18. Miksi jotkut kristityt ovat vakavista vaikeuksista huolimatta pysyneet puolisonsa luona?

17 Joskus ”ei-uskova mies” osoittaa toiminnallaan, ettei hän ”suostu asumaan” vaimonsa kanssa. Hän voi kohdella vaimoaan erittäin väkivaltaisesti, jopa siinä määrin, että vaimo tuntee terveytensä tai elämänsä olevan vaarassa. Hän saattaa kieltäytyä elättämästä vaimoaan ja muuta perhettä tai aiheuttaa vakavaa vaaraa vaimonsa hengellisyydelle. Tällaisessa tilanteessa jotkut kristityt ovat tulleet siihen tulokseen, että heidän puolisonsa ei ”suostu asumaan” heidän kanssaan, vaikka hän sanoisikin toisin. Niinpä he ovat päättäneet muuttaa erilleen puolisostaan. Jotkut toiset kristityt taas ovat samantyyppisissä olosuhteissa pysyneet puolisonsa luona ja nähneet paljon vaivaa avioliittonsa pelastamiseksi. Miksi?

18 Jos pariskunta tällaisessa tilanteessa muuttaa erilleen, he ovat silti edelleen avioliitossa toistensa kanssa. Asuessaan erillään he kumpikin kohtaavat haasteita, joita käsiteltiin aiemmin tässä kirjoituksessa. Paavali mainitsi vielä erään syyn pysyä yhdessä. Hän kirjoitti: ”Ei-uskova mies on pyhitetty suhteessaan vaimoonsa, ja ei-uskova vaimo on pyhitetty suhteessaan veljeen; muutoinhan lapsenne olisivat epäpuhtaita, mutta nyt he ovat pyhiä.” (1. Kor. 7:14.) Monet uskolliset kristityt ovat jääneet ei-uskovan puolisonsa luo hyvin koettelevista olosuhteista huolimatta. He ovat olleet erityisen tyytyväisiä valintaansa siinä tapauksessa, että heidän puolisostaan on myöhemmin tullut Jehovan palvelija. (Lue 1. Korinttilaiskirjeen 7:16; 1. Piet. 3:1, 2.)

19. Miksi kristillisessä seurakunnassa on niin paljon menestyviä avioliittoja?

19 Jeesus esitti viisaita ajatuksia avioerosta, ja Paavali antoi erilleen muuttamista koskevia hyviä neuvoja. Molemmat halusivat Jumalan palvelijoiden kunnioittavan avioliittojärjestelyä. Kautta maailman kristillisessä seurakunnassa on nykyään runsaasti menestyviä avioliittoja. Todennäköisesti omassa seurakunnassasi on monia onnellisia aviopareja – uskollisia aviomiehiä, jotka rakastavat vaimoaan, ja vaimoja, jotka kunnioittavat miestään. He kaikki ovat todisteita siitä, että avioliitto voidaan pitää kunniassa. Iloksemme miljoonat miehet ja vaimot osoittavat todeksi seuraavat Jumalan sanat: ”Mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.” (Ef. 5:31, 33.)