Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 TUTKITTAVA KIRJOITUS 16

Kuuntele, opettele ymmärtämään ja osoita myötätuntoa

Kuuntele, opettele ymmärtämään ja osoita myötätuntoa

”Älkää enää tuomitko ulkoisten seikkojen perusteella vaan tuomitkaa oikeudenmukaisesti.” (JOH. 7:24)

LAULU 101 Olemme yhtenäinen kansa

ESITTELY *

1. Minkä lohdullisen asian Raamattu kertoo Jehovasta?

MILTÄ sinusta tuntuisi, jos sinua arvioitaisiin ihonvärisi, kasvonpiirteidesi tai kokosi perusteella? Todennäköisesti et pitäisi siitä. On siksi hyvin lohdullista tietää, että Jehova ei tuomitse meitä sen perusteella, miltä näytämme. Esimerkiksi kun Samuel katsoi Iisain poikia, hän ei nähnyt heitä samalla tavalla kuin Jehova. Jehova oli kertonut Samuelille, että yhdestä Iisain pojasta tulisi Israelin kuningas. Mutta kenestä? Kun Samuel näki Iisain vanhimman pojan Eliabin, hän sanoi: ”Nyt Jehovan edessä seisoo varmasti hänen voideltunsa.” Eliab näytti olevan sopiva kuninkaaksi. ”Jehova kuitenkin sanoi Samuelille: ’Älä katso hänen ulkonäköään äläkä pituuttaan, sillä olen hylännyt hänet.’” Mitä opimme tästä? Jehova jatkoi: ”Ihminen näkee sen, mikä näkyy silmille, mutta Jehova näkee sydämeen.” (1. Sam. 16:1, 6, 7.)

2. Miksi meidän tulisi noudattaa Johanneksen 7:24:n neuvoa ja olla tuomitsematta toisia ulkoisten seikkojen perustella? Havainnollista.

2 Koska me kaikki olemme epätäydellisiä, olemme taipuvaisia tuomitsemaan toisia ulkoisten seikkojen perusteella. (Lue Johanneksen 7:24.) Se mikä ihmisestä näkyy päällepäin, ei kuitenkaan kerro hänestä läheskään kaikkea. Havainnollistetaan asiaa. Taitava ja kokenut lääkäri saa potilaasta vain rajallisesti tietoa pelkästään katsomalla häntä. Hänen täytyy kuunnella tarkkaan, jotta hän saa tietää, millaisia terveysongelmia potilaalla on ollut aikaisemmin, miten hän voi henkisesti ja mitä oireita hänellä nyt on. Nähdäkseen pintaa syvemmälle lääkäri voi jopa määrätä potilaan röntgenkuvaukseen. Muussa tapauksessa hän voisi  tehdä väärän diagnoosin. Vastaavasti me emme voi täysin ymmärtää veljiä ja sisaria, jos katsomme vain heidän ulkoista olemustaan. Meidän täytyy katsoa pintaa syvemmälle ja yrittää nähdä, millaisia he todella ovat. Emme tietenkään pysty näkemään toisten sydämeen, joten emme voi koskaan ymmärtää heitä yhtä hyvin kuin Jehova. Voimme silti parhaamme mukaan jäljitellä häntä.

3. Miten tässä kirjoituksessa olevat raamatulliset esimerkit auttavat meitä jäljittelemään Jehovaa?

3 Miten Jehova kohtelee palvelijoitaan? Hän kuuntelee heitä, ottaa huomioon heidän taustansa ja tilanteensa ja osoittaa myötätuntoa heitä kohtaan. Katsotaan, miten Jehova toimi näin Joonan, Elian, Hagarin ja Lootin tapauksessa ja miten me voimme jäljitellä häntä, kun olemme tekemisissä veljien ja sisarten kanssa.

KUUNTELE TARKKAAN

4. Miksi saattaisimme suhtautua Joonaan kielteisesti?

4 Koska emme tiedä kaikkea Joonan tilanteesta, voisimme ajatella, että hän oli yksinkertaisesti epäluotettava ja tottelematon. Jehova käski häntä julistamaan tuomiosanomaa Ninivessä, mutta hän kapinoi ja nousi laivaan, joka oli menossa vastakkaiseen suuntaan, ”pois Jehovan luota” (Joona 1:1–3). Olisitko sinä antanut Joonalle toisen tilaisuuden tämän tehtävän hoitamiseen? Ehkä et. Jehova näki kuitenkin hyväksi tehdä niin. (Joona 3:1, 2.)

5. Mitä opit Joonasta sen perusteella, mitä hän sanoo Joonan 2:1, 2, 9:ssä?

5 Joonan rukouksesta ilmenee, millainen hän todellisuudessa oli. (Lue Joonan 2:1, 2, 9.) Epäilemättä Joona rukoili Jehovaa monet kerrat. Rukous, jonka hän esitti kalan vatsassa, auttaa meitä ymmärtämään, että hän oli paljon enemmän kuin tehtäväänsä pakeneva mies. Hänen sanansa osoittavat, että hän oli nöyrä ja kiitollinen ja että hän oli päättänyt totella Jehovaa. Oli ymmärrettävää, että Jehova ei keskittynyt Joonan virheeseen vaan vastasi hänen rukoukseensa ja antoi hänen edelleen palvella profeettanaan.

Voimme olla myötätuntoisempia, jos otamme selvää tosiasioista. (Ks. kpl 6.) *

6. Miksi meidän kannattaa kuunnella toisia tarkkaan?

6 Voidaksemme kuunnella toisia tarkkaan meidän täytyy olla nöyriä ja kärsivällisiä. Se on vaivan arvoista ainakin kolmesta syystä. Ensiksikin vältymme todennäköisemmin tekemästä vääriä päätelmiä ihmisistä. Toiseksi alamme ymmärtää paremmin veljiemme tunteita ja vaikuttimia,  ja se auttaa meitä olemaan empaattisempia. Kolmanneksi voimme auttaa toisia oppimaan jotain itsestään. Joskus emme oikein ymmärrä omiakaan tunteitamme ennen kuin puemme ne sanoiksi. (Sananl. 20:5.) Eräs Aasiassa asuva vanhin myöntää: ”Olen joskus erehtynyt puhumaan ennen kuin olen kuunnellut loppuun asti. Sanoin kerran eräälle sisarelle, että hänen pitäisi parantaa vastaustensa laatua kokouksissa. Myöhemmin sain tietää, että hänellä on vaikeuksia lukemisessa ja vastaaminen vaatii häneltä paljon.” Vanhinten on aina tärkeää ”kuulla tosiasiat” ennen kuin he antavat neuvoja (Sananl. 18:13).

7. Mitä opit siitä, miten Jehova kohteli Eliaa?

7 Joidenkin veljien ja sisarten on taustansa, kulttuurinsa tai luonteensa vuoksi vaikea puhua tunteistaan. Mitä voisimme tehdä, jotta heidän olisi helpompi avautua meille? Muista, miten Jehova kohteli Eliaa, kun tämä pakeni Isebeliä. Kului monta päivää ennen kuin Elia pystyi kertomaan taivaalliselle Isälleen, miltä hänestä todella tuntui. Jehova kuunteli tarkkaan. Sitten hän rohkaisi Eliaa ja antoi hänelle tärkeää työtä. (1. Kun. 19:1–18.) Voi kestää jonkin aikaa ennen kuin veli tai sisar tuntee voivansa puhua meille, mutta vasta kun hän tekee niin, voimme oppia ymmärtämään hänen tunteitaan. Jos jäljittelemme Jehovaa ja olemme kärsivällisiä, voimme voittaa hänen luottamuksensa. Kun hän sitten on valmis kertomaan tunteistaan, meidän tulisi kuunnella tarkkaan.

TUTUSTU VELJIIN JA SISARIIN

8. Miten Jehova auttoi Hagaria, kuten kerrotaan 1. Mooseksen kirjan 16:7–13:ssa?

8 Saarain palvelijatar Hagar toimi typerästi sen jälkeen kun hänet oli annettu vaimoksi Abramille. Tultuaan raskaaksi Hagar alkoi halveksia Saaraita, jolla ei ollut omia lapsia. Tilanne kärjistyi niin että Saarai ajoi Hagarin pois. (1. Moos. 16:4–6.) Meidän epätäydellisten ihmisten näkökulmasta voisi vaikuttaa siltä, että Hagar oli pahantahtoinen nainen, joka sai ansionsa mukaan. Jehova kuitenkin näki Hagarissa jotain hyvää ja lähetti enkelin tapaamaan häntä. Enkeli auttoi Hagaria korjaamaan asennettaan ja vakuutti, että Jumala tukisi häntä. Hagar tunsi, että Jehova oli tarkkaillut häntä ja tiesi kaiken hänen tilanteestaan. Siksi hän sanoi Jehovalle: ”Sinä olet Jumala, joka näkee – – hän, joka näkee minut.” (Lue 1. Mooseksen kirjan 16:7–13.)

9. Mitä Jehova otti huomioon Hagarin tapauksessa?

9 Mitä Jehova näki Hagarissa? Hän oli täysin selvillä Hagarin taustasta ja kaikesta, mitä tämä oli joutunut kokemaan (Sananl. 15:3). Hagar oli egyptiläinen, joka asui heprealaisessa taloudessa. Tunsiko hän joskus itsensä ulkopuoliseksi? Kaipasiko hän sukulaisiaan ja kotimaataan? Lisäksi hän ei ollut Abramin ainoa vaimo. Joillain uskollisilla Jehovan palvelijoilla oli tuolloin enemmän kuin yksi vaimo, mutta se ei ollut Jehovan alkuperäinen tarkoitus (Matt. 19:4–6). Ei ole mitenkään yllättävää, että tällainen järjestely synnytti kateutta ja kaunaa. Vaikka Jehova ei katsonut läpi sormien sitä, että Hagar oli epäkunnioittava Saaraita kohtaan, hän otti varmasti huomioon Hagarin taustan ja tilanteen.

Opettele tuntemaan veljet ja sisaret paremmin. (Ks. kpl:t 10–12.) *

10. Miten voimme tutustua veljiin ja sisariin paremmin?

10 Voimme jäljitellä Jehovaa siten, että opettelemme ymmärtämään toisiamme.  Tutustu veljiin ja sisariin paremmin. Puhu heidän kanssaan ennen kokouksia ja niiden jälkeen, käy kentällä heidän kanssaan ja pyydä heitä syömään, jos mahdollista. Silloin saatat huomata, että epäystävälliseltä vaikuttava sisar onkin todellisuudessa ujo, varakas veli ei olekaan materialistinen vaan vieraanvarainen ja äiti, joka tulee lastensa kanssa usein myöhässä kokouksiin, joutuu kestämään vastustusta (Job 6:29). Meidän ei tietenkään tule ”sekaantua toisten asioihin” (1. Tim. 5:13). On silti hyvä tietää jotain veljistä ja sisarista ja olosuhteista, jotka ovat muovanneet heidän persoonallisuuttaan.

11. Miksi vanhinten on tärkeää tuntea veljet ja sisaret hyvin?

11 Erityisesti vanhinten täytyy tuntea niiden veljien ja sisarten taustaa, joista he huolehtivat. Ajatellaanpa kierrosvalvojana palvelevan Arturin kokemusta. Hän ja muuan toinen vanhin kävivät erään sisaren luona, joka vaikutti ujolta ja sulkeutuneelta. Artur kertoo: ”Saimme tietää, että hänen miehensä oli kuollut pian sen jälkeen, kun he olivat menneet naimisiin. Hän oli haasteista huolimatta kasvattanut kaksi hengellisesti vahvaa tytärtä. Nyt hänen näkönsä oli kuitenkin heikkenemässä ja hänellä oli masennusta. Sisaren rakkaus ja usko Jehovaan olivat silti pysyneet vahvoina. Tajusimme, että meillä oli paljon opittavaa hänen hyvästä esimerkistään.” (Fil. 2:3.) Tämä kierrosvalvoja jäljitteli Jehovaa, joka tuntee uskolliset palvelijansa ja tietää, millaisia kärsimyksiä heillä on (2. Moos. 3:7). Kun vanhimmat tuntevat veljet ja sisaret hyvin, he pystyvät paremmin auttamaan näitä.

12. Miten Yip Yee hyötyi siitä, että hän oppi tuntemaan paremmin erään seurakuntansa sisaren?

12 Joku veli tai sisar voi olla sinusta ärsyttävä, mutta kun saat tietää hänen taustastaan, voit alkaa tuntea empatiaa häntä kohtaan. Esimerkiksi Aasiassa asuva sisar nimeltä Yip Yee kertoo: ”Eräs seurakuntamme sisar puhui aina todella kovalla äänellä. Ajattelin, että hän oli huonotapainen. Kun sitten kävin hänen kanssaan kentällä, sain tietää, että hänellä oli ollut tapana auttaa vanhempiaan myymään kalaa torilla. Hänen oli täytynyt houkutella asiakkaita kovaan ääneen.” Yip Yee lisää: ”Opin, että voidakseni ymmärtää veljiä ja sisaria minun täytyy tuntea heidän taustaansa.” On nähtävä vaivaa, jotta oppisi tuntemaan veljet ja sisaret paremmin. Kun noudatat Raamatun neuvoa ja ”avarrat  sydäntäsi”, jäljittelet Jehovaa, joka rakastaa ”kaikenlaisia ihmisiä” (1. Tim. 2:3, 4; 2. Kor. 6:11–13).

OSOITA MYÖTÄTUNTOA

13. Mitä enkelit 1. Mooseksen kirjan 19:15, 16:n mukaan tekivät, kun Loot viivytteli, ja miksi?

13 Kun Lootin olisi eräässä kriittisessä elämäntilanteessa täytynyt totella Jehovan ohjeita, hän vitkasteli. Lootin luo tuli kaksi enkeliä, jotka käskivät häntä viemään perheensä pois Sodomasta. He sanoivat: ”Aiomme hävittää tämän paikan.” (1. Moos. 19:12, 13.) Seuraavana aamuna Loot ja hänen perheensä olivat vielä kotona. Niinpä enkelit varoittivat Lootia uudelleen, mutta ”hän yhä viivytteli”. Voisimme pitää Lootia välinpitämättömänä ja jopa tottelemattomana, mutta Jehova ei luopunut toivosta hänen suhteensa. Koska ”Jehova tunsi myötätuntoa häntä kohtaan”, enkelit tarttuivat häntä ja hänen perheenjäseniään kädestä ja veivät heidät kaupungin ulkopuolelle. (Lue 1. Mooseksen kirjan 19:15, 16.)

14. Mikä saattoi olla syynä siihen, että Jehova tunsi myötätuntoa Lootia kohtaan?

14 Jehova tunsi myötätuntoa Lootia kohtaan mahdollisesti monestakin syystä. Lootin haluttomuus lähteä kotoa johtui ehkä siitä, että hän pelkäsi kaupungin ulkopuolella olevia ihmisiä. Oli myös muita pelonaiheita. Loot tiesi todennäköisesti, että kaksi kuningasta oli pudonnut bitumi- eli luonnonasfalttikuoppiin läheisessä laaksossa (1. Moos. 14:8–12). Aviomiehenä ja isänä Loot oli varmasti huolissaan perheestään. Loot oli lisäksi varakas, joten hänellä saattoi olla Sodomassa hieno talo (1. Moos. 13:5, 6). Mikään näistä seikoista ei tietysti ollut pätevä syy olla tottelematta Jehovaa viipymättä. Jehova kuitenkin sivuutti Lootin virheen ja piti häntä ”oikeamielisenä miehenä” (2. Piet. 2:7, 8).

Kun kuuntelemme toisia, meidän on helpompi osoittaa myötätuntoa. (Ks. kpl:t 15–16.) *

15. Miten meidän tulisi suhtautua toisiin sen sijaan että tuomitsisimme heidät?

15 Sen sijaan että tuomitsisit sen, miten joku toimii, yritä parhaasi mukaan ymmärtää, miltä hänestä tuntuu. Euroopassa asuva Veronica yritti tätä. Hän kertoo:  ”Eräs sisar näytti olevan aina huonolla tuulella ja eristäytyi muista. Joskus minua pelotti puhua hänelle, mutta ajattelin, että jos olisin hän, tarvitsisin ystävää. Niinpä päätin kysyä häneltä, miten hän voi, ja hän alkoi avautua. Nyt ymmärrän häntä paljon paremmin.”

16. Miksi meidän tulisi rukoilla apua empatian osoittamiseen?

16 Ainoastaan Jehova ymmärtää meitä täysin (Sananl. 15:11). Pyydä, että hän auttaisi sinua näkemään toiset samalla tavalla kuin hän ja ymmärtämään, miten voit osoittaa myötätuntoa heitä kohtaan. Rukous auttoi Anžela-nimistä sisarta olemaan empaattisempi. Hänen seurakunnassaan oli sisar, jonka kanssa oli vaikea tulla toimeen. Anžela sanoo: ”Olisi ollut helppo alkaa kritisoida sisarta ja ottaa etäisyyttä häneen. Pyysin kuitenkin, että Jehova auttaisi minua tuntemaan empatiaa tätä sisarta kohtaan.” Vastasiko Jehova Anželan rukoukseen? Hän jatkaa: ”Lähdimme yhdessä kentälle ja juttelimme sen jälkeen tuntikausia. Kuuntelin häntä myötätuntoisesti. Nyt pidän hänestä paljon enemmän ja olen päättänyt auttaa häntä.”

17. Mitä meidän tulisi päättää?

17 Emme voi valikoida, ketkä veljet ja sisaret ovat myötätuntomme arvoisia. Heillä kaikilla on ongelmia, kuten oli myös Joonalla, Elialla, Hagarilla ja Lootilla. Joskus heidän ongelmansa voivat olla itse aiheutettuja. On kuitenkin myönnettävä, että me kaikki aiheutamme välillä ongelmia itsellemme. Siksi on sopivaa, että Jehova pyytää meitä olemaan empaattisia toisiamme kohtaan (1. Piet. 3:8). Kun tottelemme Jehovaa, maailmanlaajuisesta perheestämme tulee entistä yhtenäisempi, vaikka se koostuukin hyvin erilaisista ihmisistä. Päätä siis kuunnella, opetella ymmärtämään ja osoittaa myötätuntoa!

LAULU 87 Kokoukset virkistävät meitä

^ kpl 5 Olemme epätäydellisiä ja siksi taipuvaisia tekemään hätäisiä päätelmiä ihmisistä ja heidän vaikuttimistaan. Jehova taas ”näkee sydämeen” (1. Sam. 16:7). Tästä kirjoituksesta käy ilmi, miten ystävällinen hän oli Joonaa, Eliaa, Hagaria ja Lootia kohtaan. Kirjoitus myös auttaa meitä jäljittelemään Jehovaa siinä, miten kohtelemme veljiä ja sisaria.

^ kpl 52 KUVAT: Iäkästä veljeä ärsyttää, kun nuorempi veli tulee myöhässä kokoukseen, mutta sitten hänelle selviää, että myöhästyminen johtuu kolarista.

^ kpl 54 KUVAT: Ryhmänvalvoja ajattelee aluksi, että sisar on kylmäkiskoinen ja haluaa eristäytyä, mutta myöhemmin hän saa tietää, että tämä on vain ujo ja tuntee olonsa epämukavaksi ihmisjoukossa.

^ kpl 56 KUVAT: Kun sisar tutustuu toiseen sisareen paremmin, hän huomaa, ettei tämä ole ailahtelevainen ja piittaamaton, niin kuin hän on ajatellut nähdessään tämän valtakunnansalilla.