Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 TUTKITTAVA KIRJOITUS 6

Isämme Jehova rakastaa meitä hyvin paljon

Isämme Jehova rakastaa meitä hyvin paljon

”Teidän täytyy siis rukoilla näin: ’Meidän Isämme.’” (MATT. 6:9)

LAULU 135 Jehova pyytää: ”Ole viisas, poikani”

ESITTELY *

1. Mitä piti tehdä, jos halusi päästä Persian kuninkaan puheille?

KUVITTELE eläväsi Persiassa 2 500 vuotta sitten. Sinulla on tärkeää asiaa kuninkaalle, ja lähdet siksi Susan kaupunkiin, missä hän asuu. Sinulle ei tulisi mieleenkään lähestyä kuningasta ilman hänen lupaansa, koska silloin henkesi olisi vaarassa (Est. 4:11).

2. Miten Jehova haluaa meidän lähestyvän häntä?

2 Onneksi Jehova ei ole kuin Persian kuningas! Hän on paljon kaikkia ihmishallitsijoita korkeampi, mutta me voimme silti lähestyä häntä milloin vain. Hän haluaa, että tunnemme voivamme puhua hänelle vapaasti. Vaikka Jehovasta käytetään sellaisia arvonimiä kuin suuri Luoja, Kaikkivaltias ja suvereeni Herra, hän toivoo, että puhuttelemme häntä lämpimästi ”Isäksi” (Matt. 6:9). On koskettavaa, että Jehova haluaa meidän pitävän häntä näin läheisenä.

3. Miksi voimme kutsua Jehovaa ”Isäksi”, ja mitä tässä kirjoituksessa käsitellään?

3 Voimme hyvästä syystä kutsua Jehovaa ”Isäksi”, sillä elämä on lähtöisin hänestä (Ps. 36:9). Koska hän on Isämme, meidän on toteltava häntä. Hänen tottelemisestaan on meille paljon hyötyä. (Hepr. 12:9.) Se tekee elämästämme parempaa jo tänä aikana, ja tulevaisuudessa voimme saada ikuisen elämän joko taivaassa tai maan päällä. Tässä kirjoituksessa käsitellään sitä, miten Jehova toimii kuin rakastava isä ja miksi voimme olla varmoja, ettei hän milloinkaan hylkää meitä. Pohditaan kuitenkin aluksi, miksi  voimme luottaa siihen, että taivaallinen Isämme rakastaa meitä syvästi ja huolehtii meistä.

JEHOVA ON RAKASTAVA JA HUOLEHTIVA ISÄ

Jehova haluaa olla lähellä meitä niin kuin rakastava isä haluaa olla lähellä lapsiaan. (Ks. kpl 4.)

4. Miksi joidenkin on vaikea pitää Jehovaa Isänään?

4 Onko sinusta vaikea pitää Jumalaa Isänäsi? Jotkut tuntevat itsensä pieniksi ja mitättömiksi Jehovan rinnalla. He eivät voi uskoa, että Kaikkivaltias Jumala välittäisi heistä yksilöinä. Rakastava Isämme ei kuitenkaan halua meidän ajattelevan näin. Hän on antanut meille elämän, ja hän toivoo, että meillä olisi läheinen suhde häneen. Apostoli Paavali puhui tästä Ateenassa ja selitti kuulijoilleen, että Jehova ”ei ole kaukana kenestäkään meistä”. (Apt. 17:24–29.) Jumala haluaa, että me puhumme hänelle yhtä avoimesti kuin lapsi puhuu rakastavalle ja huolehtivalle vanhemmalle.

5. Mitä opimme erään sisaren kokemuksesta?

5 Toisten voi olla vaikea pitää Jehovaa Isänään, koska heidän oma isänsä ei ole juurikaan osoittanut rakkautta ja kiintymystä heitä kohtaan. Muuan sisar kertoo: ”Isälläni oli tapana puhua minulle hyvin loukkaavasti. Kun aloin tutkia Raamattua, minun oli vaikea ajatella, että Jumala olisi taivaallinen Isä. Kaikki kuitenkin muuttui, kun opin tuntemaan Jehovan.” Onko sinulla samanlaisia ajatuksia? Jos on, älä masennu. Sinäkin voit huomata, että Jehova on paras mahdollinen Isä.

6. Mikä on Matteuksen 11:27:n mukaan yksi tapa, jolla Jehova auttaa meitä pitämään itseään rakastavana Isänä?

6 Jehova auttaa meitä pitämään itseään rakastavana Isänä. Hän on esimerkiksi huolehtinut siitä, että Jeesuksen sanat ja teot on kirjoitettu muistiin Raamattuun. (Lue Matteuksen 11:27.) Jeesus heijasti Isänsä persoonallisuutta niin täydellisesti, että hän sanoi: ”Se joka on nähnyt minut, on nähnyt myös Isän.” (Joh. 14:9.) Jeesus puhui usein Jehovasta Isänään. Yksistään evankeliumeissa hän käytti Jehovasta nimitystä ”Isä” noin 165 kertaa. Mikä on yksi syy siihen, että Jeesus puhui Jehovasta niin paljon? Hän halusi ihmisten vakuuttuvan siitä, että Jehova on rakastava Isä. (Joh. 17:25, 26.)

7. Mitä tapa, jolla Jehova kohteli Poikaansa, opettaa meille hänestä?

7 Jehovan tapa kohdella Poikaansa Jeesusta opettaa meille jotain hänestä. Hän kuunteli aina Jeesuksen rukouksia ja myös vastasi niihin (Joh. 11:41, 42). Ankarien koettelemustenkin keskellä Jeesus tunsi aina Isänsä rakastavan ja tukevan häntä (Luuk. 22:42, 43).

8. Miten Jehova huolehti Jeesuksesta?

8 Jeesus osoitti, että hänen Isänsä oli antanut hänelle elämän ja ylläpiti sitä, kun hän sanoi: ”Minä elän Isän ansiosta.” (Joh. 6:57.) Jeesus luotti täysin Isäänsä Jehovaan, ja Jehova huolehti hänen fyysisistä tarpeistaan. Tärkeintä oli kuitenkin se, että Jehova huolehti Jeesuksesta hengellisesti. (Matt. 4:4.)

9. Miten Jehova osoitti, että hän oli Jeesuksen rakastava ja huolehtiva Isä?

9 Jeesus oli varma, että hänen Isänsä tuki häntä. Rakastavana Isänä Jehova oli saanut hänet vakuuttumaan siitä. (Matt. 26:53; Joh. 8:16.) Jehova ei suojellut Jeesusta kaikelta pahalta, mutta hän auttoi Jeesusta kestämään. Jeesus tiesi, että kaikki hänen eteensä tulevat koettelemukset olisivat tilapäisiä. (Hepr. 12:2.) Jehova osoitti rakkautensa Jeesukseen kuuntelemalla häntä, pitämällä hänestä  huolta aineellisesti ja hengellisesti sekä valmentamalla ja tukemalla häntä (Joh. 5:20; 8:28). Miten taivaallinen Isämme huolehtii meistä?

MITEN RAKASTAVA ISÄMME HUOLEHTII MEISTÄ?

Rakastava ihmisisä 1) kuuntelee, 2) huolehtii, 3) valmentaa ja 4) suojelee. Rakastava taivaallinen Isämme pitää meistä huolta samalla tavalla. (Ks. kpl:t 10–15.) *

10. Miten Jehova psalmin 66:19, 20 mukaan osoittaa rakastavansa meitä?

10 Jehova kuuntelee rukouksemme. (Lue psalmi 66:19, 20.) Hän kannustaa meitä rukoilemaan usein ja epäröimättä (1. Tess. 5:17). Voimme rukoilla Jumalaa milloin vain ja missä vain. Hän ei ole koskaan liian kiireinen kuuntelemaan meitä vaan kiinnittää aina huomiota rukouksiimme. Kun ymmärrämme tämän, Jehovasta tulee meille entistä läheisempi. Psalminkirjoittaja sanoi: ”Minä rakastan Jehovaa, koska hän kuulee minua.” (Ps. 116:1.)

11. Miten Jehova vastaa rukouksiimme?

11 Sen lisäksi että Isämme kuuntelee rukouksiamme, hän myös vastaa niihin. Apostoli Johannes vakuuttaa: ”Jumala kuulee meitä, mitä tahansa pyydämmekin hänen tahtonsa mukaan.” (1. Joh. 5:14, 15.) Jehova ei tietenkään aina vastaa rukouksiimme siten kuin odottaisimme. Hän tietää, mikä on parhaaksemme, ja siksi hän saattaa vastata joskus kieltävästi, tai hän voi haluta, että odotamme jonkin aikaa (2. Kor. 12:7–9).

12–13. Millä tavoilla taivaallinen Isämme pitää meistä huolta?

12 Jehova pitää meistä huolta aineellisesti ja hengellisesti. Hän toimii samoin kuin hän odottaa kaikkien isien toimivan (1. Tim. 5:8). Hän huolehtii lapsistaan aineellisesti. Hän ei halua meidän olevan huolissamme siitä, mitä syömme, mitä puemme päällemme tai missä asumme. (Matt. 6:32, 33; 7:11.) Rakastava Isämme Jehova on pitänyt huolta myös siitä, että meillä on kaikki tarvittava tulevaisuudessa.

13 Mikä tärkeintä, Jehova huolehtii meistä hengellisesti. Hän on Sanassaan Raamatussa kertonut totuuden itsestään ja tarkoituksestaan sekä siitä, miksi ihminen on luotu ja mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Hän on osoittanut olevansa kiinnostunut meistä, kun hän joko vanhempiemme tai jonkun muun välityksellä on opettanut meidät tuntemaan hänet ja totuuden. Lisäksi seurakunnan vanhimmat ja muut kypsät veljet ja sisaret tukevat meitä jatkuvasti. Jehova opettaa meitä myös seurakunnan kokouksissa, joissa olemme hengellisen perheemme kanssa. Näillä ja muilla tavoilla Jehova osoittaa isällistä rakkautta meitä kaikkia kohtaan. (Ps. 32:8.)

14. Miksi ja miten Jehova valmentaa meitä?

14 Jehova valmentaa meitä. Toisin kuin Jeesus me olemme epätäydellisiä. Valmennukseemme kuuluu siksi se, että rakastava Isämme antaa meille tarvittaessa oikaisua. Raamatussa sanotaan: ”Jehova kurittaa niitä, joita hän rakastaa.” (Hepr. 12:6, 7.) Tämä voi tapahtua monella tavalla. Ajatteluamme voi oikaista esimerkiksi se, mitä luemme hänen Sanastaan tai kuulemme kokouksissa. Myös vanhimmat voivat antaa meille tarvittavaa apua. Riippumatta siitä, millaista kuritusta ja oikaisua saamme Jehovalta, sen vaikuttimena on aina rakkaus. (Jer. 30:11.)

15. Miten Jehova tukee ja suojelee meitä?

15 Jehova tukee meitä, kun kohtaamme koettelemuksia. Samoin kuin rakastava ihmisisä tukee lapsiaan vaikeina aikoina, taivaallinen Isämmekin auttaa meitä  kestämään koettelemuksia. Hän suojelee meitä hengelliseltä vahingolta pyhän henkensä välityksellä (Luuk. 11:13). Hän tukee meitä myös henkisesti. Hän on esimerkiksi antanut meille loistavan tulevaisuudentoivon, joka auttaa meitä kestämään vastoinkäymisiä. Tapahtuipa meille mitä tahansa, rakastava Isämme korjaa kärsimämme vääryydet. Kaikki eteemme tulevat koettelemukset ovat vain väliaikaisia, mutta Jehovan antamat siunaukset ovat ikuisia. (2. Kor. 4:16–18.)

ISÄMME EI KOSKAAN HYLKÄÄ MEITÄ

16. Mitä tapahtui, kun Aadam oli tottelematon taivaalliselle Isälleen?

16 Jehovan rakkaus meitä kohtaan näkyy myös siinä, miten hän toimi, kun hänen maanpäällisessä perheessään syntyi ongelmia. Kun Aadam oli tottelematon taivaalliselle Isälleen Jehovalle, hän menetti paikkansa Jehovan onnellisessa perheessä, eivätkä myöskään hänen jälkeläisensä saaneet kuulua siihen (Room. 5:12; 7:14). Jehova kuitenkin puuttui asioihin.

17. Mitä Jehova teki heti Aadamin kapinan jälkeen?

17 Jehova rankaisi Aadamia, mutta hän ei jättänyt Aadamin tulevia jälkeläisiä ilman toivoa. Hän lupasi heti, että tottelevaiset ihmiset saisivat jälleen kuulua hänen perheeseensä. (1. Moos. 3:15; Room. 8:20, 21.) Jehova teki tämän mahdolliseksi rakkaan Poikansa Jeesuksen lunastusuhrin välityksellä. Hän antoi Poikansa puolestamme, mikä osoitti, miten syvästi hän rakastaa meitä. (Joh. 3:16.)

Jos olemme etääntyneet rakastavasta Isästämme Jehovasta mutta kadumme, hän toivottaa meidät tervetulleeksi takaisin. (Ks. kpl 18.)

18. Miksi voimme olla varmoja, että Jehova haluaa meidät lapsikseen, vaikka olisimme etääntyneet hänestä?

18 Jehova haluaa meidät perheensä jäseniksi, vaikka olemmekin epätäydellisiä, eikä hän milloinkaan pidä meitä taakkana. Voimme aiheuttaa hänelle pettymyksen  tai etääntyä hänestä joksikin aikaa, mutta hän ei luovu toivosta meidän suhteemme. Jeesus havainnollisti Jehovan isällisen rakkauden syvyyttä vertauksella tuhlaajapojasta (Luuk. 15:11–32). Vertauksen isä ei koskaan lakannut toivomasta, että hänen poikansa tulisi takaisin, ja kun poika sitten palasi kotiin, isä otti hänet avosylin vastaan. Jos me olemme etääntyneet rakastavasta Isästämme Jehovasta mutta kadumme, voimme olla varmoja siitä, että hän toivottaa meidät tervetulleeksi takaisin.

19. Miten Jehova korjaa kaiken Aadamin aiheuttaman vahingon?

19 Isämme tulee korjaamaan kaiken Aadamin aiheuttaman vahingon. Aadamin kapinan jälkeen Jehova päätti ottaa pojikseen 144 000 ihmistä, jotka tulisivat palvelemaan hänen Poikansa Jeesuksen kanssa kuninkaina ja pappeina taivaassa. Jeesus ja hänen hallitsijatoverinsa auttavat tottelevaisia ihmisiä saavuttamaan täydellisyyden uudessa maailmassa. Ne jotka todistavat tottelevaisuutensa loppukoetuksessa, saavat Jumalalta ikuisen elämän. Isämme on silloin onnellinen siitä, että maa on täynnä hänen täydellisiä poikiaan ja tyttäriään. Se on tosiaan mahtavaa aikaa!

20. Miten Jehova on osoittanut rakastavansa meitä hyvin paljon, ja mitä käsitellään seuraavassa kirjoituksessa?

20 Jehova on osoittanut, että hän rakastaa meitä hyvin paljon. Hän on paras mahdollinen Isä. Hän kuulee rukouksemme ja pitää meistä huolta sekä aineellisesti että hengellisesti. Hän valmentaa ja tukee meitä. Hän siunaa meitä monin tavoin myös tulevaisuudessa. Olemme hyvin onnellisia siitä, että Isämme rakastaa meitä ja huolehtii meistä. Seuraavassa kirjoituksessa käsitellään sitä, miten me hänen lapsensa voimme vastata hänen rakkauteensa.

LAULU 108 Jumalan uskollinen rakkaus

^ kpl 5 Jehova on Luojamme ja suvereeni Hallitsijamme, mutta hän on myös rakastava ja huolehtiva Isämme. Tässä kirjoituksessa käsitellään sitä, miksi voimme pitää häntä Isänämme. Lisäksi saamme tietää, miksi voimme olla varmoja siitä, ettei Jehova koskaan hylkää meitä.

^ kpl 59 KUVAT: Neljä kuvaa, joissa isä on lapsen kanssa: isä kuuntelee tarkkaan poikaansa, huolehtii tyttärestään, valmentaa poikaansa ja lohduttaa poikaansa. Kuvien taustalla näkyvä Jehovan käsi muistuttaa meitä siitä, että Jehova huolehtii meistä samalla tavalla.