Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Tunnetko Jehovan niin kuin Nooa, Daniel ja Job?

Tunnetko Jehovan niin kuin Nooa, Daniel ja Job?

”Pahuuteen antautuneet ihmiset eivät voi ymmärtää oikeutta, mutta Jehovaa etsivät voivat ymmärtää kaiken.” (SANANL. 28:5)

LAULUT: 126, 150

1–3. a) Mikä auttaa meitä pysymään uskollisina Jumalalle näinä viimeisinä päivinä? b) Mitä tässä kirjoituksessa tarkastellaan?

NYT kun nämä viimeiset päivät lähenevät loppuaan, ”jumalattomat versovat kuin kasvit” (Ps. 92:7). Ei siksi ole mitenkään yllättävää, että monet hylkäävät Jumalan moraalinormit. Miten voimme tällaisessa ympäristössä olla ”lapsia pahuuteen katsoen, mutta ymmärryskyvyltä – – täysikasvuisia”? (1. Kor. 14:20.)

2 Saamme vastauksen kirjoituksen teemajakeesta. Sen mukaan ”Jehovaa etsivät voivat ymmärtää kaiken”, toisin sanoen kaiken, mikä on välttämätöntä, jotta he voisivat miellyttää häntä (Sananl. 28:5). Samanlainen ajatus esitetään Sananlaskujen 2:7, 9:ssä, jossa sanotaan, että ”oikeamielisille hän [Jehova] tallettaa käytännöllistä viisautta”. Sen ansiosta he ”ymmärtävät vanhurskauden ja oikeuden ja oikeamielisyyden, hyvyyden koko tien”.

3 Nooa, Daniel ja Job hankkivat tällaista viisautta (Hes. 14:14). Sama pitää paikkansa Jumalan nykyisistä palvelijoista. Entä sinä? ”Ymmärrätkö kaiken”, mikä on välttämätöntä, jotta voisit miellyttää Jehovaa? Avainasia on se, että tunnet hänet hyvin. Tästä kirjoituksesta saamme tietää, 1) miten Nooa, Daniel ja Job oppivat tuntemaan Jumalan, 2) miten Jumalan tunteminen hyödytti heitä ja 3) miten me voimme saada samanlaisen uskon kuin heillä oli.

NOOA VAELSI JUMALAN KANSSA PAHASSA MAAILMASSA

4. Miten Nooa oppi tuntemaan Jehovan, ja miten hän hyötyi siitä?

4 Miten Nooa oppi tuntemaan Jehovan? Ihmishistorian alusta asti uskon miehet ja naiset ovat saaneet tietoa Jumalasta kolmella pääasiallisella tavalla: tarkkailemalla luomakuntaa, kuuntelemalla toisia Jumalan palvelijoita ja kokemalla omassa elämässään, miten Jumalan normien ja periaatteiden noudattaminen johtaa hänen siunaukseensa (Jes. 48:18). Kun Nooa tarkkaili luontoa, hän näki paljon todisteita Jumalan olemassaolosta ja hänen näkymättömistä ominaisuuksistaan, kuten ”hänen iankaikkisesta voimastaan ja jumalallisuudestaan” (Room. 1:20). Tällä tavalla Nooan usko Jumalaan kasvoi vahvaksi.

5. Keiltä Nooa sai tietää, mikä on Jumalan tarkoitus ihmiskunnan suhteen?

5 Usko ”seuraa siitä, mikä on kuultu” (Room. 10:17). Keiltä Nooa kuuli Jehovasta? Hän sai todennäköisesti paljon tietoa sukulaisiltaan. Yksi heistä oli Lemek, joka oli uskon mies ja eli jonkin aikaa samanaikaisesti Aadamin kanssa. (Ks. kuva kirjoituksen alussa.) Nooa epäilemättä oppi monia asioita myös isoisältään Metusalahilta sekä tämän isoisältä Jaredilta, joka eli Nooan kanssa samanaikaisesti 366 vuotta. * (Luuk. 3:36, 37.) Mahdollisesti heiltä ja heidän vaimoiltaan Nooa sai tietää, että Jumala oli luonut ihmiset. Jumalan tarkoitus oli, että ihmiset saisivat lapsia, täyttäisivät maan ja palvelisivat häntä. Hänelle kerrottiin myös Eedenin kapinasta, jonka seuraukset hän itse näki. (1. Moos. 1:28; 3:16–19, 24.) Se mitä Nooa kuuli, kosketti häntä ja sai hänet palvelemaan Jumalaa (1. Moos. 6:9).

6, 7. Miten toivo vahvisti Nooan uskoa?

6 Toivo saa uskon vahvistumaan. Kuvittele, miltä Nooasta mahtoi tuntua, kun hän sai tietää, että hänen nimeensä liittyi ajatus toivosta. Nooan nimi merkitsee mahdollisesti ’lepoa’ tai ’lohdutusta’ (1. Moos. 5:29, alav.). Lemek sanoi Jehovan hengen ohjauksessa Nooasta: ”Tämä tuo meille lohdutusta – – kättemme vaivaan, joka johtuu Jehovan kiroamasta maasta.” Nooa pani toivonsa siihen, että Jehova korjaisi asiat. Ennen häntä eläneiden Abelin ja Hanokin tavoin hän uskoi ”siemeneen” eli jälkeläiseen, joka murskaisi käärmeen pään (1. Moos. 3:15).

7 Nooa ei ehkä ymmärtänyt kaikkia yksityiskohtia 1. Mooseksen kirjan 3:15:n ennustuksesta, mutta hän luultavasti tajusi, että se antoi toivon vapautuksesta. Tämä Eedenissä annettu lupaus oli sopusoinnussa sen kanssa, mitä Hanok oli julistanut: pahoja ihmisiä kohtaisi Jumalan tuomio (Juud. 14, 15). Hanokin sanoma, joka tulee täyttymään lopullisesti Harmagedonissa, vahvisti varmasti Nooan uskoa ja toivoa.

8. Miten Jumalan tunteminen suojeli Nooaa?

8 Miten Jumalan tunteminen hyödytti Nooaa? Jumalan tunteminen kasvatti Nooassa uskoa ja viisautta, mikä suojeli häntä, varsinkin hengellisesti. Koska Nooa ”vaelsi tosi Jumalan kanssa”, hän ei ”vaeltanut” jumalattomien kanssa eli luonut läheisiä suhteita heihin. Aineellistuneet demonit tekivät yli-inhimillisillä kyvyillään suuren vaikutuksen herkkäuskoisiin ihmisiin, joilla ei ollut aitoa uskoa Jumalaan. Jotkut saattoivat jopa palvoa heitä. Nooaa nämä demonit eivät kuitenkaan pystyneet pettämään. (1. Moos. 6:1–4, 9.) Nooa tiesi myös, että ihmisten oli määrä lisääntyä ja täyttää maa (1. Moos. 1:27, 28). Niinpä hän ymmärsi, että naisten ja aineellistuneiden enkelien väliset sukupuolisuhteet olivat luonnottomia ja vääriä. Hänen näkemyksensä vahvistui oikeaksi, kun näistä suhteista syntyi epänormaaleja jälkeläisiä. Aikanaan Jumala varoitti, että hän tulisi aiheuttamaan maan päälle vedenpaisumuksen. Koska Nooa uskoi Jumalan varoitukseen, hän rakensi arkin ja pelasti näin itsensä ja perheensä. (Hepr. 11:7.)

9, 10. Miten voimme jäljitellä Nooan uskoa?

9 Miten voimme saada samanlaisen uskon kuin oli Nooalla? Meidän on tärkeää tutkia huolellisesti Jumalan sanaa, painaa oppimamme asiat sydämeen ja antaa niiden muovata ja ohjata meitä (1. Piet. 1:13–15). Kun toimimme näin, usko ja Jumalalta tuleva viisaus suojelevat meitä Saatanan ovelilta juonilta ja maailman pahalta vaikutukselta (2. Kor. 2:11). Maailman henki saa ihmiset rakastamaan väkivaltaa ja moraalittomuutta ja keskittymään itsekkäiden halujen tyydyttämiseen (1. Joh. 2:15, 16). Se voi jopa saada hengellisesti heikot sivuuttamaan todisteet, jotka kertovat Jumalan suuren päivän olevan lähellä. Huomaa, että kun Jeesus vertasi meidän aikaamme Nooan päiviin, hän ei puhunut väkivallasta tai moraalittomuudesta vaan painotti sitä, miten vaarallista olisi tulla hengellisesti välinpitämättömäksi. (Lue Matteuksen 24:36–39.)

10 Kysy itseltäsi: Näkyykö elämästäni, että todella tunnen Jehovan? Saako usko minut elämään Jumalan normien mukaan ja myös puhumaan niistä toisille? Vastauksesi näihin kysymyksiin paljastavat sinulle, ”vaellatko tosi Jumalan kanssa”.

DANIEL TOIMI VIISAASTI PAKANALLISESSA BABYLONISSA

11. a) Mitä Danielin rakkaus Jumalaan osoittaa hänen kasvatuksestaan? b) Mitä Danielin ominaisuuksia haluat jäljitellä?

11 Miten Daniel oppi tuntemaan Jehovan? Kaikesta päätellen Danielin vanhemmat opettivat hänet rakastamaan Jehovaa ja hänen kirjoitettua Sanaansa. Tämä rakkaus säilyi hänellä läpi elämän. Vielä vanhoilla päivilläänkin hän syventyi tutkimaan Raamatun kirjoituksia (Dan. 9:1, 2). Danielin 9:3–19:ssä on hänen sydämestä lähtevä katumusrukouksensa. Siitä heijastuu kauniisti, miten hyvin Daniel tunsi Jehovan ja tiesi, mitä kaikkea Jehova oli tehnyt Israelin kansan hyväksi. Mitäpä jos lukisit tämän rukouksen ja miettisit samalla erityisesti sitä, mitä se kertoo Danielista.

12–14. a) Miten Daniel osoitti todellista viisautta? b) Miten Danielia siunattiin sen vuoksi, että hän oli rohkea ja uskollinen?

12 Miten Jumalan tunteminen hyödytti Danielia? Uskollisen juutalaisen ei ollut helppo palvoa Jehovaa pakanallisessa Babylonissa. Jehova sanoi juutalaisille: ”Etsikää – – sen kaupungin rauhaa, johon olen antanut teidän joutua pakkosiirtolaisuuteen.” (Jer. 29:7.) Samalla Jehova vaati heiltä ”yksinomaista antaumusta” (2. Moos. 34:14, alav.). Miten Daniel pystyi noudattamaan näitä molempia vaatimuksia? Jumalan antama viisaus auttoi Danielia ymmärtämään, että alamaisuus maallisille vallanpitäjille on suhteellista. Satoja vuosia myöhemmin Jeesus opetti tämän saman periaatteen (Luuk. 20:25).

13 Ajattele, mitä Daniel teki, kun virallinen säädös kielsi rukoilemasta 30 päivän aikana muuta jumalaa tai ihmistä kuin kuningasta. (Lue Danielin 6:7–10.) Daniel olisi voinut järkeillä, ettei 30 päivää ole aika eikä mikään. Hän ei kuitenkaan antanut kuninkaan säädöksen nousta tärkeämmäksi kuin velvollisuudet Jumalaa kohtaan. Hän olisi toki voinut rukoilla salaa, poissa toisten näkyvistä. Toisaalta hän tiesi, että hänen päivittäinen tapansa rukoilla oli yleisesti tunnettu. Niinpä Daniel päätti olla antamatta sellaista vaikutelmaa, että hän olisi tinkinyt Jehovan palvonnasta, vaikka päätös vaaransi hänen henkensä.

14 Jehova siunasi tätä omantunnon ohjaamaa rohkeaa päätöstä. Hän teki ihmeen ja pelasti Danielin julmalta kuolemalta. Tämä johti valtavaan todistukseen: ihmiset kautta Meedo-Persian maailmanvallan saivat kuulla Jehovasta (Dan. 6:25–27).

15. Miten voimme saada samanlaisen uskon kuin oli Danielilla?

15 Miten voimme saada samanlaisen uskon kuin oli Danielilla? Ei riitä, että vain luemme Jumalan sanaa. Meidän täytyy myös tajuta lukemamme merkitys (Matt. 13:23). Haluamme ymmärtää, mitä Jehova ajattelee asioista ja millaisia periaatteita Raamatussa on. Meidän on siksi mietittävä sitä, mitä luemme. Meidän on myös tärkeää rukoilla säännöllisesti ja sydämestämme, erityisesti silloin kun kohtaamme vaikeita tilanteita. Voimme luottaa siihen, että Jehova antaa meille runsaasti viisautta ja voimaa, kun rukoilemme niitä häneltä (Jaak. 1:5).

JOB NOUDATTI JUMALAN PERIAATTEITA HYVINÄ JA HUONOINA AIKOINA

16, 17. Miten Job oppi tuntemaan Jumalan?

16 Miten Job oppi tuntemaan Jehovan? Job ei ollut israelilainen. Hän oli kuitenkin Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kaukainen sukulainen, ja Jehova oli kertonut heille itsestään ja ihmiskuntaa koskevasta tarkoituksestaan. Jollain tavalla, joka ei ilmene Raamatusta, myös Job oppi näitä arvokkaita totuuksia (Job 23:12). ”Korvakuulolta olen sinusta kuullut”, hän sanoi (Job 42:5). Jehova itse totesi, että Job oli puhunut hänestä totuudenmukaisesti (Job 42:7, 8).

Uskomme vahvistuu, kun tarkkailemme näkyvää luomakuntaa ja havaitsemme siinä Jumalan näkymättömiä ominaisuuksia. (Ks. kpl 17.)

17 Job havaitsi monia Jumalan näkymättömiä ominaisuuksia tarkkailemalla näkyvää luomakuntaa (Job 12:7–9, 13). Myöhemmin Elihu ja Jehova muistuttivat luomakunnasta ottamiensa esimerkkien avulla Jobia siitä, miten vähäpätöinen ihminen on Jumalaan verrattuna (Job 37:14; 38:1–4). Jehovan sanat koskettivat Jobin sydäntä ja saivat hänet sanomaan nöyrästi Jehovalle: ”Olen tullut tietämään, että sinä voit tehdä kaiken, eikä mikään ajatus ole sinulle mahdoton toteuttaa. Siksi – – kadun tomussa ja tuhassa.” (Job 42:2, 6.)

18, 19. Miten Jobin elämästä näkyi, että hän tunsi Jehovan?

18 Miten Jumalan tunteminen hyödytti Jobia? Job ymmärsi Jumalan periaatteita hämmästyttävän hyvin. Hän tosiaan tunsi Jehovan ja toimi tuon tiedon mukaan. Esimerkiksi hän tajusi, ettei hän voinut sanoa rakastavansa Jumalaa ja olla samanaikaisesti epäystävällinen lähimmäisilleen (Job 6:14). Hän ei nostanut itseään toisten yläpuolelle vaan kohteli huomaavaisesti jokaista, olipa tämä rikas tai köyhä. Job sanoi: ”Eikö se, joka teki minut äidinkohdussa, tehnyt myös hänet?” (Job 31:13–22.) Job ei ollut antanut näkemyksensä itsestään tai toisista vääristyä silloinkaan kun hän oli kunnioitettu ja rikas mies. Hänellä oli täysin erilainen asenne kuin monilla varakkailla ja vaikutusvaltaisilla ihmisillä on nykyään.

19 Job ei hyväksynyt minkäänlaista epäjumalanpalvelusta, ei edes syvällä sisimmässään. Hän tiesi, että jos hän olisi antanut aineellisen omaisuuden tai minkä tahansa muun tulla Jehovaa tärkeämmäksi, hän olisi ”kieltänyt ylhäällä olevan tosi Jumalan”. (Lue Jobin 31:24–28.) Hän piti avioliittoa miehen ja naisen välisenä pyhänä siteenä. Hän oli jopa tehnyt liiton silmiensä kanssa, niin ettei hän katsonut neitsyttä moraalittomassa tarkoituksessa (Job 31:1). Tuolloin elettiin sitä paitsi aikaa, jolloin Jumala suvaitsi moniavioisuutta, joten Job olisi halutessaan voinut ottaa toisen vaimon. * Kaikesta päätellen hän piti mallina ensimmäistä avioliittoa, jonka Jumala oli vahvistanut Eedenissä, ja hän oli päättänyt elää tämän järjestelyn mukaan (1. Moos. 2:18, 24). Noin 1 600 vuotta myöhemmin Jeesus Kristus opetti kuulijoitaan noudattamaan samoja avioliittoa ja sukupuolimoraalia koskevia periaatteita (Matt. 5:28; 19:4, 5).

20. Miten se, että tunnemme Jehovan ja hänen norminsa, auttaa meitä valitsemaan oikeanlaista seuraa ja viihdettä?

20 Miten voimme saada samanlaisen uskon kuin oli Jobilla? Avain on jälleen se, että tunnemme Jehovan hyvin ja annamme tämän tiedon ohjata meitä kaikessa, mitä teemme. Psalmista Daavid sanoi, että Jehova vihaa ”jokaista, joka rakastaa väkivaltaa”, ja varoitti viettämästä aikaa ”valheen miesten” seurassa. (Lue psalmi 11:5; 26:4.) Pysähdy miettimään, mitä nämä raamatunkohdat opettavat sinulle Jumalan ajattelutavasta. Miten tämä vaikuttaa siihen, millainen tärkeysjärjestys sinulla on, miten käytät internetiä, keiden seurassa vietät aikaa ja millaista viihdettä valitset? Vastauksesi voivat auttaa sinua saamaan selville, kuinka hyvin tunnet Jehovan. Jotta voisimme miellyttää Jumalaa tässä monimutkaisessa ja pahassa maailmassa, meidän täytyy opetella käyttämään havaintokykyämme, niin että pystymme erottamaan oikean väärästä ja viisaan epäviisaasta (Hepr. 5:14; Ef. 5:15).

21. Mikä auttaa meitä ”ymmärtämään kaiken”, mitä taivaallisen Isämme miellyttäminen vaatii?

21 Koska Nooa, Daniel ja Job etsivät Jehovaa koko sydämestään, hän antoi heidän löytää itsensä. Hän auttoi heitä ”ymmärtämään kaiken” sellaisen, mikä oli välttämätöntä, jotta he voisivat miellyttää häntä. Heidän esimerkkinsä osoittaa, että kun ihminen toimii Jehovan normien mukaan, hän menestyy elämässään (Ps. 1:1–3). Kysy itseltäsi: tunnenko Jehovan yhtä hyvin kuin Nooa, Daniel ja Job? Koska hengellinen valo on lisääntynyt, voimme nykyään tuntea Jehovan vieläkin paremmin! (Sananl. 4:18.) Uppoudu Jumalan sanaan ja mietiskele sitä. Rukoile pyhää henkeä. Näin pääset entistä lähemmäksi taivaallista Isääsi ja osaat toimia viisaasti tässä pahassa maailmassa. (Sananl. 2:4–7.)

^ kpl 5 Nooan tavoin hänen isoisänsä isä Hanok ”vaelsi jatkuvasti tosi Jumalan kanssa”, mutta Jumala ”otti hänet pois” noin 69 vuotta ennen Nooan syntymää (1. Moos. 5:23, 24).

^ kpl 19 Sama piti paikkansa Nooasta. Hänellä oli vain yksi vaimo, vaikka moniavioisuus alkoi yleistyä pian Eedenin kapinan jälkeen (1. Moos. 4:19).