Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Millainen on hengellinen ihminen?

Millainen on hengellinen ihminen?

”Suokoon nyt Jumala, – – että teillä olisi keskuudessanne sama asenne, joka oli Kristuksella Jeesuksella.” (ROOM. 15:5)

LAULUT: 17, 13

1, 2. a) Mitä monet ajattelevat hengellisyydestä? b) Mihin tärkeisiin kysymyksiin tässä kirjoituksessa vastataan?

”HENGELLISYYS on lisännyt onnellisuuttani ja auttanut minua selviytymään elämän ongelmista”, sanoo eräs Kanadassa asuva sisar. Muuan brasilialainen veli kertoo: ”Olemme olleet naimisissa 23 vuotta, ja ne ovat olleet onnellista aikaa. Tämä on sen ansiota, että olemme pyrkineet pitämään mielemme hengellisissä asioissa.” Eräs veli Filippiineiltä toteaa: ”Hengellisyys on tuonut minulle mielenrauhan ja auttanut minua tulemaan paremmin toimeen erilaisista taustoista olevien veljien kanssa.”

2 Näistä kommenteista käy ilmi, että hengellisyydestä on monenlaista hyötyä. Miten voisimme kasvaa hengellisinä ihmisinä ja kokea itse, millä tavalla se hyödyttää meitä? Ennen kuin paneudumme tähän kysymykseen, meidän täytyy selvittää, mitä Raamatussa tarkoitetaan hengellisellä eli hengellismielisellä ihmisellä. Tässä kirjoituksessa vastataan kolmeen tärkeään kysymykseen: 1) Millainen on hengellinen ihminen? 2) Keiden esimerkit auttavat meitä edistymään hengellisesti? 3) Miten se, että pyrimme omaksumaan ”Kristuksen mielen”, auttaa meitä tulemaan hengellisiksi ihmisiksi?

HENGELLISEN IHMISEN TUNNUSPIIRTEITÄ

3. Miten Raamatussa kuvaillaan aineellisen ja hengellisen ihmisen välistä eroa?

3 Apostoli Paavali vertaa ”hengellistä ihmistä” ”aineelliseen ihmiseen” ja auttaa meitä näin ymmärtämään, millainen hengellinen ihminen on. (Lue 1. Korinttilaiskirjeen 2:14–16.) Hän selittää, että ”aineellinen ihminen ei ota vastaan Jumalan hengen asioita, sillä ne ovat hänestä tyhmyyttä, eikä hän voi päästä tuntemaan niitä”. Toisaalta ”hengellinen ihminen tutkii – – kaiken”, ja hänellä on ”Kristuksen mieli”. Paavali kannustaa meitä olemaan hengellisiä ihmisiä. Millä muilla tavoilla hengellinen ja aineellinen ihminen eroavat toisistaan?

4, 5. Mitkä piirteet ovat tunnusomaisia aineelliselle ihmiselle?

4 Ajatellaanpa ensinnäkin aineellisen ihmisen tapaa suhtautua asioihin. Maailmassa ihmisten suhtautumistapaa muovaavat yleensä itsekkäät halut. Paavali sanoi tällaista asennetta ”hengeksi, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden pojissa” (Ef. 2:2). Tämä henki saa useimmat ihmiset ottamaan mallia muista ja kulkemaan valtavirran mukana. He tekevät sitä, mikä heistä itsestään tuntuu oikealta, eivätkä piittaa Jumalan normeista. Aineellinen eli lihallinen ihminen on usein kiinnostunut lähinnä omasta kunniastaan, materialistisista tavoitteistaan tai oletetuista oikeuksistaan.

5 Mistä muusta aineellisen ihmisen voi tunnistaa? Jos joku harjoittaa ”lihan tekoja”, hän on aineellinen ihminen (Gal. 5:19–21). Paavali luetteli 1. Korinttilaiskirjeessä lisää lihallisesti ajattelevan ihmisen ominaispiirteitä: hän saattaa aiheuttaa ryhmäkuntiin jakautumista, sekaantua kiistoihin, lietsoa eripuraa, haastaa toisia oikeuteen, väheksyä valtaa tai pitää ruokaa ja juomaa kohtuuttoman tärkeinä. Kun aineellinen ihminen kohtaa kiusauksen, hän antaa sille periksi (Sananl. 7:21, 22). Juudas kirjoitti ihmisistä, jotka vajoavat niin alas, ettei heillä ole lainkaan hengellisyyttä (Juud. 18, 19).

6. Mitkä ovat hengellisen ihmisen tunnuspiirteitä?

6 Entä mitä merkitsee se, että joku on ”hengellinen ihminen”? Päinvastoin kuin aineellinen ihminen hän pitää suhdetta Jumalaan tärkeänä. Hengellismieliset ihmiset pyrkivät tulemaan ”Jumalan jäljittelijöiksi” (Ef. 5:1). He opettelevat ajattelemaan asioista Jehovan tavalla ja katsomaan niitä hänen näkökulmastaan. Jumala on heille hyvin todellinen. Toisin kuin lihallisesti ajattelevat ihmiset he pitävät kiinni Jehovan normeista kaikessa, mitä tekevät. (Ps. 119:33; 143:10.) Hengellismielinen ihminen ei harjoita lihan tekoja vaan pyrkii ilmaisemaan ”hengen hedelmää” (Gal. 5:22, 23). Hänelle hengelliset eli Jumalan palvontaan liittyvät asiat ovat erittäin tärkeitä.

7. Mitä Raamatussa sanotaan hengellismielisistä ihmisistä?

7 Hengellismielisistä ihmisistä puhutaan Raamatussa arvostavasti. Matteuksen 5:3:ssa sanotaan: ”Onnellisia ovat ne, jotka ovat tietoisia hengellisestä tarpeestaan, koska taivasten valtakunta kuuluu heille.” Roomalaiskirjeen 8:6:ssa osoitetaan, mitä hyötyä hengellismielisyydestä on, kun siinä sanotaan: ”Mielen kohdistaminen lihaan merkitsee kuolemaa, mutta mielen kohdistaminen henkeen merkitsee elämää ja rauhaa.” Kun hengelliset asiat ovat mielessämme tärkeimmällä sijalla, voimme nauttia rauhasta Jumalan ja itsemme kanssa ja saamme lisäksi ikuisen elämän toivon.

8. Miksi hengellisyyden kasvattaminen ja säilyttäminen vaatii vaivannäköä?

8 Elämme kuitenkin vaarallisessa maailmassa. Koska lihalliset asenteet ympäröivät meitä joka puolelta, meidän täytyy nähdä paljon vaivaa, jotta voisimme tulla hengellisiksi ihmisiksi ja varjella kasvattamaamme hengellisyyttä. Jos ihminen menettää hengellisyytensä, hänen mieleensä syntyy moraalinen tyhjiö, joka täyttyy nopeasti maailman hengellä. Mitä voimme tehdä, jottei meille kävisi näin? Miten voimme kasvaa hengellisesti?

OTA OPPIA HYVISTÄ ESIMERKEISTÄ

9. a) Mikä auttaa meitä kasvamaan hengellisesti? b) Keiden hyviä esimerkkejä käsittelemme?

9 Lapsi voi kasvaa kypsäksi aikuiseksi, kun hän tarkkailee vanhempiaan ja jäljittelee heidän hyvää esimerkkiään. Vastaavasti me voimme kasvaa hengellisesti, kun tarkkailemme ja jäljittelemme hengellisesti vahvoja ihmisiä. Toisaalta tarkastellessamme lihallisesti ajattelevien ihmisten elämää näemme, mitä meidän tulee varoa (1. Kor. 3:1–4). Raamatussa on sekä hyviä että huonoja esimerkkejä. Koska tavoitteemme on kasvaa hengellisinä ihmisinä, käsittelemme nyt hyviä esimerkkejä, joita voimme jäljitellä. Heitä ovat Jaakob, Maria ja Jeesus.

Mitä opimme Jaakobin esimerkistä? (Ks. kpl 10.)

10. Miten Jaakobista näkyi, että hän oli hengellinen ihminen?

10 Jaakobilla oli elämässään monia vaikeuksia kuten useimmilla meistä. Hänen lihallisesti ajatteleva veljensä Esau aikoi tappaa hänet. Lisäksi hänen vilpillinen appensa yritti monta kertaa itsekkäästi hyötyä hänestä. Vaikka Jaakobilla oli ympärillään ”aineellisia ihmisiä”, hän itse oli hengellinen ihminen. Hän uskoi Abrahamille annettuun lupaukseen ja huolehti tunnollisesti perheestään, jolla olisi tärkeä osa Jehovan tarkoituksen toteutumisessa (1. Moos. 28:10–15). Jaakobin sanat ja teot osoittavat, että hän piti mielessään Jumalan normit ja hänen tahtonsa. Esimerkiksi kun Esau uhkasi Jaakobia, Jaakob sanoi Jumalalle: ”Rukoilen sinua: vapauta minut – –. Ja sinä olet sanonut: ’Aivan varmasti minä kohtelen sinua hyvin ja teen sinun siemenesi meren hiekkajyvästen kaltaiseksi.’ ” (1. Moos. 32:6–12.) Jaakob selvästikin uskoi lupauksiin, jotka Jehova oli antanut hänelle ja hänen esi-isilleen, ja halusi toimia Jehovan tahdon ja tarkoituksen mukaisesti.

Mitä opimme Marian esimerkistä? (Ks. kpl 11.)

11. Mistä tiedämme, että Maria oli hengellinen ihminen?

11 Toinen hyvä esimerkki on Maria. Miksi Jehova valitsi juuri hänet Jeesuksen äidiksi? Varmastikin siksi, että hän oli hengellismielinen. Marian hengellisyys käy ilmi siitä, miten kauniisti hän ylisti Jehovaa käydessään sukulaistensa Sakarjan ja Elisabetin luona. (Lue Luukkaan 1:46–55.) Marian sanoista huokuu syvä rakkaus Jumalan sanaan. Hän tunsi Raamatun heprealaiset kirjoitukset läpikotaisin. (1. Moos. 30:13; 1. Sam. 2:1–10; Mal. 3:12.) Vaikka Maria ja Joosef olivat juuri menneet naimisiin, he eivät olleet sukupuoliyhteydessä ennen Jeesuksen syntymää. Tämä kertoo siitä, että he molemmat pitivät Jehovan tahtoa tärkeämpänä kuin omien halujensa tyydyttämistä. (Matt. 1:25.) Myöhemmin Maria seurasi tarkkaan, mitä Jeesuksen elämässä tapahtui, ja kuunteli hänen viisaita ajatuksiaan. Maria ”säilytti huolellisesti kaikkia näitä sanoja sydämessään” (Luuk. 2:51). Voimme nähdä, että hän oli kiinnostunut Messiasta koskevasta Jumalan tarkoituksesta. Miten sinä voisit Mariaa jäljitellen asettaa aina Jumalan tahdon ensimmäiseksi elämässäsi?

12. a) Miten Jeesus oli Isänsä kaltainen? b) Miten voimme jäljitellä Jeesuksen mallia? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

12 Kaikkien aikojen paras esimerkki hengellisestä ihmisestä on tietysti Jeesus. Hänen koko elämästään ja palveluksestaan näkyi, että hän halusi jäljitellä Isäänsä Jehovaa. Hän ajatteli, tunsi ja toimi Jehovan tavalla, ja hän eli Jehovan tahdon ja normien mukaan. (Joh. 8:29; 14:9; 15:10.) Vertaa esimerkiksi, miten profeetta Jesaja kuvailee Jehovan myötätuntoa ja miten evankeliuminkirjoittaja Markus kuvailee Jeesuksen tunteita. (Lue Jesajan 63:9; Markuksen 6:34.) Jäljittelemmekö Jeesusta siten, että olemme aina valmiita osoittamaan myötätuntoa niille, jotka tarvitsevat apua? Omistaudummeko hänen tavallaan hyvän uutisen saarnaamiseen ja opettamiseen? (Luuk. 4:43.) Tällaiset tunteet ja teot ovat ominaisia hengellismieliselle ihmiselle.

13, 14. a) Mitä voimme oppia nykyajan hengellismielisistä ihmisistä? b) Kerro esimerkki.

13 Nykyään on monia hengellismielisiä veljiä ja sisaria, jotka ovat pitäneet mallinaan Jeesusta ja kehittäneet itsessään samanlaisia ominaisuuksia kuin hänellä oli. Olet ehkä huomannut, että he ovat innokkaita kenttäpalveluksessa, erityisen vieraanvaraisia tai myötätuntoisia tai että heillä on joitakin muita hyviä ominaisuuksia. Kun he ovat kehittäneet näitä ominaisuuksia, heidän on täytynyt samalla taistella omia puutteitaan ja heikkouksiaan vastaan. Brasiliassa asuva sisar Rachel sanoo: ”Seurasin innoissani maailman muotisuuntauksia. Siksi en pukeutunut kovinkaan säädyllisesti. Kun sitten opin totuuden, aloin tehdä työtä sen hyväksi, että minusta tulisi hengellinen ihminen. Muutosten tekeminen ei ollut helppoa, mutta minusta tuli onnellisempi ja sain elämälleni todellisen tarkoituksen.”

14 Reylene-nimisellä filippiiniläisellä sisarella oli erilainen ongelma. Hän hankki itselleen korkeakoulutuksen ja hyvän työpaikan, jotta hän menestyisi elämässä. Reylene sanoo: ”Hengelliset tavoitteeni unohtuivat. Vähitellen kuitenkin tajusin, että elämästäni puuttui jotain sellaista, mikä oli paljon tärkeämpää kuin työni. Niinpä aloin taas keskittyä Jehovan palvelemiseen.” Nykyään Reylene on elävä esimerkki ihmisestä, joka luottaa Matteuksen 6:33, 34:ssä olevaan Jehovan lupaukseen. Hän sanoo: ”Olen varma, että Jehova pitää minusta huolta!” Ehkä mieleesi tulee samanlaisia hyviä esimerkkejä omasta seurakunnastasi. Se että näemme näiden veljien ja sisarten jäljittelevän Kristusta, kannustaa meitä vuorostamme jäljittelemään heitä. (1. Kor. 11:1; 2. Tess. 3:7.)

ONKO SINULLA ”KRISTUKSEN MIELI”?

15, 16. a) Mitä meidän täytyy tehdä, jotta olisimme Kristuksen kaltaisia? b) Miten voimme antaa ”Kristuksen mielen” muovata omaa ajattelutapaamme?

15 Miten voimme omassa elämässämme jäljitellä Kristusta? 1. Korinttilaiskirjeen 2:16:ssa sanotaan, että meillä tulisi olla ”Kristuksen mieli”. Roomalaiskirjeen 15:5:ssä taas mainitaan ”sama asenne, joka oli Kristuksella Jeesuksella”. Jotta voisimme olla Kristuksen kaltaisia, meidän täytyy siis opetella tuntemaan hänen ajattelutapansa ja hänen persoonallisuutensa eri puolet. Sitten meidän tulee seurata hänen jalanjälkiään. Jeesuksella oli päällimmäisenä mielessään hänen suhteensa Jumalaan. Niinpä kun meistä tulee Jeesuksen kaltaisia, pääsemme samalla yhä lähemmäksi Jehovaa. Tämä korostaa sitä, miten tärkeää meidän on oppia ajattelemaan samalla tavalla kuin Jeesus.

16 Miten voimme oppia Jeesuksen ajattelutavan? Opetuslapset näkivät omin silmin hänen ihmeensä, kuulivat hänen pitämänsä puheet ja tarkkailivat, miten hän kohteli ihmisiä ja miten hän noudatti Jumalan periaatteita. He sanoivat: ”Me olemme kaiken sen todistajia, mitä hän teki.” (Apt. 10:39.) Nykyään emme pysty näkemään Jeesusta. Jehova on kuitenkin antanut meille evankeliumikertomukset, joiden ansiosta Jeesuksen persoonallisuus voi herätä eloon mielessämme. Kun luemme Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumeja ja mietimme lukemaamme, annamme ”Kristuksen mielen” muovata omaa ajattelutapaamme. Näin voimme ”seurata tarkoin hänen askeleitaan” ja ”aseistautua – – samalla mielenlaadulla”, joka hänellä oli (1. Piet. 2:21; 4:1).

17. Miten hyödymme siitä, että meillä on samanlainen ajattelutapa kuin Jeesuksella?

17 Miten hyödymme siitä, että omaksumme Jeesuksen ajattelutavan? Aivan niin kuin ravitseva ruoka vahvistaa ruumistamme, mielen ruokkiminen Jeesuksen ajatuksilla vahvistaa hengellisyyttämme. Opimme vähitellen tajuamaan, miten hän toimisi missäkin tilanteessa. Tämä taas auttaa meitä tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka tuovat meille puhtaan omantunnon ja Jumalan hyväksynnän. Eivätkö nämä olekin hyviä syitä ”pukea yllemme Herra Jeesus Kristus”! (Room. 13:14.)

18. Mitä olet oppinut tästä hengellisen ihmisen tunnuspiirteitä käsittelevästä kirjoituksesta?

18 Tämä kirjoitus on auttanut meitä ymmärtämään, millainen on hengellinen ihminen. Olemme nähneet, että voimme oppia paljon hyvistä hengellisyyden esimerkeistä. Olemme myös saaneet selville, miten ”Kristuksen mieli” auttaa meitä kasvamaan hengellisinä ihmisinä. Hengellisyyteen liittyy kuitenkin vielä monia kysymyksiä, joihin haluamme saada vastaukset. Miten voimme arvioida, kuinka vahva oma hengellisyytemme on? Miten voimme edelleen vahvistaa sitä? Entä miten hengellisyys vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme? Näitä kysymyksiä käsitellään seuraavassa kirjoituksessa.