Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 TUTKITTAVA KIRJOITUS 29

”Silloin kun olen heikko, olen voimakas”

”Silloin kun olen heikko, olen voimakas”

”Olen iloinen heikkouksista, loukkauksista, puutteista, vainoista ja vaikeuksista Kristuksen vuoksi.” (2. KOR. 12:10)

LAULU 38 Hän tekee sinut vahvaksi

ESITTELY *

1. Mitä Paavali tunnusti avoimesti?

APOSTOLI Paavali tunnusti avoimesti, että hän tunsi toisinaan itsensä heikoksi. Hän sanoi, että hänen ruumiinsa ”riutui pois”, että hänen täytyi ponnistella voidakseen tehdä hyvää ja että Jehova ei aina vastannut hänen rukouksiinsa niin kuin hän olisi itse toivonut (2. Kor. 4:16; 12:7–9; Room. 7:21–23). Lisäksi Paavalin omien sanojen mukaan hänen vastustajansa pitivät häntä heikkona. * Hän ei kuitenkaan antanut toisten kielteisen näkemyksen tai omien heikkouksiensa riistää itsekunnioitustaan. (2. Kor. 10:10–12, 17, 18.)

2. Mitä tärkeää Paavali oppi 2. Korinttilaiskirjeen 12:9, 10:n mukaan?

2 Paavali oppi jotain tärkeää: ihminen voi olla vahva silloinkin kun hän tuntee olevansa heikko. (Lue 2. Korinttilaiskirjeen 12:9, 10.) Jehova sanoi Paavalille, että hänen voimansa ”oli vahvimmillaan heikkoudessa”. Toisin sanoen Jehova antoi Paavalille voimaa silloin kun häneltä puuttui sitä. Katsotaan nyt, miksi meidän ei tarvitse olla huolissamme, vaikka vastustajat pilkkaisivat meitä.

”ILOINEN – – LOUKKAUKSISTA”

3. Miksi voimme olla iloisia loukkauksista?

3 Kukaan ei halua tulla loukatuksi. Jos kuitenkin viholliset loukkaavat meitä ja olemme liian huolissamme siitä,  mitä he sanovat, saatamme lannistua (Sananl. 24:10). Miten meidän sitten tulisi suhtautua siihen, että vastustajat puhuvat meistä pahaa? Voimme Paavalin tavoin olla ”iloisia – – loukkauksista” (2. Kor. 12:10). Pilkka ja vastustus osoittavat, että olemme Jeesuksen aitoja opetuslapsia (1. Piet. 4:14). Jeesus sanoi, että hänen seuraajiaan vainottaisiin, ja näin tapahtui ensimmäisellä vuosisadalla (Joh. 15:18–20). Ne joihin kreikkalainen kulttuuri oli vaikuttanut, ajattelivat kristittyjen olevan heikkoja ja yksinkertaisia. Juutalaisten keskuudessa kristittyjä, esimerkiksi Pietaria ja Johannesta, pidettiin ”koulunkäymättöminä ja tavallisina ihmisinä” (Apt. 4:13). Kristityt tosiaan vaikuttivat heikoilta; heillä ei ollut poliittista vaikutusvaltaa eikä sotilaallista voimaa, ja heitä pidettiin yhteiskunnan hylkiöinä.

4. Miten varhaiskristityt toimivat vastustajien kielteisestä näkemyksestä huolimatta?

4 Varhaiskristityt eivät antaneet vastustajien kielteisen näkemyksen pysäyttää itseään. Esimerkiksi Pietari ja Johannes pitivät kunniana sitä, että heitä vainottiin, koska he seurasivat Jeesusta ja kertoivat hänen opetuksistaan (Apt. 4:18–21; 5:27–29, 40–42). Opetuslapsilla ei ollut mitään syytä hävetä. Pitkällä aikavälillä nuo vaatimattomat ensimmäisen vuosisadan kristityt tekivät ihmisten hyväksi enemmän kuin yksikään heidän vastustajistaan. Jotkut heistä esimerkiksi kirjoittivat pyhän hengen ohjauksessa Raamatun kirjoja, jotka antavat edelleen apua ja toivoa miljoonille ihmisille. Jumalan valtakunta, josta he puhuivat, on nyt olemassa, ja pian se tulee hallitsemaan koko ihmiskuntaa (Matt. 24:14). Toisaalta Rooman maailmanvalta, joka tuolloin vainosi kristittyjä, on jäänyt historian hämärään. Lisäksi uskolliset opetuslapset ovat nyt kuninkaina taivaassa, mutta heidän vastustajansa ovat kuolleet. Jos nämä vastustajat joskus herätetään kuolleista, heistä tulee sen valtakunnan alamaisia, jota heidän vihaamansa kristityt kannattivat. (Ilm. 5:10.)

5. Mikä on Johanneksen 15:19:n mukaan syynä siihen, että Jehovan palvelijoita väheksytään?

5 Nykyään meitä Jehovan palvelijoita joskus väheksytään ja pilkataan, koska meitä pidetään heikkoina ja yksinkertaisina. Tämä johtuu siitä, ettemme omaksu ympärillämme olevien ihmisten asenteita. Pyrimme olemaan nöyriä ja tottelevaisia. Maailmassa sitä vastoin ihannoidaan niitä, jotka ovat ylpeitä, ylimielisiä ja kapinallisia. Emme myöskään osallistu politiikkaan emmekä liity minkään maan armeijaan. Koska emme sovi maailman muottiin, meidän katsotaan olevan muita huonompia. (Lue Johanneksen 15:19; Room. 12:2.)

6. Mitä Jehova saa aikaan palvelijoidensa välityksellä?

6 Ajatellaanpa meistä maailmassa mitä tahansa, Jehova tekee meidän välityksellämme merkittäviä asioita. Käynnissä on ihmishistorian suurin saarnaamiskampanja. Jehovan palvelijat valmistavat maailman käännetyimpiä ja laajalevikkisimpiä lehtiä ja auttavat Raamatun välityksellä miljoonia ihmisiä tekemään elämästään parempaa. Kaikki kunnia näistä saavutuksista kuuluu Jehovalle, joka saa ne aikaan käyttämällä maailman silmissä heikkoa ihmisryhmää. Mutta mitä on sanottava meistä yksilöinä? Voiko Jehova tehdä meistä voimakkaita? Jos voi, mitä meidän täytyy tehdä saadaksemme  häneltä apua? Käsittelemme seuraavaksi kolmea asiaa, jotka voimme oppia Paavalin esimerkistä.

ÄLÄ TURVAUDU OMAAN VOIMAASI

7. Mikä on yksi asia, jonka opimme Paavalin esimerkistä?

7 Paavalin esimerkki opettaa meille ensinnäkin sen, että kun palvelemme Jehovaa, meidän ei tule turvautua omiin voimiimme tai kykyihimme. Ihmisten näkökulmasta katsottuna Paavalilla oli kaikki syyt olla ylpeä ja luottaa itseensä. Hän kasvoi Tarsoksessa, erään Rooman provinssin pääkaupungissa. Tarsos oli vauras kaupunki ja oppineisuuden keskus. Paavali sai hyvän koulutuksen: hänen opettajanaan oli Gamaliel, joka oli aikansa huomattavimpia juutalaisia johtajia. (Apt. 5:34; 22:3.) Paavali sai vaikutusvaltaa juutalaisyhteisössä. Hän sanoi: ”Edistyin juutalaisuudessa pidemmälle kuin monet muut ikäiseni kansassani.” (Gal. 1:13, 14; Apt. 26:4.) Paavali ei kuitenkaan turvautunut omiin kykyihinsä.

Paavali piti asioita, jotka olivat tehneet hänestä voimakkaan maailman silmissä, ”paljona roskana”, kun hän vertasi niitä Kristuksen seuraamiseen. (Ks. kpl 8.) *

8. Miten Paavali Filippiläiskirjeen 3:8:n mukaan suhtautui asioihin, joista hän oli luopunut, ja miksi hän oli ”iloinen heikkouksista”?

8 Paavali luopui mielellään asioista, jotka olivat aikaisemmin näyttäneet hänestä hyödyllisiltä ja tehneet hänestä voimakkaan maailman silmissä. Hän alkoi pitää niitä ”paljona roskana”. (Lue Filippiläiskirjeen 3:8.) Paavali maksoi kalliisti siitä, että hänestä tuli Kristuksen seuraaja. Hänen oma kansansa vihasi häntä (Apt. 23:12–14). Ne jotka olivat hänen tavallaan Rooman kansalaisia, pieksivät häntä ja heittivät hänet vankilaan (Apt. 16:19–24, 37). Paavali oli myös tuskallisen hyvin selvillä omista rajoituksistaan (Room. 7:21–25). Hän ei kuitenkaan antanut toisten vastustuksen tai omien epäonnistumistensa lamaannuttaa itseään vaan oli sen sijaan ”iloinen heikkouksista”. Miksi? Silloin kun hän oli heikko, hän näki, miten Jumalan voima toimi hänen elämässään. (2. Kor. 4:7; 12:10.)

9. Miten meidän tulisi suhtautua asioihin, joita meiltä näyttää puuttuvan?

 9 Jos haluamme saada voimaa Jehovalta, meidän ei tule ajatella, että fyysinen vahvuus, koulutus, kulttuuritausta tai aineellinen omaisuus määrittelee arvomme tai tekee meistä hyödyllisiä Jehovalle. Jumalan palvelijoiden joukossa ei ole ”montaa ihmisten mittapuun mukaan viisasta, ei montaa voimakasta, ei montaa ylhäistä syntyperää olevaa”. Sitä vastoin Jehova on valinnut ”sen, mitä maailmassa pidetään heikkona”. (1. Kor. 1:26, 27.) Älä siis ajattele, että sinun on mahdotonta palvella Jehovaa, jos sinulta puuttuu joitain edellä mainituista asioista. Pidä tilannettasi mahdollisuutena nähdä, miten Jehovan voima vaikuttaa sinussa. Jos esimerkiksi pelkäät niitä, jotka yrittävät saada sinut epäilemään uskonkäsityksiäsi, rukoile Jehovalta rohkeutta puolustaa uskoasi (Ef. 6:19, 20). Jos kamppailet kroonisen sairauden kanssa, pyydä, että Jehova antaisi sinulle voimaa tehdä hänen palveluksessaan niin paljon kuin mahdollista. Aina kun näet, miten Jehova auttaa sinua, uskosi kasvaa ja sinusta tulee vahvempi.

OTA OPPIA RAAMATUN ESIMERKEISTÄ

10. Miksi meidän tulisi tutkia muun muassa Heprealaiskirjeen 11:32–34:ssä mainittujen uskollisten Raamatun henkilöiden esimerkkejä?

10 Paavali tutki ahkerasti Raamatun kirjoituksia. Hän sai tietää monia tosiasioita, mutta hän oppi paljon myös Raamatun henkilöiden kokemuksista. Kirjeessään heprealaiskristityille Paavali kehotti heitä ajattelemaan aikojen kuluessa eläneiden Jehovan uskollisten palvelijoiden esimerkkejä. (Lue Heprealaiskirjeen 11:32–34.) Yksi näistä Jehovan palvelijoista oli kuningas Daavid. Hänellä oli voimakkaita vihollisia, ja lisäksi häntä vastustivat jotkut, jotka olivat aikaisemmin olleet hänen ystäviään. Daavidin esimerkin tarkastelu auttaa meitä ymmärtämään, miksi Paavali on voinut saada siitä voimaa ja miten me voimme jäljitellä Paavalia.

Daavid otti Goljatin haasteen vastaan, vaikka näyttikin olevan epäedullisessa asemassa. Hän luotti Jehovaan, ja Jehova antoi hänelle voiton. (Ks. kpl 11.)

11. Miksi Daavid näytti heikolta? (Ks. kansikuva.)

11 Goljat oli vahva soturi, ja hän piti Daavidia heikkona. Hän ”virnuili Daavidille halveksivasti” nähdessään hänet. Goljat oli suurempi, hänellä oli paremmat aseet, ja hän oli harjaantunut soturi. Daavid puolestaan oli vain kokematon poika, joka näytti olevan huonosti varustautunut taisteluun. Hän kuitenkin käänsi näennäisen heikkouden vahvuudeksi. Daavid turvautui Jehovan voimaan ja löi vihollisensa. (1. Sam. 17:41–45, 50.)

12. Mitä vaikeuksia Daavid kohtasi?

12 Daavid kohtasi muitakin vaikeuksia, joiden vuoksi hän olisi voinut tuntea itsensä heikoksi. Hän palveli uskollisesti Saulia, jonka Jehova oli asettanut Israelin kuninkaaksi. Saul kunnioitti aluksi Daavidia, mutta myöhemmin ylpeys sai hänet tulemaan kateelliseksi Daavidille. Saul kohteli Daavidia huonosti ja yritti jopa tappaa hänet. (1. Sam. 18:6–9, 29; 19:9–11.)

13. Miten Daavid reagoi, kun Saul kohteli häntä epäoikeudenmukaisesti?

13 Vaikka Saul kohteli Daavidia epäoikeudenmukaisesti, Daavid osoitti jatkuvasti kunnioitusta Saulia kohtaan, koska tämä oli Jehovan asettama kuningas (1. Sam. 24:6). Daavid ei syyttänyt Jehovaa Saulin pahoista teoista vaan luotti siihen, että Jehova antaisi hänelle voimaa kestää tuon vaikean koettelemuksen (Ps. 18:1, otsikkoteksti).

14. Miten Paavali joutui samankaltaiseen tilanteeseen kuin Daavid?

 14 Paavali joutui tilanteeseen, joka oli samankaltainen kuin Daavidilla. Paavalin viholliset olivat paljon voimakkaampia kuin hän. Monet vaikutusvaltaiset johtajat vihasivat häntä. Heidän käskystään Paavalia usein piestiin ja hänet heitettiin vankilaan. Daavidin tavoin myös Paavali sai osakseen huonoa kohtelua niiltä, joiden olisi pitänyt olla hänen ystäviään. Jopa jotkut kristilliseen seurakuntaan kuuluvat vastustivat häntä (2. Kor. 12:11; Fil. 3:18). Paavali kuitenkin voitti kaikki, jotka taistelivat häntä vastaan. Hän jatkoi saarnaamista vastustuksesta huolimatta. Hän pysyi uskollisena veljilleen ja sisarilleen silloinkin kun he tuottivat hänelle pettymyksen. Ennen kaikkea hän oli uskollinen Jumalalle aina elämänsä loppuun asti (2. Tim. 4:8). Paavali ei pystynyt kaikkeen tähän siksi, että hän olisi ollut fyysisesti vahva, vaan siksi, että hän turvautui Jehovaan.

Perustele asioita kunnioittavasti ja ystävällisesti niille, jotka haastavat uskonkäsityksesi. (Ks. kpl 15.) *

15. Mikä on tavoitteemme, ja miten voimme saavuttaa sen?

15 Puhuvatko työ- tai koulukaverit tai ei-uskovat sukulaiset sinulle loukkaavasti, tai vainoavatko he sinua? Onko joku seurakuntaan kuuluva joskus kohdellut sinua huonosti? Muista siinä tapauksessa Daavidin ja Paavalin esimerkit. Sinä voit ”voittaa jatkuvasti pahan hyvällä” (Room. 12:21). Daavid linkosi kiven vihollisensa otsaan, mutta sinulla on erilainen tavoite: juurruttaa Jumalan sana vastaanottavaisten ihmisten mieleen ja sydämeen. Voit saavuttaa tavoitteesi, kun vastaat ihmisten kysymyksiin Raamatun avulla, kun olet kunnioittava ja ystävällinen niitä kohtaan, jotka kohtelevat sinua huonosti, ja kun teet hyvää kaikille, jopa vihollisille (Matt. 5:44; 1. Piet. 3:15–17).

OTA VASTAAN APUA TOISILTA

16–17. Mitä Paavali ei koskaan unohtanut?

16 Ennen kuin Paavalista tuli opetuslapsi, hän oli röyhkeä nuori mies ja hän vainosi Jeesuksen seuraajia (Apt. 7:58;  1. Tim. 1:13). Jeesus itse esti Paavalia, joka tuolloin tunnettiin nimellä Saul, aiheuttamasta vaikeuksia kristilliselle seurakunnalle. Jeesus puhui hänelle taivaasta ja sokaisi hänet. Saadakseen näkönsä takaisin Paavalin täytyi turvautua niiden apuun, joita hän oli vainonnut. Hän otti nöyrästi vastaan apua Ananias-nimiseltä opetuslapselta, joka palautti hänen näkökykynsä. (Apt. 9:3–9, 17, 18.)

17 Paavalista tuli myöhemmin huomattava kristillisen seurakunnan jäsen, mutta hän ei koskaan unohtanut sitä, mitä Jeesus oli opettanut hänelle Damaskokseen johtavalla tiellä. Hän pysyi nöyränä ja otti mielellään vastaan apua veljiltä ja sisarilta. Hän ymmärsi, että he olivat hänelle ”vahvistava apu” (Kol. 4:10, 11, alav.).

18. Miksi voimme joskus olla haluttomia ottamaan vastaan apua toisilta?

18 Mitä opimme Paavalin esimerkistä? Kun tulimme Jehovan kansan yhteyteen, saatoimme ottaa mielihyvin vastaan apua toisilta, koska ymmärsimme olevamme hengellisiä lapsia, joilla oli paljon opittavaa (1. Kor. 3:1, 2). Mutta entä nyt? Jos olemme palvelleet Jehovaa monet vuodet ja olemme saaneet paljon kokemusta, meidän ei ehkä ole yhtä helppo ottaa vastaan apua, varsinkaan jos sitä tarjoaa joku, joka ei ole ollut totuudessa yhtä pitkään kuin me. Jehova kuitenkin vahvistaa meitä usein veljien ja sisarten välityksellä (Room. 1:11, 12). Meidän on tunnustettava tämä tosiasia, jotta saisimme voimaa Jehovalta.

19. Miksi Paavali ylsi suuriin saavutuksiin?

19 Kristityksi tultuaan Paavali ylsi suuriin saavutuksiin. Miksi? Hän oppi, että menestys ei riipu fyysisestä voimasta, koulutuksesta, varallisuudesta tai sosiaalisesta taustasta vaan nöyryydestä ja luottamuksesta Jehovaan. Meidän kaikkien tulisi jäljitellä Paavalia 1) turvautumalla Jehovaan, 2) ottamalla oppia Raamatun esimerkeistä ja 3) ottamalla vastaan apua toisilta. Silloin Jehova tekee meistä vahvoja, tunnemmepa itsemme miten heikoiksi tahansa!

LAULU 71 Jehovan sotajoukko

^ kpl 5 Tämä kirjoitus keskittyy apostoli Paavalin esimerkkiin. Siinä osoitetaan, että jos olemme nöyriä, Jehova antaa meille voimaa, jota tarvitsemme voidaksemme kestää pilkkaa ja mennä eteenpäin heikkouksistamme huolimatta.

^ kpl 1 ILMAUKSEN SELITYS: Voimme tuntea itsemme heikoksi muun muassa siksi, että olemme epätäydellisiä, köyhiä tai sairaita tai meillä on vain vähän koulutusta. Lisäksi vihollisemme yrittävät heikentää meitä hyökkäämällä meitä vastaan sanallisesti tai fyysisesti.

^ kpl 57 KUVA: Kun Paavali alkoi kertoa Kristuksesta, hän jätti taakseen kaiken sen, mikä kuului hänen elämäänsä fariseuksena, mahdollisesti myös maallisia tekstejä sisältävät kirjakääröt ja raamatunlausekotelon.

^ kpl 61 KUVA: Työkaverit yrittävät painostaa veljeä osallistumaan syntymäpäiväjuhliin.