Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Lukijoiden kysymyksiä

Lukijoiden kysymyksiä

Milloin Jeesuksesta tuli ylimmäinen pappi, ja vahvistettiinko uusi liitto laillisesti eri aikaan kuin se tuli voimaan?

Todisteet osoittavat, että Jeesuksesta tuli ylimmäinen pappi, kun hänet kastettiin vuonna 29. Mistä tämä voidaan tietää? Kun Jeesus meni kasteelle, hän tarjoutui uhrattavaksi Jumalan ”tahdon” alttarilla (Gal. 1:4; Hepr. 10:5–10). Koska tämä vertauskuvallinen alttari on ollut olemassa Jeesuksen kasteesta lähtien, myös suuri hengellinen temppeli – lunnaisiin perustuva järjestely, jonka Jehova on tehnyt puhtaan palvonnan hyväksi – tuli olemassaoloon samaan aikaan. Tuo alttari on olennainen osa hengellistä temppeliä. (Matt. 3:16, 17; Hepr. 5:4–6.)

Suuressa hengellisessä temppelissä täytyi olla ylimmäinen pappi toimittamassa tehtäviään. Tämän vuoksi ”Jumala voiteli hänet [Jeesuksen] pyhällä hengellä ja antoi hänelle voimaa” (Apt. 10:37, 38; Mark. 1:9–11). Mutta millä perusteella voidaan olla varmoja, että Jeesus asetettiin ylimmäiseksi papiksi ennen kuolemaansa ja ylösnousemustaan? Eräs vakuuttava todiste liittyy siihen, miten Aaron ja hänen jälkeensä tulleet ylimmäiset papit toimivat Mooseksen lain alaisuudessa.

Mooseksen lain mukaan ainoastaan ylimmäinen pappi sai mennä pyhäkköteltan ja myöhemmin temppelin kaikkeinpyhimpään. Väliverho erotti tämän huoneen pyhäksi kutsutusta huoneesta. Ylimmäinen pappi meni väliverhon toiselle puolelle vain sovituspäivänä. (Hepr. 9:1–3, 6, 7.) Aaron ja hänen jälkeensä tulleet ylimmäiset papit voideltiin tehtäväänsä ennen kuin he menivät pyhäkköteltan kirjaimellisen ”väliverhon – – kautta” kaikkeinpyhimpään. Samoin Jeesus täytyi asettaa Jehovan suuren hengellisen temppelin ylimmäiseksi papiksi ennen kuin hän kuoli ja meni sitten ”väliverhon, toisin sanoen ruumiinsa, kautta” taivaaseen. (Hepr. 10:20.) Tästä syystä apostoli Paavali sanoi, että Jeesus ”tuli ylimmäiseksi papiksi” ja sitten ”kulki suuremman ja täydellisemmän teltan kautta, joka ei ole käsin tehty”, ja meni ”itse taivaaseen” (Hepr. 9:11, 24).

Uuden liiton vahvistaminen laillisesti ja sen voimaantulo eivät tapahtuneet eri aikaan. Miksi eivät? Kun Jeesus nousi taivaaseen ja esitti meidän puolestamme uhraamansa täydellisen ihmiselämän arvon Jehovalle, hän otti ensimmäiset niistä askeleista, joilla uusi liitto vahvistettiin eli siitä tehtiin lainvoimainen. Samojen askeleiden välityksellä uusi liitto myös saatettiin voimaan eli vihittiin. Mitkä nuo askeleet olivat?

Ensin Jeesus meni Jehovan eteen. Seuraavaksi hän esitti uhrinsa arvon Jehovalle. Lopuksi Jehova hyväksyi Jeesuksen vuodattaman veren arvon. Uusi liitto ei ollut voimassa ennen näiden askeleiden ottamista.

Raamatussa ei kerrota tarkkaan, milloin Jehova hyväksyi Jeesuksen uhrin arvon. Siksi emme voi sanoa, minä nimenomaisena ajankohtana uusi liitto vahvistettiin laillisesti ja saatettiin voimaan. Tiedämme kuitenkin, että Jeesus nousi taivaaseen kymmenen päivää ennen helluntaita (Apt. 1:3). Jolloinkin tuon lyhyen ajanjakson kuluessa hän esitti uhrinsa arvon Jehovalle, joka hyväksyi sen (Hepr. 9:12). Todisteet siitä, että uusi liitto oli astunut voimaan, olivat nähtävissä helluntaina (Apt. 2:1–4, 32, 33). Tuolloin uusi liitto oli selvästikin alkanut toimia.

Lyhyesti sanottuna uusi liitto vahvistettiin laillisesti ja se tuli voimaan silloin, kun Jehova hyväksyi Jeesuksen vuodattaman veren arvon ja otti voidellut tuohon liittoon. Silloin uusi liitto alkoi toimia välittäjänään ylimmäinen pappi Jeesus. (Hepr. 7:25; 8:1–3, 6; 9:13–15.)