Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 TUTKITTAVA KIRJOITUS 27

Älä ajattele itsestäsi enempää kuin on tarpeen

Älä ajattele itsestäsi enempää kuin on tarpeen

”Sanon jokaiselle teistä, ettei kenenkään tule ajatella itsestään enempää kuin on tarpeen ajatella, vaan jokaisen tulee suhtautua itseensä järkevästi.” (ROOM. 12:3)

LAULU 130 Ole anteeksiantava

ESITTELY *

1. Mikä neuvo annetaan Filippiläiskirjeen 2:3:ssa, ja mitä hyötyä sen noudattamisesta on?

MUKAUDUMME nöyrästi Jehovan normeihin, koska ymmärrämme hänen tietävän aina, mikä on parhaaksemme (Ef. 4:22–24). Nöyryys saa meidät asettamaan Jehovan tahdon oman tahtomme edelle ja pitämään toisia itseämme parempina. Silloin meillä voi olla hyvä suhde Jehovaan ja toisiin kristittyihin. (Lue Filippiläiskirjeen 2:3.)

2. Mitä Paavali myönsi, ja mitä tässä kirjoituksessa käsitellään?

2 Saatanan maailman ylpeät ja itsekkäät ihmiset voisivat kuitenkin vaikuttaa asenteeseemme, ellemme olisi varovaisia. * Jotkut ensimmäisen vuosisadan kristityt olivat ilmeisesti tällaisessa vaarassa, sillä apostoli Paavali kirjoitti Rooman kristityille: ”Sanon jokaiselle teistä, ettei kenenkään tule ajatella itsestään enempää kuin on tarpeen ajatella, vaan jokaisen tulee suhtautua itseensä järkevästi.” (Room. 12:3.) Paavali myönsi, että meidän täytyy arvostaa itseämme. Nöyryys kuitenkin auttaa meitä suhtautumaan itseemme tasapainoisesti. Tässä kirjoituksessa käsitellään kolmea aluetta, joilla nöyryys estää meitä ajattelemasta itsestämme liikaa. Ne ovat 1) avioliitto, 2) palvelustehtävät ja 3) sosiaalisen median käyttö.

 OSOITA NÖYRYYTTÄ AVIOLIITOSSA

3. Miksi avioliitossa todennäköisesti syntyy erimielisyyksiä, ja miten jotkut reagoivat niihin?

3 Jehovan tarkoitus oli, että avioliitto tuo onnellisuutta sekä miehelle että vaimolle. Kukaan ei kuitenkaan ole täydellinen, joten odotettavissa on todennäköisesti myös erimielisyyksiä. Paavali kirjoittikin, että niillä, jotka menevät naimisiin, tulee olemaan jonkin verran ahdistusta elämässään (1. Kor. 7:28). Joistain voi tuntua, että he riitelevät jatkuvasti puolisonsa kanssa, ja he voivat tulla siihen tulokseen, että he ovat valinneet puolisokseen väärän ihmisen. Jos maailma on vaikuttanut heihin, he voivat nopeasti päätellä, että ratkaisu on avioero. He saattavat ajatella, että heidän on tärkeintä keskittyä omaan hyvinvointiinsa.

4. Mitä meidän täytyy varoa?

4 Meidän täytyy varoa ajattelemasta, että avioliittomme on epäonnistunut. Raamatun mukaan ainoa avioeron peruste on seksuaalinen moraalittomuus (Matt. 5:32). Kun siis koemme ahdistusta, josta Paavali kirjoitti, meidän ei tulisi alkaa ylpeästi pohtia: Täyttääkö tämä avioliitto minun tarpeeni? Saanko niin paljon rakkautta kuin ansaitsen? Olisinko onnellisempi jonkun toisen kanssa? Tällainen ajattelu keskittyy ihmiseen itseensä. Maailman ajattelutavan mukaan on viisasta kuunnella sydämen ääntä ja toimia niin, että on itse onnellinen, vaikka se merkitsisi avioliiton päättymistä. Raamatussa taas kehotetaan: ”Älkää ajatelko vain omaa parastanne vaan myös toisten parasta.” (Fil. 2:4.) Jehova haluaa, että pidämme huolta avioliitostamme emmekä pura sitä (Matt. 19:6). Hän haluaa, että ajattelemme ensin häntä, emme itseämme.

5. Miten miehen ja vaimon tulee Efesolaiskirjeen 5:33:n mukaan kohdella toisiaan?

 5 Miehen ja vaimon tulee osoittaa rakkautta ja kunnioitusta toisiaan kohtaan. (Lue Efesolaiskirjeen 5:33.) Raamattu neuvoo meitä keskittymään pikemminkin antamiseen kuin saamiseen (Apt. 20:35). Mikä ominaisuus auttaa aviopuolisoita rakastamaan ja kunnioittamaan toisiaan? Nöyryys. Jos mies ja vaimo ovat nöyriä, he eivät ”tavoittele omaa etuaan vaan jatkuvasti toisen etua” (1. Kor. 10:24).

Aviopuolisot eivät kilpaile keskenään vaan työskentelevät tiiminä. (Ks. kpl 6.)

6. Mitä opit Stevenin ja Stephanien sanoista?

6 Nöyryys on tehnyt monien kristittyjen avioliitoista onnellisempia. Esimerkiksi Steven-niminen aviomies sanoo: ”Jos puolisot tuntevat olevansa tiimi, he tekevät yhteistyötä – varsinkin silloin kun heillä on ongelmia. He eivät ajattele, mikä on parasta heille itselleen vaan mikä on parasta molemmille.” Hänen vaimonsa Stephanie on samaa mieltä. ”Kukaan ei halua asua riitaisan ihmisen kanssa”, hän toteaa. ”Kun meille syntyy erimielisyyttä, yritämme selvittää, mistä se johtuu. Sitten rukoilemme, etsimme julkaisuistamme aineistoa ja keskustelemme. Yritämme ratkaista ongelman, emme päihittää toisiamme.” Molemmat aviopuolisot hyötyvät siitä, että he eivät ajattele itsestään enempää kuin on tarpeen.

PALVELE JEHOVAA NÖYRÄSTI

7. Millainen asenne veljellä tulisi olla, jos hänelle annetaan lisää vastuuta?

7 Meille on suuri kunnia palvella Jehovaa missä tahansa tehtävässä (Ps. 27:4; 84:10). On kiitettävää, että veli haluaa tehdä enemmän Jehovan järjestön hyväksi. Raamatussa sanotaankin: ”Jos jonkun tavoitteena on tulla valvojaksi, hän haluaa hyvää työtä.” (1. Tim. 3:1.) Veljen, jolle annetaan lisää vastuuta, ei tulisi ajatella itsestään liikoja (Luuk. 17:7–10). Hänen pitäisi pyrkiä palvelemaan toisia nöyrästi (2. Kor. 12:15).

8. Mitä opimme Diotrefeksen, Ussian ja Absalomin esimerkeistä?

8 Raamatussa on varoittavia esimerkkejä ihmisistä, joilla oli liian suuret luulot itsestään. Diotrefes halusi julkeasti ”olla huomattavin” seurakunnassa (3. Joh. 9). Ussia alkoi ylpeästi hoitaa tehtävää, jota Jehova ei ollut antanut hänelle (2. Aik. 26:16–21). Absalom yritti viekkaasti saada ihmiset puolelleen, koska halusi päästä kuninkaaksi (2. Sam. 15:2–6). Nämä Raamatun kertomukset osoittavat selvästi, että Jehova ei katso hyvällä ihmisiä, jotka etsivät omaa kunniaansa (Sananl. 25:27). Ylpeydestä ja kunnianhimosta on väistämättä huonot seuraukset (Sananl. 16:18).

9. Miksi Jeesus on meille hyvä esimerkki?

9 Jeesus on jyrkkä vastakohta edellä mainituille varoittaville esimerkeille. ”Vaikka hän oli olemassa Jumalan muodossa, hän ei harkinnut lainkaan anastusta, nimittäin sitä, että hänen tulisi olla Jumalan vertainen.” (Fil. 2:6.) Jeesuksella on Jehovan jälkeen eniten valtaa koko kaikkeudessa, mutta hän ei ajattele itsestään enempää kuin on tarpeen. Hän sanoi opetuslapsilleen: ”Se, joka käyttäytyy niin kuin vähäisin teidän kaikkien keskuudessa, on suuri.” (Luuk. 9:48.) On todella palkitsevaa tehdä yhteistyötä tienraivaajien, avustavien palvelijoiden, vanhinten ja kierrosvalvojien kanssa, jotka ovat Jeesuksen tavoin nöyriä. Nöyrät Jehovan palvelijat osoittavat toisia kohtaan  rakkautta, joka on Jehovan järjestön tuntomerkki (Joh. 13:35).

10. Mitä tulisi tehdä, jos seurakunnassa näyttää olevan ongelmia, joita ei käsitellä oikealla tavalla?

10 Entä jos seurakunnassa näyttää olevan ongelmia ja sinusta tuntuu, ettei niitä käsitellä oikealla tavalla? Sen sijaan että valittaisit, voit osoittaa nöyryyttä tukemalla niitä, jotka ottavat johdon (Hepr. 13:17). Voisit kysyä itseltäsi: Ovatko ongelmat tosiaan niin vakavia, että niihin täytyy puuttua? Onko nyt oikea aika korjata asiat? Kuuluuko niiden korjaaminen minulle? Jos olen aivan rehellinen, onko tavoitteeni lisätä seurakunnan yksimielisyyttä vai korottaa itseäni?

Vastuuasemassa oleville nöyryys on vielä tärkeämpää kuin kyvykkyys. (Ks. kpl 11.) *

11. Mitä Efesolaiskirjeen 4:2, 3:n mukaan seuraa siitä, että palvelemme Jehovaa nöyrästi?

11 Jehovalle nöyryys on tärkeämpää kuin kyvykkyys ja yksimielisyys tärkeämpää kuin tehokkuus. Tee siksi parhaasi, että voisit palvella Jehovaa nöyrästi. Näin vahvistat seurakunnan yksimielisyyttä. (Lue Efesolaiskirjeen 4:2, 3.) Ole aktiivinen kenttätyössä. Etsi tilaisuuksia palvella toisia ja tehdä heille jotain hyvää. Ole vieraanvarainen kaikille, myös niille, jotka eivät ole vastuuasemassa (Matt. 6:1–4; Luuk. 14:12–14). Kun työskentelet nöyrästi seurakunnan hyväksi, toiset huomaavat kykyjesi lisäksi myös nöyryytesi.

OSOITA NÖYRYYTTÄ KÄYTTÄESSÄSI SOSIAALISTA MEDIAA

12. Mitä Raamatussa sanotaan ystävyydestä?

12 Jehova on luonut meidät sellaisiksi, että meistä on mukava viettää aikaa ystävien ja perheenjäsenten kanssa (Ps. 133:1). Jeesuksella oli hyviä ystäviä  (Joh. 15:15). Raamatussa kerrotaan, mitä hyötyä tosi ystävistä on (Sananl. 17:17; 18:24). Siinä myös sanotaan, ettei eristäytyminen ole hyväksi (Sananl. 18:1). Monien mielestä sosiaalinen media auttaa saamaan paljon ystäviä ja estää ihmistä eristäytymästä. Sosiaalisen median käytössä täytyy kuitenkin olla varovainen.

13. Miksi sosiaalisen median käyttö voi joskus lisätä yksinäisyyttä ja masentuneisuutta?

13 Tutkimusten mukaan se, että käyttää runsaasti aikaa sosiaalisen median postausten katseluun, voi todellisuudessa lisätä yksinäisyyttä ja masentuneisuutta. Mistä tämä johtuu? Yksi mahdollinen syy on se, että ihmiset laittavat usein sosiaaliseen mediaan kuvia elämänsä huippuhetkistä. He valitsevat vain parhaat kuvat itsestään, ystävistään ja kiinnostavista paikoista, joissa he ovat käyneet. Tällaisten kuvien katselu voi saada toiset pitämään omaa elämäänsä tavanomaisena ja jopa tylsänä. Eräs 19-vuotias sisar myöntää: ”Olin kateellinen, kun näin, miten hauskaa toisilla oli viikonloppuisin, ja itse vain istuin kotona.”

14. Miten 1. Pietarin kirjeen 3:8:ssa oleva neuvo voi auttaa sosiaalisen median käytössä?

14 Sosiaalista mediaa voidaan tietysti käyttää hyvään tarkoitukseen, esimerkiksi yhteydenpitoon sukulaisten ja ystävien kanssa. Oletko kuitenkin huomannut, että jotkut laittavat sosiaaliseen mediaan materiaalia, jonka tarkoitus on saada toiset ihailemaan heitä? Näyttää siltä, että he haluavat kiinnittää huomion aina itseensä. Jotkut jopa kirjoittavat loukkaavia tai rivoja kommentteja omiin tai toisten kuviin. Tällainen on kaukana nöyryydestä ja empatiasta, joita kristittyjä kannustetaan osoittamaan. (Lue 1. Pietarin kirjeen 3:8.)

Antaako sosiaaliseen mediaan laittamasi materiaali sellaisen kuvan, että kerskailet vai että olet nöyrä? (Ks. kpl 15.)

15. Miten Raamattu auttaa meitä varomaan minäkeskeistä asennetta?

15 Jos käytät sosiaalista mediaa, kysy itseltäsi: Voisivatko kommenttini, valokuvani tai videoni antaa toisille sellaisen vaikutelman, että kerskailen? Voisinko  herättää toisissa kateutta? Raamatussa sanotaan: ”Mikään maailmassa – lihan halu, silmien halu ja omaisuudella ylpeily – ei ole lähtöisin Isästä vaan maailmasta.” (1. Joh. 2:16.) Eräässä raamatunkäännöksessä ”omaisuudella ylpeily” on käännetty vastineella ”halu näyttää tärkeältä”. Kristityillä ei ole tarvetta korostaa itseään. He noudattavat Raamatun kehotusta: ”Meidän ei pidä tulla itsekeskeisiksi, niin että herätämme kilpailuhenkeä toisissamme ja kadehdimme toisiamme.” (Gal. 5:26.) Nöyryys estää maailmassa vallalla olevaa minäkeskeistä asennetta tarttumasta meihin.

”JOKAISEN TULEE SUHTAUTUA ITSEENSÄ JÄRKEVÄSTI”

16. Miksi meidän tulee varoa ylpeyttä?

16 Meidän täytyy kehittää nöyryyttä, koska ylpeät ihmiset eivät ”suhtaudu itseensä järkevästi” (Room. 12:3). He ovat sen sijaan riitaisia ja itsekeskeisiä. Heidän ajattelustaan ja toiminnastaan on usein vahinkoa heille itselleen ja toisille. Elleivät he muuta ajattelutapaansa, Saatana voi sokaista ja turmella heidän mielensä (2. Kor. 4:4; 11:3). Nöyrä ihminen puolestaan suhtautuu itseensä järkevästi. Hänellä on tasapainoinen näkemys itsestään, ja hän tunnustaa, että toiset ovat monella tavalla parempia kuin hän (Fil. 2:3). Hän myös tietää, että ”Jumala vastustaa ylpeitä mutta osoittaa ansaitsematonta hyvyyttä nöyrille” (1. Piet. 5:5). Järkevä ihminen ei halua Jehovaa vastustajakseen.

17. Mitä meidän täytyy tehdä pysyäksemme nöyrinä?

17 Pysyäksemme nöyrinä meidän täytyy Raamatun neuvon mukaisesti ”riisua pois vanha persoonallisuus tottumuksineen ja pukeutua uuteen persoonallisuuteen”. Se vaatii ponnistelua. Meidän täytyy tutkia Jeesuksen esimerkkiä ja yrittää jäljitellä häntä niin tarkasti kuin mahdollista. (Kol. 3:9, 10; 1. Piet. 2:21.) Vaivannäkö kuitenkin kannattaa. Kun kehitämme nöyryyttä, perhe-elämämme paranee, edistämme yksimielisyyttä seurakunnassa ja pystymme käyttämään sosiaalista mediaa rakentavalla tavalla. Kaikkein tärkeintä on se, että Jehova hyväksyy nöyrät ihmiset ja siunaa heitä.

LAULU 117 Hyvyyden kaunis ominaisuus

^ kpl 5 Elämme maailmassa, joka on täynnä ylpeitä ja itsekkäitä ihmisiä. Meidän täytyy pitää huolta siitä, ettei heidän asenteensa tartu meihin. Tässä kirjoituksessa käsitellään kolmea aluetta, joilla meidän tulisi varoa ajattelemasta itsestämme enempää kuin on tarpeen.

^ kpl 2 ILMAUSTEN SELITYS: Ylpeä ihminen on taipuvainen ajattelemaan itsestään liikaa ja toisista liian vähän. Hän on siis itsekäs. Sitä vastoin nöyrä ihminen on epäitsekäs. Nöyryys on sitä, ettei ole ylpeä eikä ylimielinen vaan vaatimaton.

^ kpl 56 KUVA: Vanhin, joka pitää puheita konventissa ja toimii valvojana järjestön rakennustyömaalla, ottaa myös johdon kenttäpalveluksessa ja osallistuu mielellään valtakunnansalin siivoukseen.