Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 TUTKITTAVA KIRJOITUS 33

Ylösnousemus kertoo Jumalan rakkaudesta, viisaudesta ja kärsivällisyydestä

Ylösnousemus kertoo Jumalan rakkaudesta, viisaudesta ja kärsivällisyydestä

”Jumala tulee herättämään kuolleista sekä ne, jotka ovat toimineet oikein, että ne, jotka eivät ole.” (APT. 24:15)

LAULU 151 Jehova kutsuu

ESITTELY *

1. Miksi Jehova loi elämää?

OLI aika, jolloin Jehova oli yksin. Hän ei silti ollut yksinäinen. Hän oli joka suhteessa täydellinen. Jehova kuitenkin halusi, että muutkin voisivat nauttia elämästä. Rakkaus sai hänet aloittamaan luomistyön. (Ps. 36:9; 1. Joh. 4:19.)

2. Millaisia tunteita Jehovan luomisteot herättivät Jeesuksessa ja enkeleissä?

2 Ensimmäiseksi Jehova loi itselleen työtoverin. Sen jälkeen tämän ensimmäisen Pojan välityksellä ”luotiin kaikki muu”, myös miljoonat henkiolennot (Kol. 1:16). Jeesus oli ”taitava työntekijä”, ja hän iloitsi siitä, että hän sai tehdä työtä Isänsä kanssa (Sananl. 8:30). Myös Jumalan enkelipojilla oli syytä iloon. He saivat seurata aitiopaikalta, kun Jehova ja Jeesus tekivät taivaan ja maan. Miten enkelit reagoivat? He ”puhkesivat ylistyshuutoihin”, kun maa luotiin, ja he epäilemättä ylistivät Jehovaa edelleen, kun hän jatkoi luomistyötään, joka huipentui ihmisen luomiseen (Job 38:7; Sananl. 8:31). Kaikki, mitä Jehova loi, kertoi hänen rakkaudestaan ja viisaudestaan (Ps. 104:24; Room. 1:20).

3. Minkä Jeesuksen lunastusuhri mahdollistaa, kuten 1. Korinttilaiskirjeen 15:21, 22 osoittaa?

3 Jehovan tarkoitus oli, että ihmiset eläisivät ikuisesti hänen luomansa kauniin maapallon päällä. Aadam ja Eeva kuitenkin kapinoivat rakastavaa Isäänsä vastaan, ja niin synti ja kuolema alkoivat varjostaa heidän ja heidän jälkeläistensä elämää (Room. 5:12). Mitä Jehova teki? Hän ilmoitti heti, miten hän pelastaisi ihmiskunnan (1. Moos.  3:15). Jehova lupasi järjestää lunnaat, joiden välityksellä Aadamin ja Eevan jälkeläisten olisi mahdollista vapautua synnistä ja kuolemasta. Lunnaiden ansiosta Jehova voisi antaa ikuisen elämän jokaiselle, joka päättäisi palvella häntä. (Joh. 3:16; Room. 6:23; lue 1. Korinttilaiskirjeen 15:21, 22.)

4. Mihin kysymyksiin tässä kirjoituksessa vastataan?

4 Jumalan lupaus ylösnousemuksesta herättää joitain kysymyksiä. Miten ylösnousemus todennäköisesti tapahtuu? Tunnistammeko läheisemme, kun heidät herätetään kuolleista? Millä tavoilla ylösnousemus tuo meille iloa? Miten sen ajatteleminen lisää arvostustamme Jehovan rakkautta, viisautta ja kärsivällisyyttä kohtaan? Näihin kysymyksiin vastataan tässä kirjoituksessa.

MITEN YLÖSNOUSEMUS TODENNÄKÖISESTI TAPAHTUU?

5. Miksi on järkevää uskoa, että kuolleet herätetään eloon järjestyksellisesti ja asteittain?

5 Kun Jehova herättää Poikansa välityksellä monia miljoonia kuolleita, kaikki eivät todennäköisesti saa ylösnousemusta samaan aikaan. Jos maapallon väestö kasvaisi räjähdysmäisesti, se voisi johtaa kaaokseen. Jehova ei tee mitään epäjärjestyksellisesti, sillä hän tietää, että on välttämätöntä ylläpitää järjestystä, jotta rauha säilyisi (1. Kor. 14:33). Jehova Jumala oli viisas ja kärsivällinen, kun hän Jeesuksen kanssa valmisti maan asteittain ihmisille sopivaksi asuinpaikaksi. Tuhatvuotisen hallituskauden aikana Jeesuskin ohjaa Harmageddonista elossa säilyneitä viisaasti ja kärsivällisesti, niin että nämä voivat järjestää maan päälle  olosuhteet, jotka ovat suotuisat kuolleista herätettäville.

Harmageddonista elossa säilyneet kertovat kuolleista herätetyille Jumalan valtakunnasta ja hänen normeistaan. (Ks. kpl 6.) *

6. Keitä Jehova herättää kuolleista Apostolien tekojen 24:15:n mukaan?

6 Tärkein tapa, jolla Harmageddonista elossa säilyneet auttavat kuolleista herätettäviä, on se, että he kertovat heille Jumalan valtakunnasta ja hänen normeistaan. Miksi tällaista apua tarvitaan? Suurin osa ylösnousemuksen saaneista on niitä, jotka eivät ole toimineet oikein. (Lue Apostolien tekojen 24:15.) Heidän on tehtävä paljon muutoksia, jotta he voisivat hyötyä Kristuksen lunnaista. Voimme vain kuvitella, miten iso työ on opettaa totuus Jehovasta miljoonille ihmisille, jotka eivät lainkaan tunne häntä. Opetetaanko jokaista henkilökohtaisesti samaan tapaan kuin nykyään pidetään raamattukursseja? Ohjataanko nämä uudet seurakuntiin ja valmennetaanko heidät opettamaan niitä, jotka saavat ylösnousemuksen heidän jälkeensä? Tämä jää nähtäväksi. Tiedämme kuitenkin, että Kristuksen tuhatvuotisen hallituskauden lopussa ”Jehovan tunteminen täyttää maan” (Jes. 11:9). Tuhatvuotiskausi tulee olemaan kiireistä mutta onnellista aikaa!

7. Miksi Jumalan palvelijat ovat empaattisia opettaessaan niitä, jotka on herätetty kuolleista?

7 Kristuksen tuhatvuotisen hallituskauden aikana kaikkien maan päällä elävien Jehovan palvelijoiden täytyy tehdä muutoksia miellyttääkseen Jehovaa. Siksi he ovat aidosti empaattisia, kun he auttavat kuolleista herätettyjä taistelemaan syntisiä taipumuksia vastaan ja elämään Jehovan normien mukaan (1. Piet. 3:8). Ylösnousemuksen saaneet haluavat epäilemättä palvoa Jehovaa yhdessä hänen nöyrien palvelijoidensa kanssa, jotka ”työskentelevät – – omaksi pelastuksekseen” (Fil. 2:12).

TUNNISTAMMEKO NE, JOTKA HERÄTETÄÄN KUOLLEISTA?

8. Miksi on järkevää päätellä, että kuolleista herätettävät läheiset voidaan tunnistaa?

8 On monia syitä päätellä, että ne, jotka ottavat vastaan kuolleista herätettäviä läheisiään, tunnistavat heidät. Aiemmin tapahtuneiden ylösnousemusten perusteella näyttää siltä, että kun Jehova luo ihmiset uudelleen, he näyttävät samalta ja puhuvat ja ajattelevat samalla tavalla kuin vähän ennen kuolemaansa. Jeesus vertasi kuolemaa uneen ja ylösnousemusta siihen, että joku herätetään unesta (Matt. 9:18, 24; Joh. 11:11–13). Ihminen, joka herätetään unesta, näyttää ja kuulostaa samalta kuin ennen nukahtamistaan, ja hänen muistinsakin on ennallaan. Esimerkiksi Lasarus oli ollut kuolleena neljä päivää, ja hänen ruumiinsa oli alkanut mädäntyä. Kun Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista, hänen sisarensa kuitenkin tunnistivat hänet heti ja hän selvästi muisti heidät. (Joh. 11:38–44; 12:1, 2.)

9. Miksi kuolleista herätettävät eivät palaa eloon mieleltään ja ruumiiltaan täydellisinä?

9 Jehova lupaa, ettei kukaan Kristuksen hallinnon alaisuudessa elävä sano: ”Minä olen sairas.” (Jes. 33:24; Room. 6:7.) Kuolleista herätettäville luodaan siis uusi, terve ruumis, mutta he eivät silti ole heti täydellisiä. Jos he olisivat, heidän läheisensä eivät ehkä tunnistaisi heitä. Koko ihmiskunnasta tulee ilmeisesti täydellinen vähitellen Kristuksen tuhatvuotisen hallituskauden aikana. Jeesus antaa valtakunnan takaisin Isälleen vasta tuhannen  vuoden lopussa. Valtakunta on silloin saanut työnsä päätökseen, myös kohottanut ihmiskunnan täydellisyyteen. (1. Kor. 15:24–28; Ilm. 20:1–3.)

MILLÄ TAVOILLA YLÖSNOUSEMUS TUO ILOA?

10. Miten ylösnousemus tulee vaikuttamaan sinuun?

10 Kuvittele, miltä sinusta tuntuu ottaa vastaan kuolleita läheisiäsi. Nauratko tai itketkö ilosta? Laulatko ylistyslauluja Jehovalle? Varmaa on, että tunnet syvää rakkautta huolehtivaa Isääsi ja hänen epäitsekästä Poikaansa kohtaan, koska he antavat tämän upean lahjan, ylösnousemuksen.

11. Mitä tapahtuu niille, jotka alkavat elää Jumalan oikeudenmukaisten normien mukaan, kuten Johanneksen 5:28, 29 osoittaa?

11 Kuolleista herätetyt tuntevat syvää iloa, kun he riisuvat pois vanhan persoonallisuutensa ja alkavat elää Jumalan oikeudenmukaisten normien mukaan. Ne jotka tekevät tällaisia muutoksia, saavat ”elämän ylösnousemuksen”. Toisaalta niiden, jotka kapinoivat Jumalaa vastaan, ei anneta rikkoa paratiisin rauhaa. (Jes. 65:20; lue Johanneksen 5:28, 29.)

12. Miten Jehova siunaa kaikkia maan päällä eläviä?

12 Jumalan valtakunnan hallinnon alaisuudessa kaikki hänen palvelijansa näkevät, että Sananlaskujen 10:22 pitää paikkansa: ”Jehovan siunaus tekee rikkaaksi, eikä se tuo mukanaan mitään tuskaa.” Kun Jehovan henki vaikuttaa hänen palvelijoihinsa, heistä tulee hengellisesti rikkaita, toisin sanoen he muuttuvat yhä enemmän Kristuksen kaltaisiksi ja pääsevät aina vain lähemmäs täydellisyyttä (Joh. 13:15–17; Ef. 4:23, 24). Heistä tulee joka päivä entistä terveempiä, vahvempia ja parempia ihmisiä. Elämä on silloin todella onnellista! (Job 33:25.) Entä miten ylösnousemuksen ajatteleminen auttaa meitä nyt?

ARVOSTA JEHOVAN RAKKAUTTA

13. Miten hyvin Jehova psalmin 139:1–4 mukaan tuntee meidät, ja miten ylösnousemus vahvistaa tämän?

13 Kuten edellä todettiin, Jehova palauttaa kuolleista herätettäville heidän muistonsa ja yksilölliset luonteenpiirteensä. Hän siis rakastaa meitä niin paljon, että hän huomaa ja muistaa kaiken, mitä ajattelemme, tunnemme, sanomme ja teemme. Hän voi tarvittaessa herättää meidät kuolleista ja palauttaa meille muistomme, asenteemme ja luonteenpiirteemme. Kuningas Daavid tiesi, miten kiinnostunut Jehova on kaikista ihmisistä. (Lue psalmi 139:1–4.) Miten sen ymmärtäminen, kuinka hyvin Jehova tuntee meidät, vaikuttaa meihin nyt?

14. Miten sen tietäminen, että Jehova tuntee meidät hyvin, vaikuttaa meihin?

14 Voimme olla levollisella mielellä, koska tiedämme, miten hyvin Jehova tuntee meidät. Hän on syvästi kiinnostunut meistä ja pitää suuressa arvossa ominaisuuksia, jotka tekevät meistä ainutlaatuisia. Jehova muistaa kaiken kokemamme, joka on muovannut meitä. Tämä on erittäin rohkaisevaa. Meidän ei koskaan tarvitse tuntea olevamme yksin. Jehova on vierellämme jokaisen päivän jokaisena hetkenä, ja hän on aina valmis auttamaan meitä. (2. Aik. 16:9.)

ARVOSTA JEHOVAN VIISAUTTA

15. Miten ylösnousemus todistaa Jehovan viisaudesta?

15 Kuolemanpelko on voimakas ase. Ihmiset, joita Saatana ohjailee, painostavat  sen avulla toisia pettämään ystävänsä tai tinkimään vakaumuksestaan. Meitä ei kuitenkaan voida pakottaa tekemään mitään tällaista. Tiedämme, että jos vihollisemme surmaavat meidät, Jehova voi herättää meidät jälleen eloon. (Ilm. 2:10.) Olemme varmoja siitä, ettei mikään, mitä he tekevät, voi murtaa suhdettamme Jehovaan (Room. 8:35–39). Jehova on osoittanut huomattavaa viisautta antaessaan meille toivon ylösnousemuksesta. Sen avulla hän on vienyt Saatanalta yhden tämän tehokkaimmista aseista ja antanut meille rohkeutta pysyä uskollisena hänelle.

Osoittavatko valintamme, että luotamme Jehovan lupaukseen huolehtia aineellisista tarpeistamme? (Ks. kpl 16.) *

16. Mitä voit kysyä itseltäsi, ja miten vastauksesi auttavat sinua näkemään, kuinka paljon luotat Jehovaan?

16 Olisitko valmis uskomaan elämäsi Jehovan käsiin, jos viholliset pelottelisivat sinua kuolemalla? Mistä sen voi tietää? Voisit kysyä itseltäsi: näkyykö päivittäin tekemistäni pienistä ratkaisuista, että luotan Jehovaan? (Luuk. 16:10.) Tai voisit miettiä: todistaako elämäntapani, että uskon Jehovan lupaukseen huolehtia aineellisista tarpeistani, jos asetan hänen valtakuntansa ensimmäiseksi elämässäni? (Matt. 6:31–33.) Jos vastaat näihin kysymyksiin myöntävästi, osoitat luottavasi Jehovaan. Silloin olet valmis kohtaamaan minkä tahansa eteesi tulevan koettelemuksen. (Sananl. 3:5, 6.)

ARVOSTA JEHOVAN KÄRSIVÄLLISYYTTÄ

17. a) Miten ylösnousemus osoittaa, että Jehova on kärsivällinen? b) Miten voimme osoittaa arvostavamme Jehovan kärsivällisyyttä?

17 Jehova on päättänyt, minä päivänä ja hetkenä hän tekee lopun tästä vanhasta maailmasta (Matt. 24:36). Hän ei tule kärsimättömäksi ja toimi ennen tuota hetkeä. Jehova haluaa kovasti herättää kuolleet eloon, mutta hän on kärsivällinen (Job 14:14, 15). Hän odottaa, kunnes on oikea aika herättää heidät (Joh. 5:28). Meillä on hyvät syyt arvostaa Jehovan kärsivällisyyttä. Sen ansiosta monilla ihmisillä, myös meillä, on ollut aikaa katua sitä, ettemme ole toimineet hänen tahtonsa mukaan (2. Piet. 3:9). Jehova haluaa, että mahdollisimman monet voisivat elää ikuisesti. Miten sitten voimme osoittaa arvostavamme hänen kärsivällisyyttään? Etsimme ahkerasti ”niitä, joilla on oikean asenteen vuoksi mahdollisuus saada ikuinen elämä”, ja autamme  heitä rakastamaan ja palvelemaan Jehovaa (Apt. 13:48). Silloin hekin voivat meidän tavallamme hyötyä Jehovan kärsivällisyydestä.

18. Miksi meidän tulee olla kärsivällisiä toisia kohtaan?

18 Jehova on niin kärsivällinen, että hän odottaa meiltä täydellisyyttä vasta tuhatvuotiskauden lopussa. Siihen asti hän on valmis antamaan meille syntimme anteeksi. Meidänkin tulee siksi etsiä hyvää toisista ja osoittaa kärsivällisyyttä heitä kohtaan. Eräs sisar kertoo, että hänen miehensä alkoi saada vaikeita paniikkikohtauksia ja lakkasi käymästä kokouksissa. Hän sanoo: ”Se oli minulle hyvin tuskallista. Perheemme tulevaisuudensuunnitelmat murenivat.” Sisar kuitenkin osoitti jatkuvasti rakkautta ja kärsivällisyyttä miestään kohtaan. Hän luotti Jehovaan eikä koskaan luovuttanut. Jehovan tavoin hän katsoi ongelmien yli ja keskittyi miehensä hyviin puoliin. Hän kertoo: ”Miehelläni on hienoja ominaisuuksia, ja hän tekee parhaansa. Hän on pikku hiljaa toipumassa.” Meidän on tärkeää olla kärsivällisiä niitä perheenjäseniä ja seurakuntaan kuuluvia kohtaan, jotka yrittävät voittaa vaikeita haasteita.

19. Mitä meidän pitäisi tehdä nyt?

19 Jeesus ja enkelit iloitsivat, kun maa luotiin. Voimme vain kuvitella, miten iloisia he ovat nähdessään maapallon täynnä täydellisiä ihmisiä, jotka rakastavat ja palvelevat Jehovaa. Iloa tuntevat varmasti myös ne, jotka hallitsevat taivaassa Kristuksen kanssa, kun he näkevät, miten ihmiskunta hyötyy heidän työstään (Ilm. 4:4, 9–11; 5:9, 10). Kuinka mahtavaa onkaan olla elossa, kun sairauksia, surua ja kuolemaa ei enää ole ja tuskan kyyneleet vaihtuvat ilon kyyneliin! (Ilm. 21:4.) Ennen kuin tuo aika koittaa, jäljittele rakastavaa, viisasta ja kärsivällistä Isääsi. Näin voit säilyttää ilosi, kohtaatpa millaisia koettelemuksia tahansa (Jaak. 1:2–4). Voimme olla hyvin kiitollisia siitä, että Jehova on luvannut herättää kuolleet jälleen eloon (Apt. 24:15).

LAULU 141 Elämän ihme

^ kpl 5 Jehova on rakastava, viisas ja kärsivällinen Isä. Nämä ominaisuudet ovat nähtävissä paitsi siinä, miten hän on luonut kaiken, myös siinä, että hän on luvannut herättää kuolleet jälleen eloon. Tässä kirjoituksessa keskitytään kysymyksiin, joita meillä voi olla ylösnousemuksesta. Lisäksi kerrotaan, miten me voimme osoittaa arvostavamme Jehovan rakkautta, viisautta ja kärsivällisyyttä.

^ kpl 59 KUVA: Intiaanimies, joka on kuollut satoja vuosia aikaisemmin, herätetään kuolleista Kristuksen tuhatvuotisella hallituskaudella. Harmageddonista elossa säilynyt veli opettaa hänelle, mitä hänen täytyy tehdä hyötyäkseen Kristuksen lunnaista.

^ kpl 61 KUVA: Veli kertoo työnantajalleen, että hän ei voi tehdä ylitöitä tiettyinä viikonpäivinä, koska hän käyttää useina iltoina aikaa Jehovan palvelukseen. Tiukan paikan tullen hän voi kuitenkin tehdä enemmän työtä jonain muuna aikana.