Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Älä arvioi toisia ulkoisten seikkojen perusteella

Älä arvioi toisia ulkoisten seikkojen perusteella

”Älkää enää tuomitko ulkonäön mukaan, vaan tuomitkaa vanhurskas tuomio.” (JOH. 7:24)

LAULUT: 142, 123

1. Mitä Jesaja ennusti Jeesuksesta, ja miksi se on rohkaisevaa?

JESAJAN profetia Jeesuksesta Kristuksesta rohkaisee meitä ja antaa meille toivoa. Jesaja ennusti, että Jeesus ”ei – – tuomitse vain silmillään näkemänsä mukaan eikä ojenna pelkästään korvillaan kuulemansa mukaan”. Hän tulisi ”tuomitsemaan alhaiset vanhurskaasti”. (Jes. 11:3, 4.) Tämä on rohkaisevaa, koska elämme maailmassa, joka on täynnä syrjintää ja ennakkoluuloisuutta. Me tarvitsemme täydellistä tuomaria, joka ei koskaan arvioi eikä tuomitse meitä ulkoisten seikkojen perusteella.

2. Minkä neuvon Jeesus antoi, ja mitä tässä kirjoituksessa tarkastellaan?

2 Muodostamme joka päivä mielipiteitä toisista ihmisistä. Koska olemme epätäydellisiä, meillä ei ole täydellistä arviointikykyä kuten Jeesuksella. Meihin vaikuttaa helposti se, mitä näemme silmillämme. Kun Jeesus oli maan päällä, hän kuitenkin neuvoi: ”Älkää enää tuomitko ulkonäön mukaan, vaan tuomitkaa vanhurskas tuomio.” (Joh. 7:24.) Jeesus siis haluaa meidän noudattavan hänen esimerkkiään eikä arvioivan toisia ulkoisten seikkojen perusteella. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme kolmea tekijää, jotka voisivat helposti vaikuttaa  näkemykseemme toisista ihmisistä. Ne ovat etninen tausta, varallisuus ja ikä. Lisäksi pohdimme sitä, miten voimme käytännössä noudattaa Jeesuksen neuvoa.

KANSALLISUUS JA ETNINEN TAUSTA

3, 4. a) Mikä johti siihen, että Pietarin näkemys ei-juutalaisista muuttui? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.) b) Minkä uuden totuuden Jehova auttoi Pietaria ymmärtämään?

3 Kuvittele, millaisia ajatuksia Pietarin mielessä risteili, kun hänet kutsuttiin Kesareaan ei-juutalaisen Corneliuksen kotiin (Apt. 10:17–29). Muiden aikansa juutalaisten tavoin Pietari oli pienestä pitäen oppinut ajattelemaan, että ei-juutalaiset olivat epäpuhtaita. Sittemmin hänelle oli kuitenkin tapahtunut jotain, mikä oli muuttanut hänen näkemystään. Hän oli esimerkiksi saanut yliluonnollisen näyn (Apt. 10:9–16). Näyssä hänen eteensä laskeutui lakanan kaltainen astia, jossa oli epäpuhtaita eläimiä. Sitten taivaasta kuului ääni, joka sanoi: ”Nouse, Pietari, teurasta ja syö!” Pietari kieltäytyi päättäväisesti. Sitten ääni sanoi: ”Älä sinä enää kutsu saastaiseksi sitä, minkä Jumala on puhdistanut.” Näyn jälkeen Pietari oli ymmällään. Hän ei ymmärtänyt, mitä ääni sanoi hänelle. Juuri silloin paikalle tuli Corneliuksen sanansaattajia. Pyhä henki kehotti Pietaria lähtemään sanansaattajien mukaan, ja hän meni heidän kanssaan Corneliuksen kotiin.

4 Jos Pietari olisi arvioinut tilannetta pelkästään ulkoisten seikkojen perusteella, hän ei olisi koskaan mennyt Corneliuksen taloon. Juutalaiset eivät nimittäin astuneet jalallakaan ei-juutalaisten kotiin. Miksi Pietari sitten meni? Vaikka hänellä oli ennakkoluuloja, hänen saamansa näky ja pyhän hengen ohjaus olivat vaikuttaneet häneen syvästi. Cornelius kertoi Pietarille, mitä hänelle oli tapahtunut. Pietaria epäilemättä kosketti se, mitä hän kuuli, ja hän julisti: ”Tosiaankin minä havaitsen, että Jumala ei ole puolueellinen, vaan jokaisessa kansakunnassa se, joka pelkää häntä ja toteuttaa vanhurskautta, on hänelle otollinen.” (Apt. 10:34, 35.) Tämä oli Pietarille innostava uusi ajatus, ja tällä totuudella tulisi olemaan kauaskantoiset vaikutukset kaikkiin kristittyihin.

5. a) Mitä Jehova haluaa kaikkien kristittyjen ymmärtävän? b) Millaisia asenteita meillä voi olla, vaikka olemmekin oppineet totuuden?

5 Jehova auttoi Pietarin välityksellä kaikkia kristittyjä ymmärtämään, että hän ei ole puolueellinen. Ihmisen etninen tausta, kansallisuus, heimo tai kieli ei ratkaise sitä, miten Jumala suhtautuu häneen. Jumala hyväksyy kenet tahansa miehen tai naisen, joka pelkää häntä ja toimii oikein. (Gal. 3:26–28; Ilm. 7:9, 10.) Tämä on varmasti sinulle tuttu tosiasia. Mutta entä jos olet kasvanut sellaisessa maassa tai kodissa, jota leimaavat ennakkoluulot? Voit pitää itseäsi puolueettomana, mutta voisiko olla niin, että syvällä sisimmässäsi on edelleen jonkinlaisia ennakkoluuloja? Jopa Pietari, joka auttoi toisia näkemään, että Jehova on puolueeton, toimi myöhemmin ennakkoluuloisesti (Gal. 2:11–14). Miten voimme noudattaa Jeesuksen neuvoa ja lakata ”tuomitsemasta ulkonäön mukaan”?

6. a) Mikä voi auttaa meitä pääsemään eroon ennakkoluuloista? b) Mitä erään veljen raportti paljasti hänestä?

6 Saadaksemme selville, onko meillä jonkinlaisia ennakkoluuloja, meidän on syytä tutkia itseämme huolellisesti Jumalan sanan valossa (Ps. 119:105). Voisimme  myös kysyä joltakin luotettavalta ystävältämme, onko hän huomannut meissä ennakkoluuloisuutta (Gal. 2:11, 14). Tällaiset asenteet saattavat olla niin syvällä, ettemme itse tiedosta niitä. Tätä havainnollistaa erään vastuullisen veljen kirjoittama raportti, joka koski kokoaikaisessa palveluksessa olevaa ahkeraa pariskuntaa. Aviomies kuului etniseen vähemmistöön, jota monet halveksivat. Veli mainitsi raportissaan aviomiehestä monia hyviä piirteitä, mutta sanoi lopuksi: ”Vaikka hän kuuluu – – [tähän kansaan], hän auttaa käytöksellään ja elämäntavallaan toisia ymmärtämään, ettei – – [tähän kansaan] kuuluminen välttämättä tarkoita epäsiisteyttä ja huonon elämän viettämistä, mikä on tyypillistä monille – – [tällaista] syntyperää oleville.” Mitä opimme tästä? Onpa meillä Jehovan järjestössä millaisia vastuita tahansa, meidän tulee tutkia itseämme huolellisesti ja ottaa nöyrästi vastaan apua, jotta voisimme tunnistaa sisällämme piilevän vähäisenkin ennakkoluuloisuuden. Mitä muuta voimme tehdä?

7. Miten voimme osoittaa, että avarramme sydäntämme?

7 Jos avarramme sydäntämme, annamme rakkauden tulla ennakkoluuloisuuden tilalle (2. Kor. 6:11–13). Onko sinulla tapana olla läheisesti tekemisissä vain sellaisten kanssa, jotka kuuluvat samaan etniseen ryhmään, kansallisuuteen, heimoon tai kieliryhmään kuin sinä? Jos on, pyri avartumaan. Voisit ehkä pyytää joitakuita, joilla on erilainen tausta kuin sinulla, kanssasi kenttäpalvelukseen tai kotiisi syömään tai muuten viettämään aikaa yhdessä (Apt. 16:14, 15). Kun toimit näin, sydämesi täyttyy rakkaudella eikä tilaa jää ennakkoluuloille. Seuraavaksi tarkastelemme toista ulkoista seikkaa, joka saattaisi vaikuttaa arvioomme toisista ihmisistä.

VARALLISUUS

8. Millainen neuvo 3. Mooseksen kirjan 19:15:ssä annetaan rikkaisiin ja köyhiin suhtautumisesta?

8 Näkemykseemme toisista ihmisistä voi vaikuttaa myös se, ovatko he rikkaita vai köyhiä. 3. Mooseksen kirjan 19:15:ssä sanotaan: ”Et saa kohdella alhaista puolueellisesti etkä saa pitää huomattavaa henkilöä parempana. Sinun tulee tuomita lähimmäisesi oikeudenmukaisesti.” Miten ihmisen varallisuus voisi vaikuttaa siihen, miten suhtaudumme häneen?

9. Minkä surullisen tosiasian Salomo kirjoitti muistiin, ja mitä se opettaa meille?

9 Pyhä henki sai Salomon kirjoittamaan muistiin surullisen tosiasian meistä epätäydellisistä ihmisistä. Hän totesi Sananlaskujen 14:20:ssä: ”Vähävarainen on jopa lähimmäisensä vihan kohteena, mutta rikkaalla on paljon ystäviä.” Mitä tämä sananlasku opettaa meille? Jos emme ole tarkkoja, voisimme pyrkiä ystävystymään varakkaiden veljien ja sisarten kanssa ja jättää huomiotta ne, jotka ovat köyhempiä. Miksi on vaarallista arvioida toisia heidän varallisuutensa perusteella?

10. Mihin ongelmaan Jaakob kiinnitti huomiota?

10 Jos suhtautumisemme veljiin ja sisariin määräytyisi sen mukaan, miten varakkaita he ovat, voisimme aiheuttaa seurakunnassa luokkaeroja. Näin tapahtui joissakin ensimmäisen vuosisadan seurakunnissa, ja opetuslapsi Jaakob kiinnitti huomiota tähän ongelmaan. (Lue Jaakobin kirjeen 2:1–4.) Emme missään tapauksessa halua, että tällainen ajattelu turmelisi nykyisiä seurakuntiamme. Miten voimme välttää arvioimasta ihmisiä sen perusteella, mitä he omistavat?

11. Vaikuttaako ihmisen varallisuus siihen, miten läheinen suhde hänellä on Jehovaan? Selitä.

 11 Meidän tulee nähdä veljemme samalla tavalla kuin Jehova näkee heidät. Rikkaus tai köyhyys ei ole syy, jonka vuoksi Jehova pitää jotakuta arvokkaana. Suhteemme Jehovaan ei riipu siitä, mitä omistamme tai mitä emme omista. Vaikka Jeesus sanoi, että ”rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan”, hän ei sanonut sen olevan mahdotonta (Matt. 19:23). Toisaalta Jeesus sanoi: ”Onnellisia olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta.” (Luuk. 6:20.) Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että kaikki köyhät ihmiset olisivat kuunnelleet Jeesusta ja saaneet erikoissiunauksia. Monet köyhät eivät seuranneet häntä. Ihmisen varallisuudesta ei yksinkertaisesti voi päätellä, millainen suhde hänellä on Jehovaan.

12. Mitä ohjeita Raamatussa on rikkaille ja köyhille?

12 Jotkut Jehovan palvelijat ovat rikkaita ja jotkut köyhiä, mutta he kaikki rakastavat Jehovaa ja palvelevat häntä koko sydämestään. Raamattu neuvoo niitä, jotka ovat rikkaita, että he ”eivät panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan”. (Lue 1. Timoteuksen kirjeen 6:17–19.) Samalla Raamattu kehottaa kaikkia Jumalan palvelijoita, niin rikkaita kuin köyhiäkin, varomaan rakkautta rahaan (1. Tim. 6:9, 10). Kun katselemme veljiämme avoimin silmin, Jehovan tavalla, emme arvioi heitä heidän aineellisen omaisuutensa perusteella. Entä ihmisen ikä? Onko se järkevä arviontiperuste?

IKÄ

13. Mitä Raamattu opettaa iäkkäiden kunnioittamisesta?

13 Raamattu neuvoo toistuvasti kunnioittamaan iäkkäitä. 3. Mooseksen kirjan 19:32:ssa kehotetaan: ”Sinun tulee nousta harmaahapsisen edessä, ja sinun on otettava vanhus huomioon, ja sinun on pelättävä Jumalaasi.” Sananlaskujen 16:31:ssä sanotaan, että ”harmaapäisyys on kauneuden kruunu, kun se saadaan vanhurskauden tiellä”. Paavali neuvoi Timoteusta, ettei hänen tullut arvostella ankarasti vanhempia miehiä vaan kohdella heitä kuin isiä (1. Tim. 5:1, 2). Vaikka Timoteuksella oli jonkin verran valtaa iäkkäisiin veljiin, hänen piti olla aina myötätuntoinen ja kunnioittava heitä kohtaan.

14. Milloin meidän voisi olla tarpeen oikaista ihmistä, joka on meitä iäkkäämpi?

14 Miten pitkälle iäkkäiden kunnioittamisessa pitäisi mennä? Olisiko meidän esimerkiksi syytä katsoa läpi sormien sitä, että joku iäkäs tekee tahallaan syntiä tai kannustaa muita toimimaan tavalla, joka ei miellytä Jehovaa? Jehova ei ajattele, että ikä oikeuttaisi tekemään tahallista syntiä. Jesajan 65:20:ssä on seuraava periaate: ”Syntinen tullaan satavuotiaanakin kiroamaan.” Samanlainen periaate ilmenee Hesekielin näystä (Hes. 9:5–7). Kaikkein tärkeintä on siis se, että kunnioitamme aina ”Ikiaikaista”, Jehova Jumalaa (Dan. 7:9, 10, 13, 14). Tällöin emme pelkää oikaista ihmistä, joka tarvitsee neuvoja, olipa hän minkä ikäinen tahansa (Gal. 6:1).

Kunnioitatko nuoria veljiä? (Ks. kpl 15.)

15. Mitä Paavalin sanat opettavat nuorten veljien kunnioittamisesta?

15 Entä miten meidän pitäisi suhtautua seurakunnan nuoriin veljiin? Paavali kirjoitti Timoteukselle: ”Älköön kukaan koskaan halveksiko nuoruuttasi. Päinvastoin tule uskollisten esimerkiksi puhumisessa, käytöksessä, rakkaudessa, uskossa, siveellisessä puhtaudessa.” (1. Tim. 4:12.) Kun Paavali kirjoitti nämä sanat, Timoteus oli ehkä vähän yli 30-vuotias ja Paavali oli uskonut hänelle hyvin vastuullisia  tehtäviä. Emme tiedä, mikä oli syynä Paavalin esittämään ajatukseen, mutta opetus on selvä. Meidän ei pidä arvioida nuoria veljiä pelkästään heidän ikänsä perusteella. On hyvä muistaa, että kun Jeesus oli vähän yli 30-vuotias, hän oli jo suorittanut koko maanpäällisen palveluksensa.

16, 17. a) Miten vanhimmat ratkaisevat, voidaanko veljeä suositella avustavaksi palvelijaksi tai vanhimmaksi? b) Miten henkilökohtaiset mielipiteet tai paikalliset tavat voisivat olla ristiriidassa Raamatun kanssa?

16 Joissakin kulttuureissa nuoria miehiä usein vähätellään. Niinpä seurakunnan vanhimmat kenties epäröivät suositella päteviä nuoria veljiä avustaviksi palvelijoiksi tai vanhimmiksi. Raamatussa ei kuitenkaan missään sanota, että veljen pitää saavuttaa jokin vähimmäisikä, ennen kuin häntä voidaan suositella avustavaksi palvelijaksi tai vanhimmaksi (1. Tim. 3:1–10, 12, 13; Tit. 1:5–9). Jos vanhin tekee kulttuurinsa vuoksi tästä asiasta säännön, hän ei toimi Raamatun mukaan. Henkilökohtaiset mielipiteet ja paikalliset tavat eivät saa sanella sitä, millä tavalla nuoria miehiä arvioidaan, vaan mittapuuna tulee olla Jumalan sana (2. Tim. 3:16, 17).

17 Jos vanhimmat antavat Raamatun periaatteiden sijasta kulttuurin ohjata ajatteluaan, kaikille päteville veljille ei ehkä anneta palvelustehtäviä. Eräässä maassa muuan pätevä avustava palvelija huolehti hyvin seurakunnassa saamistaan vastuullisista tehtävistä. Vaikka vanhimmat olivat yhtä mieltä siitä, että tämä nuori veli täytti Raamatussa olevat vanhimman pätevyysvaatimukset kohtuullisessa määrin, häntä ei suositeltu tähän tehtävään. Jotkut iäkkäät vanhimmat sanoivat, että hän oli vanhimmaksi liian nuoren näköinen. Ikävä kyllä veljen ulkonäköä pidettiin esteenä nimitykselle. Vaikka tämä on vain yksi tapaus, tällainen ajattelu näyttää olevan yleistä monissa osissa maailmaa. Meidän on hyvin tärkeää tukeutua Raamattuun pikemminkin kuin kulttuuriimme tai omiin mielipiteisiimme. Näin tottelemme Jeesusta emmekä arvioi toisia ulkoisten seikkojen perusteella.

”TUOMITKAA VANHURSKAS TUOMIO”

18, 19. Mikä auttaa meitä suhtautumaan toisiin Jehovan tavalla?

18 Epätäydellisyydestämme huolimatta voimme oppia suhtautumaan toisiin puolueettomasti niin kuin Jehova suhtautuu (Apt. 10:34, 35). Meidän täytyy kuitenkin jatkuvasti kiinnittää huomiota Jumalan sanan muistutuksiin. Kun noudatamme niitä, pystymme yhä paremmin tottelemaan Jeesuksen neuvoa ”Älkää enää tuomitko ulkonäön mukaan” (Joh. 7:24).

19 Pian kuninkaamme Jeesus Kristus tuomitsee koko ihmiskunnan, ei silmillään näkemänsä ja korvillaan kuulemansa mukaan, vaan oikeudenmukaisesti (Jes. 11:3, 4). Odotamme innolla tätä suurenmoista aikaa!