Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Lukijoiden kysymyksiä

Lukijoiden kysymyksiä

Miksi Matteuksen ja Luukkaan kertomukset Jeesuksen syntymästä ja lapsuudesta eroavat toisistaan?

Matteuksen kertomus Jeesuksen syntymästä ja lapsuudesta eroaa jossain määrin Luukkaan kertomuksesta, koska nämä evankeliuminkirjoittajat kertovat tapahtumat eri näkökulmista.

Matteuksen kertomus keskittyy asioihin, jotka liittyvät Joosefiin. Siinä kuvaillaan esimerkiksi seuraavia tapahtumia: Joosef hämmästyy, kun hän kuulee Marian raskaudesta. Enkeli selittää tilanteen Joosefille unessa, ja Joosef toimii saamiensa ohjeiden mukaan. (Matt. 1:19–25.) Hän näkee unen, jossa enkeli kehottaa häntä pakenemaan Egyptiin. Joosef pakenee perheensä kanssa. Myöhemmin hän näkee unen, jossa enkeli käskee häntä palaamaan Israeliin. Joosef palaa perheineen kotimaahansa ja päättää asettua Nasaretiin. (Matt. 2:13, 14, 19–23.) Matteuksen evankeliumin kahdessa ensimmäisessä luvussa Joosefin nimi mainitaan kahdeksan kertaa mutta Marian nimi ainoastaan neljä kertaa.

Luukkaan kertomus taas keskittyy enemmän Mariaan. Siinä kerrotaan enkeli Gabrielin vierailusta Marian luona, Marian käynnistä sukulaisensa Elisabetin luona ja Marian Jehovaa ylistävistä sanoista (Luuk. 1:26–56). Luukas mainitsee myös, mitä Simeon sanoi Marialle Jeesuksen tulevista kärsimyksistä. Kun Luukas kertoo 12-vuotiaan Jeesuksen ja hänen perheensä käynnistä temppelissä, hän lainaa Marian sanoja, ei Joosefin. Luukas lisää, että Maria oli syvästi vaikuttunut kaikista näistä tapahtumista. (Luuk. 2:19, 34, 35, 48, 51.) Luukkaan evankeliumin kahdessa ensimmäisessä luvussa Marian nimi mainitaan 12 kertaa mutta Joosefin nimi vain 3 kertaa. Matteus siis kuvailee enemmän Joosefin huolenaiheita ja toimintaa, kun taas Luukas kertoo enemmän Marian osuudesta ja hänen kokemuksistaan.

Myös näiden evankeliuminkirjoittajien muistiinmerkitsemät sukuluettelot eroavat toisistaan. Matteus seuraa Jeesuksen polveutumista Joosefin puolelta. Hän osoittaa evankeliumissaan, että koska Joosef oli kuningas Daavidin jälkeläinen Daavidin pojan Salomon kautta, Jeesus oli Joosefin ottopoikana Daavidin kuninkuuden laillinen perijä (Matt. 1:6, 16). Luukas puolestaan seuraa Jeesuksen polveutumista Marian kautta. Hän osoittaa, että koska Maria oli kuningas Daavidin jälkeläinen Daavidin pojan Natanin kautta, Jeesus oli Daavidin kuninkuuden luonnollinen perijä ”lihan mukaan”. (Room. 1:3; Luuk. 3:31.) Mutta miksi Luukas ei mainitse sukuluettelossa, että Maria oli Heelin tytär? Koska virallisiin sukuluetteloihin kirjattiin yleensä vain suvun miehet. Niinpä kun Luukas sanoi Joosefin olevan Heelin poika, ihmiset ymmärsivät, että Joosef oli Heelin vävy. (Luuk. 3:23.)

Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa olevat sukuluettelot todistavat selvästi, että Jeesus oli ennustettu Messias. Todellisuudessa Jeesuksen syntyperä tunnettiin niin hyvin, etteivät edes fariseukset ja saddukeukset voineet kiistää sitä. Sekä Matteuksen että Luukkaan muistiinmerkitsemät tiedot Jeesuksen syntyperästä lujittavat uskoamme ja todistavat Jumalan lupausten paikkansapitävyydestä.