Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Miksi on tarpeen valmentaa toisia?

Miksi on tarpeen valmentaa toisia?

”Hyvää opetusta minä olen antava teille.” (SANANL. 4:2)

LAULUT: 93, 96

1, 2. Miksi meidän on tarpeen valmentaa toisia teokraattisiin tehtäviin?

VALTAKUNNAN hyvän uutisen saarnaaminen oli Jeesuksen päätehtävä. Hän kuitenkin käytti aikaa myös toisten valmentamiseen paimeniksi ja opettajiksi (Matt. 10:5–7). Vaikka Filippos oli kiireinen evankelista, hän epäilemättä auttoi neljää tytärtään tulemaan taitaviksi Raamatun totuuden opetustyössä (Apt. 21:8, 9). Kuinka tärkeää tällainen valmennus on nykyään?

2 Niiden määrä, jotka omaksuvat hyvän uutisen, kasvaa maailmanlaajuisesti koko ajan. Uusien täytyy ymmärtää ennen kastettaan, miten tärkeää on tutkia Raamattua henkilökohtaisesti. Heitä täytyy myös valmentaa saarnaamaan hyvää uutista toisille ja opettamaan heille totuus. Seurakuntiemme yhteydessä olevat veljet tarvitsevat rohkaisua voidakseen aikanaan pätevöityä avustaviksi palvelijoiksi tai vanhimmiksi. ”Hyvän opetuksen” avulla kypsät kristityt voivat auttaa uusia edistymään hengellisesti (Sananl. 4:2).

AUTA UUSIA SAAMAAN VOIMAA JA VIISAUTTA RAAMATUSTA

3, 4. a) Millä tavoin Paavali liitti Raamatun tutkimisen menestykselliseen palvelukseen? b) Mitä meidän täytyy itse tehdä ennen kuin kannustamme oppilaitamme tutkimaan Raamattua henkilökohtaisesti?

3 Kuinka tärkeää on tutkia Raamattua henkilökohtaisesti? Apostoli Paavali vastaa tähän Kolossan kristityille osoittamissaan sanoissa. Hän kirjoitti: ”Emme – – ole lakanneet rukoilemasta teidän puolestanne ja pyytämästä, että täyttyisitte hänen [Jumalan] tahtonsa täsmällisellä tuntemuksella kaikessa viisaudessa ja hengellisessä käsityskyvyssä vaeltaaksenne Jehovan arvon mukaisesti, jotta voisitte täysin miellyttää häntä kantaessanne jatkuvasti hedelmää kaikessa hyvässä työssä ja kasvaessanne Jumalan täsmällisessä tuntemuksessa.” (Kol. 1:9, 10.) Raamatun tutkiminen antaisi Kolossan kristityille viisautta, jonka avulla he voisivat ”vaeltaa Jehovan arvon mukaisesti” ja ”täysin miellyttää häntä”. Tämä auttaisi heitä ”kantamaan jatkuvasti hedelmää kaikessa hyvässä työssä”, erityisesti hyvän uutisen saarnaamisessa. Jehovan palvojan täytyy noudattaa säännöllistä raamatuntutkimisohjelmaa, jotta hän menestyisi palveluksessaan. Meidän on tarpeen opettaa tutkisteluoppilaitamme ymmärtämään se.

4 Ennen kuin voimme auttaa toisia hyötymään henkilökohtaisesta Raamatun tutkimisesta, meidän täytyy itse olla vakuuttuneita sen arvosta. Meillä jokaisella täytyy siis olla hyvät raamatuntutkimistottumukset. Voisitkin kysyä itseltäsi: ”Jos puhuteltavat esittävät vastaväitteitä raamatullisille opetuksille tai tekevät vaikeita kysymyksiä, pystynkö antamaan Raamattuun perustuvia vastauksia? Kun luen Jeesuksen, Paavalin ja toisten hellittämättömyydestä palveluksessa, mietiskelenkö sitä, miten heidän kestävyytensä pitäisi vaikuttaa omaan Jehovan palvelukseeni?” Me kaikki tarvitsemme tietoa ja neuvoja Jumalan sanasta. Jos kerromme toisille, miten paljon olemme itse hyötyneet henkilökohtaisesta Raamatun tutkimisesta, se kannustaa heitä tutkimaan Raamattua syvällisemmin ja näin saamaan hyötyä itselleen.

5. Esitä ehdotuksia siitä, miten auttaa uusia tutkimaan Raamattua henkilökohtaisesti.

5 Miten sitten voit opettaa oppilastasi tutkimaan Raamattua säännöllisesti? Saattaisit aloittaa näyttämällä, miten valmistautua tutkisteluun, jota johdat hänelle. Voit ehdottaa, että hän lukisi Mitä Raamattu todella opettaa? -kirjan liitteitä ja katsoisi niihin kuuluvat lainaamattomat raamatunkohdat. Auta häntä valmistautumaan kokouksiin tavoitteenaan vastata niissä. Kannusta häntä lukemaan jokainen Vartiotorni- ja Herätkää!-lehti. Jos Watchtower Library tai Vartiotornin verkkokirjasto on saatavilla hänen kielellään, voit näyttää, miten sieltä löytää vastaukset raamatullisiin kysymyksiin. Tällaisen avun ansiosta raamatuntutkisteluoppilaasi todennäköisesti nauttii pian henkilökohtaisesta Jumalan sanan tutkimisesta.

6. a) Miten voit auttaa oppilastasi kehittämään sydämessään rakkautta Raamattua kohtaan? b) Millä tavoin tutkisteluoppilas todennäköisesti toimii, jos hän oppii rakastamaan Raamattua sydämestään?

6 Meidän ei tietenkään pitäisi painostaa ketään lukemaan ja tutkimaan Raamattua. Haluamme sen sijaan auttaa oppilastamme syventämään rakkautta Raamattua kohtaan. Tässä voimme hyödyntää Jehovan järjestöltä saatuja tutkimisvälineitä. Vilpitön oppilas saattaa aikanaan tuntea samoin kuin psalmista, joka lauloi: ”Minulle on hyväksi lähestyä Jumalaa. Suvereeniin Herraan Jehovaan olen pannut turvani.” (Ps. 73:28.) Jehovan henki tulee vaikuttamaan tällaisessa tunnollisessa ja arvostavassa Raamatun tutkijassa.

VALMENNA UUSIA SAARNAAMAAN JA OPETTAMAAN

7. Miten Jeesus valmensi hyvän uutisen julistajia? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.)

7 Matteuksen luvussa 10 on ohjeita, joita Jeesus antoi 12 apostolilleen. Sen sijaan että hän olisi puhunut ylimalkaisesti, hän kiinnitti huomiota yksityiskohtiin. [1] Apostolit kuuntelivat, kun Jeesus opetti heille, miten saarnata. Sitten tuo ryhmä lähti kentälle. Koska apostolit olivat tarkkailleet Jeesuksen käyttämiä menetelmiä, heistä tuli pian päteviä Raamatun totuuden opettajia. (Matt. 11:1.) Mekin voimme valmentaa tutkisteluoppilaitamme tulemaan taitaviksi hyvän uutisen julistajiksi. Tarkastellaanpa nyt kahta tapaa auttaa heitä.

8, 9. a) Miten Jeesus lähestyi ihmisiä palveluksessaan? b) Miten voimme opettaa uusia julistajia keskustelemaan ihmisten kanssa Jeesuksen tavoin?

8 Keskustele ihmisten kanssa. Jeesus puhui usein ihmisille Valtakunnasta. Hän kävi eloisan ja hedelmällisen keskustelun esimerkiksi erään naisen kanssa Jaakobinlähteen luona lähellä Sykarin kaupunkia (Joh. 4:5–30). Hän puhui myös Matteus Leeville, joka oli veronkantaja. Evankeliumeissa on hyvin vähän tietoa tästä keskustelusta, mutta Matteus otti vastaan Jeesuksen kutsun tulla hänen seuraajakseen. Matteus ja muut kuulivat Jeesuksen keskustelevan monien ihmisten kanssa pidoissa, jotka järjestettiin Matteuksen kodissa. (Matt. 9:9; Luuk. 5:27–39.)

9 Jeesus puhui ystävällisesti myös Natanaelille, joka suhtautui kielteisesti Nasaretin asukkaisiin. Natanaelin ajattelutapa kuitenkin muuttui. Hän halusi tietää enemmän siitä, mitä Nasaretista kotoisin oleva Jeesus opetti. (Joh. 1:46–51.) Meillä on siis hyvät syyt opettaa uusia julistajia keskustelemaan ihmisten kanssa ystävällisesti ja vapautuneesti. [2] Ne joita autamme tällä tavoin, todennäköisesti iloitsevat nähdessään, että heidän henkilökohtainen kiinnostuksensa ja ystävälliset sanansa herättävät vastakaikua rehellissydämisissä ihmisissä.

10–12. a) Miten Jeesus kasvatti ihmisten kiinnostusta hyvää uutista kohtaan? b) Miten voimme auttaa uusia julistajia tulemaan taitavammiksi Raamatun totuuden opettajiksi?

10 Kasvata kiinnostusta. Jeesuksella oli vain rajallinen aika suorittaa palveluksensa. Hän kuitenkin varasi aikaa siihen, että hän saattoi kasvattaa ihmisten kiinnostusta hyvää uutista kohtaan. Erään kerran Jeesus opetti ihmisjoukkoa veneestä käsin. Tuossa tilaisuudessa hän ihmeen välityksellä järjesti Pietarille suuren kalansaaliin ja sanoi tälle: ”Tästä lähtien tulet saamaan elävinä saaliiksi ihmisiä.” Millainen vaikutus Jeesuksen sanoilla ja teoilla oli? Pietari ja hänen toverinsa ”toivat veneet takaisin maihin ja jättivät kaiken ja seurasivat [Jeesusta]”. (Luuk. 5:1–11.)

11 Sanhedrinin jäsen Nikodemos kiinnostui Jeesuksen opetuksesta. Hän halusi oppia lisää mutta pelkäsi, mitä toiset sanoisivat, jos hän puhuisi Jeesuksen kanssa julkisesti. Jeesus oli joustava ja antoi aikaansa auliisti. Hän tapasi Nikodemoksen yöllä, jolloin väkijoukoista ei ollut pelkoa. (Joh. 3:1, 2.) Mitä voimme oppia näistä kertomuksista? Jumalan Poika varasi aikaa toisten uskon rakentamiseen. Eikö meidänkin pitäisi ahkerasti tehdä uusintakäyntejä ja johtaa raamatuntutkisteluja kiinnostuneille?

12 Uudet julistajat todennäköisesti tulevat taitavammiksi Raamatun totuuden opettajiksi, jos me työskentelemme heidän kanssaan kenttäpalveluksessa. Haluamme auttaa heitä pitämään mielessä ne, jotka ovat osoittaneet vähänkin kiinnostusta. Voimme kutsua uudet julistajat mukaamme, kun teemme uusintakäyntejä ja johdamme raamatuntutkisteluja. Tällaisen valmennuksen ja rohkaisun ansiosta vähemmän kokeneet julistajat varmasti haluavat kasvattaa ihmisten kiinnostusta ja johtaa omia raamatuntutkisteluja. Lisäksi he oppivat, ettei kannata luovuttaa helposti, vaan olla kärsivällinen ja hellittämätön palveluksessa (Gal. 5:22; ks. tekstiruutu ” Hellittämättömyys tuo tuloksia”).

VALMENNA UUSIA PALVELEMAAN VELJIÄÄN JA SISARIAAN

13, 14. a) Mitä ajattelet Raamatun henkilöistä, jotka tekivät suuria uhrauksia toisten puolesta? b) Millä käytännöllisillä tavoilla voit opettaa uusia julistajia ja nuoria osoittamaan rakkautta veljiään ja sisariaan kohtaan?

13 Raamatun kertomukset korostavat sitä, että meillä on etuoikeus osoittaa ”veljellistä kiintymystä” ja palvella toinen toistamme. (Lue 1. Pietarin kirjeen 1:22; Luukkaan 22:24–27.) Jumalan Poika antoi kaikkensa, mukaan lukien elämänsä, palvellessaan toisia (Matt. 20:28). Dorkas ”uhkui hyviä tekoja ja armonlahjoja” (Apt. 9:36, 39). Maria, sisar Roomasta, ”näki paljon vaivaa” seurakuntaan kuuluvien puolesta (Room. 16:6). Miten voimme opettaa uusia tajuamaan, että heidän on tärkeää auttaa veljiään ja sisariaan?

Opeta uusia osoittamaan rakkautta toisia uskovia kohtaan. (Ks. kpl:t 13–14.)

14 Kypsät todistajat voivat pyytää uusia mukaansa, kun he vierailevat sairaiden ja iäkkäiden luona. Vanhemmat saattaisivat sopivissa tilanteissa ottaa lapsiaan mukaan sellaisille käynneille. Vanhimmat voivat yhdessä toisten kanssa varmistaa, että rakkaat iäkkäät ystävämme saavat hyvää ruokaa ja että heidän kodistaan pidetään huolta. Tällä tavoin nuoret ja uudet oppivat tekemään ystävällisiä tekoja toisille. Eräällä vanhimmalla oli tapana saarnaamistyössä ollessaan piipahtaa hänen maaseutualueellaan asuvien todistajien luona katsomassa, miten heillä menee. Nuori veli, joka oli usein hänen mukanaan, oppi näin, että kaikkien seurakuntaan kuuluvien täytyy tuntea olevansa rakastettuja (Room. 12:10).

15. Miksi on tärkeää, että vanhimmat ovat kiinnostuneita seurakuntaan kuuluvien veljien edistymisestä?

15 Koska Jehova käyttää miehiä seurakunnan opettajina, veljien on tärkeää kehittää puhetaitoaan. Jos olet vanhin, voisitko kuunnella, kun avustava palvelija harjoittelee puhettaan? Hän pystyy ehkä parantamaan Jumalan sanan opetustaitoaan sinun avullasi. (Neh. 8:8.) [3]

16, 17. a) Miten Paavali ilmaisi olevansa kiinnostunut Timoteuksen edistymisestä? b) Miten vanhimmat voivat tehokkaasti valmentaa tulevia seurakunnan paimenia?

16 Kristillisessä seurakunnassa on suuri tarve paimenista. Ne jotka tekevät tuota työtä tulevaisuudessa, tarvitsevat jatkuvaa valmennusta. Paavali esitti suuntaviivat sille, miten valmennusta voidaan antaa, kun hän kirjoitti Timoteukselle: ”Lapseni, voimistu sinä jatkuvasti ansaitsemattomassa hyvyydessä, joka on Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, ja usko se, minkä kuulit minulta monien todistajien vahvistamana, uskollisille miehille, jotka vuorostaan tulevat olemaan riittävän päteviä opettamaan toisia.” (2. Tim. 2:1, 2.) Timoteus oppi paljon Paavalilta, joka oli apostoli ja vanhin. Sitten hän sovelsi Paavalin menetelmiä käytäntöön sananpalveluksessaan ja muissa pyhän palveluksen piirteissä. (2. Tim. 3:10–12.)

17 Paavali ei jättänyt Timoteuksen valmennusta sattuman varaan. Hän otti tuon nuoren miehen mukaansa (Apt. 16:1–5). Vanhimmat voivat jäljitellä Paavalin esimerkkiä, kun he sopivan tilaisuuden tullen ottavat päteviä avustavia palvelijoita mukaansa paimennuskäynneille. Näin vanhimmat antavat veljille tilaisuuden tarkkailla omakohtaisesti, millaista opetusta, uskoa, kärsivällisyyttä ja rakkautta kristityiltä valvojilta vaaditaan. Tällainen valmennus on tärkeää tuleville ”Jumalan lauman” paimenille (1. Piet. 5:2).

ON TÄRKEÄÄ VALMENTAA TOISIA

18. Miksi meidän on tärkeää valmentaa toisia Jehovan palveluksessa?

18 On hyvin tärkeää valmentaa toisia, koska Jehovan järjestössä avautuu koko ajan yhä enemmän tehtäviä ja palvelusmahdollisuuksia. Jeesus ja Paavali antoivat toisten valmentamisesta mallin, joka on edelleen ajankohtainen. Jehova haluaa, että hänen palvelijansa ovat nykyään hyvin valmennettuja teokraattisiin tehtäviinsä. Jumala antaa meille ilon ja kunnian auttaa vähemmän kokeneita kehittämään taitojaan seurakunnan työssä. Sitä mukaa kuin maailman olosuhteet huononevat ja tarjoutuu uusia tilaisuuksia saarnata, tällainen valmennus käy yhä tärkeämmäksi ja kiireellisemmäksi.

19. Miksi voit olla varma siitä, että ponnistelusi toisten valmentamiseksi Jehovan palveluksessa tuottavat tulosta?

19 Uusien valmentaminen vaatii tietenkin aikaa ja ponnisteluja. Mutta Jehova ja hänen rakas Poikansa tukevat meitä ja antavat meille tällaiseen valmennukseen tarvittavaa viisautta. Saamme iloa nähdessämme niiden, joita olemme auttaneet, ”työskentelevän kovasti ja ponnistelevan” (1. Tim. 4:10). Haluamme myös itse jatkaa hengellistä edistymistä suorittaessamme pyhää palvelusta Jehovalle.

^ [1] (kpl 7) Jeesuksen antamiin ohjeisiin sisältyivät seuraavat piirteet: 1) Saarnaa oikeaa sanomaa. 2) Tyydy Jumalalta saatavaan huolenpitoon. 3) Älä ryhdy väittelemään puhuteltavan kanssa. 4) Luota Jumalaan, kun kohtaat vastustusta. 5) Älä anna myöten pelolle.

^ [2] (kpl 9) Kirjassa Hyödy teokraattisen palveluskoulun opetuksesta s. 62–64 on erinomaisia ehdotuksia siitä, miten keskustella ihmisten kanssa kenttäpalveluksessa.

^ [3] (kpl 15) Kirjassa Hyödy teokraattisen palveluskoulun opetuksesta s. 52–61 selitetään, millaisia ominaisuuksia tarvitaan hyvään julkiseen puhumiseen.