Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Miksi on tarpeen edistyä hengellisesti?

Miksi on tarpeen edistyä hengellisesti?

”Kiinnitä jatkuvasti huomiota julkiseen lukemiseen, kehottamiseen, opettamiseen.” (1. TIM. 4:13)

LAULUT: 45, 70

1, 2. a) Miten Jesajan 60:22 on täyttynyt nykyisenä lopun aikana? b) Mitä Jehovan järjestön maallisessa osassa tarvitaan nykyään?

”PIENESTÄ tulee tuhat ja vähäisestä mahtava kansakunta.” (Jes. 60:22.) Nämä profeetalliset sanat täyttyvät nykyisinä viimeisinä päivinä. Palvelusvuonna 2015 maailmanlaajuisella kentällä toimi peräti 8 220 105 Valtakunnan julistajaa! Profetian loppuosan tulisi vaikuttaa kaikkiin kristittyihin henkilökohtaisesti, sillä taivaallinen Isämme sanoo siinä: ”Minä, Jehova, joudutan sen aikanaan.” Aivan kuten matkustajat tuntevat, miten kulkuneuvo kiihdyttää vauhtiaan, me tunnemme, miten opetuslasten tekemistä joudutetaan. Miten itse reagoimme tähän vauhdin kiihtymiseen? Teemmekö kaikkemme innokkaina Valtakunnan julistajina? Monet veljet ja sisaret tarjoutuvat palvelemaan vakituisina tai osa-aikaisina tienraivaajina. Ja eikö olekin ilo nähdä, että niin monet vastaavat kutsuun palvella tarvealueella tai osallistua muuhun teokraattiseen toimintaan?

2 Samaan aikaan näemme, että työntekijöitä tarvitaan koko ajan lisää. Joka vuosi perustetaan noin 2 000 seurakuntaa. Jos jokaisessa uudessa seurakunnassa palvelisi viisi vanhinta, vuosittain täytyisi 10 000 avustavan palvelijan pätevöityä valvojiksi. Tämä merkitsee, että tarvittaisiin vuorostaan tuhansia veljiä, jotka täyttävät avustavan palvelijan pätevyysvaatimukset. Ja olemmepa veljiä tai sisaria, meillä on varmasti ”runsaasti tehtävää Herran työssä” (1. Kor. 15:58).

MITÄ HENGELLINEN EDISTYMINEN MERKITSEE?

3, 4. Mitä hengellisiä tavoitteita sinä voisit asettaa itsellesi?

3 Lue 1. Timoteuksen kirjeen 3:1. Sanalla ”tavoitella” käännetty kreikan kielen verbi välittää ajatuksen siitä, että ihminen ojentautuu tarttumaan johonkin, ehkä sellaiseen, mikä on normaalisti hänen ulottumattomissaan. Käyttämällä tätä sanaa apostoli Paavali korosti, että hengellinen edistyminen vaatii vaivannäköä. Kuvittelehan veljeä, joka miettii tulevaisuuttaan seurakunnassa. Hän ei ehkä nyt toimi avustavana palvelijana mutta ymmärtää, että hänen on tarpeen kehittää hengellisiä ominaisuuksia. Ensin hän pyrkii pätevöitymään avustavaksi palvelijaksi. Aikanaan hän toivoo olevansa hengellisesti pätevä valvojan virkaan. Kummassakin tilanteessa hän ponnistelee täyttääkseen pätevyysvaatimukset, jotta hänelle voidaan uskoa lisää vastuuta seurakunnassa.

4 Samalla tavoin veljien ja sisarten, jotka haluavat palvella tienraivaajina, beteliläisinä tai tilapäisinä valtakunnansalien rakentajina, on hyvä pyrkiä edistymään kohti tavoitettaan. Katsotaanpa, miten Raamattu kannustaa meitä kaikkia edistymään Jumalan palvojina.

PYRI EDISTYMÄÄN PITEMMÄLLE HENGELLISESTI

5. Millä tavoin nuoret käyttävät voimaansa Valtakunnan työssä?

5 Nuorilla on voimaa, jonka ansiosta he voivat saada paljon aikaan Jehovan palveluksessa. (Lue Sananlaskujen 20:29.) Betelissä jotkut nuoret ovat mukana painamassa ja sitomassa Raamattuja ja raamatullisia julkaisuja. Monet nuoret veljet ja sisaret osallistuvat valtakunnansalien rakentamiseen ja kunnossapitoon. Kun sattuu luonnonkatastrofeja, nuoret tekevät avustustyötä yhdessä kokeneempien todistajien kanssa. Lisäksi monet nuoret tienraivaajat vievät hyvää uutista alkuperäisasukkaiden ja vieraskielisten yhteisöille.

6–8. a) Miten eräs nuori mies muutti näkemystään Jumalan palvelemisesta, ja mitä siitä seurasi? b) Miten voimme ”maistaa ja nähdä, että Jehova on hyvä”?

6 Todennäköisesti ymmärrät, että on hyvin tärkeää palvella Jumalaa koko sydämestään. Mutta entä jos sinusta tuntuu samalta kuin veljestä nimeltä Aaron aikanaan tuntui? Vaikka hän varttui kristityssä perheessä, hän myönsi: ”Minusta kokouksissa ja kenttäpalveluksessa oli tylsää.” Hän halusi kyllä palvella Jumalaa iloisin mielin mutta ihmetteli, miksei hän ollut onnellinen. Mitä hän teki?

7 Aaron omaksui hengellisen rutiinin, johon kuuluivat Raamatun lukeminen sekä kokouksiin valmistautuminen ja niissä vastaaminen. Ennen kaikkea hän alkoi rukoilla säännöllisesti. Sitä mukaa kuin hänen rakkautensa Jehovaan kasvoi, hän alkoi edistyä hyvää vauhtia hengellisesti. Sittemmin Aaron on saanut nauttia tienraivauksesta, katastrofiavun antamisesta ja saarnaamisesta ulkomailla. Nykyään Aaron palvelee Betelissä ja toimii vanhimpana. Mitä hän ajattelee valitsemastaan elämäntavasta? ”Olen ’maistanut ja nähnyt, että Jehova on hyvä’. Koska hän on siunannut minua, tunnen olevani hänelle kiitollisuudenvelassa ja haluan tehdä enemmän hänen palveluksessaan. Tästä taas koituu lisää siunauksia.”

8 Psalmista lauloi: ”Jehovaa etsiviltä ei puutu mitään hyvää.” (Lue psalmi 34:8–10.) Jehova ei tosiaan koskaan tuota pettymystä innokkaille palvelijoilleen. Jokainen meistä voi ”maistaa ja nähdä, että Jehova on hyvä”, tekemällä parhaansa hänen palveluksessaan. Kun omistamme Jumalalle kokosieluisen palvontamme, saamme vertaansa vailla olevaa onnellisuutta.

ÄLÄ HELLITÄ ÄLÄKÄ VÄSY

9, 10. Miksi on tärkeää oppia odottamaan?

9 Kun ponnistelet kohti tavoitteitasi, sinun on hyvä oppia odottamaan (Miika 7:7). Jehova tukee aina uskollisia palvelijoitaan, vaikka hän voikin antaa heidän odottaa joitakin palvelustehtäviä tai suotuisampia olosuhteita. Hän lupasi Abrahamille pojan, mutta tämän patriarkan täytyi ilmaista uskoa ja kärsivällisyyttä (Hepr. 6:12–15). Vaikka Abraham odotti Iisakin syntymää vuosikausia, hän ei lannistunut, eikä Jehova tuottanut hänelle pettymystä (1. Moos. 15:3, 4; 21:5).

10 Odottaminen ei ole helppoa (Sananl. 13:12). Jos jäisimme murehtimaan pettymyksiämme, saattaisimme lannistua perin pohjin. Paljon viisaampaa ajankäyttöä on se, että pyrimme kasvamaan hengellisesti. Tarkastelemme seuraavaksi kolmea tapaa tehdä näin.

11. Mitä hengellisiä ominaisuuksia voimme pyrkiä kehittämään, ja miksi ne ovat tärkeitä?

11 Kehitä hengellisiä ominaisuuksia. Lukemalla Jumalan sanaa ja mietiskelemällä sitä voimme kasvaa viisaudessa, ymmärtäväisyydessä, arvostelukyvyssä, tiedossa, ajattelukyvyssä ja tervemielisyydessä. Tällaiset ominaisuudet ovat erittäin tärkeitä niille, jotka ottavat johdon Jehovan palvonnassa. (Sananl. 1:1–4; Tit. 1:7–9.) Lisäksi kun luemme raamatullisia julkaisujamme, voimme saada selville, mitä Jumala ajattelee monista asioista. Joudumme päivittäin tekemään ratkaisuja, jotka koskevat viihdettä, vaatteita ja muuta ulkoasua, rahankäyttöä ja toimeen tulemista toisten kanssa. Soveltamalla sitä, mitä opimme Raamatusta, voimme tehdä Jehovaa miellyttäviä ratkaisuja.

12. Miten seurakunnan jäsenet voivat osoittautua luotettaviksi?

12 Osoittaudu luotettavaksi. Olemmepa veljiä tai sisaria, meidän tulee huolehtia mistä tahansa saamastamme teokraattisesta tehtävästä parhaamme mukaan. Kun Nehemia toimi käskynhaltijana, hänen täytyi valita miehiä vastuutehtäviin Jumalan kansan keskuudessa. Keitä hän nimitti? Niitä, jotka olivat Jumalaa pelkääviä, luotettavia ja uskollisia. (Neh. 7:2; 13:12, 13.) Nykyäänkin ”taloudenhoitajilta odotetaan, että kukin todetaan uskolliseksi” (1. Kor. 4:2). Hyvät teot eivät jää huomiotta. (Lue 1. Timoteuksen kirjeen 5:25.)

13. Miten voit noudattaa Joosefin esimerkkiä, jos sinua kohdellaan epäoikeudenmukaisesti?

13 Anna Jehovan jalostaa sinua. Mitä voit tehdä, jos sinua kohdellaan epäoikeudenmukaisesti? Pystyisit ehkä oikaisemaan asian nopeasti. Joskus kuitenkin se, että kärkkäästi puolustelet itseäsi, vain pahentaa ongelmaa. Joosefin veljet kohtelivat häntä kaltoin, mutta hän ei kantanut heille kaunaa. Myöhemmin Joosefia syytettiin väärin ja hänet heitettiin epäoikeudenmukaisesti vankilaan. Hän antoi kuitenkin Jehovan opastaa hänet läpi vaikeiden aikojen. Mihin tämä johti? ”Se mitä Jehova sanoi, puhdisti hänet.” (Ps. 105:19.) Noiden koettelemusten päätyttyä Joosef oli pätevä erikoistehtävään (1. Moos. 41:37–44; 45:4–8). Kun kamppailet vaikeiden ongelmien kanssa, rukoile viisautta, toimi ja puhu lempeästi sekä pyydä Jumalalta voimaa. Jehova tulee avuksesi. (Lue 1. Pietarin kirjeen 5:10.)

EDISTY KENTTÄPALVELUKSESSA

14, 15. a) Miksi meidän täytyy ”kiinnittää alituista huomiota” siihen, miten saarnaamme? b) Miten voisit mukautua muuttuviin olosuhteisiin? (Ks. kuva kirjoituksen alussa ja tekstiruutu ” Oletko valmis kokeilemaan erilaista menetelmää?”)

14 Paavali kehotti Timoteusta: ”Kiinnitä jatkuvasti huomiota julkiseen lukemiseen, kehottamiseen, opettamiseen. Kiinnitä alituista huomiota itseesi ja opetukseesi.” (1. Tim. 4:13, 16.) Timoteus oli jo kokenut Valtakunnan julistaja. Hän menestyisi kuitenkin palveluksessaan vain siinä tapauksessa, että hän ”kiinnittäisi alituista huomiota” opetukseensa. Hän ei voisi pitää itsestään selvänä, että hänen totunnainen lähestymistapansa herättäisi ihmisissä vastakaikua. Heidän sydämensä tavoittamiseksi hänen täytyi mukauttaa opetusmenetelmänsä heidän tarpeisiinsa. Valtakunnan julistajina meidän täytyy toimia samoin.

15 Huomaamme usein, että ihmiset eivät ole kotona silloin kun saarnaamme ovelta ovelle. Joissakin paikoissa emme pääse lukittuihin kerrostaloihin tai vartioiduille asuinalueille. Jos näin on sinun alueellasi, voisitko harkita erilaisia tapoja saarnata hyvää uutista?

16. Millä tavoin julkisessa todistamisessa voidaan saada hyviä tuloksia?

16 Yksi erinomainen hyvän uutisen saarnaamismenetelmä on julkinen todistaminen. Monet todistajat varaavat aikaa tähän työmuotoon, saavat siinä hyviä tuloksia ja nauttivat siitä kovasti. He lähestyvät ihmisiä rautatie- ja bussiasemilla, toreilla, puistoissa ja muissa julkisissa paikoissa. Todistaja voi hyvää arvostelukykyä käyttäen aloittaa keskustelun jonkun kanssa sanomalla jotain myönteistä tämän lapsista, esittämällä kysymyksen tämän työstä tai ottamalla puheeksi jonkin uutisaiheen. Keskustelun edetessä julistaja tuo esiin jonkin raamatullisen ajatuksen ja katsoo, miten puhuteltava reagoi. Usein tämä esittää mielipiteensä ja keskustelua Raamatusta voidaan jatkaa.

17, 18. a) Miten voisit saada lisää varmuutta julkiseen todistamiseen? b) Miksi se, että Daavidin tavoin haluat ylistää Jehovaa, on mielestäsi tärkeää palveluksessa?

17 Jos julkinen todistaminen tuntuu sinusta haastavalta, älä luovuta. New Yorkissa tienraivaajana palveleva Eddie arasteli keskustelujen aloittamista julkisilla paikoilla. Aikanaan hän kuitenkin sai lisää varmuutta. Mikä auttoi häntä? Hän kertoo: ”Perheen yhteisessä palvonnassa vaimoni ja minä etsimme aineistoa siitä, miten reagoida ihmisten vastaväitteisiin ja mielipiteisiin. Kysymme myös ehdotuksia toisilta todistajilta.” Nyt Eddie odottaa innolla kertoja, joina hän pääsee todistamaan julkisesti.

18 Kun tulet hyvän uutisen saarnaamistyössä taitavammaksi ja varmemmaksi, hengellinen edistymisesi on ilmeinen. (Lue 1. Timoteuksen kirjeen 4:15.) Epäilemättä ylistät silloin taivaallista Isäämme kuten Daavid, joka lauloi: ”Tahdon siunata Jehovaa kaikkina aikoina, hänen ylistyksensä on alati suussani. Minun sieluni ylpeilee Jehovasta; sävyisät kuulevat ja iloitsevat.” (Ps. 34:1, 2.) Lisäksi palveluksesi voi hyvinkin johtaa siihen, että sävyisiä ihmisiä liittyy iloiten palvomaan kanssasi Jehovaa.

KIITÄ JUMALAA EDISTYMÄLLÄ HENGELLISESTI

19. Miksi uskollinen Jehovan palvelija voi olla onnellinen, vaikka olosuhteet rajoittaisivat hänen palvelustaan?

19 Daavid lauloi myös: ”Kaikki tekosi kiittävät sinua, oi Jehova, ja uskollisesi siunaavat sinua. He puhuvat sinun kuninkuutesi kunniasta ja kertovat sinun mahtavuudestasi tehdäkseen ihmisten pojille tunnetuksi hänen mahtavat tekonsa ja hänen kuninkuutensa loiston kunnian.” (Ps. 145:10–12.) Nämä sanat heijastavat varmasti kaikkien uskollisten Jehovan todistajien tunteita. Mutta entä jos sairaus tai korkea ikä rajoittavat palvelustasi? Muista aina, että kun kerrot hyvää uutista hoitajille ja muille, kiität pyhällä palveluksellasi suurenmoista Jumalaamme. Jos olet vangittuna uskosi vuoksi, puhut todennäköisesti totuudesta sen mukaan kuin olosuhteesi sallivat, ja se ilahduttaa Jehovan sydämen (Sananl. 27:11). Sama pitää paikkansa, jos elät uskonnollisesti jakautuneessa perheessä mutta noudatat hengellistä rutiiniasi (1. Piet. 3:1–4). Vaikka olosuhteesi olisivat epäsuotuisat, voit ylistää Jehovaa ja edistyä hengellisesti.

20, 21. Jos sinulle uskotaan lisää työtä Jehovan järjestössä, miten voit osoittautua siunaukseksi toisille?

20 Jehova varmasti siunaa sinua, jos jatkat hengellistä edistymistä. Ehkä voisit tehdä joitakin muutoksia aikatauluusi tai elämäntapaasi, jotta pystyisit kertomaan täysipainoisemmin Jumalan kallisarvoisesta totuudesta niille, jotka tarvitsevat toivoa. Hengellisestä edistymisestäsi ja uhrautuvasta asenteestasi voi koitua mittaamatonta hyötyä myös toisille kristityille. Ja koska työskentelet nöyrästi seurakunnassa, saat osaksesi niiden kiintymyksen, arvostuksen ja tuen, jotka rakastavat Jehovaa.

21 Olemmepa palvelleet Jehovaa vuosikausia tai vain muutamia kuukausia, me kaikki voimme edistyä hänen palvojinaan. Mutta millä tavoin kypsät kristityt voivat auttaa uudempia edistymään hengellisesti? Tätä aihetta käsitellään seuraavassa tutkistelussa.