Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 KANSIAIHE

Miksi Jeesuksen piti kärsiä ja kuolla?

Miksi Jeesuksen piti kärsiä ja kuolla?

”Yhden ihmisen [Aadamin] kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema.” (Roomalaisille 5:12)

Mitä vastaisit, jos joku kysyisi sinulta: ”Haluatko elää ikuisesti?” Useimmat luultavasti vastaisivat myöntävästi mutta sanoisivat, että ajatus on epärealistinen. Heidän mielestään kuolema on normaali osa elämää, olemassaolomme luonnollinen päätepiste.

Entä jos sinulta sen sijaan kysyttäisiin: ”Oletko valmis kuolemaan?” Normaalioloissa useimmat vastaisivat kieltävästi. Mitä tämä osoittaa? Meillä on luontainen halu elää huolimatta kohtaamistamme koettelemuksista ja vaikeuksista. Raamattu osoittaa, että luodessaan ihmiset Jumala istutti meihin halun elää. Saarnaajan 3:11:ssä sanotaankin: ”Määräämättömän ajan [ikuisuuden] hän on pannut heidän sydämeensä.”

Tosiasia kuitenkin on, että ihmiset eivät elä ikuisesti. Mistä se johtuu? Onko Jumala tehnyt mitään tilanteen korjaamiseksi? Raamatun vastaukset ovat rohkaisevia, ja ne liittyvät suoranaisesti siihen, miksi Jeesuksen piti kärsiä ja kuolla.

MIKSI ME KUOLEMME?

Ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmessa ensimmäisessä luvussa kerrotaan, että Jumala antoi ensimmäiselle ihmisparille, Aadamille ja Eevalle, mahdollisuuden elää kuolematta koskaan. Hän myös kertoi, mitä heidän olisi tehtävä voidakseen elää ikuisesti. Aadam ja Eeva olivat kuitenkin tottelemattomia Jumalaa kohtaan ja menettivät tuon mahdollisuuden. Kertomus on yksinkertainen, jopa siinä määrin, että jotkut ovat valmiita sivuuttamaan sen taruna. Joka tapauksessa 1. Mooseksen kirjassa, samoin kuin evankeliumeissa, kaikki viittaa siihen, että kertomus on todenperäinen ja historiallinen. *

Mitä Aadamin tottelemattomuudesta on seurannut? Raamattu vastaa: ”Yhden ihmisen [Aadamin] kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, ja näin kuolema levisi kaikkiin ihmisiin, koska he kaikki olivat syntiä tehneet.” (Roomalaisille 5:12.) Olemalla tottelematon Jumalalle Aadam teki syntiä. Hän menetti siten mahdollisuuden elää ikuisesti, ja lopulta hän kuoli. Hänen jälkeläisinään olemme perineet syntisyyden, ja siksi sairastumme, vanhenemme ja kuolemme. Tämä kuoleman syytä koskeva selitys on sopusoinnussa sen kanssa, mitä nykyään tiedetään perinnöllisyydestä. Mutta onko Jumala tehnyt mitään tilanteen korjaamiseksi?

 MITÄ JUMALA ON TEHNYT?

Jumala teki järjestelyjä lunastaakseen eli ostaakseen takaisin sen, mitä Aadam oli riistänyt jälkeläisiltään, nimittäin ikuisen elämän mahdollisuuden. Miten Jumala toteutti tämän?

Raamattu sanoo Roomalaiskirjeen 6:23:ssa: ”Synnin palkka on kuolema.” Tämä merkitsee sitä, että synnistä seuraa kuolema. Aadam teki syntiä, joten hän kuoli. Mekin teemme syntiä ja saamme synnin palkan, kuoleman. Olemme kuitenkin syntyneet syntisiksi ilman omaa syytämme. Rakkaudessaan Jumala lähetti oman Poikansa Jeesuksen ottamaan vastaan ”synnin palkan” meidän puolestamme. Miten tämä on mahdollista?

Jeesuksen kuolema avaa tien ikuiseen, onnelliseen elämään.

Synti ja kuolema tulivat osaksemme yhden täydellisen miehen, Aadamin, tottelemattomuuden välityksellä, joten ihmisten vapauttamiseksi synnin taakasta tarvittiin täydellinen mies, joka olisi tottelevainen jopa kuolemaan asti. Raamattu selittää: ”Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet joutuivat syntisten asemaan, samoin myös yhden tottelevaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiden asemaan.” (Roomalaisille 5:19.) Tuo ”yksi”, joka oli tottelevainen, oli Jeesus. Hän jätti taivaan, tuli täydelliseksi ihmiseksi * ja kuoli puolestamme. Tämän ansiosta meillä voi olla vanhurskas asema Jumalan edessä ja mahdollisuus elää ikuisesti.

MIKSI JEESUKSEN PITI KÄRSIÄ JA KUOLLA?

Miksi Jeesuksen täytyi kuolla lunnaiden maksamiseksi? Eikö Kaikkivaltias Jumala olisi voinut vain antaa säädöksen, että Aadamin jälkeläiset saisivat elää ikuisesti? Hänellä olisi epäilemättä ollut valta tehdä niin. Se olisi kuitenkin ollut vastoin hänen antamaansa lakia, jonka mukaan synnin palkka on kuolema. Tuo laki ei ole merkityksetön sääntö, joka voitaisiin jättää huomiotta tai jota voitaisiin muutella tilanteen mukaan. Se on ratkaisevan tärkeä oikeuden toteutumisen kannalta (Psalmit 37:28).

Jos Jumala olisi tässä tilanteessa sivuuttanut oikeusnormit, ihmiset voisivat pohtia, tekisikö hän niin muulloinkin. Olisiko hän esimerkiksi oikeudenmukainen ratkaistessaan, ketkä Aadamin jälkeläisistä  olisivat kelvollisia saamaan ikuisen elämän? Voisiko hänen lupauksiinsa luottaa? Se että Jumala on pelastuksemme hyväksi toimiessaan noudattanut oikeutta, on vakuutena siitä, että hän tekee aina sitä, mikä on oikein.

Jeesuksen uhrikuoleman välityksellä Jumala avasi tien ikuiseen elämään paratiisissa maan päällä. Jeesus sanoi Johanneksen 3:16:ssa: ”Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että hän antoi ainosyntyisen Poikansa, jottei kukaan häneen uskova tuhoutuisi, vaan hänellä olisi ikuinen elämä.” Niinpä sen lisäksi, että Jeesuksen kuolema on ilmaus Jumalan pettämättömästä oikeudenmukaisuudesta, se on aivan erityinen osoitus hänen suuresta rakkaudestaan ihmisiä kohtaan.

Miksi Jeesuksen sitten piti kärsiä ja kuolla niin tuskallisella tavalla kuin evankeliumeissa kuvaillaan? Alistumalla äärimmäiseen koetukseen ja pysymällä uskollisena Jeesus osoitti lopullisesti vääräksi Saatana Panettelijan väitteen, jonka mukaan ihmiset eivät pysyisi Jumalalle uskollisina koettelemuksessa (Job 2:4, 5). Väite saattoi näyttää aiheelliselta Saatanan houkuteltua täydellisen Aadamin tekemään syntiä. Jeesus, joka oli Aadamin täydellinen vastine, pysyi kuitenkin tottelevaisena ankarista kärsimyksistä huolimatta (1. Korinttilaisille 15:45). Näin hän osoitti, että Aadamkin olisi voinut totella Jumalaa, jos hän olisi päättänyt tehdä niin. Pysymällä lujana koettelemuksessa Jeesus jätti meille mallin, jota seurata (1. Pietarin kirje 2:21). Jumala palkitsi Poikansa täydellisen tottelevaisuuden antamalla tälle kuolemattomuuden taivaassa.

MITEN JEESUKSEN KUOLEMA VOI HYÖDYTTÄÄ SINUA?

Jeesuksen kuolema on todellinen tapahtuma. Tie ikuiseen elämään on avoinna. Haluatko sinä elää ikuisesti? Jeesus osoitti, mitä meidän on tehtävä. Hän sanoi: ”Tämä merkitsee ikuista elämää, että he hankkivat sinun tuntemustasi, ainoan tosi Jumalan, ja hänen tuntemustaan, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.” (Johannes 17:3.)

Tämän lehden julkaisijat kannustavat sinua hankkimaan lisää tietoa tosi Jumalasta Jehovasta ja hänen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta. Paikalliset Jehovan todistajat auttavat sinua mielellään. Lisää hyödyllistä tietoa on myös verkkosivustollamme osoitteessa www.jw.org/fi.

^ kpl 8 Lisää tietoa on Jehovan todistajien julkaiseman kirjan Raamatun ymmärtämisen opas 2. osan sivulla 262 väliotsikon ”Ensimmäisen Mooseksen kirjan historiallinen luonne” alla olevassa aineistossa.

^ kpl 13 Jumala siirsi Poikansa elämän taivaasta Marian kohtuun ja sai aikaan hedelmöitymisen. Jumalan pyhä henki suojeli Jeesusta, niin ettei hän perinyt Marialta epätäydellisyyttä. (Luukas 1:31, 35.)