Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Onko maailma ilman väkivaltaa mahdollinen?

Onko maailma ilman väkivaltaa mahdollinen?

Oletko sinä tai onko joku perheestäsi joskus joutunut väkivallan uhriksi? Onko sinulla syytä pelätä, että niin voisi käydä? Väkivallan on sanottu olevan ”kasvava ongelma kaikkialla maailmassa”. Seuraavassa joitakin esimerkkejä.

PERHEVÄKIVALTA JA SEKSUAALINEN VÄKIVALTA: ”Joka kolmas nainen on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa parisuhteessa jossakin elämänsä vaiheessa”, sanotaan Yhdistyneiden kansakuntien raportissa. ”Arviolta joka viides nainen maailmassa joutuu raiskatuksi tai raiskausyrityksen uhriksi.”

KATURIKOLLISUUS: Yhdysvalloissa on tietojen mukaan yli 30 000 väkivaltaista rikollisjengiä. Latinalaisessa Amerikassa lähes joka kolmannen ihmisen raportoidaan joutuneen väkivaltarikoksen uhriksi.

HENKIRIKOKSET: On arvioitu, että vuonna 2012 maailmassa joutui henkirikoksen uhriksi lähes puoli miljoonaa ihmistä, mikä oli enemmän kuin tuona vuonna sodissa kuolleiden määrä. Eteläisessä Afrikassa ja Keski-Amerikassa näiden rikosten keskimäärä oli suurin, yli nelinkertainen maailman keskiarvoon verrattuna. Yhden vuoden aikana Latinalaisessa Amerikassa tehtiin yli 100 000 henkirikosta, joista yksin Brasilian osuus oli noin 50 000. Voidaanko väkivaltaan löytää pysyvää ratkaisua?

VOIDAANKO VÄKIVALLASTA PÄÄSTÄ EROON?

Miksi väkivaltaa on niin paljon? Syitä tiedetään olevan monia, esimerkiksi sosiaalisesta ja taloudellisesta eriarvoisuudesta johtuvat jännitteet, yleinen piittaamattomuus muiden ihmisten elämästä, alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö, aikuisten lapsiin kohdistama väkivalta ja se, että väkivaltarikolliset näyttävät selviytyvän rangaistuksetta.

On totta, että väkivallan hillitsemisessä on edistytty joissakin osissa maailmaa. Tiheään asutussa São Paulon kaupungissa Brasiliassa henkirikosten määrä väheni raporttien mukaan viime vuosikymmenellä noin 80 prosenttia. Kaikenlainen väkivaltarikollisuus kuitenkin rehottaa kaupungissa edelleen, ja siellä tehdään yhä noin 10 henkirikosta 100 000:ta asukasta kohti. Mitä tarvitaan, jotta väkivallasta voitaisiin päästä lopullisesti?

Pysyvän ratkaisun saavuttaminen liittyy pohjimmiltaan ihmisiin – heidän asenteisiinsa ja käytökseensä. Jotta väkivaltaiset ihmiset voisivat muuttua, ylpeyden, ahneuden, itsekkyyden ja muiden sellaisten ominaisuuksien tilalle täytyy tulla rakkaus, kunnioitus ja kiinnostus toisia kohtaan.

Mikä voi motivoida ihmistä tekemään näin perinpohjaisia muutoksia? Mitä Raamattu sanoo?

Rakkaus Jumalaan ja pelko olla miellyttämättä häntä voivat motivoida väkivaltaistakin ihmistä niin voimakkaasti, että hän muuttaa elämäänsä – ei  vain pintapuolisesti vaan niin perusteellisesti, että koko hänen persoonallisuutensa muuttuu. Tapahtuuko tällaista todella?

Yksi esimerkki on Alex *, joka on viettänyt viimeiset 19 vuotta Brasilian vankiloissa useiden pahoinpitelyjen vuoksi. Vuonna 2000 hänestä tuli Jehovan todistaja hänen tutkittuaan Raamattua todistajien kanssa. Onko hänen väkivaltainen käytöksensä todella muuttunut? Alex katuu syvästi kaikkea tekemäänsä pahaa. Hän sanoo: ”Olen oppinut rakastamaan Jumalaa, koska olen saanut tuntea hänen aidon anteeksiantonsa. Kiitollisuus ja rakkaus Jehovaa kohtaan on auttanut minua muuttumaan.”

Niin ikään Brasiliassa asuvan Césarin elämään kuuluivat noin 15 vuoden ajan murtovarkaudet ja aseelliset ryöstöt. Mikä sai hänet muuttumaan? Ollessaan vankilassa hän tapasi Jehovan todistajia, ja myös hän alkoi tutkia Raamattua. César kertoo: ”Sain ensimmäistä kertaa tarkoituksen elämälleni. Opin rakastamaan Jehova Jumalaa. Opin myös tuntemaan tervettä pelkoa häntä kohtaan – pelkoa siitä, että palaisin entiseen elämäntapaani ja pahoittaisin hänen mielensä. En halunnut olla kiittämätön hänen hyvyyttään kohtaan. Tällainen rakkaus ja pelko kannustivat minua tekemään muutoksen parempaan.”

Ota selvää siitä, miten voit elää maailmassa, jossa ei ole väkivaltaa.

Mitä nämä kokemukset osoittavat? Raamatulla on voimaa muuttaa ihmisen elämä perinpohjaisesti, koska se aikaansaa muutoksen ajattelutavassa (Efesolaisille 4:23). Aiemmin mainittu Alex lisää: ”Se mitä opin Raamatusta, oli kuin lävitseni virtaavaa raikasta vettä, joka vähitellen puhdisti minut huuhtomalla pois väärät ajatukset. En ollut koskaan osannut kuvitella, että voisin päästä niistä eroon.” Mielen täyttäminen Raamatun puhtailla opetuksilla voi tosiaan pestä pois pahuuden. Jumalan sanalla on voimaa puhdistaa. (Efesolaisille 5:26.) Julmat ja itsekkäätkin ihmiset voivat muuttaa elämäänsä, ja heistä voi tulla lempeitä ja rauhaisia (Roomalaisille 12:18). Kun he noudattavat Raamatun periaatteita, he voivat tuntea rauhaa elämässään (Jesaja 48:18).

Jehovan todistajat, joita on yli kahdeksan miljoonaa 240 maassa, ovat saaneet selville, mikä on avain väkivaltaisuudesta eroon pääsemiseen. Ihmiset, jotka edustavat kaikkia eri kansallisuuksia ja joilla on erilainen yhteiskunnallinen asema ja tausta, ovat oppineet paitsi rakastamaan ja pelkäämään Jumalaa myös rakastamaan toisiaan ja elämään rauhassa maailmanlaajuisena perheenä (1. Pietarin kirje 4:8). He ovat elävä todiste siitä, että väkivallaton maailma on mahdollinen.

MAAILMA ILMAN VÄKIVALTAA ON LÄHELLÄ!

Raamattu lupaa, että Jumala puhdistaa pian maapallon väkivallasta. Nykyistä väkivaltaista maailmaa odottaa ”jumalattomien ihmisten tuomion ja tuhon päivä” (2. Pietarin kirje 3:5–7). Väkivaltaiset ihmiset eivät enää aiheuta kärsimystä. Miksi voimme olla varmoja siitä, että Jumala haluaa puuttua asioihin ja tehdä lopun väkivallasta?

Raamatussa sanotaan Jumalasta: ”Jokaista, joka rakastaa väkivaltaa, Hänen sielunsa totisesti vihaa.” (Psalmit 11:5.) Luoja rakastaa rauhaa ja oikeutta (Psalmit 33:5; 37:28). Siksi hän ei suvaitse väkivaltaisia ihmisiä loputtomiin.

Edessämme on uusi maailma, jossa vallitsee rauha (Psalmit 37:11; 72:14). Haluaisitko lisää tietoa siitä, miten voit saada mahdollisuuden elää maailmassa, jossa ei ole väkivaltaa?