Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Tulevaisuutesi – valinta on sinun!

Tulevaisuutesi – valinta on sinun!

PYSTYYKÖ KUKAAN TODELLISUUDESSA VAIKUTTAMAAN OMAAN TULEVAISUUTEENSA? Jotkut uskovat, että heidän elämänsä on ennalta määrätty tai että sitä ohjaa kohtalo. Heidän mielestään omilla valinnoilla ei ole vaikutusta. Jos he eivät saavuta jotakin tavoitetta, he vain sivuuttavat asian toteamalla, että se oli väistämätöntä. ”Niin ei ollut tarkoitettu.”

Toiset pettyvät siihen, etteivät he pääse pakoon maailmassa esiintyvää sortoa ja epäoikeudenmukaisuutta. He ovat kenties pyrkineet rakentamaan parempaa elämää, mutta sota, rikollisuus, luonnononnettomuudet, sairaudet tai muut ongelmat ovat romuttaneet heidän aikeensa kerta toisensa jälkeen. Siksi he ajattelevat, että on turha edes yrittää.

On totta, että olosuhteet saattavat vaikuttaa suuresti elämään ja suunnitelmiin (Saarnaaja 9:11). Kaikesta huolimatta voit valita, mitä sinulle loppujen lopuksi tapahtuu. Itse asiassa tulevaisuutesi riippuu omasta valinnastasi, kuten Raamattu osoittaa.

Kun muinaiset israelilaiset olivat saapumaisillaan Luvattuun maahan, tuon kansan johtaja Mooses sanoi: ”Olen pannut eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen; ja sinun on valittava elämä, jotta pysyisit elossa, sinä ja jälkeläisesi, rakastamalla Jehovaa, Jumalaasi, kuuntelemalla hänen ääntään ja pysymällä hänessä kiinni.” (5. Mooseksen kirja 30:15, 19, 20.)

”Olen pannut eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen; ja sinun on valittava elämä.” (5. Mooseksen kirja 30:19.)

Jumala oli tosiaan vapauttanut israelilaiset Egyptin orjuudesta ja pannut heidän eteensä mahdollisuuden elää onnellista elämää Luvatussa maassa. Ei ollut kuitenkaan itsestään selvää, että he saisivat nauttia Jumalan lupaamista asioista. Heidän oli ”valittava elämä”. Miten? ”Rakastamalla – – Jumalaa, kuuntelemalla hänen ääntään ja pysymällä hänessä kiinni.”

Nykyään meidän jokaisen edessä on samanlainen valinta, ja tuo valinta ratkaisee, millainen on tulevaisuutemme. Jos päätämme rakastaa Jumalaa, kuunnella häntä ja pysyä hänessä kiinni, valitsemme elämän – ikuisen elämän paratiisissa maan päällä. Mutta mitä edellä mainitut kolme seikkaa käytännössä tarkoittavat?

PÄÄTÄ RAKASTAA JUMALAA

Rakkaus on Jumalan pääominaisuus. Apostoli Johannes kirjoitti Jumalan hengen ohjauksessa: ”Jumala on rakkaus.” (1. Johanneksen kirje 4:8.) Niinpä kun Jeesukselta kysyttiin, mikä on suurin käsky, hän sanoi: ”Sinun on rakastettava Jehovaa, Jumalaasi, koko sydämelläsi ja koko sielullasi ja koko mielelläsi.” (Matteus 22:37.) Oikeanlainen suhde Jehova Jumalaan ei perustu pelkoon tai sokeaan tottelevaisuuteen vaan rakkauteen. Mutta miksi meidän tulisi päättää rakastaa häntä?

Jehovan rakkaus ihmiskuntaa kohtaan on samankaltaista kuin vanhempien rakkaus lapsiinsa. Epätäydellisyydestään huolimatta vanhemmat opettavat, kannustavat, tukevat ja oikaisevat lapsiaan, koska he haluavat näiden olevan onnellisia ja menestyvän. Mitä rakastavat vanhemmat sitten odottavat lapsiltaan? Sitä että nämä rakastavat heitä ja suhtautuvat vakavasti saamaansa arvokkaaseen opetukseen. Johdonmukaisesti ajateltuna myös täydellinen taivaallinen Isämme odottaa,  että arvostamme sydämestämme kaikkea, mitä hän on tehnyt hyväksemme.

KUUNTELE HÄNTÄ

Raamatun alkukielissä sana ”kuunnella” sisältää usein ajatuksen tottelemisesta. Nykyäänkin joku voi kehottaa lasta kuuntelemaan – eli tottelemaan – vanhempiaan. Jumalan kuunteleminen merkitsee siis sitä, että kiinnitämme huomiota siihen, mitä hän sanoo, ja tottelemme häntä. Koska emme voi kirjaimellisesti kuulla Jumalan ääntä, kuuntelemme häntä siten, että luemme hänen Sanaansa Raamattua ja noudatamme oppimaamme. (1. Johanneksen kirje 5:3.)

Jeesus korosti sitä, miten tärkeää on kuunnella Jumalaa, kun hän erään kerran sanoi: ”Ihmisen ei tule elää yksistään leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jehovan suusta.” (Matteus 4:4.) Tiedon hankkiminen Jumalasta on meille yhtä tärkeää kuin ruoka. Se on jopa tärkeämpää. Miksi näin on? Viisas kuningas Salomo selitti: ”Viisaus on suojaksi samoin kuin raha on suojaksi, mutta tiedon etuna on, että viisaus varjelee omistajansa elossa.” (Saarnaaja 7:12.) Jumalalta saatava tieto ja viisaus voi suojella meitä jo nykyään sekä auttaa meitä tekemään viisaan valinnan, joka johtaa ikuiseen elämään.

PYSY HÄNESSÄ KIINNI

Palauta mieleesi edellisessä artikkelissa mainittu Jeesuksen vertaus: ”Se portti on ahdas ja tie kapea, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.” (Matteus 7:13, 14.) Tällaisella tiellä kulkevalle taitavasta oppaasta on paljon apua; kun pysyy lähellä opasta, voi saavuttaa määränpään, ikuisen elämän. Meillä on siksi hyvä syy pysyä lähellä Jumalaa. (Psalmit 16:8.) Miten voimme toimia näin?

Meillä on päivittäin monia asioita, jotka täytyy tehdä, ja vielä enemmän asioita, joita haluaisimme tehdä. Nämä voivat viedä huomiomme siinä määrin, että sen miettimiseen, mitä Jumala odottaa meiltä, jää aikaa vain vähän tai ei ollenkaan. Siksi Raamatussa muistutetaan: ”Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha.” (Efesolaisille 5:15, 16, Kirkkoraamattu 1992.) Pysymme lähellä Jumalaa, kun teemme suhteestamme häneen elämämme tärkeimmän asian (Matteus 6:33).

MIKÄ ON VALINTASI?

Vaikka et voi muuttaa menneisyyttäsi, voit päättää varmistaa itsellesi ja läheisillesi hyvän tulevaisuuden. Raamattu osoittaa, että taivaallinen Isämme Jehova Jumala rakastaa meitä syvästi. Hän myös kertoo, mitä hän toivoo meidän tekevän. Profeetta Miika sanoikin:

”Hän on ilmoittanut sinulle, oi ihminen, mikä on hyvää. Ja mitä muuta Jehova vaatii sinulta takaisin kuin että noudatat oikeutta ja rakastat huomaavaisuutta ja olet vaatimaton vaeltaessasi Jumalasi kanssa?” (Miika 6:8.)

Otatko vastaan Jehovan kutsun vaeltaa hänen kanssaan? Haluatko kokea hänen suurenmoisten lupaustensa täyttymisen? Valinta on sinun!