Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Astrologia ja okkulttinen ennustaminen – ikkunoita tulevaisuuteen?

Astrologia ja okkulttinen ennustaminen – ikkunoita tulevaisuuteen?

ASTROLOGIA

Astrologia on ennustelun muoto, joka perustuu siihen uskomukseen, että kuulla, planeetoilla ja tähdillä on merkittävä vaikutus ihmisten elämään. Astrologien mukaan taivaankappaleiden sijainti henkilön syntymähetkellä muovaa tämän persoonallisuutta ja tulevaisuutta.

Vaikka astrologia juontaa juurensa muinaisesta Babylonista, se on edelleen suosittua. Vuonna 2012 Yhdysvalloissa tehtiin tutkimus, johon osallistuneista kolmasosa ajatteli astrologian olevan ”jollain tapaa tieteellistä” ja joka kymmenes piti sitä ”erittäin tieteellisenä”. Onko se sitten tieteellistä? Ei ole. Katsotaanpa miksi.

  • Planeetat ja tähdet eivät säteile mitään sellaista voimaa, joka voisi vaikuttaa ihmisiin astrologien esittämällä tavalla.

  • Ennustukset ovat monesti niin suurpiirteisiä, että ne voisivat pitää paikkansa kenen tahansa elämässä.

  • Nykyiset astrologiset laskelmat pohjautuvat siihen muinaiseen uskomukseen, että planeetat kiertävät Maata. Tosiasiassa planeetat kiertävät Aurinkoa.

  • Eri astrologien samalle henkilölle tekemät ennustukset ovat ristiriidassa keskenään.

  • Astrologiassa ihmiset jaetaan syntymäpäivänsä perusteella 12 ryhmään, joihin kuhunkin on liitetty tietyn tähdistön mukaan nimetty eläinradan merkki. Vuosisatojen kuluessa maapallon asento on kuitenkin muuttunut. Siksi eri eläinradan merkkien päivämäärät eivät enää vastaa sitä, milloin aurinko kulkee noiden tähtikuvioiden editse.

Eläinradan merkkien sanotaan kertovan ihmisen luonteenpiirteistä. Todellisuudessa syntymäpäivä ei paljasta mitään henkilön persoonallisuudesta; samana päivänä syntyneet voivat olla luonteeltaan aivan erilaisia. Sen sijaan että astrologit näkisivät ihmiset sellaisina kuin nämä oikeasti ovat, he arvioivat käytöstä ja luonnetta valmiiden olettamusten perusteella. Eikö tämä ole eräänlaista ennakkoluuloisuutta?

 OKKULTTINEN ENNUSTAMINEN

Muinaisista ajoista saakka ihmiset ovat käyneet ennustajilla. Jotkut ennustajat ovat yrittäneet lukea enteitä esimerkiksi eläinten tai ihmisten sisäelimistä tai siitä, miten kukko nokkii jyviä. Toiset ovat ennustaneet teelehtien tai kahvinporojen muodostamista kuvioista. Nykyään tulevaisuutta ”luetaan” muun muassa tarot-korteista, arpakuutioista tai kristallipallosta. Onko okkulttinen ennustaminen luotettava keino nähdä tulevaisuuteen? Ei ole. Miksi näin voidaan sanoa?

Mietitäänpä ennustusten yhtäpitävyyttä. Eri menetelmien avulla laaditut ennustukset ovat usein ristiriidassa keskenään, ja vaikka menetelmä olisi samakin, ennustukset poikkeavat toisistaan. Jos joku esimerkiksi pyytäisi kahta ennustajaa vastaamaan tiettyyn tulevaisuutta koskevaan kysymykseen katsomalla samoista korteista, vastausten pitäisi loogisesti ajateltuna olla samanlaiset. Usein näin ei kuitenkaan ole.

Ennustajien menetelmät ja motiivit ovat herättäneet epäilyksiä. Kriitikot sanovat, että kortit ja kristallipallot ovat pelkkää rekvisiittaa ja että ennustaja tulkitsee pikemminkin asiakkaan reaktioita kuin ennustusvälineitä. Etevä ennustaja tekee yleisluontoisia kysymyksiä, kuuntelee huolellisesti ja tarkkailee asiakkaan eleitä ja ilmeitä saadakseen vihjeitä tämän elämäntilanteesta. Sitten hän ilmaisee ”tietävänsä” asioita, jotka asiakas on itse huomaamattaan paljastanut. Voitettuaan asiakkaiden luottamuksen jotkut ennustajat ovat onnistuneet saamaan näiltä suuria rahasummia.

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Astrologiaan ja okkulttiseen ennustamiseen sisältyy ajatus siitä, että tulevaisuutemme on ennalta määrätty. Mutta onko asia näin? Raamattu osoittaa, että meidän on mahdollista valita, mihin uskomme ja mitä haluamme tehdä, ja että valintamme vaikuttavat tulevaisuuteemme (Joosua 24:15).

Jumalan palvojilla on vielä eräs syy hylätä astrologia ja okkulttinen ennustaminen: Jumala tuomitsee kaiken tämänkaltaisen ennustelun. Raamatussa sanotaan: ”Keskuudestasi ei saa löytyä ketään – – ennustelijaa eikä taikuuden harjoittajaa eikä enteiden tähyilijää, ei noitaa eikä sellaista, joka kietoo toisia loitsulla, eikä ketään, joka kysyy neuvoa meediolta tai ammattimaiselta ennustajalta tai tiedustelee kuolleilta. Sillä jokainen näitä harjoittava on Jehovasta inhottava.” * (5. Mooseksen kirja 18:10–12.)

^ kpl 17 Jehova (Jahve) on Raamatun mukaan Jumalan nimi (Jesaja 42:8).