Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Keitä Jumala ja Jeesus Kristus ovat?

Keitä Jumala ja Jeesus Kristus ovat?

Ihmiset palvovat monia jumalia, mutta Raamatun mukaan on olemassa vain yksi ”tosi Jumala” (Johannes 17:3). Hän on ”Korkein”, hän on luonut kaiken, ja elämä on lähtöisin hänestä. Hän on ainoa, joka ansaitsee palvontamme. (Daniel 7:18; Ilmestys 4:11.)

Kuka Jumala on?

Jumalan nimi esiintyy Raamatun alkuperäisessä tekstissä NOIN 7 000 KERTAA

JEHOVA on Jumalan nimi

HERRA, ISÄ, JUMALA: Jehovasta käytettäviä nimityksiä

Jumalan nimi. Jumala sanoo itsestään: ”Minä olen Jehova. Se on minun nimeni.” (Jesaja 42:8.) Jumalan nimi esiintyy Raamatussa noin 7 000 kertaa. Monissa raamatunkäännöksissä tämä nimi on kuitenkin korvattu muilla nimityksillä, esimerkiksi arvonimellä ”Herra”. Jumala haluaa meidät ystävikseen, ja siksi Raamatussa kehotetaan: ”Huutakaa avuksenne hänen nimeään.” (Psalmit 105:1.)

Jehovan arvonimet. Raamatussa käytetään Jehovasta esimerkiksi seuraavia nimityksiä: ”Jumala”, ”Kaikkivaltias”, ”Luoja”, ”Isä” ja ”Herra”. Monessa Raamattuun kirjoitetussa rukouksessa Jumalaa puhutellaan sekä kunnioittavalla arvonimellä että hänen nimellään Jehova (Daniel 9:4).

 Jumalan olemus. Jumala on näkymätön henkiolento (Johannes 4:24). Raamatun mukaan ”kukaan ihminen ei ole milloinkaan nähnyt Jumalaa” (Johannes 1:18). Siinä kerrotaan myös, että hänellä on tunteita. Ihmiset voivat esimerkiksi aiheuttaa hänelle surua tai tehdä hänet iloiseksi. (Psalmit 78:40, 41; Sananlaskut 11:20.)

Jumalan ominaisuudet. Jumala on puolueeton kaikkia ihmisiä kohtaan riippumatta heidän kansallisuudestaan tai taustastaan (Apostolien teot 10:34, 35). Hän on myös ”armollinen ja myötätuntoinen Jumala, pitkämielinen ja täynnä uskollista rakkautta ja totuutta” (2. Mooseksen kirja 34:6, 7). Neljä hänen ominaisuuksistaan on kuitenkin erityisen vetoavia:

Voima. Hän on ”Kaikkivaltias Jumala”, joten hänellä on rajattomasti voimaa toteuttaa se, mitä hän on luvannut (1. Mooseksen kirja 17:1).

Viisaus. Jumala on paljon viisaampi kuin kukaan muu. Tämän vuoksi Raamatussa sanotaan, että hän on ”ainoa viisas” (Roomalaisille 16:27).

Oikeudenmukaisuus. Jumala toimii aina oikein. Kaikki, mitä hän tekee, on täydellistä, eikä hän ole koskaan epäoikeudenmukainen. (5. Mooseksen kirja 32:4.)

Rakkaus. Raamatussa sanotaan, että ”Jumala on rakkaus” (1. Johanneksen kirje 4:8). Sen lisäksi että hän ilmaisee rakkautta, hän on rakkauden personoituma. Hänen ylivertainen rakkautensa näkyy kaikessa, mitä hän tekee, ja me hyödymme siitä monin tavoin.

Jumalan ystävyys. Jumala on taivaallinen Isämme, joka rakastaa meitä (Matteus 6:9). Jos luotamme häneen, meistä voi tulla hänen ystäviään (Psalmit 25:14). Jumala itse asiassa kehottaa meitä lähestymään häntä rukoilemalla. Raamatussa sanotaan: ”Heittäkää kaikki huolenne hänelle, sillä hän huolehtii teistä.” (1. Pietarin kirje 5:7; Jaakobin kirje 4:8.)

Miten Jumala ja Jeesus Kristus eroavat toisistaan?

Jeesus ei ole Jumala. Jeesus on ainutlaatuinen, koska hän on ainoa, jonka Jumala on luonut yksin. Siksi häntä sanotaan Raamatussa Jumalan Pojaksi. (Johannes 20:31.) Kun Jumala oli luonut esikoisensa Jeesuksen, Jeesus oli hänen apunaan ”taitavana työntekijänä” kaiken muun luomisessa (Sananlaskut 8:30, 31; Kolossalaisille 1:15, 16).

 Jeesus ei koskaan väittänyt olevansa Jumala. Jeesus sanoi: ”Olen hänen [Jumalan] edustajansa, ja hän on lähettänyt minut.” (Johannes 7:29.) Jeesus sanoi eräälle opetuslapselleen Jehovasta, että hän on ”minun Isäni ja teidän Isänne” ja ”minun Jumalani ja teidän Jumalanne” (Johannes 20:17). Sen jälkeen kun Jeesus oli kuollut, Jehova herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle huomattavan aseman oikealla puolellaan taivaassa (Matteus 28:18; Apostolien teot 2:32, 33).

Jeesuksen avulla voi päästä lähelle Jumalaa

Jeesus tuli maan päälle kertomaan Isästään. Jehova sanoi Jeesuksesta: ”Tämä on minun rakas Poikani. Kuunnelkaa häntä.” (Markus 9:7.) Jeesus tuntee Jumalan paremmin kuin kukaan muu. Hän sanoi: ”Kukaan muu [ei] tiedä, kuka Isä on, kuin Poika ja jokainen, jolle Poika haluaa tehdä hänet tunnetuksi.” (Luukas 10:22.)

Jeesuksella on samanlaisia ominaisuuksia kuin hänen Isällään. Jeesus jäljitteli Isäänsä niin tarkasti, että hän pystyi sanomaan: ”Se joka on nähnyt minut, on nähnyt myös Isän.” (Johannes 14:9.) Jeesus jäljitteli erityisesti Isänsä rakkautta siinä, mitä hän sanoi ja teki. Tämä sai toisetkin haluamaan lähelle Jumalaa. Jeesus sanoi: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.” (Johannes 14:6.) Hän sanoi myös: ”Tosi palvojat palvovat Isää hengessä ja totuudessa, sillä juuri sellaisia Isä etsii palvojikseen.” (Johannes 4:23.) Jehova siis haluaa, että ihmiset voivat oppia tuntemaan hänet.