Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Onko kyse vain pienestä väärinkäsityksestä?

Onko kyse vain pienestä väärinkäsityksestä?

Pieni tyttö näki, miten savu nousi tehtaan savupiipuista ja muuttui hahtuvaisiksi pilviksi. Hän päätteli, että tehtaan tarkoituksena oli tehdä pilviä. Tällainen lapsen pieni väärinkäsitys saattaa kuulostaa huvittavalta. Mutta vakavammilla väärinkäsityksillä voi olla suuri vaikutus elämään. Esimerkiksi jos ymmärtää väärin sen, mitä lääkepurkin etiketissä lukee, seuraukset voivat olla vaarallisia.

Se että ymmärtää väärin hengellisiä asioita, voi johtaa vieläkin vakavampiin seurauksiin. Jotkut ihmiset tulkitsivat väärin Jeesuksen opetuksia (Johannes 6:48–68). Vaikka heillä olisi ollut mahdollisuus oppia lisää, he eivät hyväksyneet enää mitään Jeesuksen opetuksista. He menettivät paljon!

Luetko sinä Raamattua löytääksesi opastusta elämääsi? Se on kiitettävää. Voisiko kuitenkin olla mahdollista, että ymmärrät joitakin kohtia väärin? Näin käy monille. Seuraavassa tarkastellaan kolmea yleistä väärinkäsitystä.

  • Jotkut käsittävät väärin Raamatun käskyn: ”Pelkää tosi Jumalaa.” He ajattelevat sen tarkoittavan lamaannuttavaa pelkoa. (Saarnaaja 12:13.) Jumala ei kuitenkaan halua, että hänen palvojillaan olisi tällaisia tunteita häntä kohtaan. Hän sanoo: ”Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Älä tähyile ympärillesi, sillä minä olen sinun Jumalasi. Olen vahvistava sinua. Olen todella auttava sinua.” (Jesaja 41:10.) Jumalan pelkääminen merkitsee yksinkertaisesti sitä, että kunnioittaa häntä syvästi.

  • Tuhotaanko maapallo tulella?

    Jotkut ihmiset tulkitsevat väärin seuraavat Jumalan hengen ohjauksessa kirjoitetut sanat: ”Kaikelle on määräaika, – – aika syntyä ja aika kuolla.” He päättelevät, että Jumala on määrännyt ennalta tarkan kuolinajan jokaiselle ihmiselle. (Saarnaaja 3:1, 2.) Tämä raamatunkohta kuitenkin käsittelee elämän kiertokulkua ja toteaa kuoleman olevan kaikkien osana nykyään. Jumalan sanan mukaan ihmisten omilla valinnoilla on vaikutusta heidän elinikäänsä. Siinä muun muassa sanotaan: ”Jehovan pelko päiviä lisää.” (Sananlaskut 10:27; Psalmit 90:10; Jesaja 55:3.) Kunnioitus Jumalan sanaa kohtaan saa ihmisen karttamaan terveyttä vahingoittavia tapoja, kuten kohtuutonta alkoholinkäyttöä ja moraalittomuutta (1. Korinttilaisille 6:9, 10).

  • Jotkut ihmiset ottavat Raamatun sanat ”taivaat ja maa ovat talletetut tulelle” kirjaimellisesti ja ajattelevat, että Jumala tulee tuhoamaan maapallon (2. Pietarin kirje 3:7). Jumala on kuitenkin luvannut säilyttää planeettamme ikuisesti. Hän ”on perustanut maan sen pysyville paikoille; horjumatta se pysyy ajan hämärään asti eli ikuisesti” (Psalmit 104:5; Jesaja 45:18). Se, mikä tuhotaan tulella eli kohtaa loppunsa, ei siis ole kirjaimellinen maapallo vaan nykyinen ihmisten aikaansaama turmeltunut maailma. Sanalla ”taivaat” puolestaan tarkoitetaan kirjaimellisessa merkityksessään joko näkyvää taivasta, tähdistä koostuvaa maailmankaikkeutta tai Jumalan asuinpaikkaa. Mitään näistä ei tulla tuhoamaan.

MIKSI RAAMATUNKOHTIA YMMÄRRETÄÄN JOSKUS VÄÄRIN?

Kuten edellä mainitut esimerkit osoittavat, ihmiset usein ymmärtävät lukemiaan raamatunkohtia väärin. Miksi Jumala antaa näin käydä? Jotkut saattaisivat järkeillä: ”Viisas ja kaikkitietävä Jumala olisi voinut antaa ihmisille kirjan, jonka teksti on niin selvää, että kaikkien on helppo ymmärtää sitä. Miksei hän tehnyt niin?” Pohditaan nyt kolmea syytä siihen, miksi Raamattua usein tulkitaan väärin.

  1. Raamattu on tehty niin, että vain nöyrät ja opinhaluiset ihmiset voivat ymmärtää sitä. Jeesus sanoi Isälleen: ”Minä ylistän sinua julkisesti,  Isä, taivaan ja maan Herra, koska olet huolellisesti kätkenyt nämä viisailta ja älykkäiltä ja olet ilmaissut ne lapsille.” (Luukas 10:21.) Raamattu on kirjoitettu siten, että vain ne, joilla on oikea asenne, pystyvät ymmärtämään sen sanoman. ”Viisailla ja älykkäillä” on yleensä ylpeä suhtautumistapa asioihin, ja siksi he usein ymmärtävät Raamattua väärin. Mutta jos raamatunlukijalla on samanlainen nöyrä ja opinhaluinen asenne kuin lapsella, hän ymmärtää sen ansiosta Jumalan sanoman paremmin. Miten nerokkaasti Jumala onkaan tehnyt Raamatun!

  2. Raamattu on tarkoitettu ihmisille, jotka haluavat vilpittömästi apua Jumalalta sen ymmärtämiseen. Jeesus osoitti, että ihmiset tarvitsisivat apua voidakseen ymmärtää täysin hänen opetuksiaan. Mistä he saisivat sitä? Jeesus selitti: ”Auttaja, pyhä henki, jonka Isä tulee lähettämään minun nimessäni, se opettaa teille kaikki.” (Johannes 14:26.) Jumala auttaa ymmärtämään Raamattua pyhän henkensä eli vaikuttavan voimansa välityksellä. Hän ei kuitenkaan anna henkeään sellaisille ihmisille, jotka eivät luota hänen apuunsa, ja siksi Raamattu tuntuu heistä usein vaikeatajuiselta. Jumala auttaa niitä, jotka haluavat ymmärtää Raamattua paremmin, myös siten, että hän ohjaa pyhän henkensä välityksellä heidän luokseen hengellisiin asioihin perehtyneitä kristittyjä (Apostolien teot 8:26–35).

  3. Ihmiset pystyvät ymmärtämään joitakin raamatunkohtia vasta, kun on oikea aika. Esimerkiksi profeetta Danielia käskettiin kirjoittamaan muistiin tulevaisuutta koskeva sanoma. Enkeli sanoi hänelle: ”Daniel, tee salaisiksi nämä sanat ja sinetöi kirja lopun aikaan asti.” Monet ihmiset ovat vuosisatojen kuluessa lukeneet Raamatusta Danielin kirjaa, mutta eivät ole pystyneet täysin ymmärtämään sitä. Edes Daniel itse ei tajunnut kaikkea, mitä hän kirjoitti. Hän myönsi nöyrästi: ”Minä kuulin, mutta en voinut ymmärtää.” Mutta lopulta tulisi aika, jolloin ihmiset pystyisivät ymmärtämään tämän Danielin välityksellä tulleen Jumalan profetian. Se tapahtuisi kuitenkin vasta tiettynä Jumalan valitsemana aikana. Enkeli selitti: ”Mene, Daniel, sillä ne sanat ovat salaisiksi tehdyt ja sinetöidyt lopun aikaan asti.” Ketkä ymmärtäisivät Jumalan sanomien merkityksen? ”Ketkään jumalattomat [eivät] tule ymmärtämään, mutta ymmärtäväiset tulevat ymmärtämään.” (Daniel 12:4, 8–10.) Jumala siis paljastaa joidenkin raamatunkohtien merkityksen vasta, kun on oikea aika.

Ovatko Jehovan todistajat joskus ymmärtäneet Raamattua väärin, koska aika ei ole ollut oikea? Kyllä. Mutta kun on tullut Jumalan aika selventää raamatunkohtien merkitystä, todistajat ovat olleet valmiita korjaamaan näkemyksiään. He uskovat, että näin toimimalla he jäljittelevät Jeesuksen apostoleja, jotka nöyrästi korjasivat käsityksiään aina kun Jeesus oikaisi heitä (Apostolien teot 1:6, 7).

Pikkutytön näkemys siitä, mistä pilvet tulevat, on vain pieni väärinkäsitys. Raamatun opetuksilla on kuitenkin erittäin suuri merkitys. Kenenkään ei ole siksi viisasta yrittää ymmärtää Raamatun sanomaa ainoastaan lukemalla sitä yksityisesti. Hanki siis apua voidaksesi ymmärtää lukemaasi. Etsi sellaisten ihmisten seuraa, joilla on nöyrä suhtautumistapa Raamatun tutkimiseen, jotka luottavat Jumalan pyhän hengen apuun ja jotka ovat vakuuttuneita siitä, että juuri tänä aikana Jumala haluaa ihmisten ymmärtävän Raamattua. Älä epäröi puhua Jehovan todistajien kanssa tai lukea heidän huolelliseen tutkimustyöhönsä perustuvaa aineistoa jw.org-verkkosivustolta. Raamatussa luvataan, että jos ”kutsut ymmärrystä – – löydät Jumalan tuntemuksen” (Sananlaskut 2:3–5).