Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 2. OPITTAVA ASIA

Miten olla nöyrä?

Miten olla nöyrä?

MITÄ NÖYRYYS ON?

Nöyrä ihminen kunnioittaa toisia. Hän ei ole ylimielinen eikä odota saavansa erityiskohtelua. Sen sijaan hän on aidosti kiinnostunut toisista ja oppii heiltä mielellään.

Joskus nöyryyttä pidetään virheellisesti heikkoutena. Todellisuudessa se on vahvuus, sillä nöyrä ihminen ymmärtää puutteensa ja tunnustaa rajoituksensa.

MIKSI NÖYRYYS ON TÄRKEÄÄ?

 • Nöyryys edistää hyviä ihmissuhteita. ”Nöyrien ihmisten on yleensä helpompi ystävystyä toisten kanssa”, sanotaan kirjassa The Narcissism Epidemic. Siinä jatketaan, että nöyrien ihmisten on helpompi tulla toimeen toisten kanssa.

 • Nöyryys auttaa lasta tulevaisuudessa. Nöyryyden oppimisesta on lapselle hyötyä sekä nyt että myöhemmin elämässä, esimerkiksi silloin, kun hän etsii työpaikkaa. ”Nuori, jonka paisunut ego estää häntä näkemästä omia puutteitaan, tuskin pärjää työhaastattelussa kovinkaan hyvin”, kirjoittaa tri Leonard Sax. ”Toisaalta nuori, joka on aidosti kiinnostunut siitä, mitä sanottavaa haastattelijalla on, saa todennäköisemmin työpaikan.” *

MITEN OPETTAA NÖYRYYTTÄ?

Auta lasta suhtautumaan itseensä tasapainoisesti.

RAAMATUN PERIAATE: ”Jos joku luulee olevansa jotain, vaikka ei ole mitään, hän pettää itseään.” (Galatalaisille 6:3.)

 • Vältä epärealistisia elämänohjeita. Sellaiset fraasit kuin ”voit tehdä unelmistasi totta” tai ”sinusta voi tulla, mitä ikinä haluat”, saattavat kuulostaa innostavilta, mutta ne toteutuvat vain harvoin. Lapsi menestyy elämässään todennäköisesti paremmin, jos hänellä on realistisia tavoitteita ja hän näkee vaivaa niiden saavuttamiseksi.

 • Anna yksityiskohtaista kiitosta. Lapsen ylimalkainen ylistäminen ei kannusta häntä nöyryyteen. Kiitä jostain nimenomaisesta asiasta.

 • Aseta rajat sosiaalisen median käytölle. Sosiaaliseen mediaan liittyy usein itsensä esiin tuominen. Omien taitojen ja saavutusten korostamisesta on nöyryys kaukana.

 • Opeta lasta pyytämään nopeasti anteeksi. Kun lapsi toimii väärin, auta häntä huomaamaan ja myöntämään se.

 Kasvata lapsessa kiitollisuutta.

RAAMATUN PERIAATE: ”Osoittakaa olevanne kiitollisia.” (Kolossalaisille 3:15.)

 • Kiitollisuus luomakunnasta. Auta lasta arvostamaan luontoa ja ymmärtämään, miten riippuvaisia olemme siitä. Tarvitsemme ilmaa, vettä ja ravintoa pysyäksemme elossa. Kerro tämänkaltaisia esimerkkejä kasvattaaksesi lapsesi arvostusta ja kunnioitusta luonnon ihmeitä kohtaan ja kiitollisuutta niiden johdosta.

 • Kiitollisuus toisia kohtaan. Opeta lapselle, että joku on aina jossain asiassa häntä parempi. Vaikka toisilla on monenlaisia kykyjä ja taitoja, kadehtimisen sijaan on parempi miettiä, mitä heiltä voi oppia.

 • Kiitollisuuden ilmaiseminen. Opeta lasta kiittämään, ei vain muodon vuoksi vaan sydämestä. Kiitollisuus kuuluu erottamattomasti nöyryyteen.

Opeta lapsellesi, että on tärkeää tehdä jotain toisten hyväksi.

RAAMATUN PERIAATE: ”Pitäkää nöyrästi toisia itseänne parempina, älkääkä ajatelko vain omaa parastanne vaan myös toisten parasta.” (Filippiläisille 2:3, 4.)

 • Anna lapselle kotitöitä. Jos lapselle ei anna lainkaan kotitöitä, hän saattaa alkaa ajatella, etteivät ne ole hänen arvolleen sopivia. Kotityöt tulisi asettaa tärkeysjärjestyksessä leikkimisen edelle. Auta lasta huomaamaan, että kotityöt hyödyttävät muita ja että toiset arvostavat hänen osallistumistaan niihin.

 • Korosta, että on kunnia toimia toisten hyväksi. Toisten hyväksi toimiminen auttaa lasta kypsymään. Kannusta häntä panemaan merkille, ketkä voisivat tarvita apua. Miettikää yhdessä, miten hän voisi auttaa heitä. Kiitä lasta ja ole hänen tukenaan, kun hän tekee jotain toisten hyväksi.

^ kpl 8 Kirjasta The Collapse of Parenting.