Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Omalla esimerkillään vanhemmat opettavat lapsiaan rakastamaan.

ASKEL KOHTI RATKAISUA

Moraalinen koulutus

Moraalinen koulutus

Teini-ikäisiä poikia syytettiin siitä, että he olivat koulun järjestämällä retkellä seksuaalisesti pahoinpidelleet erästä poikaa. Kaikki asianosaiset olivat arvostetun kanadalaisen yksityiskoulun oppilaita. Tapauksen jälkeen toimittaja Leonard Stern kirjoitti Ottawa Citizen -sanomalehdessä: ”Älykkyys, koulutus ja ylempään yhteiskuntaluokkaan kuuluminen eivät estä nuoria tekemästä huonoja moraalisia valintoja.”

Stern totesi: ”Voisi ajatella, että vanhemmuuden tärkein yksittäinen tavoite olisi edistää lapsen moraalista kehitystä. Monet vanhemmat näyttävät kuitenkin olevan kiinnostuneempia lastensa akateemisista tai aineellisista saavutuksista.”

Koulutus on tietysti tärkeää, mutta paraskaan maallinen koulutus ei auta pääsemään eroon vääristä haluista ja huonoista taipumuksista. Mistä sitten voi saada sellaista moraalista ohjausta, joka todella auttaa tulemaan paremmaksi ihmiseksi?

YLIVERTAISTA MORAALISTA OHJAUSTA

Raamattu on kuin peili, jonka avulla näemme rajoituksemme ja heikkoutemme selvemmin (Jaakobin kirje 1:23–25). Lisäksi se auttaa meitä tekemään tarvittavia muutoksia. Sen avulla voimme kehittää ominaisuuksia, jotka edistävät todellista rauhaa ja yksimielisyyttä. Tällaisia ominaisuuksia ovat muun muassa hyvyys, huomaavaisuus, kärsivällisyys, itsehillintä ja rakkaus. Rakkaudesta jopa sanotaan, että se on ”täydellinen yhdysside” (Kolossalaisille 3:14). Miksi rakkaus on niin merkittävä ominaisuus? Raamattu kuvailee sitä seuraavin sanoin:

  • ”Rakkaus on kärsivällinen ja huomaavainen. Rakkaus ei ole kateellinen. Se ei kerskaile, ei ylpisty, ei käyttäydy sopimattomasti, ei tavoittele omaa etuaan, ei ärsyynny. Se ei pidä kirjaa pahasta. Se ei iloitse siitä, mikä on väärää, vaan iloitsee totuudesta. Kaiken se peittää, – – kaiken se kestää. Rakkaus ei koskaan häviä.” (1. Korinttilaisille 13:4–8.)

  • ”Rakkaus ei aiheuta lähimmäiselle pahaa.” (Roomalaisille 13:10.)

  • ”Ennen kaikkea rakastakaa toisianne palavasti, sillä rakkaus peittää paljon syntejä.” (1. Pietarin kirje 4:8.)

Miltä sinusta tuntuu, kun olet sellaisten ihmisten seurassa, jotka rakastavat sinua? Tunnet varmasti olosi turvalliseksi ja levolliseksi. Tiedät, että he haluavat sinun parastasi ja että he eivät koskaan tahallaan vahingoittaisi sinua.

Rakkaus voi myös saada ihmisen tekemään uhrauksia – jopa elämäntapamuutoksia – toisten hyvinvoinnin vuoksi. Esimerkiksi kun Georgesta * tuli isoisä, hän halusi kovasti viettää aikaa tyttärenpoikansa kanssa. Mutta ongelmana oli se, että George oli piintynyt tupakoitsija eikä hänen vävynsä halunnut hänen polttavan vauvan läheisyydessä. Mitä George teki? Vaikka hän oli polttanut 50 vuotta, hän luopui tuosta tavasta tyttärenpoikansa takia. Rakkaudella on tosiaankin valtava voima!

Raamattu auttaa kehittämään monia hienoja ominaisuuksia, muun muassa hyvyyttä, huomaavaisuutta ja ennen kaikkea rakkautta.

Rakkaus on ominaisuus, jota opitaan ilmaisemaan. Vanhemmilla on tärkeä rooli siinä, että heidän lapsensa oppivat rakastamaan. Vanhemmat ruokkivat ja suojelevat lapsiaan ja pitävät näistä huolta, kun nämä loukkaavat itsensä tai sairastuvat. Hyvät vanhemmat puhuvat lastensa kanssa ja opettavat heitä. He myös ojentavat lapsiaan, mihin sisältyy oikeaa ja väärää koskevien periaatteiden opettaminen. Kun vanhemmat toimivat itse niin kuin opettavat, he näyttävät hyvää mallia lapsilleen.

Valitettavasti jotkut vanhemmat kuitenkin laiminlyövät velvollisuutensa. Merkitseekö tämä sitä, että tällaisten vanhempien lapset on tuomittu epäonnistumaan? Ei todellakaan! Monet ovat pystyneet vielä vanhemmalla iälläänkin tekemään hämmästyttäviä muutoksia elämässään niin että heistä on tullut huomaavaisia ja vastuuntuntoisia ihmisiä. Joillakuilla heistä on ollut erittäin vaikeat kotiolot. Seuraavasta artikkelista näemme, että jopa sellaiset, joita on saatettu pitää toivottomina tapauksina, ovat voineet muuttua.

^ Nimi on muutettu.