Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

HALLITUS JOLLA ON RATKAISUN AVAIMET

”Rauhalla ei ole loppua”

”Rauhalla ei ole loppua”

Yhdistyneet kansakunnat edistää ajatusta maailmankansalaisuudesta ja kannustaa siksi tekemään kansainvälistä yhteistyötä, kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja suojelemaan maapalloa. Miksi YK:lla on tällaiset tavoitteet? ”Ilmastonmuutos, järjestäytynyt rikollisuus, kasvava epätasa-arvo, ratkaisemattomat konfliktit, pakolaisvirrat, maailmanlaajuinen terrorismi, tartuntataudit ja muut vastaavat uhat eivät tunne rajoja”, sanoi Maher Nasser UN Chronicle -lehdessä.

Jotkut ovat menneet vielä pidemmälle ja puhuneet maailmanhallituksen puolesta. Sitä kannattivat esimerkiksi italialainen filosofi, runoilija ja valtiomies Dante (1265–1321) sekä fyysikko Albert Einstein (1879–1955). Dante ajatteli, että kestävää rauhaa ei voida saavuttaa poliittisesti jakautuneessa maailmassa. Hän lainasi Jeesusta Kristusta, joka sanoi: ”Valtakunta, joka on jakautunut, tuhoutuu.” (Luukas 11:17.)

Pian toisen maailmansodan jälkeen, jossa pudotettiin kaksi atomipommia, Albert Einstein kirjoitti YK:n yleiskokoukselle avoimen kirjeen. Kirjeessä sanottiin: ”Kansainvälisen turvallisuuden aikaansaamiseksi Yhdistyneiden kansakuntien on ryhdyttävä välittömästi toimiin ja luotava perusta todelliselle maailmanhallitukselle.”

Olisiko kuitenkaan varmaa, että tuollaisen maailmanhallituksen muodostavat poliitikot eivät koskaan olisi epäpäteviä, eivät korruptoituisi eivätkä alkaisi sortaa toisia? Vai olisiko heillä samoja huonoja taipumuksia kuin muillakin? Nämä kysymykset tuovat mieleen brittiläisen historioitsijan lordi Actonin sanat: ”Valta pyrkii turmelemaan, ja ehdoton valta turmelee ehdottomasti.”

Ihmiskuntaa jakavista raja-aidoista on silti päästävä eroon, jotta maan päällä vallitsisi rauha ja sopusointu. Miten tässä voidaan onnistua? Onko tuo tavoite edes realistinen? Raamatun vastaus on kyllä. Rauha voidaan saavuttaa, ja se tullaan saavuttamaan. Mutta sitä ei saa aikaan maailmanhallitus, joka koostuu lahjottavissa olevista poliitikoista, vaan hallitus, jonka on muodostanut Jumala. Sen välityksellä hän tulee käyttämään oikeuttaan hallita kaikkea, minkä hän on luonut. Raamatussa tuota hallitusta kutsutaan ”Jumalan valtakunnaksi” (Luukas 4:43).

”TULKOON SINUN VALTAKUNTASI”

Jeesus viittasi Jumalan valtakuntaan, kun hän sanoi malliksi antamassaan rukouksessa: ”Tulkoon sinun valtakuntasi. Toteutukoon sinun tahtosi myös maan päällä.” (Matteus 6:9, 10.) Tulevaisuudessa Jumalan valtakunta varmistaa sen, että maan päällä toteutuu Jumalan tahto, ei vallanhimoisten ja itsekkäiden ihmisten tahto.

Jumalan valtakuntaa kutsutaan myös ”taivaan valtakunnaksi”, koska se hallitsee maata taivaasta käsin (Matteus 5:3). Ajattele, mitä tämä merkitsee. Tällainen maailmanhallitus ei tarvitse alamaisiltaan aineellista tai taloudellista tukea, kuten veroja. Se on suuri helpotus ihmisille!

Jumalan valtakunnan kuningas on Jeesus Kristus, jonka Jumala itse on valinnut hallitsijaksi. Raamattu sanoo Jeesuksesta seuraavaa:

  • ”Hänen hartioillaan tulee olemaan hallitsijanvalta. – – Hänen valtansa kasvulla ja rauhalla ei ole loppua.” (Jesaja 9:6, 7, joissakin käännöksissä 9:5, 6.)

  • ”Hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, jotta kaikki kansat, kansakunnat ja kieliryhmät palvelisivat häntä. Hänen valtansa – – ei häviä.” (Daniel 7:14.)

  • ”Maailman valtakunnasta on tullut meidän Herramme [Jumalan] ja hänen Kristuksensa valtakunta, ja hän hallitsee kuninkaana aina ja ikuisesti.” (Ilmestys 11:15.)

Aivan niin kuin Jeesus mallirukouksessaan sanoi, Jumalan valtakunta toteuttaa täysin Jumalan tahdon maan päällä. Sen alaisuudessa koko ihmiskunta oppii pitämään huolta elinympäristöstään niin että maapallo kukoistaa jälleen ja on täynnä elämää.

Ennen kaikkea Jumalan valtakunta kouluttaa alamaisiaan. Kaikkia opetetaan elämään samojen arvojen ja normien mukaan. Eripuraa ja toisistaan erottautuneita ryhmiä ei ole. Kuten Jesajan 11:9:ssä todetaan, missään ”ei tehdä mitään pahaa eikä aiheuteta vahinkoa, sillä Jehovan tunteminen täyttää maan niin kuin vesi peittää meren”.

Kaikki tulevat olemaan todellisia rauhaa rakastavia maailmankansalaisia – juuri sellaisia kuin YK haluaisi ihmisten olevan. ”He iloitsevat suuresta rauhasta”, sanotaan psalmissa 37:11. Aikanaan sanavarastostamme katoavat senkaltaiset sanat kuin ”köyhyys”, ”rikollisuus”, ”saastuminen” ja ”sota”. Mutta milloin ja miten Jumalan valtakunta sitten ottaa ohjat käsiinsä? Entä mitä hyötyä sen hallinnosta voi olla sinulle? Näitä kysymyksiä käsitellään seuraavassa artikkelissa.