Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 RAAMATUN NÄKÖKANTA

Fyysinen kauneus

Fyysinen kauneus

Terve suhtautuminen kauneuteen voi vaikuttaa merkittävästi ihmisen onnellisuuteen.

Miksi arvostamme kauneutta?

Ihmisaivojen kyky ymmärtää kauneutta on yhä arvoitus. Vaikka Raamattu ei selitä, miten aivot pystyvät tähän, se paljastaa, miksi meillä on kauneudentaju. Jumala on antanut meille ominaisuuksia, joita hänellä itsellään on (1. Mooseksen kirja 1:27; Saarnaaja 3:11). Hän on luonut myös rakenteeltaan ja toiminnoiltaan erittäin monimutkaisen ihmiskehon. Muinainen laulunkirjoittaja sanoikin Jumalalle: ”Minä kiitän sinua siksi, että minut on tehty pelottavan ihmeellisesti.” (Psalmit 139:14.)

Nykyään muotimaailma ja media edistävät suuntausta, joka on saanut monet suhtautumaan kauneuteen tasapainottomasti. Kirjan Body Image mukaan useat länsimaiset tutkimukset ”viittaavat siihen, että ulkonäkö on tärkein yksittäinen ihmisen minäkuvaan vaikuttava tekijä”. Tällainen kapea näkemys voi kuitenkin merkitä sitä, että huomiotta jää jotakin paljon tärkeämpää: ihmisen sydän (1. Samuelin kirja 16:7).

Monissa kulttuureissa ulkonäköä ja seksuaalisuutta korostetaan epäterveellä tavalla.

Ulkonäkökeskeisyyteen liittyy läheisesti lisääntyvä seksuaalisuuden – etenkin naisten seksuaalisuuden – ylikorostaminen. Yhdysvaltalaisen psykologijärjestön (American Psychological Association) vuoden 2007 raportin mukaan ”lähes kaikki tutkitut median muodot tarjoavat runsaasti todisteita naisten seksuaalistamisesta”. Raamattu kehottaa aiheellisesti varomaan tällaisia suuntauksia! (Kolossalaisille 3:5, 6.)

”Ja älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista – –, vaan olkoon se sydämen salainen ihminen sen hiljaisen ja lempeän hengen turmeltumattomassa puvussa, joka on suuriarvoinen Jumalan silmissä.” (1. Pietarin kirje 3:3, 4)

Miksi on viisasta säilyttää tasapainoinen näkemys?

Kauneudesta puhuttaessa jotkut sanovat: ”Jos on mitä näyttää, näytä se!” Kulttuureissa, joissa tällainen ajattelu on yleistä, murrosikäiset ja jopa nuoremmat tytöt oppivat pitämään itseään ”halujen kohteina – – joita toiset katsovat ja joita arvioidaan ulkonäön perusteella”, sanotaan edellä mainitussa raportissa. Tällainen näkemys itsestä voi olla  erittäin haitallinen. Siitä onkin tullut merkittävä sosiaalinen ja terveydellinen huolenaihe, ja psykologijärjestön mukaan siitä voi koitua ”lukuisia tunne-elämän ongelmia”. Näitä voivat olla ahdistuneisuus ja ”jopa itseinho – – syömishäiriöt, heikko itsetunto ja masennus tai alakuloisuus”.

”Poista siis mielipaha sydämestäsi ja torju onnettomuus lihastasi, sillä nuoruus ja elämän kukoistus ovat turhuutta.” (Saarnaaja 11:10)

Millainen on järkevä näkemys?

Raamatussa ”tervemielisyys” eli järkevyys yhdistetään vaatimattomuuteen ja häveliäisyyteen (1. Timoteukselle 2:9). Vaatimaton ja häveliäs ihminen ei ole pinnallinen tai turhamainen, eikä oma ulkonäkö ole hänelle elämän tärkein asia. Sen sijaan hänellä on itsestään terve, tasapainoinen näkemys. Hän ottaa myös huomioon toisten tunteet, minkä vuoksi toiset pitävät hänestä ja kunnioittavat häntä. Ennen kaikkea hän saa Jumalan hyväksynnän. (Miika 6:8.) Lisäksi hän saa paljon todennäköisemmin tosi ystäviä ja vetää puoleensa sellaisia puolisoehdokkaita, joita ei kiinnosta pelkästään fyysinen vetovoima vaan myös kestävä ja onnellinen avioliitto.

On siis olemassa monia hyviä syitä siihen, miksi Raamattu kehottaa keskittämään huomion ”sydämen salaiseen ihmiseen” – siihen, mitä olemme sisäisesti (1. Pietarin kirje 3:3, 4). Sisäinen kauneus on ajatonta. Se voi ajan myötä jopa lisääntyä! Sananlaskujen 16:31:ssä sanotaan: ”Harmaapäisyys on kauneuden kruunu, kun se saadaan vanhurskauden tiellä.” Olemmepa nuoria tai vanhoja, Raamatun ylivertaisten neuvojen noudattaminen auttaa meitä löytämään paitsi kestävän kauneuden myös itsekunnioituksen ja tyytyväisyyden salaisuuden.

”Viehätys voi olla petollista, ja kauneus voi olla turhaa, mutta Jehovaa pelkäävä nainen hankkii ylistyksen itselleen.” (Sananlaskut 31:30)