Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 RAAMATUN NÄKÖKANTA

Usko

Usko

Jotkut sanovat olevansa uskonnollisia, mutta heidän on vaikea ymmärtää, mitä ”usko” merkitsee. Mitä usko on, ja miksi se on tärkeää?

Mitä usko on?

MITÄ JOTKUT SANOVAT?

Monet ajattelevat, että ihminen, joka uskoo johonkin, yksinkertaisesti hyväksyy jonkin uskonkäsityksen ilman päteviä todisteita. Joku uskonnollinen ihminen voi esimerkiksi sanoa uskovansa Jumalaan. Jos häneltä kysyttäisiin, miksi hän uskoo Jumalaan, hän saattaisi vastata: ”Minut on kasvatettu niin” tai ”Niin minulle on aina opetettu”. Uskolla ja herkkäuskoisuudella ei tässä tapauksessa tuntuisi olevan paljonkaan eroa.

MITÄ RAAMATTU SANOO?

”Usko on sen vakuuttunutta odotusta, mitä toivotaan, selvä osoitus todellisuuksista, vaikka niitä ei nähdä.” (Heprealaisille 11:1.) Jotta odotus voisi olla vakuuttunutta, sille on oltava järkevät perusteet. Ilmausta ”vakuuttunut odotus” vastaava alkukielen sana ei tarkoita vain sisäistä tunnetta tai pelkkää toiveajattelua. Näin ollen uskoon sisältyy vakaumus, joka perustuu todisteisiin.

”Hänen [Jumalan] näkymättömät ominaisuutensa ovat selvästi nähtävissä maailman luomisesta lähtien, koska ne havaitaan siitä, mikä on tehty, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensakin.” (Roomalaisille 1:20)

Miksi on tärkeää rakentaa uskoa?

MITÄ RAAMATTU SANOO?

”Ilman uskoa on mahdotonta miellyttää häntä, sillä Jumalaa lähestyvän täytyy uskoa, että hän on ja että hänestä tulee niiden palkitsija, jotka hartaasti etsivät häntä.” (Heprealaisille 11:6.)

Kuten edellä todettiin, monet uskovat Jumalaan yksinkertaisesti siksi, että heidät on pienestä pitäen opetettu siihen. Jumala kuitenkin haluaa, että häntä palvovat ovat varmoja hänen olemassaolostaan ja luottavat aidosti hänen rakkauteensa. Tämä on yksi syy siihen, miksi Raamattu tähdentää tarvetta etsiä häntä hartaasti, niin että voi todella oppia tuntemaan hänet.

”Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä.” (Jaakobin kirje 4:8)

 Miten uskoa voi rakentaa?

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Roomalaiskirjeen 10:17:ssä sanotaan: ”Usko – – seuraa siitä, mikä on kuultu.” Ensimmäinen askel uskon rakentamiseksi Jumalaan on se, että ”kuulee”, mitä Raamattu todella opettaa hänestä (2. Timoteukselle 3:16). Raamatun tutkiminen auttaa saamaan luotettavat vastaukset muun muassa seuraaviin tärkeisiin kysymyksiin: Kuka on Jumala? Mitä todisteita hänen olemassaolostaan on? Välittääkö Jumala tosiaan minusta? Mikä on Jumalan tarkoitus tulevaisuuden suhteen?

Todisteita Jumalan olemassaolosta on kaikkialla ympärillämme.

Jehovan todistajat haluavat tarjota apua Raamatun tutkimiseen. Jw.org-verkkosivustollamme todetaankin: ”Autamme mielellämme ihmisiä tuntemaan Raamattua, mutta emme koskaan pakota ketään tulemaan Jehovan todistajaksi. Me vain kerromme, mitä Raamattu opettaa, mutta kunnioitamme jokaisen oikeutta päättää itse, mihin uskoo.”

Uskomme täytyy siis perustua todisteisiin, jotka me itse havaitsemme arvioidessamme sen todenmukaisuutta, mitä luemme Raamatusta. Kun teemme näin, noudatamme niiden ensimmäisellä vuosisadalla eläneiden Raamatun tutkijoiden esimerkkiä, jotka ”ottivat sanan vastaan erittäin alttiisti ja tutkivat huolellisesti päivittäin Raamatun kirjoituksista, olivatko nämä asiat niin” (Apostolien teot 17:11).

”Tämä merkitsee ikuista elämää, että he hankkivat sinun tuntemustasi, ainoan tosi Jumalan, ja hänen tuntemustaan, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.” (Johannes 17:3)