Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 RAAMATUN NÄKÖKANTA

Risti

Risti

Monet pitävät ristiä kristinuskon symbolina. Toiset ovat kuitenkin sitä mieltä, ettei ristiä tulisi pitää esillä kirkoissa ja kotona tai käyttää esimerkiksi riipuksena kaulassa.

Kuoliko Jeesus ristillä?

MITÄ JOTKUT SANOVAT?

 

Roomalaiset teloittivat Jeesuksen naulitsemalla hänet kahdesta puunkappaleesta tehtyyn ristiin.

MITÄ RAAMATTU SANOO?

 

Jeesus teloitettiin siten, että hänet ripustettiin ”puuhun” (Apostolien teot 5:30, Kirkkoraamattu 1938). Molemmat sanat, joita raamatunkirjoittajat käyttivät Jeesuksen teloitusvälineestä, viittaavat yhteen puunkappaleeseen – eivät kahteen. Kirjassa Crucifixion in Antiquity todetaan, että kreikan kielen sana stau·rosʹ on ”’pylväs’ hyvin laajassa merkityksessä”. ”Se ei ole ’ristin’ vastine.” Apostolien tekojen 5:30:ssä käytetty sana ksyʹlon tarkoittaa ”yksinkertaisesti pystysuoraa paalua, johon roomalaiset naulitsivat” rikollisia. *

Jeesuksen teloitustapa liitetään Raamatussa myös Israelin muinaiseen lakiin. Laissa sanottiin: ”Mikäli osoittautuu, että jossakussa miehessä on synti, joka ansaitsee kuolemantuomion, ja hänet surmataan ja sinä ripustat hänet paaluun – – se, joka on ripustettu, on Jumalan kiroama.” (5. Mooseksen kirja 21:22, 23.) Kristitty apostoli Paavali viittasi tähän lakiin, kun hän totesi: ”[Kristus tuli] kiroukseksi meidän sijastamme, sillä on kirjoitettu: ’Kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaluun [ksyʹlon].’” (Galatalaisille 3:13.) Näin Paavali osoitti, että Jeesus kuoli paalussa, joka oli siis yksi ainoa puunkappale.

”Hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat.” (Apostolien teot 10:39, KR-1938)

 Käyttivätkö Jeesuksen opetuslapset ristiä kristinuskon symbolina tai palvoessaan Jumalaa?

MITÄ RAAMATTU SANOO?

 

Raamattu ei missään kohdassa anna ymmärtää, että varhaiskristityt olisivat käyttäneet ristiä uskonnollisena symbolina. Sen sijaan tuon ajan roomalaiset käyttivät ristiä omien jumaliensa vertauskuvana. Noin 300 vuoden kuluttua Jeesuksen kuolemasta Rooman keisari Konstantinus alkoi käyttää ristiä sotajoukkojensa tunnuksena, minkä jälkeen se yhdistettiin niin sanottuun kristilliseen kirkkoon.

Koska ristiä käytettiin pakanajumalien palvonnassa, olisivatko Jeesuksen opetuslapset voineet käyttää sellaista välinettä palvoessaan tosi Jumalaa? He tiesivät, että jo kauan aiemmin Jumala oli kieltänyt käyttämästä palvonnassa ”minkään vertauskuvan hahmoa” ja että kristittyjen tuli ”paeta epäjumalanpalvelusta”. (5. Mooseksen kirja 4:15–19; 1. Korinttilaisille 10:14.) ”Jumala on Henki” eli ihmissilmille näkymätön. Varhaiskristityt eivät siksi käyttäneet näkyviä esineitä tai symboleja päästäkseen lähemmäksi Jumalaa. Sen sijaan he palvoivat häntä ”hengessä” eli hänen näkymättömän pyhän henkensä ohjauksessa ja ”totuudessa” eli sopusoinnussa Raamatussa paljastetun Jumalan tahdon kanssa. (Johannes 4:24.)

”Tosi palvojat palvovat Isää hengessä ja totuudessa.” (Johannes 4:23)

Miten kristittyjen tulisi osoittaa kunnioituksensa Jeesusta Kristusta kohtaan?

MITÄ JOTKUT SANOVAT?

 

”On varsin luonnollista ja johdonmukaista, että pelastuksessa käytetystä välineestä tuli esine, jolle osoitetaan erityistä arvostusta ja kunnioitusta. – – Se joka osoittaa kunnioitusta kuvia tai esineitä kohtaan, kunnioittaa persoonaa, jota ne edustavat.” (New Catholic Encyclopedia.)

MITÄ RAAMATTU SANOO?

 

Kristityt ovat kiitollisuudenvelassa Jeesukselle, sillä hänen kuolemansa mahdollistaa heille syntien anteeksiannon, ystävyyssuhteen Jumalaan ja ikuisen elämän (Johannes 3:16; Heprealaisille 10:19–22). Raamatussa ei käsketä osoittamaan kunnioitusta tätä lahjaa kohtaan siten, että pitää esillä Jeesusta edustavaa symbolia. Myöskään se, että pelkästään tunnustaa uskovansa Jeesukseen, ei riitä. ”Uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut.” (Jaakobin kirje 2:17.) Kristittyjen täytyy osoittaa uskonsa Jeesukseen teoilla. Miten?

Raamatussa sanotaan: ”Se rakkaus, joka Kristuksella on, pakottaa meitä, koska olemme päätelleet näin, että yksi kuoli kaikkien puolesta – –, jotta ne, jotka elävät, eivät eläisi enää itselleen, vaan hänelle, joka kuoli heidän puolestaan ja joka herätettiin.” (2. Korinttilaisille 5:14, 15.) Kristuksen huomattava rakkaudenteko kannustaa kristittyjä muuttamaan elämäänsä niin, että he voivat seurata hänen esimerkkiään. On paljon merkityksellisempää kunnioittaa Jeesusta tällä tavoin kuin käyttää siihen jotakin uskonnollista symbolia.

”Tämä on Isäni tahto, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, olisi ikuinen elämä.” (Johannes 6:40)

^ kpl 8 Bullinger, Ethelbert W., A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, 11. painos, s. 818–819.