Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 SUUNNITTELUN TULOS?

Mehiläisen laskeutumistekniikka

Mehiläisen laskeutumistekniikka

MEHILÄISET pystyvät laskeutumaan ongelmitta lähes missä tahansa kulmassa. Miten ne onnistuvat siinä?

Mieti: Turvallinen laskeutuminen edellyttää sitä, että mehiläinen pudottaa lähestymisnopeutensa lähelle nollaa ennen kosketusta. Yksi looginen tapa tämän toteuttamiseen olisi määrittää lentonopeus sekä etäisyys kohteeseen ja vähentää sitten nopeutta etäisyyden pienentyessä. Tämä tapa olisi kuitenkin vaikea suurimmalle osalle hyönteisistä, koska niiden silmät ovat lähellä toisiaan, eivätkä ne pysty tarkentamaan silmiään eri etäisyyksille. Ne eivät siksi pysty suoraan arvioimaan välimatkan pituutta.

Ihmiset näkevät kolmiulotteisesti ja pystyvät siksi määrittämään etäisyyksiä. Mehiläisten näkökyky on hyvin erilainen. Ilmeisesti ne hyödyntävät sitä tosiseikkaa, että kun jotakin kohdetta lähestyy, kohde vaikuttaa suurenevan. Mitä lähemmäs kohde tulee, sitä nopeammin sen koko näyttää kasvavan. Australian kansallisessa yliopistossa tehdyt kokeet osoittavat, että mehiläinen vähentää lentonopeuttaan siten, että kohteen näennäinen suurenemisvauhti pysyy tasaisena. Kun mehiläinen saavuttaa kohteensa, sen nopeus on pudonnut lähes nollaan. Näin se pystyy laskeutumaan turvallisesti.

Proceedings of the National Academy of Sciences -tiedejulkaisussa sanotaan: ”Tämän laskeutumistekniikan yksinkertaisuus ja yleispätevyys – – tekee siitä ihanteellisen käytettäväksi lentävien robottien ohjausjärjestelmissä.”

Mitä ajattelet? Onko mehiläisen laskeutumistekniikka evoluution vai suunnittelun tulosta?