Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 KANSIAIHE

Onko Raamattu vain kirja muiden joukossa?

Onko Raamattu vain kirja muiden joukossa?

Raamatun kirjoittaminen saatiin valmiiksi noin kaksituhatta vuotta sitten. Sen jälkeen on kirjoitettu lukuisia muita kirjoja, ja monet niistä on unohdettu. Tämä ei kuitenkaan päde Raamattuun. Mietihän seuraavaa.

  • Raamattu on selviytynyt monista vaikutusvaltaisten ihmisten ilkeämielisistä hyökkäyksistä. Esimerkiksi keskiajalla joissakin kristillisinä pidetyissä maissa ”kansankielisen Raamatun omistaminen ja lukeminen liitettiin yhä useammin harhaoppisuuteen ja toisinajatteluun”, sanotaan kirjassa An Introduction to the Medieval Bible. Oppineet, jotka käänsivät Raamattua kansankielelle tai edistivät sen lukemista, vaaransivat oman henkensä. Jotkut heistä tapettiin.

  • Monista vihollisista huolimatta Raamatusta on tullut kaikkien aikojen laajimmalle levinnyt kirja. Koko Raamattua tai osia siitä on painettu arviolta viisi miljardia kappaletta yli 2 800 kielellä. Raamattu onkin täysin poikkeuksellinen verrattuna filosofian, tieteen ja muiden vastaavien alojen kirjoihin, joiden levikki voi olla suppea ja jotka saattavat vanhentua nopeasti.

  • Raamattu on edesauttanut joidenkin sellaisten kielten säilymistä, joille se on käännetty, ja muovannut näitä kieliä. Martti Lutherin saksankielisellä käännöksellä oli suuri vaikutus tuohon kieleen. Kuningas Jaakon käännöksen ensimmäisen laitoksen on sanottu olevan ”luultavasti vaikutusvaltaisin yksittäinen teos, joka koskaan on julkaistu” englannin kielellä.

  • Raamatulla on ollut ”suuri vaikutus länsimaiseen kulttuuriin – ei pelkästään uskonnollisiin käsityksiin ja tapoihin, vaan myös taiteeseen, kirjallisuuteen, lainsäädäntöön, politiikkaan ja lukemattomiin muihin aloihin” (The Oxford Encyclopedia of the Books of the Bible).

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä Raamatun ainutlaatuisuudesta. Miksi Raamattu on niin suosittu? Miksi ihmiset ovat vaarantaneet henkensä sen vuoksi? Syitä on monia. Raamattu sisältää moraalisia ja hengellisiä opetuksia, joista heijastuu poikkeuksellinen viisaus. Se auttaa meitä ymmärtämään kärsimysten ja ihmisten välisten konfliktien perimmäisen syyn. Mikä parasta Raamatussa luvataan, että tällaiset ongelmat tulevat loppumaan, ja jopa kerrotaan, miten se tapahtuu.

 Raamattu antaa moraalista ja hengellistä ymmärrystä

Koulutus on tärkeää. Kanadalaisen sanomalehden Ottawa Citizenin pääkirjoituksessa kuitenkin todetaan: ”Koulutus, joka tuo titteleitä nimen perään, ei ole tae moraalisesta älykkyydestä.” Monet korkeasti koulutetut ihmiset – poliittiset päättäjät ja liikemaailman johtajat mukaan luettuina – huijaavat, syyllistyvät petoksiin ja varastavat. Viestintätoimisto Edelmanin julkaiseman maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan tämä on johtanut ”vakavaan luottamuspulaan”.

Raamattu antaa moraalista ja hengellistä koulutusta. Se auttaa ymmärtämään ”vanhurskauden ja oikeuden ja oikeamielisyyden, hyvyyden koko tien” (Sananlaskut 2:9). Otetaan esimerkiksi 23-vuotias Stefan *, joka oli vankilassa Puolassa. Hän alkoi tutkia vankilassa Raamattua, ja hän oppi arvostamaan sen käytännöllisiä neuvoja. Hän kirjoittaa: ”Nyt ymmärrän, mitä sanat ’kunnioita isääsi ja äitiäsi’ tarkoittavat. Olen myös oppinut hallitsemaan tunteitani, erityisesti liiallista suuttumusta.” (Efesolaisille 4:31; 6:2.)

Stefan alkoi noudattaa Sananlaskujen 19:11:ssä olevaa periaatetta: ”Ihmisen ymmärtäväisyys hillitsee hänen suuttumuksensa, ja hänen on kaunista sivuuttaa rikkomus.” Nykyään joutuessaan haastavaan tilanteeseen Stefan pyrkii analysoimaan tilannetta tyynesti ja soveltamaan sopivia Raamatun periaatteita. Hän sanoo: ”Olen havainnut, että Raamattu on paras opaskirja.”

Mieti myös Maria-nimisen Jehovan todistajan kokemusta. Eräs ennakkoluuloinen nainen järjesti kohtauksen ja solvasi häntä julkisesti. Maria ei kuitenkaan maksanut samalla mitalla takaisin vaan jatkoi rauhallisesti matkaansa. Naista alkoi harmittaa oma käytöksensä, ja hän etsi todistajat käsiinsä. Kun hän lopulta noin kuukautta myöhemmin tapasi Marian jälleen, hän halasi tätä ja pyysi anteeksi. Hän oli lisäksi  tehnyt oikean johtopäätöksen: Marian lempeys ja itsehillintä olivat hänen uskonkäsitystensä ansiota. Mikä oli lopputulos? Tämä aiemmin ennakkoluuloinen nainen ja viisi hänen perheenjäsentään päättivät alkaa tutkia Raamattua Jehovan todistajien kanssa.

Jeesus Kristus sanoi, että viisauden osoittavat oikeaksi sen tulokset (Luukas 7:35). Raamatun periaatteet ovat tosiaan osoittautuneet toimiviksi! Ne tuovat esiin parhaat puolemme. Ne tekevät ”kokemattomasta viisaan” ja saavat ”sydämen iloitsemaan”. Ne saavat ”silmät loistamaan”, koska näemme selvästi, mikä on moraalisesti ja hengellisesti oikein. (Psalmit 19:7, 8.)

Raamattu kertoo syyn kärsimyksiin ja konflikteihin

Kun tautiepidemia puhkeaa, tutkijat yrittävät selvittää sen alkulähteen. Samalla tavoin ihmiskuntaa vitsaavan ”taudin” – kärsimysten ja ristiriitojen – ymmärtäminen vaatii alkusyyn selville saamista. Jälleen Raamattu on korvaamattomaksi avuksi, sillä se kertoo ihmiskunnan historian varhaisvaiheista, jolloin ongelmat alkoivat.

1. Mooseksen kirja osoittaa, että ihmiskunnan ahdinko alkoi, kun ensimmäiset ihmiset kapinoivat Jumalaa vastaan. He muun muassa päättivät asettaa moraalinorminsa itse, vaikka tuo oikeus kuului ainoastaan Luojalle. (1. Mooseksen kirja 3:1–7.) Valitettavasti valtaosa ihmisistä on siitä lähtien omaksunut saman riippumattoman ajattelun. Mihin tämä on johtanut? Ihmishistoria ei ole kertomus vapaudesta ja onnellisuudesta vaan konflikteista, sorrosta ja moraalisesta ja hengellisestä hajaannuksesta (Saarnaaja 8:9). Raamattu sanoo totuudenmukaisesti: ”Miehelle – – ei kuulu edes askeleensa ohjaaminen.” (Jeremia 10:23.) Onneksi ihmiskunnan tuhoisa moraalisen riippumattomuuden aika on pian ohi.

 Raamattu antaa toivon

Raamatussa vakuutetaan, että Jumala ei suvaitse pahuutta ja siitä johtuvia kärsimyksiä loputtomiin, koska hän rakastaa niitä, jotka kunnioittavat hänen valtaansa ja normejaan. Pahat ihmiset ”saavat syödä tekojensa hedelmät” eli kantaa toimintansa seuraukset (Sananlaskut 1:30, 31, Kirkkoraamattu 1992). Toisaalta ”sävyisät saavat omistaa maan, ja he iloitsevat suuresti rauhan runsaudesta” (Psalmit 37:11).

”[Jumalan] tahto on, että kaikenlaiset ihmiset pelastuisivat ja tulisivat totuuden täsmälliseen tuntemukseen.” (1. Timoteukselle 2:3, 4)

Jumala toteuttaa rauhaisaa maata koskevan tarkoituksensa ”Jumalan valtakunnan” välityksellä (Luukas 4:43). Tuo Valtakunta on maailmanhallitus, jota Jumala käyttää ilmaistakseen laillisen suvereeniutensa ihmiskunnan suhteen. Jeesus osoitti, että Valtakunta toimii maan hyväksi, kun hän sanoi mallirukouksessaan: ”Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi – – maan päällä.” (Matteus 6:10.)

Jumalan valtakunnan alamaiset tekevät Jumalan tahdon ja tunnustavat, että ainoastaan Luojalla, ei kenelläkään ihmisellä, on oikeus hallita. Korruptio, ahneus, taloudellinen epätasa-arvo, rotuennakkoluulot ja sodat tulevat loppumaan. Silloin on todellisuutta yhtenäinen maailma, jota hallitsee yksi hallitus ja jota ohjaa yksi moraalinen ja hengellinen normisto (Ilmestys 11:15).

Jotta uusi maailma voi toteutua, tarvitaan koulutusta. 1. Timoteuksen kirjeen  2:3, 4:ssä sanotaan: ”[Jumalan] tahto on, että kaikenlaiset ihmiset pelastuisivat ja tulisivat totuuden täsmälliseen tuntemukseen.” Tähän totuuteen sisältyvät ne Raamatun opetukset, joita voitaisiin kutsua Jumalan valtakunnan perustuslaiksi. Esimerkkejä laeista ja periaatteista, joiden mukaan Valtakunta hallitsee, on Jeesuksen Kristuksen vuorisaarnassa Matteuksen luvuissa 5–7. Lukiessasi näitä lukuja kuvittele, millaista elämä tulee olemaan, kun kaikki noudattavat Jeesuksen viisaita neuvoja.

Onko siis sattumaa, että Raamattu on maailman laajalevikkisin kirja? Ei missään tapauksessa! Sen opetuksista voi havaita, että se on lähtöisin Jumalasta. Sen laaja levinneisyys osoittaa, että Jumala haluaa kaikkien ihmisten kansallisuudesta ja kielestä riippumatta saavan tietoa hänestä ja nauttivan hänen Valtakuntansa siunauksista (Apostolien teot 10:34, 35).

^ kpl 11 Nimi on muutettu.