Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Mitä tiedät Jehovan todistajista?

Mitä tiedät Jehovan todistajista?

Olet luultavasti nähnyt meidät julkisessa saarnaamistyössämme. Kenties olet lukenut meitä koskevia uutisia tai kuullut meistä toisilta. Mutta miten paljon oikeastaan tiedät Jehovan todistajista?

TESTAA TIETOSI

Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin?

OIKEIN VÄÄRIN

 1. Jehovan todistajat ovat kristittyjä.

 2. Jehovan todistajat ovat kreationisteja.

 3. Jehovan todistajat eivät hyväksy lääkärinhoitoa.

 4. Jehovan todistajat hyväksyvät koko Raamatun.

 5. Jehovan todistajat käyttävät vain omaa raamatunkäännöstään.

 6. Jehovan todistajat ovat muuttaneet Raamattua omien käsitystensä mukaiseksi.

 7. Jehovan todistajat pyrkivät eristäytymään yhteiskunnasta.

 8. Jehovan todistajat väheksyvät muihin uskontokuntiin kuuluvia.

Katso vastaukset seuraavilta sivuilta.

 1.  1 OIKEIN. Pyrimme noudattamaan tarkoin Jeesuksen Kristuksen opetuksia ja jäljittelemään hänen käytöstään (1. Pietarin kirje 2:21). Poikkeamme kuitenkin monin tavoin muista kristillisiksi tunnustautuvista ryhmistä. Olemme havainneet Raamatusta, että Jeesus on Jumalan Poika, ei osa kolminaisuutta (Markus 12:29). Raamatun perusteella uskomme, että sielu ei ole kuolematon, että Jumala ei kiduta ihmisiä ikuisesti helvetissä ja että uskonnollisissa johtotehtävissä olevilla ei pitäisi olla arvonimiä, jotka korottavat heidät toisten yläpuolelle (Saarnaaja 9:5; Hesekiel 18:4; Matteus 23:8–10).

 2. 2 VÄÄRIN. Uskomme, että Jumala on kaiken Luoja, mutta emme ole samaa mieltä kreationismin kannattajien kanssa. Syy on se, että monet kreationistien näkemykset ovat ristiriidassa Raamatun kanssa. Jotkut esimerkiksi väittävät, että kuusi luomispäivää olivat kirjaimellisia 24-tuntisia päiviä. Raamatussa sanalla ”päivä” voidaan kuitenkin tarkoittaa suhteellisen pitkääkin ajanjaksoa (1. Mooseksen kirja 2:4; Psalmit 90:4). Lisäksi joidenkin kreationistien mukaan maapallolla on ikää vain muutama tuhat vuotta. Raamattu osoittaa, että maapallo ja maailmankaikkeus olivat olemassa jo kauan ennen kuutta luomispäivää (1. Mooseksen kirja 1:1). 1

 3. 3 VÄÄRIN. Hyväksymme lääketieteellisen hoidon. Jotkut meistäkin ovat lääkäreitä, kuten oli ensimmäisellä vuosisadalla elänyt kristitty Luukas (Kolossalaisille 4:14). Kieltäydymme kuitenkin kaikista sellaisista hoitomuodoista, jotka ovat ristiriidassa Raamatun periaatteiden kanssa. Emme esimerkiksi hyväksy verensiirtoja, sillä Raamattu kieltää ottamasta verta elimistöömme (Apostolien teot 15:20, 28, 29).

  Pyrimme tästä huolimatta hankkimaan itsellemme ja perheellemme parasta mahdollista lääkärinhoitoa. Todistajapotilaiden auttamiseksi kehitetyt verta säästävät hoitomenetelmät hyödyttävät tätä nykyä kaikkia. Monissa maissa kuka tahansa voi halutessaan valita tällaisia hoitoja välttääkseen verensiirron riskit, kuten veren välityksellä leviävät taudit, immuunireaktiot ja inhimilliset erehdykset.

 4. 4 OIKEIN. Uskomme, että ”koko Raamattu on Jumalan henkeyttämä ja hyödyllinen” (2. Timoteukselle 3:16). Siihen sisältyvät sekä niin sanottu Vanha testamentti että Uusi testamentti. Kutsumme näitä Raamatun osia ”Raamatun heprealaisiksi kirjoituksiksi” ja ”Raamatun kreikkalaisiksi kirjoituksiksi”. Emme halua antaa sellaista kuvaa, että jokin Raamatun osa olisi vanhentunut tai vähemmän tärkeä.

 5.  5 VÄÄRIN. Käytämme Raamattua tutkiessamme monia eri käännöksiä. Ne todistajat, joilla on käytössään omakielinen Pyhän Raamatun Uuden maailman käännös, arvostavat kuitenkin erityisesti tuota käännöstä, koska se on tarkka ja selkeä. Lisäksi siinä käytetään Jumalan nimeä Jehova. Erään toisen raamatunkäännöksen esipuheessa mainitaan nimeltä 79 ihmistä, jotka ovat jollain tavoin olleet mukana sen valmistamisessa. Käännöksessä sivuutetaan kuitenkin kokonaan Raamatun Tekijän, Jehova Jumalan, nimi! Uuden maailman käännöksessä Jumalan nimi on sitä vastoin palautettu niihin tuhansiin kohtiin, joissa se on alkutekstissä esiintynyt. 2

 6. 6 VÄÄRIN. Kun olemme huomanneet, etteivät näkemyksemme ole olleet täysin Raamatun mukaisia, olemme korjanneet näkemyksiämme. Jo kauan ennen kuin aloimme julkaista englanninkielistä Pyhän Raamatun Uuden maailman käännöstä vuonna 1950, käytimme saatavilla olleita raamatunkäännöksiä ja muodostimme uskonkäsityksemme niiden mukaan.

 7. 7 VÄÄRIN. Sananpalveluksemme hyödyttää yhteiskunnan muita jäseniä. Olemme auttaneet monia ihmisiä pääsemään eroon haitallisista riippuvuuksista, kuten huumeiden ja alkoholin väärinkäytöstä. Pidämme eri puolilla maailmaa luku- ja kirjoitustaidon kursseja, joiden avulla tuhannet ovat oppineet lukemaan ja kirjoittamaan. Katastrofitilanteissa tarjoamme käytännön apua sekä todistajille että muille. Pyrimme antamaan myös henkistä ja hengellistä tukea, jota uhrit kipeästi kaipaavat. 3

 8. 8 VÄÄRIN. Noudatamme Raamatun neuvoa ”kunnioittaa kaikkia” – riippumatta heidän uskonnollisista näkemyksistään (1. Pietarin kirje 2:17, Kirkkoraamattu 1938). Esimerkiksi joissakin maissa on satojatuhansia Jehovan todistajia, mutta emme yritä painostaa poliitikkoja tai lainlaatijoita rajoittamaan muiden uskonnollisten ryhmien toimintaa. Emme myöskään kampanjoi sellaisten lakien puolesta, jotka pakottaisivat toiset omaksumaan moraalia ja uskontoa koskevia näkemyksiämme. Ilmaisemme sen sijaan toisia kohtaan samanlaista suvaitsevaisuutta kuin toivomme osoitettavan meitä kohtaan (Matteus 7:12).

Tähän kirjoitukseen on poimittu otteita viralliselta verkkosivustoltamme jw.org. Lisää tietoa osiossa TIETOA MEISTÄ > USEIN KYSYTTYÄ.

^ 1. Tästä syystä – toisin kuin jotkut kreationistit – emme pidä väärinä niitä luotettavia tutkimustuloksia, joiden perusteella maapallo voi olla miljardeja vuosia vanha.

^ 2. Uuden maailman käännös poikkeaa muista käännöksistä myös siten, että se on saatavissa maksutta. Tämän ansiosta miljoonat ihmiset voivat lukea Raamattua äidinkielellään. Uuden maailman käännös on tähän mennessä julkaistu noin 130 kielellä. Sitä voi lukea jopa verkossa osoitteessa www.jw.org.

^ 3. Saamiamme lahjoituksia käytetään muun muassa katastrofien uhrien auttamiseen (Apostolien teot 11:27–30). Koska avustustyötä tehdään palkatta, rahaa ei mene hallintokuluihin, vaan varat voidaan käyttää varsinaiseen hätäapuun.