Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 KANSIAIHE

Asenteella on merkitystä!

Asenteella on merkitystä!

Mikä seuraavista vaikuttaa onnellisuuteesi mielestäsi eniten?

 • olosuhteet

 • geenit

 • asenne

JOTKUT valitsisivat ”olosuhteet” ja kenties sanoisivat: ”Olisin onnellinen. . .”

 • ”jos minulla olisi enemmän rahaa”

 • ”jos minulla olisi hyvä avioliitto”

 • ”jos minulla olisi parempi terveys”

Todellisuudessa asenne vaikuttaa onnellisuuteen usein enemmän kuin olosuhteet ja geenit. Tämä on hyvä uutinen. Miksi? Siksi, että olosuhteisiin tai geeneihin voi vaikuttaa vain vähän, jos lainkaan, mutta asenne on ihmisen omassa vallassa.

”ILOINEN SYDÄN TEKEE HYVÄÄ”

Raamatun sananlasku sanoo: ”Iloinen sydän tekee hyvää parantajana, mutta murtunut henki kuivattaa luut.” (Sananlaskut 17:22.) Toisin sanoen asenteella on merkitystä! Se voi vaikuttaa siihen, saavutammeko jonkin tavoitteen vai luovutammeko tai saako jokin järkyttävä tapaus esiin parhaat vai huonoimmat puolemme.

Jotkut saattaisivat suhtautua ajatukseen epäilevästi ja sanoa:

 • ”Miksi kätkeä vaikeudet myönteisyyden naamion taakse?”

 • ”Vaikka ajattelisin miten positiivisesti tahansa, tilanteeni ei siitä muutu.”

 • ”Olen mieluummin realisti kuin uneksija.”

Edellä olevat ajatukset voisivat vaikuttaa perustelluilta. Myönteisen näkemyksen omaksuminen kuitenkin kannattaa. Valaistaanpa asiaa.

 Työpaikalla Aleksi ja Peter työskentelevät kumpikin uutterasti oman projektinsa parissa. Tarkasteltuaan heidän työtään työnjohtaja kiinnittää miesten huomion joihinkin merkittäviin virheisiin.

 • Aleksi: ”Olen käyttänyt valtavasti aikaa ja voimia tähän projektiin, mutta silti se meni metsään! En ikinä onnistu. Työskentelenpä miten kovasti tahansa, mikään ei riitä. Miksi edes yrittää?”

 • Peter: ”Esimies mainitsi seikkoja, joista piti, mutta olin tehnyt muutamia olennaisia virheitä. Sain arvokkaita ideoita siitä, miten voisin onnistua paremmin seuraavalla kerralla.”

MITÄ SINÄ AJATTELET?

 • Kumpi miehistä on puolen vuoden kuluttua parempi työntekijä – Aleksi vai Peter?

 • Jos olisit työnantaja, kumman todennäköisemmin palkkaisit tai pitäisit palveluksessasi?

 • Kun itse koet pettymyksen, reagoitko Aleksin vai Peterin tavoin?

Anne ja Pia tuntevat itsensä toisinaan yksinäiseksi. Kumpikin suhtautuu tilanteeseen eri tavalla.

 • Anne kiinnittää huomion etupäässä itseensä. Hän ei halua tehdä toisten hyväksi mitään ennen kuin toiset tekevät jotain hänen hyväkseen. Hänen mielestään on ajan tuhlausta uhrata aikaa niihin, joilta ei saa mitään vastineeksi.

 • Pia pyrkii olemaan kaikille ystävällinen ja toimimaan toisten hyväksi, vaikuttavatpa nämä kiitollisilta tai eivät. Hän noudattaa kultaista sääntöä: kohtele toisia siten kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan (Luukas 6:31). Pian mielestä hyvän tekeminen on jo itsessään palkitsevaa.

MITÄ SINÄ AJATTELET?

 • Kumman näistä kahdesta naisesta sinä mieluummin haluaisit ystäväksesi?

 • Kumpi on todennäköisemmin tyytyväinen ihmissuhteisiinsa?

 • Jos tunnet aika ajoin itsesi yksinäiseksi, suhtaudutko tilanteeseen enemmän Annen vai Pian tavoin?

Luultavasti tunnet Peterin ja Pian kaltaisia ihmisiä. Ehkä olet sellainen itsekin. Siinä tapauksessa olet epäilemättä havainnut, että asenne voi vaikuttaa elämääsi merkittävästi. Entä jos olet pikemminkin kuin Aleksi tai Anne? Tarkastelemme seuraavaksi kolmea tapaa, joilla Raamattu voi auttaa sinua suhtautumaan eteen tuleviin haasteisiin myönteisemmin.

 1 KARTA PESSIMISMIÄ

RAAMATTU SANOO: ”Oletko osoittautunut lannistuneeksi ahdingon päivänä? Voimasi tulee olemaan vähäinen.” (Sananlaskut 24:10.)

MERKITYS: Pessimismi imee voimat, joita tarvitset olosuhteiden parantamiseen tai niistä selviytymiseen.

ESIMERKKI: Julizan lapsuus oli kaikkea muuta kuin onnellinen. Perhe oli köyhä, ja isä oli alkoholisti. He muuttivat yhtenään paikasta toiseen. Aluksi Juliza suhtautui pessimistisesti osaansa elämässä. Tilanne kuitenkin muuttui. Juliza kertoo: ”Jo ennen kuin vanhempani voittivat vaikeutensa, Raamattu auttoi minua muuttamaan ajattelutapaani. Edelleenkin Raamatun esittämät ajatukset estävät minua vajoamasta synkkyyteen. Nykyään, jos en pidä jostain toisen ihmisen ominaisuudesta, yritän ymmärtää, miksi hän käyttäytyy tietyllä tavalla.”

Kuten Juliza huomasi, Raamattu sisältää järkeviä periaatteita. Sen neuvot voivat auttaa selviytymään haastavissa olosuhteissa. Esimerkiksi Efesolaiskirjeen 4:23 sanoo: ”Teidän tulee uudistua mieleenne vaikuttavassa voimassa.”

Edellä lainatun raamatunjakeen mukaisesti ihminen voi muuttaa suhtautumistapaansa. Ajatteluaan voi uudistaa. Se on kuitenkin jatkuva prosessi.

2 KESKITY MYÖNTEISIIN ASIOIHIN

RAAMATTU SANOO: ”Ahdistetun kaikki päivät ovat pahoja, mutta sillä, jonka sydän on hyvillään, on alati pidot.” (Sananlaskut 15:15.)

MERKITYS: Jos suhtaudut kaikkeen negatiivisesti, tunnet olevasi ”ahdistettu” ja jokainen päivä on ”paha”, synkkä. Jos toisaalta keskityt myönteisiin asioihin, sydämesi ”on hyvillään” ja voit tuntea jopa iloa. Valinta on sinun.

ESIMERKKI: Yanko joutui aivokasvaimen takia useisiin leikkauksiin, joiden vuoksi hänen liikkumisensa ja puhumisensa vaikeutuivat. Hänestä tuntui, että tämä estäisi häntä saavuttamasta tavoitteitaan, ja hän oli vuosien ajan syvästi masentunut. Mutta sitten jokin muuttui. ”Omiin rajoituksiin keskittymisen sijasta opin täyttämään mieleni rohkaisevilla asioilla”, hän kertoo.

Yanko esimerkiksi lukee Raamattua. ”Se pitää ajatukset positiivisina”, hän sanoo. ”Vaikka en ole täysin luopunut pitkän aikavälin tavoitteista, keskityn pienempiin tavoitteisiin, jotka voin saavuttaa nyt. Kun mieleen hiipii lannistavia ajatuksia, mietin, miten monia ilonaiheita minulla on.”

Sinäkin voit voittaa kielteiset ajatukset ja ajatella sen sijaan jotain myönteistä. Jos olosuhteesi ovat vaikeat, kenties terveysongelman vuoksi, kuten Yankolla, kysy itseltäsi: Onko tilanne tosiaan toivoton? Olenko umpikujassa, vai onko tämä vain tiellä oleva hidaste? Opettele torjumaan kielteiset ajatukset keskittymällä johonkin rakentavaan.

 3 TEE JOTAIN TOISTEN HYVÄKSI

RAAMATTU SANOO: ”Onnellisempaa on antaa kuin saada.” (Apostolien teot 20:35.)

MERKITYS: Epäitsekäs antaminen tuo syvää tyydytystä. Miksi? Siksi, että meitä ei ole luotu huolehtimaan pelkästään omista tarpeistamme (Filippiläisille 2:3, 4; 1. Johanneksen kirje 4:11). Antamisesta tuleva ilo voi olla suureksi avuksi vaikeissa olosuhteissa.

ESIMERKKI: Josuélla on selkärankahalkio, ja hänellä on usein ankaria kipuja. Hän kuitenkin auttaa toisia, mikä tekee hänen elämästään antoisaa. ”Sen sijaan että pohtisin, mitä kaikkea en pysty tekemään, mietin mielelläni, millä käytännön tavoilla voin helpottaa toisten arkea. Teen jotain muiden hyväksi, mikä täyttää elämäni ilolla.”

MITÄ VOIT TEHDÄ?

Etsi tilaisuuksia ilmaista uhrautuvuutta. Voisitko esimerkiksi valmistaa aterian sairaana olevalle naapurille? Tiedätkö jonkun iäkkään, joka tarvitsee apua kotiaskareissa?

Vaali oikeanlaista asennetta ikään kuin hoitaisit puutarhaa. Kitke pois pessimismin ja kielteisyyden myrkylliset rikkaruohot. Kylvä realistisen myönteisyyden siemeniä ja ravitse elämääsi teoilla, jotka tuottavat positiivisia tunteita. Tulet korjaamaan sadon, joka tekee elämästäsi paljon antoisampaa. Lisäksi voit havaita todeksi sen, että asenteella on suuri vaikutus elämääsi!

Jotkut kieltäytyvät tietyistä ruoista terveytensä vuoksi. Sinä voit suhtautua samoin negatiivisiin ajatuksiin.