Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 RAAMATUN NÄKÖKANTA

Kuvat

Kuvat

Miljoonien vilpittömien ihmisten palvontaan kuuluu kuvien kunnioittaminen. Onko tämä tapa sopusoinnussa Raamatun kanssa? Miellyttääkö se Jumalaa?

Osoittivatko Raamatun ajan uskolliset juutalaiset palvovaa kunnioitusta kuville?

”Et saa tehdä itsellesi veistettyä kuvaa etkä minkään sellaisen hahmoa, mikä on ylhäällä taivaissa tai mikä on alhaalla maan päällä tai mikä on vesissä maan alla. Et saa kumartaa niitä etkä taipua palvelemaan niitä.” (2. Mooseksen kirja 20:4, 5)

Kuvien palvonta tuomitaan johdonmukaisesti Raamatun heprealaisissa kirjoituksissa, niin sanotussa Vanhassa testamentissa.

YLEINEN NÄKEMYS

Tietosanakirjan New Catholic Encyclopedia mukaan juutalaisilla oli paljon palvontaan liittyviä kuvia, joille osoitettiin syvää kunnioitusta. Esimerkkinä mainitaan lukuisat hedelmiä, kukkia ja eläimiä kuvaavat kaiverrustyöt, jotka koristivat Jerusalemin temppeliä (1. Kuninkaiden kirja 6:18; 7:36).

MITÄ SINUN OLISI HYVÄ TIETÄÄ?

Päinvastoin kuin edellä mainitussa tietosanakirjassa annetaan ymmärtää, uskolliset juutalaiset eivät osoittaneet palvovaa kunnioitusta temppeliin liittyviä kaiverrustöitä eivätkä veistoksia kohtaan. Raamatussa ei missään kerrota, että he olisivat käyttäneet kuvia palvonnassa.

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Jumala sanoi profeetta Jesajan välityksellä: ”Kunniaani minä en anna kenellekään muulle enkä ylistystäni veistetyille kuville.” (Jesaja 42:8.)

 Käyttivätkö varhaiskristityt palvonnassaan kuvia?

”Miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? – – älkää koskeko mihinkään saastaiseen.” (2. Korinttilaisille 6:16, 17, Kirkkoraamattu 1992)

”Varhaiskristityt olisivat kauhistuneet pelkkää ajatustakin siitä, että heidän olisi pitänyt asettaa kirkkoihinsa kuvia, ja he olisivat pitäneet niiden edessä kumartamista ja rukoilemista epäjumalanpalveluksena.” (History of the Christian Church.)

YLEINEN NÄKEMYS

”Kuvien käyttöä varhaiskristillisessä palvonnassa ei voida nykyään perustellusti kiistää”, sanotaan tietosanakirjassa New Catholic Encyclopedia. ”Kristittyjen katakombit ovat varsinaisia varhaiskristillisen taiteen gallerioita. – – Jopa mytologiset hahmot koristivat näitä pyhiä palvontapaikkoja ja hautakammioita.” *

MITÄ SINUN OLISI HYVÄ TIETÄÄ?

Vanhimmat katakombeista eli maanalaisista hautakammiokäytävistä löytyneet kuvat ovat peräisin 200-luvulta. Ne on tehty noin kaksisataa vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen. Se mitä edellä mainitussa tietosanakirjassa sanotaan ”varhaiskristilliseksi palvonnaksi”, ei siis ole varhaisinta kristillisyyttä, jota harjoittivat ensimmäisen vuosisadan opetuslapset ja josta kerrotaan Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa eli Uudessa testamentissa. Tällaisten kuvien löytyminen katakombeista osoittaa vain sen, että 200-luvulle tultaessa nimikristityt olivat omaksuneet pakanallisen tavan käyttää kuvia, kenties vedotakseen käännynnäisiin. *

MITÄ RAAMATTU SANOO?

”Paetkaa epäjumalanpalvelusta.” (1. Korinttilaisille 10:14.)

Voisiko kuvia käyttää vain palvonnan apuvälineinä?

”Varjelkaa itseänne epäjumalilta.” (1. Johanneksen kirje 5:21)

Raamattu ei tue kuvien käyttöä palvonnassa. Siksi Jehovan todistajat eivät osoita palvovaa kunnioitusta kuville eikä heillä ole uskonnollisia kuvia kodeissaan eikä kokouspaikoissaan.

YLEINEN NÄKEMYS

”Koska palvonta, jota osoitetaan kuvalle, kohdistuu sitä edustavaan persoonaan, voidaan tuolle persoonalle kuuluva palvonta osoittaa yhtä lailla häntä edustavalle kuvalle”, todetaan tietosanakirjassa New Catholic Encyclopedia.

MITÄ SINUN OLISI HYVÄ TIETÄÄ?

Kun Jeesus opetti seuraajiaan rukoilemaan, hän ei kehottanut heitä käyttämään kuvia. Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa ei esitetä lainkaan sellaista ajatusta, että kuvia pitäisi käyttää tosi Jumalan palvonnassa.

MITÄ RAAMATTU SANOO?

”Jehovaa, Jumalaasi, sinun on palvottava, ja yksin hänelle sinun on suoritettava pyhää palvelusta.” (Matteus 4:10.)

^ kpl 13 Tässä tekstiyhteydessä kuvilla tarkoitetaan ikoneita, patsaita, symboleja ja kaikkea muuta sellaista, mille osoitetaan palvovaa kunnioitusta.

^ kpl 14 Kuvien käyttö oli yleistä monissa muinaisissa kulttuureissa, muun muassa Egyptissä, Kreikassa ja Intiassa.