Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 RAAMATUN NÄKÖKANTA

Rukous

Rukous

Kuuleeko kukaan rukouksiamme?

”Sinä kuulet rukouksen. Sinun luoksesi kaikki ihmiset tulevat.” (Psalmit 65:3, Kirkkoraamattu 1992)

MITÄ JOTKUT SANOVAT?

Jotkut ovat sitä mieltä, että ”rukoukset eivät nouse kattoa korkeammalle”. Erityisesti ne, joilla on vastoinkäymisiä, saattavat olla taipuvaisia epäilemään, kuuleeko kukaan heidän rukouksiaan.

MITÄ RAAMATTU SANOO?

”Jehovan [Jumalan] silmät ovat kohdistettuina vanhurskaisiin ja hänen korvansa heidän rukoukseensa, mutta Jehovan kasvot ovat pahaa tekeviä vastaan”, sanotaan Raamatussa (1. Pietarin kirje 3:12). Jumala siis selvästikin kuuntelee rukouksia. Hän on kuitenkin erityisen halukas kuuntelemaan niitä, jotka noudattavat hänen ohjeitaan. Jumalan halukkuudesta kuunnella rukouksiamme eräs toinen raamatunkohta sanoo: ”Tämä on se luottamus, joka meillä on häneen, että mitä pyydämmekin hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä.” (1. Johanneksen kirje 5:14.) Siksi vilpittömien rukoilijoiden täytyy ymmärtää, millaiset rukoukset ovat todennäköisesti sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa.

 Miten meidän tulisi rukoilla?

”Rukoillessanne älkää kuitenkaan hokeko samoja asioita.” (Matteus 6:7)

MITÄ JOTKUT SANOVAT?

Monissa uskonnoissa, kuten buddhalaisuudessa, katolilaisuudessa, hindulaisuudessa ja islamissa, opetetaan käyttämään rukousnauhaa rukousten esittämiseen ja niiden määrän laskemiseen.

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Rukousten täytyy tulla sydämestä, ja ne täytyy esittää vilpittömästi. Niiden ei tule olla ulkoa opeteltuja, eikä niitä tule toistaa kaavamaisesti. Raamatussa kehotetaan: ”Rukoillessanne älkää kuitenkaan hokeko samoja asioita niin kuin kansakuntien ihmiset, sillä he kuvittelevat, että heitä kuullaan, kun he käyttävät paljon sanoja. Älkää siis tehkö itsestänne heidän kaltaisiaan, sillä Jumala, teidän Isänne, tietää mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä pyydättekään.” (Matteus 6:7, 8.)

MIKSI ASIALLA ON MERKITYSTÄ?

Kun rukouksia esitetään tavalla, jota Jumala ei hyväksy, rukoilijan aika saattaa mennä hukkaan ja hän voi loukata Jumalaa. Raamattu ilmaisee selvästi, että niiden rukoukset, jotka kieltäytyvät mukautumasta Jumalan tahtoon, ovat hänestä ”inhottavia” (Sananlaskut 28:9).

Ketä meidän tulisi rukoilla?

”Etsikää Jehovaa [Jumalaa], kun hän on löydettävissä. Huutakaa häntä, kun hän osoittautuu olevan lähellä.” (Jesaja 55:6)

MITÄ JOTKUT SANOVAT?

Jotkut rukoilevat Mariaa, enkeleitä tai niin sanottuja pyhimyksiä. He kunnioittavat muun muassa ”Pyhää” Antonius Padovalaista, jonka sanotaan huolehtivan ”sekä hengellisistä että ajallisista tarpeista”, ja ”Pyhää” Juudasta, jota pidetään ”toivottomien tapausten” suojeluspyhimyksenä. Monet rukoilevat pyhimyksiä ja enkeleitä siinä toivossa, että nämä puhuisivat heidän puolestaan Jumalalle.

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Jeesus kehotti meitä rukoilemaan taivaassa olevaa Isäämme (Matteus 6:9). Raamattu sanoo: ”Älkää olko mistään huolissanne, vaan antakaa anomustenne tulla kaikessa rukouksen ja nöyrän pyynnön avulla kiitoksen ohella Jumalalle tunnetuiksi.” (Filippiläisille 4:6.)