Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 RAAMATUN NÄKÖKANTA

Uskonto

Uskonto

Miksi on niin monia uskontoja?

”Te jätätte Jumalan käskyn sikseen ja pidätte kiinni ihmisten perinteestä.” (Markus 7:8)

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Ihmisillä on luonnostaan ”hengellinen tarve”, jonka he voivat täyttää palvomalla Jumalaa (Matteus 5:3). Pyrkimys täyttää tuo tarve on johtanut siihen, että on syntynyt monia uskontoja, jotka ovat perustuneet ihmisten käsityksiin eivätkä Jumalan ajatuksiin.

Raamatussa esimerkiksi sanotaan erään ensimmäisellä vuosisadalla vaikuttaneen uskonnollisen ryhmän jäsenistä: ”Heillä on palavaa intoa Jumalan puolesta, mutta ei täsmällisen tiedon mukaan, sillä koska he eivät tunteneet Jumalan vanhurskautta, vaan yrittivät vahvistaa omaansa, he eivät alistuneet Jumalan vanhurskauteen.” (Roomalaisille 10:2, 3.) Samoin nykyään monet uskonnot ”opettavat oppeina ihmisten käskyjä” (Markus 7:7).

 Onko välttämätöntä kuulua johonkin uskontokuntaan?

”Ottakaamme huomioon toinen toisemme kannustaaksemme rakkauteen ja hyviin tekoihin, jättämättä yhteen kokoontumistamme.” (Heprealaisille 10:24, 25)

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Heprealaiskirjeen 10:25:ssä neuvotaan, että ”yhteen kokoontumista” ei pitäisi jättää. Jumala siis haluaa ihmisten kokoontuvan palvomaan häntä järjestäytyneenä ryhmänä. Mutta olisiko kullakin ryhmän jäsenellä oma tulkintansa siitä, kuka Jumala on ja mitä hän odottaa meiltä? Ei. Raamatun mukaan niiden, jotka palvovat Jumalaa hänen hyväksymällään tavalla, tulisi puhua ”yhtäpitävästi” ja olla ”yhteen liittyneitä samanmielisinä ja samassa ajatussuunnassa” (1. Korinttilaisille 1:10). Heidät järjestettäisiin kautta maailman seurakunniksi, ja he ”rakastaisivat koko veljesseuraa” (1. Pietarin kirje 2:17; 1. Korinttilaisille 11:16). Palvonnan täytyy olla yksimielistä ja hyvin järjestettyä, jotta se miellyttäisi Jumalaa.

Voidaanko tosi uskonto tunnistaa?

”Tästä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on rakkaus keskuudessanne.” (Johannes 13:35)

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Raamatussa valaistaan sitä, miten tunnistaa ne, jotka harjoittavat tosi uskontoa. Siinä sanotaan: ”Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Ei kai orjantappuroista kerätä viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?” (Matteus 7:16.) Meidän ei tarvitse olla kasvitieteilijöitä osataksemme erottaa viikunapuun ohdakkeesta. Vastaavasti meidän ei tarvitse olla uskonnon asiantuntijoita erottaaksemme oikean uskonnon väärästä. Muun muassa mitkä ovat tosi uskonnon hedelmiä eli tunnuspiirteitä?

  • Tosi uskonto opettaa Jumalan sanan, Raamatun, totuutta (Johannes 4:24; 17:17). Se ei perustu ihmisten ajatuksiin.

  • Tosi uskonto opettaa tuntemaan Jumalan, myös hänen nimensä, joka on Jehova (Johannes 17:3, 6).

  • Tosi uskonto kohdistaa huomion siihen, että Jumalan valtakunta, ei ihmishallinto, on ihmiskunnan ainoa toivo (Matteus 10:7; 24:14).

  • Tosi uskonto edistää epäitsekästä rakkautta (Johannes 13:35). Se opettaa ihmisiä kunnioittamaan kaikkia etnisiä ryhmiä, käyttämään aikaansa ja voimiaan toisten auttamiseen sekä pysymään erossa kansojen sodista (Miika 4:1–4).

  • Tosi uskonto on elämäntapa eikä vain kokoelma rituaaleja tai muotomenoja. Tosi uskonnon harjoittajat toimivat sen mukaan, mitä saarnaavat (Roomalaisille 2:21; 1. Johanneksen kirje 3:18).

Jehovan todistajat, jotka julkaisevat tätä lehteä, pyrkivät tuomaan kunniaa Jumalalle sekä sanoin että teoin. Olet tervetullut heidän kokouksiinsa valtakunnansaliin, jossa voit itse ottaa asiasta selvää.