Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 RAAMATUN NÄKÖKANTA

Luominen

Luominen

Loiko Jumala maan vain kuudessa 24-tuntisessa päivässä, kuten jotkut kreationistit sanovat?

”Alussa Jumala loi taivaat ja maan.” (1. Mooseksen kirja 1:1)

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Jumala loi maapallon ja koko maailmankaikkeuden hamassa muinaisuudessa – ”alussa”, kuten 1. Mooseksen kirjan 1:1:ssä sanotaan. Nykytiede on samaa mieltä siitä, että maailmankaikkeudella on alku. Erään tuoreen tieteellisen arvion mukaan maailmankaikkeus on lähes 14 miljardia vuotta vanha.

Raamatussa kerrotaan kuudesta luomispäivästä. Niiden ei kuitenkaan sanota olevan 24 tunnin pituisia. (1. Mooseksen kirja 1:31.) Sanalla ”päivä” viitataan Raamatussa erimittaisiin ajanjaksoihin. Esimerkiksi koko luomiskautta sanotaan ”päiväksi jona Jehova Jumala teki maan ja taivaan” (1. Mooseksen kirja 2:4). Luomispäivät kestivät ilmeisesti tuhansia vuosia (Psalmit 90:4).

MIKSI ASIALLA ON MERKITYSTÄ?

Kreationistien virheelliset näkemykset voivat saada jonkun hylkäämään Raamatun täysin. Toisaalta jos Raamatussa oleva luomiskertomus on luotettava, niin voit varmasti hyötyä myös sen valtavasta määrästä ”käytännöllistä viisautta” (Sananlaskut 3:21).

 Käyttikö Jumala evoluutiota luodessaan elämää maan päälle?

”Jumala sanoi edelleen: ’Tuottakoon maa eläviä sieluja lajiensa mukaan.’ ” (1. Mooseksen kirja 1:24)

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Jumala ei luonut aluksi jotain yksinkertaista elämänmuotoa ja antanut sen sitten kehittyä monimutkaisemmiksi elämänmuodoiksi. Hän loi monimutkaisten kasvien ja eläinten peruslajit, jotka lisääntyivät ”lajiensa mukaan” (1. Mooseksen kirja 1:11, 21, 24). * Tämän lisääntymisprosessin ansiosta, joka jatkuu edelleen, maa on täynnä samoja ”lajeja”, jotka Jumala alun perin loi (Psalmit 89:11).

Raamatussa ei sanota tarkasti, kuinka paljon lajin sisällä voi tapahtua muuntelua, esimerkiksi eläinten risteytyessä ja sopeutuessa ympäristöön. Jotkut pitävät tällaista sopeutumista eräänlaisena evoluutiona, mutta se ei saa aikaan uusia lajeja. Nykytutkimukset osoittavat, että kasvien ja eläinten peruslajit ovat muuttuneet vain vähän pitkien ajanjaksojen kuluessa.

MIKSI ASIALLA ON MERKITYSTÄ?

Se mitä Raamattu kertoo peruslajeista, on sopusoinnussa tieteen kanssa, mikä lisää luottamusta koko Raamattuun, muun muassa sen historialliseen sisältöön ja ennustuksiin.

Mistä maailmankaikkeuden aine on peräisin?

”Minä olen omin käsin jännittänyt taivaat.” (Jesaja 45:12)

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Jumala on rajattoman energian lähde (Job 37:23). Tämä on merkittävä tieto, sillä tiedemiehet ovat saaneet selville, että energiaa voidaan muuttaa aineeksi. Raamatun mukaan suunnaton ”dynaaminen energia”, josta maailmankaikkeus on syntynyt, on lähtöisin Jumalasta (Jesaja 40:26). Hän on luvannut pitää yllä luomakuntaa voimallaan. Raamatussa sanotaan auringosta, kuusta ja tähdistä: ”Hän pitää ne paikoillaan ikuisesti.” (Psalmit 148:3–6.)

MIKSI ASIALLA ON MERKITYSTÄ?

Tähtitieteilijä Allan Sandage on sanonut: ”Tiede ei kykene vastaamaan kaikkein syvällisimpiin kysymyksiin. Heti kun kysytään, miksi jotain on olemassa sen sijaan että ei olisi mitään, siirrytään tieteen rajojen ulkopuolelle.” Sen lisäksi, että Raamatussa kerrotaan luomisesta tavalla, joka on sopusoinnussa tieteen kanssa, siinä vastataan kysymyksiin, joihin tiede ei kykene vastaamaan, kuten siihen, miksi Jumala loi maan ja ihmisen. *

^ kpl 10 Sanaa ”laji” käytetään Raamatun luomiskertomuksessa paljon laajemmassa merkityksessä kuin luonnontieteissä.

^ kpl 16 Aiheesta lisää kirjan Mitä Raamattu todella opettaa? luvussa 3; julk. Jehovan todistajat.