Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 APUA PERHEILLE | LASTENKASVATUS

Miten saada nuori noudattamaan sääntöjä?

Miten saada nuori noudattamaan sääntöjä?

HAASTE

Olette sopineet, että matkapuhelimet suljetaan kello yhdeksän illalla, mutta olet kahdesti tällä viikolla yllättänyt tyttäresi lähettämästä tekstiviestejä puolenyön jälkeen. Poikasi kotiintuloaika on iltakymmeneltä, mutta eilen hän tuli taas kerran kotiin vasta yhdentoista jälkeen.

Lapsesi on siis ollut tottelematon. Mitä on tehtävissä? Sinun olisi ensin hyvä selvittää, miksi hän tuntuu uhmaavan asettamiasi sääntöjä. Hyvä uutinen on se, että kyse ei välttämättä ole silkasta uhmakkuudesta.

SYITÄ

Epäselvät rajat. Jotkut teini-ikäiset uhmaavat sääntöjä nähdäkseen, miten pitkälle he voivat mennä. Esimerkiksi jos isä tai äiti on sanonut, että tietystä rikkomuksesta on tietynlaiset seuraukset, nuori voi kokeilla rajojaan nähdäkseen, pitävätkö vanhemmat sanansa. Onko nuoresta tulossa paatunut kapinallinen? Ei välttämättä. Nuoret rikkovat sääntöjä todennäköisemmin silloin, kun vanhemmat eivät ole asettaneet selviä rajoja tai olleet seurausten suhteen johdonmukaisia.

Liian ankarat säännöt. Jotkut vanhemmat yrittävät saada lapset aisoihin loputtomilla säännöillä. Kun lapsi on tottelematon, he suuttuvat ja laativat lisää sääntöjä. Usein tämä kuitenkin vain pahentaa tilannetta. ”Mitä enemmän nuorta yrittää kontrolloida, sitä enemmän hän vastustelee”, sanotaan eräässä lastenkasvatusta käsittelevässä kirjassa. ”Täydelliseen kontrollointiin pyrkiminen on kuin yrittäisi levittää kovaa voita pehmeälle leivälle; leipä hajoaa, eikä asiaa auta se, että voin levittämiseen käytetään enemmän voimaa.” (Parent/Teen Breakthrough.)

Asianmukaisesta kurista voi olla apua. Kurittaminen ei merkitse vain rankaisemista, vaan sen tarkoitus on opettaa lasta, ei panna häntä kärsimään. Miten sitten opettaa teini-ikäistä noudattamaan sääntöjä?

 MITÄ VOIT TEHDÄ?

Määritä selvät rajat. Nuorten on oltava täysin selvillä siitä, mitä heiltä odotetaan ja mitä seurauksia tottelemattomuudesta on. (Raamatun periaate: Galatalaisille 6:7.)

Ehdotus: Laadi luettelo kotinne säännöistä. Mieti sitten, onko niitä liikaa tai liian vähän. Ovatko jotkin niistä käyneet tarpeettomiksi? Pitäisikö sääntöjä muuttaa sen perusteella, miten vastuuntuntoiseksi lapsi on osoittautunut?

Ole johdonmukainen. Nuori voi hämmentyä, jos hän tällä viikolla joutuu tilille rikkeestä, jota viime viikolla katsottiin läpi sormien (Raamatun periaate: Matteus 5:37).

Ehdotus: Pyri siihen, että seuraukset ovat yhteydessä rikkomukseen. Jos esimerkiksi lapsi ei noudata kotiintuloaikaa, siitä voisi seurata se, että kotiintuloaikaa siirretään aiemmaksi.

Ole järkevä. Ilmaise joustavuutta suomalla teini-ikäiselle lisää vapautta sitä mukaa kuin hän sitä ansaitsee (Raamatun periaate: Filippiläisille 4:5).

Ehdotus: Keskustele säännöistä yhdessä nuoren kanssa. Voisit jopa antaa hänen ehdottaa, mitä seurauksia jostain tietystä rikkeestä tulisi koitua. Nuoret noudattavat sääntöjä paljon todennäköisemmin, jos he ovat saaneet osallistua niiden laatimiseen.

Auta lasta kehittämään persoonallisuuttaan. Vanhempien tavoitteena ei ole pelkästään saada lapsi tottelemaan käskyjä vaan auttaa häntä kehittämään terve omatunto eli sisäinen oikean ja väärän taju (ks. tekstiruutu ”Kasvata hyviä ominaisuuksia”) (Raamatun periaate: 1. Pietarin kirje 3:16).

Ehdotus: Hyödynnä Raamatun neuvoja. Se on paras lähde ”sellaisen kurin saamiseksi, joka antaa ymmärtäväisyyttä”, ja sen viisaat ohjeet antavat ”terävänäköisyyttä – – kokemattomille, tietoa ja ajattelukykyä nuorelle miehelle [tai naiselle]” (Sananlaskut 1:1–4).