Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 RAAMATUN NÄKÖKANTA

Jumalan olemus

Jumalan olemus

Millainen ruumis Jumalalla on?

”Jumala on Henki.” (Johannes 4:24)

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Raamatun mukaan Jumala on henkiolento (2. Korinttilaisille 3:17). Hän on siksi paljon ylempi meitä, emmekä pysty havaitsemaan häntä aisteillamme. 1. Timoteuksen kirjeen 1:17:ssä hänen kuvaillaan olevan ”ikuisuuden Kuningas, turmeltumaton, näkymätön”. Raamatussa sanotaan lisäksi, että ”kukaan ei ole milloinkaan nähnyt Jumalaa” (1. Johanneksen kirje 4:12).

Luojamme on niin paljon meitä ylempi, ettemme pysty alkuunkaan kuvittelemaan, miltä hän näyttää. ”Keneen te voitte verrata Jumalaa, ja minkä hänen kaltaisensa voitte asettaa hänen rinnalleen?” kysytään Jesajan 40:18:ssa. Kunnioitusta herättävä kirjaimellinen taivaskin kalpenee Kaikkivaltiaaseen verrattuna (Jesaja 40:22, 26).

On kuitenkin olemassa älyllisiä luomuksia, jotka voivat nähdä Jumalan ja jopa puhua hänen kanssaan kasvokkain. Miten se on mahdollista? Koska hekin ovat henkiä ja asuvat taivaassa. (1. Kuninkaiden kirja 22:21; Heprealaisille 1:7.) Jeesus Kristus sanoi näistä yli-inhimillisistä luomuksista, enkeleistä: ”[He] aina näkevät taivaassa olevan Isäni kasvot.” (Matteus 18:10.)

 Onko Jumala kaikkialla?

”Teidän on siis rukoiltava näin: ’Meidän Isämme taivaissa.’ ” (Matteus 6:9)

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Raamatussa ei opeteta, että Jumala olisi jokin persoonaton voima, joka on aina läsnä kaikkialla. Sen sijaan Matteuksen 6:9:ssä ja 18:10:ssä olevat Jeesuksen sanat osoittavat, että Jumala on persoona, ”Isä”, ja että taivas on hänen ”pysyvä asuinpaikkansa” (1. Kuninkaiden kirja 8:43).

Elämänsä loppupuolella Jeesus sanoi: ”Minä olen lähdössä maailmasta ja menossa Isän luo.” (Johannes 16:28.) Kun Jeesuksen elämä ihmisenä päättyi ja hänet herätettiin kuolleista henkiolennoksi, hän nousi ”itse taivaaseen ilmaantuakseen nyt Jumalan kasvojen eteen” (Heprealaisille 9:24).

Miksi näillä asioilla on merkitystä? Ensinnäkin siksi, että koska Jumala on persoona, me voimme saada hänestä tietoa ja lähestyä häntä (Jaakobin kirje 4:8). Toiseksi se, että tietää totuuden Jumalasta, suojelee väärältä palvonnalta, kuten elottomien kuvien ja esineiden palvonnalta. ”Lapsukaiset, varjelkaa itseänne epäjumalilta”, sanotaan 1. Johanneksen kirjeen 5:21:ssä.

Millä tavoin ihminen on Jumalan kuva?

”Jumala ryhtyi luomaan ihmistä kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” (1. Mooseksen kirja 1:27)

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Ihmiset kykenevät heijastamaan Jumalan ominaisuuksia, kuten rakkautta, oikeudenmukaisuutta ja viisautta. Raamatussa sanotaankin: ”Tulkaa – – Jumalan jäljittelijöiksi niin kuin rakkaat lapset ja vaeltakaa edelleen rakkaudessa.” (Efesolaisille 5:1, 2.)

Jumala antoi meille myös vapaan tahdon, jonka ansiosta voimme erottaa oikean väärästä ja osoittaa rakkautta toisille eri tavoin (1. Korinttilaisille 13:4–7). Meillä on myös kyky olla luovia, nauttia kauneudesta ja ihailla meitä ympäröivää hämmästyttävää maailmaa. Ennen kaikkea meillä on hengellinen puoli, luonnollinen halu saada tietoa Luojasta ja siitä, mikä hänen tahtonsa on meidän suhteemme (Matteus 5:3).

Miten Raamatun totuus voi auttaa sinua? Mitä paremmin opimme tuntemaan Jumalan ja jäljittelemään häntä, sitä tarkemmin elämämme on sopusoinnussa hänen tahtonsa kanssa. Siten voimme saada elämästä enemmän iloa sekä tuntea aitoa tyytyväisyyttä ja sisäistä rauhaa. (Jesaja 48:17, 18.) Jumala tietää, että hänen vetoavat ominaisuutensa koskettavat ihmissydäntä, mikä vetää rehellissydämisiä ihmisiä hänen puoleensa ja avaa heille tien ikuiseen elämään (Johannes 6:44; 17:3).