Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 RAAMATUN NÄKÖKANTA

Paratiisi

Paratiisi

Mikä on paratiisi?

MITÄ JOTKUT SANOVAT?

Jotkut pitävät paratiisia pelkkänä myyttinä. Toiset ajattelevat, että se on puutarhamainen, utopistinen onnenmaa, jossa hyvät ihmiset elävät ikuisesti ja jossa kaikilla on mielekästä tehtävää.

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Sanaa ”paratiisi” käytetään ihmiskunnan ensimmäisestä kodista, Eedenin puutarhasta (1. Mooseksen kirja 2:7–15). Raamatun mukaan tuo puutarha oli todellinen paikka, jossa ensimmäinen ihmispari eli vailla sairauksia ja kuolemaa (1. Mooseksen kirja 1:27, 28). He menettivät paratiisikotinsa, koska eivät totelleet Jumalaa. Monissa Raamatun ennustuksissa kuitenkin luvataan, että tulevaisuudessa ihmiset saavat elää ennallistetussa paratiisissa.

MIKSI TÄMÄN PITÄISI KIINNOSTAA SINUA?

Jos Jumala on rakkaudellinen, olisi järkevää, että hän palkitsisi uskolliset palvojansa miellyttävällä elämällä paratiisin kaltaisessa paikassa. Olisi myös järkevää odottaa, että Jumala ilmoittaisi, miten ihmiset voisivat saada hänen hyväksyntänsä. Raamattu kertoo, että Jumalan hyväksynnän voi saada hankkimalla hänestä tietoa ja noudattamalla hänen käskyjään (Johannes 17:3; 1. Johanneksen kirje 5:3).

”Jehova Jumala istutti puutarhan Eedeniin, – – ja sinne hän asetti ihmisen, jonka hän oli muodostanut.” (1. Mooseksen kirja 2:8)

 Missä paratiisi on?

MITÄ JOTKUT SANOVAT?

Jotkut ajattelevat paratiisin olevan taivaassa, kun taas toiset sanovat, että se ennallistetaan tulevaisuudessa maan päälle.

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Ihmiskunnan alkuperäinen paratiisikoti oli maan päällä, ja Jumala on osoittanut selvästi, että maa on ihmisten pysyvä koti. Raamatussa sanotaan, että maapallo pysyy ikuisesti (Psalmit 104:5). Siinä sanotaan lisäksi: ”Jehovalle kuuluvat taivaat, mutta maan hän on antanut ihmisten pojille.” (Psalmit 115:16.)

Ei siksi ole yllättävää, että Raamatun mukaan maa tullaan muuttamaan paratiisiksi. Jumala antaa ihmisille ikuisen elämän. Kaikkialla vallitsee rauha ja sopusointu, ja kipu ja kärsimys ovat poissa. Ihmiset saavat nauttia täysin määrin maapallon ihmeistä. (Jesaja 65:21–23.)

”Jumalan teltta on ihmisten luona, – – eikä kuolemaa enää ole, eikä surua eikä valitushuutoa eikä kipua enää ole.” (Ilmestys 21:3, 4)

Ketkä paratiisissa tulevat elämään?

MITÄ JOTKUT SANOVAT?

Monissa uskonnoissa opetetaan, että vain hyvät ihmiset tulevat elämään paratiisissa. On kuitenkin monia eri käsityksiä siitä, mitä ”hyvällä” tarkoitetaan. Joidenkuiden mielestä riittää, että osallistuu uskonnollisiin muotomenoihin ja toistaa rituaalisia rukouksia.

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Raamatun mukaan paratiisissa tulevat elämään ”vanhurskaat”. Ketkä sitten ovat Jumalan silmissä vanhurskaita? Eivät ne, jotka noudattavat uskonnollisia muotomenoja mutta jättävät huomiotta Jumalan tahdon. Raamatussa sanotaan: ”Mieltyykö Jehova yhtä paljon polttouhreihin ja teurasuhreihin kuin Jehovan äänen tottelemiseen? Katso! Totteleminen on parempi kuin teurasuhri.” (1. Samuelin kirja 15:22.) Lyhyesti sanottuna ikuisen elämän paratiisissa saavat ”vanhurskaat” ovat niitä, jotka noudattavat Raamatussa olevia Jumalan käskyjä.

MITÄ VOIT TEHDÄ?

Jumalan käskyjen noudattaminen ei tarkoita vain joihinkin muotomenoihin osallistumista. Sen sijaan jokapäiväinen käytöksemme joko miellyttää Jumalaa tai herättää hänessä tyytymättömyyttä. Sen, mikä miellyttää Jumalaa, voi saada selville perehtymällä Raamattuun. Häntä ei ole vaikea miellyttää, sillä Raamatussa sanotaan, että ”hänen käskynsä [eivät] ole rasittavia” (1. Johanneksen kirje 5:3). Jumala haluaa palkita häntä tottelevat antamalla heille elämän paratiisissa.

”Vanhurskaat saavat omistaa maan, ja he asuvat siinä ikuisesti.” (Psalmit 37:29)