Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 Raamatun näkökanta

Miten tehdä sovinto toisten kanssa?

Miten tehdä sovinto toisten kanssa?

RAAMATUSSA sanotaan ihmisistä: ”Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kunniaa vailla.” (Roomalaisille 3:23.) Maapallolla on yli seitsemän miljardia epätäydellistä ihmistä, joten eri persoonallisuuksien väliset yhteentörmäykset eivät ole vältettävissä. Kun tällaista tapahtuu, miten voimme tehdä sovinnon toisten kanssa?

Raamattu tarjoaa hyviä neuvoja. Siinä kuvaillaan Luojaa ”rauhan Jumalaksi”, jonka nimi on Jehova (Heprealaisille 13:20; Psalmit 83:18). Jumala haluaa maallisten lastensa elävän rauhassa keskenään. Hän itse näyttää meille mallia. Kun ensimmäiset ihmiset tekivät syntiä Jumalaa vastaan ja rikkoivat hyvän suhteensa häneen, hän ryhtyi viipymättä toimeen sovittaakseen ihmiset kanssaan (2. Korinttilaisille 5:19). Tarkastelemme seuraavaksi kolmea seikkaa, jotka liittyvät rauhan palauttamiseen toisten kanssa.

Anna auliisti anteeksi

Raamatun kanta ”Kestäkää jatkuvasti toisianne ja antakaa jatkuvasti toisillenne auliisti anteeksi, jos jollakulla on valituksen syytä toista vastaan. Niin kuin Jehova on antanut teille auliisti anteeksi, niin antakaa tekin.” (Kolossalaisille 3:13.)

Haaste Joku, jolla on ”valituksen syytä” toista vastaan, voi ajatella, että hänellä on perusteet välien katkaisemiseen. Hän saattaa lisäksi järkeillä, että loukkaajan pitäisi pyytää anteeksi ensin. Jos tämä ei kuitenkaan edes tajua loukanneensa toista tai uskoo toisen osapuolen olevan väärässä, tilanne ajautuu luultavasti umpikujaan.

Mitä tehdä? Kannattaa noudattaa Raamatun neuvoa ja antaa auliisti anteeksi, varsinkin jos ongelma on vähäinen. On hyvä muistaa, että jos Jumala pitäisi kirjaa meidän virheistämme, kukaan ei ”voisi kestää” (Psalmit 130:3). Raamatussa sanotaan, että ”Jehova on armollinen ja suosiollinen, hidas vihastumaan ja runsas rakkaudellisessa huomaavaisuudessa. Sillä hän tietää hyvin, miten meidät on muovattu, hän muistaa, että me olemme tomua.” (Psalmit 103:8, 14.)

Raamatun sananlasku sanoo lisäksi: ”Ihmisen ymmärtäväisyys hillitsee hänen suuttumuksensa, ja hänen on kaunista sivuuttaa rikkomus.” (Sananlaskut 19:11.) Ymmärtäväisyys auttaa näkemään pintaa syvemmälle, havaitsemaan, miksi ihmiset puhuvat tai toimivat tietyllä tavalla. Oliko tuo toinen väsynyt, sairas tai stressaantunut? Toisen todellisten vaikuttimien, tunteiden ja olosuhteiden ymmärtäminen saattaa hillitä ärtymystämme ja auttaa meitä ottamaan huomioon lieventävät asianhaarat.

Selvitä ongelma

Raamatun kanta ”Jos veljesi tekee synnin, mene ja paljasta hänen virheensä kahden kesken. Jos hän kuuntelee sinua, olet voittanut veljesi.” (Matteus 18:15.)

Haaste Pelko, viha, häpeä ja muut kielteiset tunteet voivat estää tekemästä aloitetta ongelman selvittämiseksi. Lisäksi voisi tuntua houkuttelevalta etsiä tukea toisilta kertomalla heille ongelmasta, mikä saattaisi vain pahentaa konfliktia.

Mitä tehdä? Kun ongelma on vakava eikä sitä pysty sivuuttamaan, on syytä pyrkiä selvittämään se keskustelemalla. On hyvä käsitellä asia seuraavasti:

1) Nopeasti: Älä viivyttele; ongelma saattaa vain mutkistua. Yritä noudattaa Jeesuksen neuvoa: ”Jos – – tuot lahjaasi alttarille ja siellä  muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja mene pois; tee ensin sovinto veljesi kanssa, ja sitten takaisin tultuasi uhraa lahjasi.” (Matteus 5:23, 24.)

2) Yksityisesti: Vastusta kiusausta juoruta asiasta muille. ”Aja oma asiasi lähimmäisesi kanssa äläkä paljasta toisen luottamuksellista puhetta.” (Sananlaskut 25:9.)

3) Rakentavasti: Vastusta taipumusta ruotia sitä, kuka on oikeassa ja kuka väärässä. Tavoite on saada aikaan rauha, ei voittaa väittelyä. Älä syyttele vaan kerro, miltä sinusta tuntuu. Sanat ”tunnen itseni loukatuksi, sillä. . .” voivat tuottaa parempia tuloksia kuin tokaisu ”sinä olet loukannut minua!” Raamattu ilmaisee asian seuraavasti: ”Pyrkikäämme siihen, mikä edistää rauhaa ja mikä on rakentavaa toisillemme.” (Roomalaisille 14:19.)

Ole kärsivällinen

Raamatun kanta ”Älkää maksako pahaa pahalla kenellekään. – – Mutta ’jos vihollisellasi on nälkä, anna hänelle syötävää; jos hänellä on jano, anna hänelle juotavaa’.” (Roomalaisille 12:17, 20.)

Haaste Jolleivät pyrkimykset palauttaa rauha saa lainkaan vastakaikua, voisi tuntua houkuttelevalta antaa periksi.

Mitä tehdä? Ole kärsivällinen. Ihmiset ovat erilaisia temperamentiltaan ja henkiseltä kypsyydeltään. Jotkut leppyvät toisia hitaammin; toiset taas vielä opettelevat ilmaisemaan jumalisia ominaisuuksia. Osoita jatkuvasti huomaavaisuutta ja rakkautta. Raamattu sanoo: ”Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita jatkuvasti paha hyvällä.” (Roomalaisille 12:21.)

Sovinnon tekeminen toisten kanssa edellyttää nöyryyttä, ymmärtäväisyyttä, kärsivällisyyttä ja rakkautta. Hyvät ihmissuhteet ovat kuitenkin varmasti vaivan arvoisia!

OLETKO MIETTINYT?

● Mikä auttaa meitä antamaan toisille auliisti anteeksi? (Kolossalaisille 3:13.)

● Mitä on hyvä muistaa, kun pyrkii selvittämään ongelman jonkun kanssa? (Matteus 5:23, 24.)

● Mitä voimme tehdä, jos pyrkimyksemme palauttaa rauha eivät saa vastakaikua? (Roomalaisille 12:17–21.)

[Huomioteksti s. 11]

”Ihmisen ymmärtäväisyys hillitsee hänen suuttumuksensa, ja hänen on kaunista sivuuttaa rikkomus.” (SANANLASKUT 19:11.)