Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Tiedonjanoinen mies joka jätti jälkensä historiaan

Tiedonjanoinen mies joka jätti jälkensä historiaan

 Tiedonjanoinen mies joka jätti jälkensä historiaan

● Millaisena haluaisit ihmisten muistavan sinut? Mitä heidän mieleensä tulee heidän ajatellessaan sinua? Monille on hyvin tärkeää tulla muistetuksi, ja siksi he yrittävät luoda nimeä tieteen, politiikan, urheilun tai taiteen saralla. Entä jos sinut muistettaisiin erityisesti kysymyksistä, joita olet esittänyt?

Viisisataa vuotta sitten eli Keski-Amerikassa mies, joka esitti monia syvällisiä kysymyksiä. Hän oli intiaanipäällikkö Nicarao, josta ilmeisesti juontuu nimi ”Nicaragua”. Hänen heimonsa ja maansa sekä siellä sijaitseva suuri järvi tultiin tuntemaan hänen nimellään.

Nicaraon heimo asui Tyynenmeren ja suuren Nicaraguajärven välisellä kaistaleella. Pian sen jälkeen kun Kolumbus oli löytänyt Uuden maailman, espanjalaiset alkoivat tehdä tutkimusretkiä tuolle seudulle. Kapteeni Gil González Dávila johti joukkonsa nykyään Costa Ricana tunnetulta alueelta pohjoiseen ja saapui Nicaraon maahan vuonna 1523.

Voi vain kuvitella, kuinka peloissaan espanjalaisjoukot ovat olleet vaeltaessaan tuntemattomalla seudulla ja kuinka ilahtuneita heidän on täytynyt olla tavatessaan päällikkö Nicaraon. Paikallinen heimo, jolle oli tunnusomaista samanlainen anteliaisuus kuin on nicaragualaiselle kulttuurille edelleenkin, otti espanjalaiset tervetulleina vastaan ja antoi heille lahjoja, muun muassa suuria määriä kultaa.

Nicarao halusi vastauksia kysymyksiin, joita oli miettinyt pitkään, ja espanjalaisten vierailu herätti hänen mielessään vielä uusia kysymyksiä. Kronikoitsijat kertovat hänen kyselleen kapteeni Gonzálezilta muun muassa seuraavanlaisia asioita:

Oletteko kuulleet suuresta tulvasta, joka tuhosi kaikki ihmiset ja eläimet? Hukuttaako Jumala maan jälleen? Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Miten aurinko, kuu ja tähdet liikkuvat? Miten ne riippuvat taivaalla? Miten kaukana ne ovat? Milloin aurinko, kuu ja tähdet lakkaavat loistamasta? Mistä tuuli tulee? Mikä saa aikaan kuuman ja kylmän, valon ja pimeyden? Miksi päivien pituus vaihtelee vuoden mittaan?

Nicarao oli selvästikin kiinnostunut luonnosta. Hänen kysymyksensä kertovat paljon hänen uskonnollisista näkemyksistään. Ne osoittavat hänen olleen kiinnostunut ja huolestunut samoista asioista kuin monet ihmiset ovat nykyään. Se että hän ja hänen kansansa tiesivät suuresta tulvasta, palauttaa mieleen Raamatun kertomuksen vedenpaisumuksesta (1. Mooseksen kirja 7:17–19).

Vaikka Nicaraon kulttuuriin kuuluivat olennaisesti spiritismi ja ihmisuhrit, hän oli kiinnostunut kansansa moraalista ja elämäntavasta. Hänen kysymyksensä osoittavat, että ihmisellä on omatunto, aivan kuten apostoli Paavali kirjoitti: ”Heidän omatuntonsa todistaa heidän kanssaan ja heidän omat ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä.” (Roomalaisille 2:14, 15.)

Päällikkö Nicaraon muistoksi on pystytetty patsas lähelle paikkaa, jossa hänen uskotaan tavanneen espanjalaiset tutkimusretkeilijät ensimmäistä kertaa. Hänen tiedonjanonsa, joka sai hänet pohtimaan syvällisesti elämää ja ympäröivää maailmaa, on hyvä esimerkki meille (Roomalaisille 1:20).

[Kartta s. 21]

(Ks. painettu julkaisu)

Nicaragua

ETELÄ-AMERIKKA

ATLANTTI