Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Suuren suosion saavuttanut Kuningas Jaakon käännös

Suuren suosion saavuttanut Kuningas Jaakon käännös

 Suuren suosion saavuttanut Kuningas Jaakon käännös

BRITANNIASSA on tänä vuonna järjestetty lukuisia Kuningas Jaakon käännöksen 400-vuotisjuhlia. Tämä englanninkielinen raamatunkäännös, jota sanotaan myös hyväksytyksi käännökseksi (Authorized Version), on ollut esillä muun muassa televisiossa, radiossa, konferensseissa, seminaareissa ja luentotilaisuuksissa.

Prinssi Charles on ollut johtohahmona juhlallisuuksissa, joita on järjestetty tämän Englannin kuninkaan Jaakko I:n mukaan nimetyn kansallisaarteen kunniaksi. Mutta miten tämä vuoden 1611 toukokuussa julkaistu raamatunkäännös on saanut näin ainutlaatuisen paikan englantia puhuvien ihmisten sydämessä?

Käännöksen syntyvaiheet

Euroopassa heräsi 1500-luvun puolivälissä voimakas halu saada tietoa Raamatun opetuksista. Parisataa vuotta aiemmin, vuonna 1382, oli John Wycliff herätellyt englantia puhuvan väestön tiedonhalua kääntämällä Raamatun latinasta englanniksi. Seuraavina kahtena vuosisatana hänen seuraajansa lollardit levittivät käsin kirjoitettuja raamatunkatkelmia ympäri Englantia.

Tärkeä merkkipaalu oli myös raamatunoppineen William Tyndalen ”Uusi testamentti”. Tyndale oli kääntänyt sen suoraan kreikasta englanniksi vuoteen 1525 mennessä. Pian tämän jälkeen, vuonna 1535, Miles Coverdale julkaisi englanninkielisen koko Raamatun. Vuosi ennen tätä oli Henrik VIII katkaissut välit Roomaan ja tehnyt strategisen siirron: lujittaakseen asemaansa Englannin kirkon päänä hän oli valtuuttanut Raamatun kääntämisen englanniksi. Tämä vuonna 1539 ilmestynyt ”Suureksi Raamatuksi” kutsuttu teos oli nimensä mukaisesti isokokoinen, ja se oli painettu raskaalla goottilaisella kirjasinlajilla.

Samoihin aikoihin kerääntyi puritaaneja ja muita protestanttisia pakolaisia eri puolilta Eurooppaa Geneveen Sveitsiin. Vuonna 1560 julkaistiin niin sanottu Geneven Raamattu. Se oli ensimmäinen englanninkielinen Raamattu, jossa käytettiin helppolukuista kirjasinlajia ja joka oli jaoteltu lukuihin ja jakeisiin. Sitä vietiin Manner-Euroopasta Englantiin, missä se saavutti nopeasti suuren suosion. Aikanaan, vuonna 1576, sitä painettiin myös Englannissa. Tässä käännöksessä oli selventäviä karttoja samoin kuin reunahuomautuksia, jotka tosin ärsyttivät joitakin lukijoita, koska niissä esitettiin paavinvallan vastaisia ajatuksia.

Haasteeseen vastataan

Koska ”Suuri Raamattu” ei saavuttanut yleistä hyväksyntää ja Geneven Raamatussa oli kiistanalaisia  huomautuksia, päätettiin valmistaa tarkistettu laitos. Sen pohjaksi valittiin ”Suuri Raamattu”. Tehtävä uskottiin Englannin kirkon piispoille, ja niinpä heidän vuonna 1568 julkaisemansa käännös sai nimekseen ”Piispojen Raamattu”. Se oli suurikokoinen, ja siinä oli runsaasti kuvia. Kalvinistit, jotka kavahtivat uskonnollisia arvonimiä, paheksuivat kuitenkin piispojen liittämistä Raamatun nimeen. Niinpä tämäkään raamatunkäännös ei tullut Englannissa yleisesti hyväksytyksi.

Vuonna 1603 Englannin valtaistuimelle nousi Jaakko I, joka hyväksyi ajatuksen uuden raamatunkäännöksen valmistamisesta. * Hänen ehtonsa oli, että se vetoaisi kaikkiin lukijoihin ja ettei siinä niin muodoin olisi loukkaavia huomautuksia.

Kuningas tuki hanketta aktiivisesti. Kaikkiaan 47 oppinutta käänsi eri osia kuudessa ryhmässä ympäri maata. Käytännössä uuden käännöksen pohjana oli ”Piispojen Raamattu”, mutta apuna käytettiin myös sekä Tyndalen että Coverdalen käännöksiä. Lisäksi he käyttivät lähteinä Geneven Raamattua ja vuonna 1582 ilmestynyttä roomalaiskatolista Reimsin ”Uutta testamenttia”.

Jaakko oli itsekin arvostettu raamatunoppinut, ja tunnustuksena hänen merkittävästä tuestaan kääntäjät omistivat työnsä ”Korkeimmalle ja mahtavalle ruhtinaalle, Jaakolle”. Englannin kirkon päänä hänen katsottiin käyttävän valtaansa kansan kokoamiseksi yhteen.

Kirjallinen mestariteos

Papit olivat hyvillään saadessaan kuninkaaltaan Raamatun, jota oli määrä lukea kirkoissa. Mutta miten kansa suhtautuisi uuteen raamatunkäännökseen?

Alkuperäisessä pitkässä esipuheessaan kääntäjät ilmaisivat epäilyksensä sen suhteen, hyväksyttäisiinkö uusi käännös. Kuningas Jaakon käännöksestä tuli kuitenkin menestys, joskin kului kolmisenkymmentä vuotta ennen kuin siitä tuli Geneven Raamattua suositumpi kansan parissa.

Kirjassa The Bible and the Anglo-Saxon People sanotaan, että Kuningas Jaakon käännöksestä ”oli tullut hyväksytty käännös, mutta se oli saavuttanut asemansa tyystin omilla ansioillaan”. Eräässä Raamatun historiaa käsittelevässä teoksessa sanotaan: ”Sen tekstiä pidettiin siinä määrin pyhänä, että se oli oikeastaan  rinnastettavissa vain Jumalan omaan ääneen. Englantia puhuvien kristittyjen sankat joukot ovat pitäneet Kuningas Jaakon käännöksen sanamuotoon kajoamista miltei jumalanpilkkana.” (The Cambridge History of the Bible.)

Maailmanvalloitus

Varhaiset Pohjois-Amerikkaan lähteneet englantilaiset uudisasukkaat veivät mukanaan Geneven Raamatun. Sittemmin Kuningas Jaakon käännös sai Amerikassa kuitenkin laajemman hyväksynnän. Brittiläisen imperiumin laajetessa protestanttiset lähetyssaarnaajat vuorostaan veivät sen maailman joka kolkkaan. Harvat niistä, jotka käänsivät Raamattua paikallisille kielille, osasivat muinaishepreaa ja -kreikkaa, joten Kuningas Jaakon käännöksestä tuli heidän pohjatekstinsä.

Britannian kansalliskirjaston mukaan ”Kuningas Jaakon raamatunkäännös on edelleen levinnein englanninkielinen julkaisu”. Sitä arvellaan painetun kaikkialla maailmassa yhteensä yli miljardi kappaletta!

Muutoksen tuulet puhaltavat

Vuosisatojen kuluessa monet englantia puhuvat ovat pitäneet Kuningas Jaakon käännöstä ainoana oikeana Raamattuna. Vuonna 1870 siitä alettiin valmistaa Englannissa kokonaan uudistettua laitosta. Myöhemmin tästä laitoksesta, joka tultiin tuntemaan nimellä English Revised Version, julkaistiin pienempi, amerikkalainen versio nimeltä American Standard Version. * Vuoden 1982 tarkistetun laitoksen (Revised Authorised Version) esipuheen mukaan käännöksessä pyrittiin ”säilyttämään sama lyyrinen kauneus, jota – – [vuoden 1611 Kuningas Jaakon] käännöksessä suuresti arvostetaan”.

Vaikka Raamattu on maailman myydyin kirja ja Kuningas Jaakon käännös sen suosituin versio, professori Richard G. Moulton sanoi: ”Heprealaisille ja kreikkalaisille kirjoituksille on tehty melkein kaikki mahdollinen. – – Ne on – – käännetty, käännökset on tarkistettu – –. Jäljelle jää vielä yksi asia, mitä Raamatulle olisi tehtävä: sitä olisi luettava.”

Kuningas Jaakon käännös on kiistatta kirjallinen mestariteos, jota arvostetaan sen verrattoman kieliasun vuoksi. Entä sen sanoman merkitys? Jumalan henkeyttämät Raamatun kirjoitukset kertovat, mikä on pysyvä ratkaisu kriittisten aikojemme ongelmiin. Jehovan todistajat auttavat mielellään kaikkia ihmisiä tutkimaan Raamattua, käyttävätpä nämä mitä käännöstä tai versiota tahansa.

[Alaviitteet]

^ kpl 10 Jaakko syntyi vuonna 1566, ja hänestä tuli seuraavana vuonna Skotlannin kuningas Jaakko VI. Kun hänestä vuonna 1603 tuli Englannin kuningas Jaakko I, hän alkoi hallita molempia maita. Vuonna 1604 hän otti käyttöön arvonimen ”Ison-Britannian kuningas”.

^ kpl 21 Ks. tekstiruutu ”American Standard Version”.

[Tekstiruutu/Kuva s. 23]

AMERICAN STANDARD VERSION

Vuonna 1901 julkaistiin American Standard Version (Amerikkalainen standardikäännös), joka perustuu Kuningas Jaakon käännökseen. Sen esipuheessa sanotaan: ”Emme ole tietämättömiä – – [Kuningas Jaakon] käännöksen kauneudesta ja voimasta, joita syystäkin ylistetään.” Kääntäjät tekivät kuitenkin erään huomionarvoisen muutoksen.

Esipuheessa selitetään: ”Amerikkalaiset tarkistajat päätyivät huolellisen harkinnan jälkeen siihen yksimieliseen vakaumukseen, ettei juutalaisen taikauskon, jonka mukaan Jumalan nimi on liian pyhä lausuttavaksi, pitäisi enää vaikuttaa englanninkieliseen eikä mihinkään muuhunkaan Vanhan Testamentin käännökseen, niin kuin ei onneksi tapahdukaan monissa nykyajan lähetystyöntekijöiden tekemissä käännöksissä.”

Jumalan nimi Jehova esiintyy Kuningas Jaakon käännöksessäkin neljässä kohdassa: 2. Mooseksen kirjan 6:3:ssa, psalmissa 83:18 sekä Jesajan 12:2:ssa ja 26:4:ssä. Vuoden 1901 American Standard Version palautti tuon nimen kuitenkin niihin noin 7 000 kohtaan, joissa sen kuuluu olla.

[Kuva]

1901

[Tekstiruutu/Kuva s. 24]

KUNINGAS JAAKON KÄÄNNÖKSEN ERIKOISPAINOS

Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseura painatti vuonna 1907 Yhdysvalloissa Kuningas Jaakon käännöksestä ”Raamatuntutkijain laitoksen”. Siinä oli pitkä liite, ”Berealaisten raamatunopettajain käsikirja”. Myöhemmin Jehovan todistajat painoivat Kuningas Jaakon käännöstä omassa painossaan. Vuoteen 1992 mennessä sitä oli painettu 1 858 368 kappaletta.

[Kuva]

1907

[Tekstiruutu/Kuva s. 24]

HYÖDYLLINEN NYKYAIKAINEN KÄÄNNÖS

Kuluneiden 50 vuoden aikana on ilmestynyt lukuisia raamatunkäännöksiä, joista joitakin on julkaistu useilla kielillä. Monet arvostavat suuresti Uuden maailman käännöstä. Se on käännetty kokonaan tai osittain 100 kielelle, ja sitä on levitetty yli 170 miljoonaa kappaletta. Sen viitelaitoksen kartat, aakkosellinen hakemisto ja liitteet auttavat ymmärtämään selvemmin Raamatun ajankohtaista sanomaa.

[Kuva]

1961

[Kuva s. 22]

1611

[Kuvan lähdemerkintä s. 22]

Art Resource, NY