Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Voiko maailma vapautua terrorismista?

Voiko maailma vapautua terrorismista?

 Voiko maailma vapautua terrorismista?

”MEIDÄN on taisteltava – – mielistä ja sydämistä.” Tähän johtopäätökseen tultiin 20 vuotta kestäneen tutkimuksen jälkeen, joka käsitteli niin kutsuttujen terroristien luonnekuvia.

Mutta mikä voi muuttaa niiden ihmisten sydämen ja mielen, joiden elämän täyttää väkivalta ja kosto?

Kirja joka voi muuttaa sydämen

1990-luvulla Hafeni alkoi tutkia omia uskonnollisia käsityksiään ja päätti hankkia Raamatun. Hän sanoo: ”Tutkin ensin evankeliumeja [Matteus, Markus, Luukas ja Johannes], joissa kerrotaan Jeesuksen elämästä. Minuun teki heti vaikutuksen Jeesuksen persoonallisuus ja hänen ystävällisyytensä ja puolueettomuutensa. Se lämmitti sydäntäni.”

Kun Hafeni jatkoi lukemista, eräs raamatunkohta puhutteli häntä aivan erityisesti, nimittäin Apostolien tekojen 10:34, 35, jossa sanotaan: ”Jumala ei ole puolueellinen, vaan jokaisessa kansakunnassa se, joka pelkää häntä ja  toteuttaa vanhurskautta, on hänelle otollinen.”

Hafeni sanoo: ”Tulin siihen tulokseen, että ihmiset itse lietsovat heimoylpeyttä, kansallismielisyyttä ja rotuennakkoluuloja. Tajusin, että Raamatun sanoma voi muuttaa ihmisen ajattelutapaa ja että tärkeintä elämässä on hyvä asema Jumalan edessä. Se on tärkeämpää kuin se, että taistellaan jotain tiettyä heimoa, rotua tai ihonväriä edustavien ihmisten puolesta.”

Edellisessä kirjoituksessa mainittu Joseba johti pientä iskuryhmää, joka suunnitteli räjäyttävänsä poliisiaseman. Hän selittää: ”Ennen kuin ehdimme toteuttaa suunnitelmaamme, minut pidätettiin ja pantiin kahdeksi vuodeksi vankilaan.” Myöhemmin hänen vaimonsa Luci alkoi tutkia Raamattua Jehovan todistajien kanssa, ja aikanaan myös Joseba tuli mukaan noihin keskusteluihin.

Joseba muistelee: ”Kun opin lisää Jeesuksesta, hänestä tuli roolimallini. Erityisesti minua koskettivat hänen sanansa: ’Kaikki, jotka miekan ottavat, ne miekkaan tuhoutuvat.’ Tiesin, että tämä piti paikkansa.” (Matteus 26:52.) Hän myöntää: ”Salamurha vain ruokkii vihaa ja herättää kostonhimoa uhrin sukulaisissa. Väkivalta tuo pelkästään tuskaa, ei parempaa maailmaa.” Hän alkoi oikaista ajatteluaan.

Sekä Hafeni että Joseba ovat saaneet omakohtaisesti kokea, miten voimakkaasti Raamatun opetukset voivat vaikuttaa ihmisen elämään. Raamatussa sanotaan, että ”Jumalan sana on elävä ja voimaa uhkuva” ja ”kykenee havaitsemaan sydämen – – aikomukset” (Heprealaisille 4:12). Jumalan sanan voima on auttanut monia tekemään muutoksia ajattelussaan ja elämässään. Entä onko olemassa todisteita siitä, että Raamatun opetuksia noudattavien keskuudessa vallitsee maailmanlaajuinen ykseys?

Rakkauteen perustuva veljeys

Kun Hafeni alkoi käydä Jehovan todistajien kokouksissa, hänen näkemänsä rotujen välinen  sopusointu kosketti häntä syvästi. Hän sanoo: ”Valkoisten vieressä istuminen oli valtavan jännittävää. En olisi ikinä uskonut, että saisin jolloinkin elämässäni kutsua valkoista miestä veljekseni. Se vakuutti minut lopullisesti siitä, että todistajilla täytyy olla tosi uskonto, sillä heidän keskuudessaan vallitsi kaipaamani ykseys ja he rakastivat toisiaan rotueroista huolimatta.”

Jeesuksen mukaan hänen seuraajansa voitaisiin tunnistaa siitä, että heillä on ”rakkaus keskuudessaan” (Johannes 13:34, 35). Lisäksi hän kieltäytyi osallistumasta poliittisiin kiistoihin ja sanoi opetuslapsilleen: ”Ette ole osa maailmasta.” (Johannes 6:15; 15:19; Matteus 22:15–22.) Rakkaus ja puolueettomuus olivat aidon kristillisyyden tunnusmerkkejä Jeesuksen päivinä, ja ne ovat sitä myös nykyään. Miten sitten rakkaus voi voittaa terrorismia lietsovat jakaumat?

Jeesuksen opetukset käytännössä

Poliittisten erimielisyyksien puhjetessa uskollisuus rodulle, kansallisuudelle tai etniselle taustalle saa ihmiset – tai jopa kokonaiset kansat – nousemaan toisiaan vastaan.

Esimerkiksi vuonna 1914 kansallisylpeys sai Gavrilo Princip -nimisen miehen salamurhaamaan Itävalta-Unkarin kruununperijän arkkiherttua Frans Ferdinandin. Princip kuului Musta käsi -järjestöön, joka julistuksensa mukaisesti katsoi paremmaksi pyrkiä tavoitteisiinsa pikemmin vallankumouksellisin keinoin kuin kulttuurin avulla. Salamurha johti niin kutsuttujen kristittyjen maiden väliseen yhteenottoon, ensimmäiseen maailmansotaan. Siinä kuoli miljoonia sotilaita, jotka väittivät olevansa Jeesuksen, ”Rauhan Ruhtinaan”, seuraajia (Jesaja 9:6).

Sodan päätyttyä huomattava pappismies Harry Emerson Fosdick moitti kristityiksi tunnustautuvia johtajia siitä, että nämä eivät olleet opettaneet jäseniään noudattamaan Jeesuksen esimerkkiä. Hän kirjoitti: ”Me olemme synnyttäneet miehiä sotaa varten, – – me olemme tehneet sotilaista sankareitamme ja vieneet sotalippuja kirkkoihimmekin.” Lopuksi hän sanoi: ”Toisella suupielellämme me olemme ylistäneet Rauhanruhtinasta ja toisella ihannoineet sotaa.”

Sitä vastoin eräässä vuonna 1975 julkaistussa sosiologisessa tutkimuksessa sanottiin: ”Jehovan todistajat ovat johdonmukaisesti säilyttäneet väkivallatonta ’kristillistä puolueettomuutta’ koskevan kantansa läpi kahden suuren maailmansodan ja läpi senjälkeisten ’kylmän sodan’ kauden sotilaallisten yhteenottojen.” Vaikka todistajia on kohdeltu kaltoin ja vangittu, he ”eivät – – koskaan ole vastanneet väkivallalla”. Tutkimuksessa sanottiin lopuksi: ”Jehovan todistajien opetukset ovat peräisin heidän vakaumuksestaan, jonka mukaan Raamattu on Jumalan henkeytetty sana.”

 Raamatun opetusten arvo

Belgian entinen pääministeri sai naapuriltaan Jeesuksen elämästä kertovan kirjan Suurin ihminen joka koskaan on elänyt *, ja kirja teki häneen suuren vaikutuksen. Hän kirjoitti sen antajalle: ”On selvää, että jos ihmiset olisivat kiinnostuneempia evankeliumien sanomasta ja toimisivat Jeesuksen Kristuksen esittämien periaatteiden mukaan, maailma näyttäisi nykyään täysin toisenlaiselta.”

Hän jatkoi: ”Silloin emme tarvitsisi YK:n turvallisuusneuvostoa; ei myöskään olisi terrori-iskuja, ja maailmassa olisi väkivalta kielletty.” Lopuksi hän kuitenkin totesi, että ”tämä kaikki on toiveajattelua”. Pitääkö tämä paikkansa? Jopa tässä nykyisessä väkivallan kyllästämässä maailmassa Raamattu on auttanut monia eri taustoista lähtöisin olevia ihmisiä hylkäämään väkivallan ja voittamaan katkeran kaunan, jota vuosikymmeniä jatkunut mielivaltainen verenvuodatus on synnyttänyt.

Kuten ensimmäisessä kirjoituksessa kerrottiin, Andre oli vähällä kuolla pommi-iskussa, joka tappoi hänen tuttaviaan ja jonka tekijänä oli eräs puolisotilaallinen ryhmä. Sittemmin Andre oppi Raamatusta, että meidän pitäisi antaa ”auliisti anteeksi”, ja noudatti tuota kehotusta (Kolossalaisille 3:13). Hafeni, joka liittyi tuohon puolisotilaalliseen ryhmään vuosia sen tekemän iskun jälkeen, oppi aikanaan noudattamaan Raamatun periaatteita ja luopui väkivallasta (Psalmit 11:5). Nykyään molemmat ovat Jehovan todistajia ja työskentelevät rinta rinnan todistajien käännöstoimistossa eräässä Afrikan maassa.

Turvallinen tulevaisuus taattu

Miljoonat ihmiset kautta maailman ovat havainneet, että Raamatun tutkiminen rakentaa luottamusta turvalliseen tulevaisuuteen. Eräänä päivänä Andre oli parhaillaan kertomassa naapurilleen Raamatun lupauksesta, joka koskee vanhurskasta uutta maailmaa (Jesaja 2:4; 11:6–9; 65:17, 21–25; 2. Pietarin kirje 3:13). Yhtäkkiä automaattiasein sonnustautuneet sotilaat piirittivät talon ja käskivät Andren lähteä mukaansa kuulusteltavaksi. Kun sotilaat saivat tietää, että Andre antoi opetusta Raamatusta ja että naapuri arvosti häntä suuresti, he lähtivät.

Andre oli juuri kertonut, että Jumala tulee puuttumaan ihmisten asioihin, aivan kuten hän teki Nooan päivinä, jolloin ”maa tuli täyteen väkivaltaa” (1. Mooseksen kirja 6:11). Jumala hävitti silloisen maailman koko maapallon käsittävässä vedenpaisumuksessa mutta säästi rauhaa rakastavan Nooan perheineen. Jeesus sanoi: ”Niin kuin Nooan päivät olivat, niin tulee Ihmisen Pojan läsnäolo olemaan.” (Matteus 24:37–39.)

Jumala on nimittänyt ”Ihmisen Pojan”, Jeesuksen, taivaallisen hallituksensa, Jumalan valtakunnan, johtoon. Jumalan taivaallisten sotajoukkojen kanssa hän poistaa pian väkivallan maan päältä. (Luukas 4:43.) Taivaallinen Kuningas Jeesus on ”oikeudenmukainen kaikkia kohtaan”, ja hänen hallituskaudellaan ”vallitsee rauha”. Hän varjelee alamaisiaan ”julmalta ja väkivaltaiselta kuolemalta”. (Psalmit 72:7, 14, Contemporary English Version.)

Myöhemmin kaikki, jotka rakastavat sitä, mikä on oikein, ja joista tulee tämän taivaallisen Kuninkaan alamaisia, näkevät, miten maapallo muutetaan rauhaisaksi paratiisiksi (Luukas 23:42, 43). Raamatussa luvataan, että ”rauha ja oikeus” hallitsevat ”jokaista vuorta ja kukkulaa” (Psalmit 72:1–3, CEV).

Eikö tällaisen kuninkaan hallitsemassa maailmassa olisikin hienoa elää? Silloin maailmassa ei ole enää terrorismia.

[Alaviite]

^ kpl 20 Julk. Jehovan todistajat.

[Huomioteksti s. 7]

Sekä Hafeni että Joseba ovat saaneet omakohtaisesti kokea, miten voimakkaasti Raamatun opetukset voivat vaikuttaa ihmisen elämään.

[Huomioteksti s. 9]

”Jos ihmiset – – toimisivat Jeesuksen Kristuksen esittämien periaatteiden mukaan, maailma näyttäisi nykyään täysin toisenlaiselta. Silloin emme tarvitsisi YK:n turvallisuusneuvostoa; ei myöskään olisi terrori-iskuja, ja maailmassa olisi väkivalta kielletty.” (Belgian entinen pääministeri.)

[Kuva s. 8]

Raamatun periaatteiden noudattamisen ansiosta Hafeni ja Andre ovat oppineet rakastamaan toisiaan aidosti.