Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Miksi sanoilla on merkitystä?

Miksi sanoilla on merkitystä?

 Raamatun näkökanta

Miksi sanoilla on merkitystä?

Pääministeri on juuri päättänyt ystävällisen keskustelun erään iäkkään rouvan kanssa. Tietämättä mikrofonin olevan edelleen auki hän sanoo naista kiihkoilijaksi ja valittaa henkilökunnalleen, että nainen olisi pitänyt pitää erossa hänestä. Kommentti herättää tyrmistystä ympäri maan. Pääministerin maine on tahraantunut, ja kahdeksan päivää myöhemmin pidettävissä vaaleissa hän menettää asemansa.

YKSIKÄÄN ihminen ei pysty pitämään kieltään täydellisesti kurissa (Jaakobin kirje 3:2). Edellä kerrottu esimerkki valaisee kuitenkin sitä, että sanoilla on merkitystä. Ne voivat vaikuttaa ratkaisevasti esimerkiksi maineeseen, uraan ja ihmissuhteisiin.

Sillä, mitä puhuu, on merkitystä muustakin syystä. Raamatussa kerrotaan, että sanat ovat oikeastaan ikkuna ihmisen sisimpään, eli ne paljastavat, millaisia todellisuudessa olemme. Jeesus sanoi: ”Sydämen kyllyydestä suu puhuu.” (Matteus 12:34.) Koska sanoistamme heijastuu se, mitä ajattelemme ja tunnemme eli millainen on persoonallisuutemme, meidän on tärkeää eritellä puhetapaamme tarkoin. Voiko Raamatusta olla tässä apua? Harkitse seuraavaa.

Miten parantaa puheen tasoa?

Sanat saavat alkunsa ajatuksista. Jotta voisimme parantaa puheemme tasoa, meidän on kiinnitettävä huomiota siihen, mitä ajattelemme. Soveltamalla Jumalan sanan neuvoja voimme vaikuttaa ajatuksiimme, mikä puolestaan voi muokata puhetapaamme.

Täytä sydän hyvillä asioilla. Raamatussa kuvaillaan tällaisia hyviä asioita seuraavasti: ”Mikä on totta, mikä ansaitsee vakavaa huomiota, mikä on vanhurskasta, mikä on siveellisesti puhdasta, mikä on rakastettavaa, mistä puhutaan hyvää, jos on jotakin hyvettä ja jos on jotakin ylistettävää, sitä kaikkea ajatelkaa jatkuvasti.” (Filippiläisille 4:8.)

Tämän hyvän neuvon noudattaminen auttaa karkottamaan sopimattomat ajatukset. On tärkeää muistaa, että ajatuksiin vaikuttaa suuresti se, mitä katsoo ja lukee. Jotta siis voisit välttää kielteisiä ja epäpuhtaita ajatuksia, sinun on kartettava kielteisiä vaikutteita, muun muassa väkivaltaista ja säädytöntä viihdettä (Psalmit 11:5; Efesolaisille 5:3, 4). Keskity sen sijaan puhtaisiin, myönteisiin asioihin. Tässä Raamattu tulee avuksi. Lue esimerkiksi Sananlaskujen 4:20–27, Efesolaiskirjeen 4:20–32 ja Jaakobin kirjeen 3:2–12 ja mieti, miten niissä esitettyjen periaatteiden soveltaminen voi parantaa puheen tasoa. *

Ajattele ennen kuin puhut. ”Joku puhuu ajattelemattomasti kuin miekan pistoin, mutta viisaiden kieli on lääkitystä”, sanotaan Sananlaskujen 12:18:ssa. Mikäli havaitset usein ”pisteleväsi” toisia eli loukkaavasi heidän tunteitaan, sinun on hyvä pyrkiä ajattelemaan ennen kuin puhut. Sananlaskujen 15:28:ssa sanotaan viisaasti: ”Vanhurskaan sydän miettii vastatakseen, mutta  jumalattomien suu ryöppyää pahuutta.”

Aseta tavoite. Päätä, että seuraavan kuukauden aikana et sano heti sitä, mitä mieleen juolahtaa, varsinkaan jos olet ärsyyntynyt. Mieti sen sijaan tässä kirjoituksessa mainittuja raamatunkohtia ja pyri tietoisesti puhumaan viisaasti, rakkaudellisesti ja tyynesti. (Sananlaskut 15:1–4, 23.)

Rukoile Jumalalta apua. Eräs raamatunkirjoittaja rukoili: ”Tulkoot suuni sanat ja sydämeni mietteet edessäsi mieluisiksi, oi Jehova.” (Psalmit 19:14.) Kerro Jehova Jumalalle halustasi puhua tavalla, joka miellyttää häntä ja saa toiset viihtymään seurassasi. Sananlaskujen 18:20, 21:ssä sanotaan: ”Puhu miellyttävästi – tulet olemaan siitä iloinen. Sanat voivat merkitä elämää tai kuolemaa!” (Contemporary English Version.)

Käytä Jumalan sanaa peilinä. Raamattu on kuin peili, jonka avulla voi tarkastella itseään (Jaakobin kirje 1:23–25). Esimerkiksi kun pohdit seuraavia kolmea Raamatun periaatetta, mieti omaa puhetapaasi ja mainettasi.

”Kun vastaus on lempeä, se kääntää pois vihastuksen, mutta tuskaa aiheuttava sana nostattaa suuttumuksen.” (Sananlaskut 15:1.) Puhutko sinä lempeästi, tavalla joka edistää rauhaa?

”Älköön suustanne lähtekö mitään mätää puhetta, vaan sellaista, mikä on tarpeen mukaan hyvää rakennukseksi, jotta se antaisi sitä, mikä on suotuisaa kuulijoille.” (Efesolaisille 4:29.) Onko puheesi rakentavaa?

”Olkoon puheenne aina miellyttävää, suolalla höystettyä, tietääksenne kuinka teidän pitää kullekin vastata.” (Kolossalaisille 4:6.) Pyritkö vaikeissakin tilanteissa puhumaan miellyttävästi, niin että toisten on helpompi kuunnella sinua?

Kun katsot peiliin ja korjaat ulkoasussasi havaitsemasi virheet, olet edustavampi ja tunnet olosi varmemmaksi. Samalla tavoin voit hyötyä siitä, että parannat puhetapaasi katsomalla Jumalan sanan peiliin.

[Alaviite]

^ kpl 9 Raamattua voi lukea myös internetissä osoitteessa www.watchtower.org.

OLETKO MIETTINYT?

● Mitä puhetapasi kertoo sinusta? (Luukas 6:45.)

● Miten toisille tulisi puhua? (Efesolaisille 4:29; Kolossalaisille 4:6.)

● Millä käytännöllisillä tavoilla voit parantaa puheesi tasoa? (Psalmit 19:14; Filippiläisille 4:8.)

[Kuva s. 11]

Sanat voivat vaikuttaa ratkaisevasti maineeseemme ja ihmissuhteisiimme.