Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Kirja johon voi luottaa – osa 7

Seitsemäs maailmanvalta

Kirja johon voi luottaa – osa 7

Tämä on viimeinen osa Herätkää!-lehden seitsemän kirjoituksen sarjassa, jossa tarkastellaan Raamatun historian seitsemää maailmanvaltaa. Tarkoituksena on osoittaa, että Raamattu on luotettava ja Jumalan henkeyttämä – hänen henkensä ohjauksessa kirjoitettu – ja että se sisältää toivon sanoman: ihmisten julman hallinnon aiheuttamat kärsimykset tulevat loppumaan.

ELÄMME erityistä ja merkityksellistä aikaa – Raamatun historian seitsemännen maailmanvallan aikaa. Kaikista maailmanvalloista tämä on ainoa, johon Raamattu viittaa vain profeetallisesti, kun taas kuusi aiempaa olivat olemassa jo Raamatun kirjoittamisen aikaan. Raamattu ennusti näistä seitsemästä maailmanvallasta eli ”kuninkaasta” seuraavaa: ”On seitsemän kuningasta: viisi on kaatunut, yksi on, yksi ei ole vielä saapunut, mutta kun hän saapuu, hänen täytyy pysyä vähän aikaa.” * (Ilmestys 17:10.)

Kun nuo sanat kirjoitettiin vähän yli 1 900 vuotta sitten, viisi seitsemästä ”kuninkaasta” eli poliittisesta maailmanvallasta oli ”kaatunut”. Ne olivat Egypti, Assyria, Babylonia, Meedo-Persia ja Kreikka. Ilmaus ”yksi on” tarkoitti Roomaa. Mutta Roomakaan ei hallitsisi ikuisesti, sillä tulisi vielä yksi maailmanvalta, joka profetian mukaan ”ei ollut vielä saapunut”. Raamatun ennustuksen mukaisesti seitsemäs kuningas astui näyttämölle! Mikä tuo maailmanvalta oli? Hallitsisiko se loputtomiin? Jos ei, miten se poistuisi maailmannäyttämöltä? Raamattu ei jätä asiaa arvailujen varaan.

Luotettavia profetioita

Seitsemäs maailmanvalta alkoi muotoutua, kun Rooman valtakunnan luoteiskulmassa sijainnut Englanti nousi maailmankartalle. 1760-luvulle tultaessa tuosta saarivaltiosta oli muodostunut mahtava Brittiläinen imperiumi. Britannia vaurastui ja voimistui edelleen, ja 1800-luvulla se oli sekä rikkain että voimakkain valtio maailmassa. Eräässä hakuteoksessa sanotaan: ”Brittiläinen imperiumi oli suurin, mitä maailma koskaan oli nähnyt.” Sen alueella oli ”372 miljoonaa asukasta, ja se käsitti yli 28 miljoonaa neliökilometriä”.

Ensimmäinen maailmansota (1914–18) sai Britannian kuitenkin ryhtymään erityissuhteeseen entisen siirtomaansa Yhdysvaltojen kanssa. Mitä tästä seurasi? Brittiläinen imperiumi antoi tietä angloamerikkalaiselle liittoumalle, eräänlaiselle englanninkieliselle kaksoismaailmanvallalle, joka on ollut voimissaan meidän päiviimme asti. (Ks. tekstiruutu  ”Merkittävä liittouma”.)

Ilmestyksen 17:10:ssä oleva ennustus tukee erästä toista, Danielin kirjassa esitettyä ennustusta. Daniel kirjoitti ”suunnattomasta kuvapatsaasta”, jonka Babylonian kuningas Nebukadnessar näki Jumalan antamassa näyssä (Daniel 2:28, 31–43). Daniel paljasti tuolle hallitsijalle, että patsaan eri osat edustivat toisiaan seuraavia poliittisia maailmanvaltoja alkaen Babyloniasta, joka oli tuolloin vallassa (Egypti ja Assyria olivat jo nousseet ja kaatuneet). Historia vahvistaa seuraavat asiat:

Kultainen pää edusti Babylonian maailmanvaltaa.

Hopeiset rinta ja käsivarret kuvasivat Meedo-Persiaa.

Kupariset vatsa ja reidet tarkoittivat muinaista Kreikkaa.

Rautaiset sääret kuvasivat Rooman maailmanvaltaa.

Osaksi rautaa ja osaksi valusavea olevat jalkaterät symboloivat sitä, miten jakautunut maailma on poliittisesti ja yhteiskunnallisesti angloamerikkalaisen maailmanvallan aikana.

Ilmestyksen 17:10:n mukaan seitsemännen maailmanvallan ”täytyy pysyä vähän aikaa”. Miten pitkään se pysyisi? Miten se häviäisi maailmannäyttämöltä? Entä mitä sen jälkeen tapahtuisi? Daniel auttaa saamaan vastaukset näihin kysymyksiin.

Luotettava toivo

Kuvailtuaan edellä mainittua kuvapatsasta Daniel kirjoitti: ”[Vuoresta] lohkesi kivi, käsien koskematta, ja se iski kuvapatsasta sen rautaisiin ja valusavisiin jalkateriin ja murskasi ne.” (Daniel 2:34.) Mitä tämä vaikuttava näky merkitsi?

Daniel jatkoi: ”Noiden [viimeisten] kuninkaiden päivinä taivaan Jumala pystyttää valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu. Eikä sitä valtakuntaa anneta millekään toiselle kansalle. Se murskaa kaikki nämä [maalliset] valtakunnat ja tekee niistä lopun, ja se itse pysyy aikojen hämärään asti.” * (Daniel 2:44, 45.) Huomaa seuraavat tärkeät seikat:

  1. Voittoisan Valtakunnan, jota suuri kivi kuvaa, ”pystyttää” itse Jumala, ihmisten ”käsien koskematta”. Sitä kutsutaan siksi täydellä syyllä Jumalan valtakunnaksi.

  2. Jumalan valtakunta ”murskaa” kaikki ihmisten hallitusvallat, seitsemäs maailmanvalta mukaan lukien. Miksi? Yksikään niistä ei suostu luopumaan vallastaan, vaan ne vastustavat Jumalaa viimeisessä suuressa sodassa, joka käydään kuvaannollisessa paikassa, Harmagedonissa. Raamattu sanoo selvästi, että tuossa sodassa ovat mukana ”koko asutun maan kuninkaat”. (Ilmestys 16:13, 14, 16.)

  3. Toisin kuin ihmisten lyhytikäiset hallinnot, joihin myös seitsemän maailmanvaltaa lukeutuvat, Jumalan valtakunta ”ei ikinä tuhoudu”. Lisäksi se tulee hallitsemaan koko maata. (Daniel 2:35, 44.)

Jumalan vastustajien lopullinen tuhoaminen tulee olemaan suurenmoinen täyttymys 1. Mooseksen kirjan 3:15:ssä esitetylle ennustukselle, joka mainittiin tämän kirjoitussarjan ensimmäisessä osassa. Naisen Siemen, Jeesus Kristus, murskaisi kuvaannollisen käärmeen, Saatanan, ja hänen siemenensä (Galatalaisille 3:16). Saatanan siemeneen kuuluvat kaikki ne ihmiset, jotka omaksuvat hänen pahat tiensä ja kannattavat ihmisten itsehallintoa Jumalan ja Kristuksen hallinnon sijaan (Psalmit 2:7–12).

Tämä herättää erään erittäin tärkeän kysymyksen: koska tuo lopullinen tuho koittaa? Milloin ”kivi” – Jumalan valtakunta – poistaa kaikki ihmishallinnon rippeetkin? Raamattu vastaa tähän esittämällä ”tunnusmerkin”, joka olisi selvästi nähtävissä viimeisinä päivinä (Matteus 24:3).

Havaitse ”tunnusmerkki”

Lopun ajan tunnusmerkkiin sisältyvät maailmanlaajuiset sodat, ”suuret maanjäristykset”, ”ruttotaudit” ja ankara ”nälänhätä” (Luukas 21:10, 11; Matteus 24:7, 8; Markus 13:8). ”Viimeisten päivien” merkkinä olisi myös yhteiskunnassa vallitseva moraalinen ja hengellinen rappio (2. Timoteukselle 3:1–5). Ovatko ”kaikki nämä” käyneet toteen? (Matteus 24:8.) Kyllä, siinä määrin, että monet pelkäävät tulevaisuutta. Sanomalehti The Globe and Mail raportoi: ”Jotkut arvostetuimmista yhteiskunnallisista ja tiedemaailman ajattelijoista esittävät hälyttäviä ennustuksia ihmiskunnan lähestyvästä lopusta.”

Nuo ennustukset kuitenkin osuvat harhaan, koska ihmissuku itsessään ei kohtaa loppua. Jumalan valtakunta, joka puuttuu asioihin, takaa sen. Puhuessaan lopun tunnusmerkistä Jeesus Kristus sanoi: ”Tämä valtakunnan hyvä uutinen tullaan saarnaamaan koko asutussa maassa todistukseksi kaikille kansakunnille, ja sitten tulee loppu.” (Matteus 24:14.) Miten tämä ennustus on toteutunut?

Jehovan todistajat kertovat Jumalan valtakunnasta yli 230 maassa. Heidän pääjulkaisunsa nimi onkin Vartiotorni – Jehovan valtakunnan julistaja. (Jehova on Jumalan nimi.) (Psalmit 83:18.) Todistajien raamatullinen opetusohjelma auttaa lukemattomia yksilöitä ja perheitä jättämään taakseen vahingollisen elämäntavan sekä viettämään rauhallista ja moraalisesti puhdasta elämää Jumalan mittapuiden mukaan (1. Korinttilaisille 6:9–11). Miljoonat ihmiset eri puolilla maailmaa luottavat siihen, että kun Jumalan valtakunta puuttuu ihmiskunnan asioihin, hän suojelee heitä.

He saavat nähdä omin silmin, miten sanat, jotka Kristus lausui niin sanotussa Isä meidän -rukouksessa, täyttyvät. Hän rukoili: ”Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.” (Matteus 6:10.) Oletko ajatellut, millaista elämä maan päällä on sitten, kun kaikki ihmiset rakastavat ja tottelevat Jumalaa? Seuraavat raamatunkohdat auttavat sinua ymmärtämään, miksi ilmaus ”hyvä uutinen” on todella osuva.

Kun Jumalan tahto toteutuu maan päällä

Raamattu lupaa, että Jumalan valtakunnan hallinnon alaisuudessa vallitsee todellinen rauha.

  • Maassa vallitsee aito rauha, ei vain sodattomuus. ”Jehova – – lopettaa sodat maan ääreen saakka. Hän särkee jousen ja taittaa keihään, polttaa sotavankkurit tulessa.” (Psalmit 46:8, 9.) ”Sävyisät saavat omistaa maan, ja he iloitsevat suuresti rauhan runsaudesta.” (Psalmit 37:11.)

  • Kaikilla on runsaasti ravintoa. ”Maassa tulee olemaan yltäkylläisesti viljaa, vuorten huipulla on runsaus.” (Psalmit 72:16.)

  • Kaikilla on täydellinen terveys. ”Yksikään siellä asuva ei sano: ’Minä olen sairas.’ ” (Jesaja 33:24.)

  • Jokaisella on miellyttävä koti. ”He totisesti rakentavat taloja ja asuvat niissä ja istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmän. He eivät rakenna toisen asuttavaksi, he eivät istuta toisen syötäväksi.” (Jesaja 65:21, 22.)

  • Kaikenlainen kärsimys loppuu. ”Jumalan teltta on ihmisten luona – –. Ja hän pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole, eikä surua eikä valitushuutoa eikä kipua enää ole. Entiset ovat kadonneet.” (Ilmestys 21:3, 4.)

Vetoavatko nuo lupaukset sinuun? Jehovan todistajat kannustavat sinua tutustumaan tarkemmin Raamattuun. Näin voit saada lisätodisteita siitä, että ihminen ei hallitse julmasti toista ihmistä enää kauan. Huomaat myös, että sinulla on kaikki syyt luottaa Raamattuun, joka on kirjoitettu Jumalan hengen ohjauksessa (2. Timoteukselle 3:16). *

^ kpl 4 Koska Raamatussa mainittuja valtoja hallitsivat tavallisesti kuninkaat, noita valtoja sanotaan usein paitsi ”valtakunniksi” myös ”kuninkaiksi” (Daniel 8:20–22).

^ kpl 18 Jumalan taivaallista valtakuntaa tarkastellaan lähemmin kirjan Mitä Raamattu todella opettaa? luvuissa 8 ja 9; julk. Jehovan todistajat.

^ kpl 35 Jos haluat saada lisää tietoa Raamatusta, ota yhteyttä paikallisiin Jehovan todistajiin, kirjoita johonkin tämän lehden sivulla 5 mainittuun sopivaan osoitteeseen tai käy verkkosivustollamme www.watchtower.org.