Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Kirja johon voi luottaa – osa 2

Assyria Raamatun historiassa

Kirja johon voi luottaa – osa 2

Tämä on toinen osa kirjoitussarjassa, jossa tarkastellaan Raamatun historian seitsemää maailmanvaltaa. Sarja ilmestyy perättäisissä Herätkää!-lehdissä. Tarkoituksena on osoittaa, että Raamattu on luotettava ja Jumalan henkeyttämä – hänen henkensä ohjauksessa kirjoitettu – ja että se sisältää toivon sanoman: ihmisten julman hallinnon aiheuttamat kärsimykset tulevat loppumaan.

MUINAISEN Lähi-idän asukkaiden keskuudessa jo pelkkä Assyrian nimen mainitseminen saattoi saada kylmät väreet kulkemaan pitkin selkäpiitä. Raamatussa kerrotaan, että kun profeetta Joona sai Jumalalta tehtäväksi julistaa tuomiosanomaa Assyrian pääkaupungissa Ninivessä, hän lähti pakoon täysin vastakkaiseen suuntaan! (Joona 1:1–3.) Syynä oli ehkä assyrialaisten pelottava maine.

Luotettavaa historiaa

Raamatun profeetta Nahum kuvaili Niniveä ”leijonien asuinpaikaksi” ja ”verenvuodatuksen kaupungiksi”. Hän jatkoi: ”Saalis ei lopu! On ruoskan ääntä ja rämisevän pyörän  ääntä ja ryntäävää hevosta ja hyppivää vaunua. On ratsumiestä hevosen selässä ja miekan välkettä ja keihään salamointia ja paljon surmattuja ja läjittäin raatoja, niin, ruumiita on loputtomiin. Heidän ruumiisiinsa kompastellaan.” (Nahum 2:11; 3:1–3.) Vahvistaako maallinen historia Raamatun kuvauksen muinaisesta Assyriasta?

Kirjassa Light From the Ancient Past Assyriaa sanotaan ”säälimättömäksi taistelukoneistoksi, jonka laskelmoitu pelottavuus herätti vihollisissa kauhua”. Yksi tuon maailmanvallan kuninkaista, Assurnasirpal II, kerskui seuraavaan tapaan sillä, miten hän kohteli vastustajiaan:

Kivireliefi, jossa vankeja nyljetään elävältä.

”Rakensin pylvään hänen kaupunginporttinsa eteen ja nyljin kaikki päälliköt, jotka olivat kapinoineet, ja peitin pylvään heidän nahoillaan; jotkut muurasin pylvään sisään, jotkut lävistin paaluihin pylvään päälle, – – ja leikkasin irti virkailijoiden raajat, niiden kuninkaallisten virkailijoiden, jotka olivat kapinoineet. – – Monet heidän joukostaan ottamani vangit poltin tulella, ja monet otin elävinä vangeiksi.” Tehdessään kaivauksia Assyrian kuninkaallisten palatsien raunioilla arkeologit havaitsivat, että seiniä koristivat kuvat vankien hirvittävästä kohtelusta.

Vuonna 740 eaa. Assyria valloitti Israelin pohjoisen valtakunnan pääkaupungin Samarian ja vei sen asukkaat pakkosiirtolaisuuteen. Kahdeksan vuotta myöhemmin Assyria tunkeutui Juudaan * (2. Kuninkaiden kirja 18:13). Kuningas Sanherib vaati Juudan kuninkaalta Hiskialta pakkoverona 30 kultatalenttia ja 300 hopeatalenttia, ja Raamattu kertoo, että tuo vero maksettiin. Siitä huolimatta Sanherib halusi ehdottomasti, että Juudan pääkaupunki Jerusalem antautuisi hänelle ehdoitta. (2. Kuninkaiden kirja 18:9–17, 28–31.)

Savisärmiö kertoo kerskaillen Sanheribin tunkeutumisesta Juudaan.

Arkeologit ovat löytäneet Ninivestä Sanheribin aikakirjat, joissa kuvaillaan samoja tapahtumia. Tuon kuusikulmaisen savisärmiön tekstissä Assyrian kuningas kerskailee: ”Mitä tulee Hiskiaan, siihen juutalaiseen, hän ei alistunut minun ikeeseeni, minä piiritin 46 hänen vahvaa kaupunkiaan, muurein varustettua linnakettaan sekä lukemattomia niiden lähistöllä olleita pieniä kyliä ja valloitin (ne) – –. Hänet itsensä [Hiskian] minä suljin häkkilinnun tavoin Jerusalemiin, hänen kuninkaalliseen kaupunkiinsa.” Sitten Sanherib, saamiensa hopeatalenttien todellista määrää paisutellen, väittää Hiskian lähettäneen hänelle ”30 talenttia kultaa, myös 800 talenttia hopeaa, jalokiviä – – (ja) kaikenlaisia kallisarvoisia aarteita”.

On kuitenkin tärkeää panna merkille, että Sanherib ei väitä valloittaneensa Jerusalemia. Hän ei sano sanaakaan siitä murskatappiosta, jonka hänen armeijansa kärsi, kun Jumala puuttui asioihin. Raamatun mukaan Jumalan enkeli surmasi 185 000 assyrialaissotilasta yhdessä yössä (2. Kuninkaiden kirja 19:35, 36). Tutkija Jack Finegan toteaa: ”Kun otetaan huomioon Assyrian kuninkaiden piirtokirjoituksille ominainen kerskaileva yleissävy, voidaan – – tuskin odottaakaan, että Sanherib olisi kirjoittanut muistiin sellaisen tappion.”

 Luotettavia profetioita

Noin sata vuotta ennen Assyrian maailmanvallan kukistumista profeetta Jesaja julisti, että Jehova Jumala vaatisi nuo ylpeät valloittajat tilille kansansa röyhkeästä kohtelusta. Hän sanoi: ”Minä panen toimeen tilinteon Assyrian kuninkaan sydämen röyhkeyden hedelmästä ja hänen ylpeiden silmiensä tärkeilystä.” (Jesaja 10:12.) Lisäksi profeetta Nahum ennusti, että Ninive ryöstettäisiin, sen portit avautuisivat vihollisille ja sen vartijat pakenisivat (Nahum 2:8, 9; 3:7, 13, 17, 19). Profeetta Sefanja puolestaan kirjoitti, että tuo kaupunki autioitettaisiin (Sefanja 2:13–15).

Nämä tuhoa koskevat ennustukset täyttyivät vuonna 632 eaa. Silloin Ninive kukistui babylonialaisten ja meedialaisten yhdistyneiden joukkojen käsissä, ja Assyrian maailmanvalta sai häpeällisen lopun. Eräässä babylonialaisessa aikakirjassa kuvaillaan, miten valloittajat ”veivät kaupungista ja temppelistä valtavan saaliin” ja muuttivat Niniven ”rauniokasaksi”. Nykyään Niniven paikalla Irakissa Tigriin itärannalla Mosulin kaupunkia vastapäätä on pelkkiä rauniokumpuja.

Assyrian tuho vaikutti myös erään toisen Raamatun profetian täyttymiseen. Tuo maailmanvalta oli vuonna 740 eaa. vienyt Israelin pohjoisen valtakunnan asukkaat pakkosiirtolaisuuteen. Samoihin aikoihin profeetta Jesaja oli ennustanut, että Jehova ”murskaisi” assyrialaisen, ”polkisi hänet maahan” ja toisi Israelin takaisin kotimaahansa. Hän kirjoitti: ”Jehova ojentaa jälleen kätensä – – hankkiakseen kansansa jäännöksen, joka jää jäljelle, Assyriasta.” Juuri näin tapahtui – noin kaksisataa vuotta myöhemmin! (Jesaja 11:11, 12; 14:25.)

Luotettava lupaus

Jo kauan ennen Niniven kukistumista, kun sen kuninkaat vielä herättivät kauhua vihollistensa sydämessä, Jesaja ennusti täysin erilaisen hallitsijan tulon. Hän kirjoitti: ”Lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, ja ruhtinasvalta tulee olemaan hänen hartioillaan. Ja hänen nimensä on – – Rauhan Ruhtinas. Ruhtinasvallan runsaudella ja rauhalla ei ole loppua Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan, jotta se lujasti vahvistettaisiin ja sitä ylläpidettäisiin oikeudella ja vanhurskaudella tästä lähtien ja ajan hämärään asti. Tämän saa aikaan armeijoiden Jehovan palava into.” (Jesaja 9:6, 7.)

”Rauhan Ruhtinas”, Jeesus Kristus, tulee hallitsemaan koko maapalloa. Psalmissa 72:7, 8 kuvaillaan: ”Hänen päivinään kukoistaa vanhurskas ja rauhan runsaus, kunnes kuuta ei enää ole. Ja hänellä on alamaisia merestä mereen ja Virrasta [Eufratista] maan ääriin saakka.”

Tämän väkevän ”Rauhan Ruhtinaan” välityksellä Jehova Jumala täyttää psalmissa 46:8, 9 olevan lupauksen: ”Tulkaa, katsokaa Jehovan tekoja, miten hän on saanut aikaan hämmästyttäviä tapahtumia maan päällä. Hän lopettaa sodat maan ääreen saakka. Hän särkee jousen ja taittaa keihään, polttaa sotavankkurit tulessa.”

Alkusoittona tämän ennustuksen täyttymiselle Jehovan todistajilla on käynnissä raamatullinen opetusohjelma: he opettavat ihmisille rauhan teitä Jeesuksen mallin mukaisesti. Jesajan 2:4:ssä oleva ennustus ei täytykään ihmisten ansiosta, vaan sen toteuttaa Jumala: ”Heidän on taottava miekkansa auranvantaiksi ja keihäänsä vesureiksi. Kansakunta ei nosta miekkaa kansakuntaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotaa.” Sitä vastoin maailma ja sen johtajat käyttävät sotilaallisiin tarkoituksiin nykyään biljoona dollaria vuodessa!

Historiankirjoituksen ja profetioiden luotettavuudessa Raamattu on aivan omaa luokkaansa. Totuuden vilpittömille etsijöille tämä osoittaa, että se on tosiaan luottamuksen arvoinen kirja. Kirjoitussarjan seuraavassa osassa on vuorossa muinainen Babylon, kolmannen Raamatussa mainitun maailmanvallan pääkaupunki.

^ kpl 9 Kuningas Salomon kuoltua 12 heimosta koostuva Israelin kansakunta jakaantui: Juuda ja Benjamin muodostivat eteläisen valtakunnan ja kymmenen muuta heimoa pohjoisen valtakunnan. Eteläisen valtakunnan pääkaupunkina oli Jerusalem ja pohjoisen pääkaupunkina Samaria.